Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Vergoeding bevallen in het ziekenhuis

 Bewerkt 
Starter

Ik dacht altijd dat, wanneer er sprake is van medische indicatie, de poliklinische bevalling vergoed wordt. Nu hoor ik van een collega dat deze kosten gewoon onder het  eigen risico vallen.

Ik kan dit niet terugvinden in de polisvoorwaarden, heeft iemand het antwoord?

Meer onderwerpen bekijken die zijn gelabeld met:

Vergoeding bevallen in het ziekenhuis

OPGELOST
6 ANTWOORDEN

Re: Vergoeding bevallen in het ziekenhuis

 Bewerkt 
Fanatiekeling

Een bevalling met medische indicatie, is een bepaalde dbc. En een dbc is altijd een complete behandeling. ZK geeft geen duidelijkheid. Ik raad je aan om dat nogmaals indringend te vragen. Schriftelijk. Inderdaad is het ook een mogelijkheid om daarnaast de facturatie afdeling van het ziekenhuis op te bellen en te vragen naar de dbc van een normale klinische bevalling op medische indicatie. Je kan dan meteen vragen of er ook andere dbc's worden geopend en of er een aparte dbc voor de nazorg wordt geopend. Een ziekenhuis is verplicht om je daarop antwoord te geven ( verplichting van de Nederlandse Zorg Autoriteit). Eigenlijk kunnen ze het echter niet, omdat de prijs afhangt van de daadwerkelijke zorg die je gaat krijgen. Maar ze kunnen natuurlijk wel zeggen: " de dbc voor een (poli)klinische bevalling op medische indicatie is nummer ########## en de prijs die daarbij hoort is ....euro. ( is afhankelijk of de betreffende dbc een landelijk vastgesteld tarief is) . Verder kunnen ze wat vertellen over mogelijke andere dbc's ( bij complicaties? ). Ook weten ze misschien te vertellen, of er verschil is tussen zorgverzekeraars, bij het in rekening brengen van het eigen risico. 
In ieder geval valt de ambulance ( als je thuis bevalt maar toch naar het ziekenhuis moet en dit niet met een gewone auto mogelijk is) WEL onder het eigen risico. Zilveren Kruis bepaalt zelf wat onder het eigen risico valt, dus moet zij ook beter kunnen antwoorden dan in de link hierboven. ( ik was eigenlijk niet tevreden met het antwoord). 
En hier nog een aantal andere vragen over dit onderwerp.
En hier de webpagina over bevallen van het College Voor Zorgverzekeringen( CVZ). Dit college bepaalt het verzekerde pakket.  Het CVZ zegt ( zie onderaan die webpagina) dat bevallen WEL onder het eigen risico valt.

Re: Vergoeding bevallen in het ziekenhuis

 Bewerkt 
Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hallo Miep, welkom op het forum. Ik begrijp dat het voor jou onduidelijk is of er eigen risico wordt berekend over een bevalling in het ziekenhuis. Deze kosten vallen nooit onder het eigen risico, maar zoals in het andere topic ook is vermeld valt nazorg wel onder het eigen risico. De volledige info vindt u hier.

@Elze, wat is er precies niet duidelijk? Wat er onder het eigen risico valt communiceren wij heel duidelijk. Wij vergoeden zorgkosten, wij bepalen niet wat een behandeling kost. Daarvoor verwees ik je door naar een zorgverlener.

Ik verplaats dit topic naar het forum voorwaarden en vergoedingen zodat anderen deze informatie ook kunnen vinden.

Re: Vergoeding bevallen in het ziekenhuis

Fanatiekeling
Omdat het CVZ anders adviseert wat betreft het eigen risico, vind ik de uitspraken van ZK hier nog niet helemaal duidelijk. Ook de informatie die ik via de link kan vinden , vind ik nog niet duidelijk genoeg. Ik denk dat er meer mensen zijn, die dit niet duidelijk vinden. Dan vragen zij er extra naar, en worden weer verwezen naar de informatie die ze al ezien heben, maar die voor hen niet duidelijk ( genoeg ) was. 

Ik vind het volgende niet duidelijk:
1. Het feit dat ZK op de ene plek zegt het CVZ te volgen, maar op de andere plek volgt ze het CVZ niet? Kan ZK nog een keer bevestigen dat zij anders met het eigen risico omgaat dan het advies van het CVZ? De link naar het advies van het CVZ heb ik hierboven aangegeven. Kan ZK ook een motivatie geven hiervoor?
2. Als ZK het over " nazorg" heeft, kan zij misschien duidelijk uitleggen wat daaronder verstaan wordt. Welk zorgproductcode betreft dit?
3. En wordt de " voorzorg" door een gynaecoloog dan wel betaald? Ik bedoel de controles tijdens de zwangerschap door de gynaecoloog in het ziekenhuis? En vallen die ook buiten het eigen risico? 
4. In de link staat onder " wat krijgt u niet vergoed" de tekst " de vergoedingen van gynaecologie vindt u onder medisch specialistische zorg" . Daardoor ga ik twijfelen.
5. Ook staat onder " hoeveel krijgt u vergoed " : " verloskundige zorg met met medische noodzaak: thuisbevalling, poliklinische bevalling of klinische bevalling" . Dat begrijp ik niet. Ik dacht dat medische noodzaak niet samenging met een thuisbevalling. 

P.S. De eigenbijdrage voor een poliklinische bevalling zonder medische indicatie was in 2012 ca. ?316 euro. ( dit terzijde en ter informatie, mocht de bevalling wellicht toch niet " medisch" worden) . Let ook op de situatie in een geboortehotel. Als daar een medische indicatie ontstaat tijdens de bevalling , krijgt de vrouw toch een rekening van de eigen bijdrage ( tegen het advies CVZ in ).

Re: Vergoeding bevallen in het ziekenhuis

Fanatiekeling
Ik leg hier nog het standpunt van het CVZ voor: ( zie link)
Eigen risico, ja
Medisch specialistische zorg valt onder het eigen risico. Bij verloskundige zorg verleend door een medisch specialist, in dit geval de gynaecoloog, geldt dus het eigen risico. Dit is dezelfde situatie als onder 2 beschreven, er is dus geen eigen bijdrage van toepassing, wel eigen risico. 


Graag zou ik antwoord ontvangen van ZK op deze kwestie. Er is nog steeds onduidelijkheid. 

Re: Vergoeding bevallen in het ziekenhuis

Starter
Ik leg hier nog het standpunt van het CVZ voor: ( zie link)
Eigen risico, ja
Medisch specialistische zorg valt onder het eigen risico. Bij verloskundige zorg verleend door een medisch specialist, in dit geval de gynaecoloog, geldt dus het eigen risico. Dit is dezelfde situatie als onder 2 beschreven, er is dus geen eigen bijdrage van toepassing, wel eigen risico. 


Graag zou ik antwoord ontvangen van ZK op deze kwestie. Er is nog steeds onduidelijkheid. 


Ik ben eerlijk gezegd ook wel benieuwd: wat wordt verstaan onder verloskundige zorg? 

Re: Vergoeding bevallen in het ziekenhuis

 Bewerkt 
Webcare
Miep schreef:
Ik ben eerlijk gezegd ook wel benieuwd: wat wordt verstaan onder verloskundige zorg? Hai Miep,
Ik begrijp dat je vragen hebt wat er precies bedoelt wordt met verloskundige zorg.
Onder deze zorg worden alle kosten geschaard die direct samenhangen met de inzet van de verloskundige.
Kosten voor geneesmiddelen, aanvullende diagnostiek, ziekenvervoer in verband met de zwangerschap en/of bevalling, komen wel ten laste van het eigen risico.

Elze geeft je al veel extra info.
Vind je het nu iets duidelijker?
mvg Paulne

De verloskundige levert de nazorg na de bevalling. Deze kosten blijven buiten het eigen risico van de verzekerde

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.