Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Erfelijkheidsonderzoek

Bezoeker

Hallo,
Ik heb een aantal vragen. Ik zal een beeld schetsen van mijn situatie en zal tussendoor de vragen stellen.

Ik ben basis zeker met 2* aanvullend verzekerd.
Mijn man is basis budget verzekerd.

In 2012 hebben wij een kindje gekregen. Na de geboorte bleek zij ziek te zijn. Na maanden in het ziekenhuis te hebben gelegen kon worden vast gesteld (dmv dna onderzoek dat in italie is uitgevoerd omdat het toentertijd niet mogelijk was in Nederland) welke ziekte zij had. Mijn man en in blijken allebei drager van een bepaalde ziekte.

Wij wilden weer een kindje maar dit lukte niet. De huisarts heeft mij doorverwezen naar de gyneacoloog (Rode Kruis Ziekenhuis beverwijk). Hier bleek dat ik lijd aan PCOS. Dit is behandeld door hormoonmedicatie (provera en clomyt). Minimaal 2 keer per week werd er een echo gemaakt om de groei van de eicellen in de gaten te houden (teveel eicellen geeft kans op een meerlingen zwangerschap wat gevaarlijk kan zijn). Vraag 1: wordt deze behandeling (medicatie + alle echo's) vergoed?
Het is gelukt om op deze manier zwanger te raken. Dit is nog heel pril en de gynaecoloog houdt de voortgang dmv echo's in de gaten.
Vraag 2: valt dit nog steeds onder die behandeling?
Vraag 3: Zo niet, waar valt het dan wel onder en worden deze echo's etc vergoed?

We willen deze keer tijdens de zwangerschap (erfelijkheids)onderzoek laten doen. Van de huisarts heb ik een verwijzing gekregen voor de klinisch geneticus (in het VUmc). Hier ben ik geweest. Zij gaf aan dat het dna van mij, mijn man, en van het ongeboren kind onderzocht moet worden. (Wij weten dat wij drager zijn maar dat staat nergens zwart op wit. Dit is geloof ik wel noodzakelijk voor het dna onderzoek van het kind).
Het dna van het kind wordt verkregen dmv een vlokkentest. Hiervoor heeft de kg ons doorverwezen naar de gynaecoloog (van het VUmc). De vlokkentest wordt gedaan zodat er UITGEBREID dna onderzoek (chromosomaal onderzoek) gedaan kan worden. Het is dus geen (standaard) vlokkentest naar de meestvoorkomende aandoeningen zoals bijvoorbeeld het Down-syndroom etc.
Vraag 4: wordt dit gezien als een reguliere vlokkentest of is het dna-onderzoek?
Vraag 5: valt de vlokkentest onder erfelijkheidsonderzoek en niet onder gynaecologie? En wordt het daaruit vergoed? Of is het toch gynaecologie?
Vraag 6: of valt het onder prenatale screening? (screening kijkt naar de kans op een ziekte, diagnostiek stelt vast of de ziekte aanwezig is of niet. In ons geval is het dus eigenlijk geen screening maar diagnostiek)
Vraag 7: als het niet onder erfelijkheidsonderzoek valt, is het dan verloskunde of gynaecologie?
Vraag 8: of valt het onder geen van allen en is het wat anders? Wat is het in dat geval?
Vraag 9: worden de dna onderzoeken bij mijn man en mij (naar dragerschap) vergoed?

Zoals u heeft kunnen lezen ben ik door de klinisch geneticus doorverwezen naar de gynaecoloog. Dit is niet dezelfde gyno als waar ik al onder behandeling was maar 1 die in hetzelfde ziekenhuis zit als de kg.
Vraag 10: klopt dit --> je kunt niet onderbehandeling zijn bij 2 dezelfde specialisten. Je bent onder behandeling bij de een. Deze behandelaar kan een handeling (in dit geval de vlokkentest) uitbesteden aan de andere specialist dmv een verwijzing (valt misschien onder tertiaire verwijzing??)
Vraag 11: is de vlokkentest in dit geval verloskundige zorg of valt het onder de behandeling bij de gynaecoloog?

Een variant op deze vraag heb ik eerder in het verhaal al gesteld maar is ook belangrijk voor wat nu komt. Dmv de zorgzoeker heb ik gekeken welke gecontracteerde zorgverleners er zijn:
Klinische genetica: VUmc is gecontracteerd.
Gynaecologie: VUmc en RKZ zijn beide gecontracteerd.
Verloskunde: VUmc en RKZ zijn beide NIET gecontracteerd!!

Mijn mond viel open van verbazing!
Dus als deze vlokkentest niet onder erfelijkheidsonderzoek valt en ook niet onder gynaecologie, valt het onder verloskundige zorg. Dat zou betekennen dat ik naar een gecontracteerde verloskundige zou moeten gaan om een vlokkentest te laten uitvoeren die volledig wordt vergoed. Maar ik ben al onder behandeling bij een gynaecoloog. Vraag 12: moet de gynaecoloog mij dan terug verwijzen naar een verloskundige? Maar deze verloskundige kan geen uitgebreid chromosomaal onderzoek doen natuurlijk. Hiervoor is de klinisch geneticus van het VUmc voor. Dit chromosomaal onderzoek zal trouwens niet in het VUmc plaatsvinden, maar in het UMC. De klinisch geneticus heeft hiervoor al contact gehad met het UMC. Dit is niet mijn keuze, maar wat de klinisch geneticus heeft bepaald. Hier zal ze vast een reden voor gehad hebben. Waarschijnlijk kan het onderzoek niet gedaan worden in het VUmc.

Ik vind het ongelooflijk dat ik voor dit deel van het erfelijkheidsonderzoek alle specialisten moet laten voor wat ze zijn en terug moet gaan naar een verloskundige. Met alle respect voor de verloskundigen, maar de gynaecoloog en de klinisch geneticus hebben toch echt een (op hoger niveau) medische studie achter de rug in tegen stelling tot de verloskundige.

Zoals ik al zei is de zwangerschap nog erg pril. Een vlokkentest kan vaak pas na 11+ weken zwangerachap uitgevoerd worden. Hiervoor zal er een termijnbepaling moeten plaatsvinden. Omdat de gynaecoloog van het VUmc deze zou uitvoeren wilden zij eerst zelf de termijn te bepalen. Om de vlokkentest te kunnen inplannen zal de termijnecho tijdig gemaakt moeten worden. De afspraak voor deze echo staat gepland voor aanstaande maandag. Ik ben dan waarschijnlijk bijna 9 weken zwanger. Vraag 13: al het bovenstaande in acht genomen, wordt deze echo vergoed?
Maar nu komt alles door dit hele vergoedingsverhaal dus op losse schroeven te staan.

Lang vehaal. Ik heb geprobeerd het zo helder mogelijk te verwoorden. Ik hoop dat het u lukt om vandaag nog helderheid te scheppen in deze chaos.


Mvg,
Zarlasht


Erfelijkheidsonderzoek

7 ANTWOORDEN 7

Re: Erfelijkheidsonderzoek

Webcare

Hallo Zarlasht,

 

Dat is een heftig verhaal van jullie. Ik kan me dan ook volkomen voorstellen dat je niet zit te wachten op onverwachte financiële verassingen. Ik leg je dan ook graag uit hoe de vergoeding van de zorg die jullie krijgen vergoed wordt. Maar ik wil je graag eerst gerust stellen. De echo waar jij voor maandag een afspraak voor hebt staan wordt door ons vergoed. Je hoeft je daar geen zorgen over te maken. (vraag 13)

 

Jouw eerste vragen gaan over de vergoeding van de behandeling, medicatie en echo's die jij krijg in verband met de PCOS. Deze behandeling vergoeden wij vanuit jouw basisverzekering. Dit valt onder de vergoeding van Medisch Specialistische zorg. Ook de echo's die worden gemaakt in het kader van deze behandeling vallen hieronder. De medicatie vergoeden wij vanuit de vergoeding van geneesmiddelen vanuit de basisverzekering. Het is wel goed om te weten dat je hiervoor wel je eigen risico betaalt, als dit nog niet (volledig) is verrekend. (vraag 1 & 2)

 

Echo's die worden gemaakt niet in het kader van jouw PCOS behandeling maar in verband met jouw zwangerschap worden ook door ons vergoed. Dit valt onder de vergoeding van prenatale screening. Dit kan en mag ook gewoon in het ziekenhuis gebeuren. (vraag 3 & 12)

 

De vlokkentest valt onder de vergoeding van prenatale screening. Dit wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van een medische indicatie. Jij hebt hiervoor een verwijzing van jouw specialist met een medische indicatie. Een onderdeel van de vergoeding van prenatale screening is 'invasieve diagnostiek' (zoals bijvoorbeeld een vlokkentest). Het verschil tussen de definitie van screening en diagnostiek is voor deze vergoeding daarom niet van belang. Omdat de vlokkentest valt onder de vergoeding van prenatale screening kan ook dit onderzoek in het ziekenhuis plaats vinden. Je hoeft hiervoor niet apart naar een verloskunde praktijk (vraag 4,5,6,7,8 & 11)

 

De DNA-onderzoeken van jou en je man vergoeden wij vanuit de basisverzekering. Dit valt onder de vergoeding van Erfelijkheidsonderzoek. Ook hiervoor geldt wel weer het eigen risico. (vraag 9)

 

Om vraag 10 te beantwoorden: het is niet toegestaan om tegelijkertijd 2 verschillende behandelingen voor dezelfde indicatie te hebben. De behandelingen die jij in het ziekenhuis krijgt worden op naam van het ziekenhuis bij ons gedeclareerd. Voor de declaratie zien wij dus het ziekenhuis als 'de behandelaar' en niet iedere individuele arts.. Het is zeker goed mogelijk dat er meerdere, verschillende specialisten, of verschillende artsen binnen hetzelfde specialisme onderdeel zijn van jouw behandeling. 

 

Tot slot kan een toelichting op de vergoeding van Medische Specialistische zorg, prenatale screening en erfelijkheidsonderzoek nalezen via de volgende links:

- Medische Specialistische zorg: https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/2017/Paginas/Medisch-specialistische-zorg-verp...

- prenatale screening: https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/2017/Paginas/Prenatale-screening.aspx 

- erfelijkheidsonderzoek: https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/2017/Paginas/Erfelijkheidsonderzoek.aspx 

 

Ik hoop dat ik hiermee al jouw vragen heb kunnen beantwoorden en je gerust heb kunnen stellen. Ik wens je nog een heel voorspoedige zwangerschap. 

Groeten, Joram

 

 

Re: Erfelijkheidsonderzoek

Fanatiekeling

Hallo @Joram / Zilveren Kruis,

 

Ik vind dat het voor de verzekerde te ingewikkkeld aan het worden is om te controleren of bepaalde zorg vergoed wordt en gecontracteerd is. 

Aan bovenstaand topic kun je zien dat de verzekerde er niet meer op vertrouwt dat noodzakelijke zorg ( gewoon) vergoed wordt. 

 

Kunnen jullie het niet gemakkelijker maken? Is er een manier om op eenvoudige wijze de schriftelijke garantie te krijgen dat zorg vergoed wordt? 

Ik vind dat het echt nodeloos ingewikkeld gemaakt wordt. Een belangrijke oorzaak is dat de verzekerde het vertrouwen in zijn zorgverzekeraar kwijt aan het raken is. De oorzaak is volgens mij zowel een eerdere slechte ervaring, als de deelcontracteringen. 

Hoe is dit op te lossen? ( het speelt natuurlijk bij meer zorgverzekeraars). 

Kan ZK hierin misschien een voorbeeld-positie innemen door de procedure rond informatie over vergoedingen van zorg( trajecten) te versnellen en tevens eenduidig vast te leggen?

Groet, Feina.

Re: Erfelijkheidsonderzoek

Fanatiekeling

Zarlasht,

 

Uit mijn reactie naar Zilveren Kruis toe, zul je wel begrijpen dat het logisch is dat alle zorg vergoed wordt. Je hebt gewoon een medisch indicatie voor de zorg, en jij hoeft je geen zorgen te maken over contracten en vergoedingen. Dt valt allemaal onder de basisverzekering en die moet het gewoon betalen.? ( maar ik vind het wel vreemd dat Zilveren Kruis dit niet in het antwoord schrijft).

@Joram : waarom een  dergelijk specifiek antwoord? Van de verzekerde mag toch niet verwacht worden dat alles nagecheckt wordt? Een patient volgt gewoon de artsen en kan daar niets aan veranderen. Is jullie hèle specifieke antwoord misschien te herleiden tot voorzichtigheid ivm de BUDGET van de echtgenoot?

 

Ik dacht dat je geen antwoord hebt gehad over de contractering. Zilveren Kruis zegt overal ( websites, media), dat ze voor de basis ZEKER ALLE  ziekenhuizen in Nederland contracteren. Als een ziekenhuis niet gecontracteerd is, mogen ze jou ook niet behandelen en moeten zij doorverwijzen naar een ander ziekenhuis. Dat kan nooit jouw verantwoordelijkheid zijn allemaal.

ik heb nog wel een advies:

- wijzig in ieder geval de verzekering van je echtgenoot van Budget naar Zeker of Exclusief.

- wijzig je eigen verzekering van Zeker naar Exclusief. Dat geeft de zekerheid dat je, ook als er geen contract is, toch 100% marktconforme vergoeding krijgt. Dan hoef je je daar in ieder geval niet meer druk over te maken ( ik verwacht geen problemen, maar ik bedoel dit meer om eigen onrust te vermijden), 

- doe voor extra zekerheid de STID test. Deze bepaalt voor 70 erfelijke ziekten of je samen drager bent. Kijk in de bijlage en googel op Stid of Gendia. De VU en het  AMC schijnen deze test ook aan te bieden, maar je moet deze wel zelf betalen ( ca. €700). Je kunt er bij de gynaecoloog of de erfelijkheidsdeskundige natuurlijk ook naar vragen. Maar hij wordt niet vergoed door de basisverzekering.

 

Groet, Feina.

Re: Erfelijkheidsonderzoek

Bezoeker
Hallo,

Allereerst wil ik jullie bedanken voor jullie antwoorden.

Zoals wel te merken was, zorgde deze onzekerheid voor veel stress. Het kwalijke van deze zaak is dat de onzekerheid is gegeven door een medewerker van het ZIlveren Kruis!

Voordat ik deze vragen hier stelde heb ik gebeld met de klantenservice. Daar heb ik de vraag gesteld of de vlokkentest (volledig) vergoed zou worden. Ik kreeg te horen dat dit alleen het geval zou zijn als ik het bij een gecontracteerde verloskundige zou doen. Deze medewerker zei me dat de vlokkentest onder verloskunde valt en als je in de zorgzoeker zoekt op verloskunde zie je dat het VUmc er niet tussen staat. Ik gaf al aan dat het ging om een medische indicatie, maar volgens deze medewerker maakte dat niet uit omdat de vlokkentest altijd op medische indicatie was. Meerdere malen heb ik aangegeven dat ik ben doorverwezen door een medisch specialist en dat het uitgevoerd zou worden door een gynaecoloog. Ik kon niet begrijpen waarom een handeling die wordt uitgevoerd door een gynaecoloog beschouwd moet worden als verloskunde. Maar de medewerker bleef bij haar verhaal dat het verloskunde was en dat ik zelf toch kon zien dat ze voor verloskunde geen contract hadden met het VUmc.

Uiteindelijk heb ik gezegd dat ik dit niet geloof, dat ze vast op een verkeerde manier aan het zoeken is en gevraagd of ze het nog een keer wilde vragen aan iemand van de backoffice. Dat heeft ze gedaan. Echter bleef het verhaal hetzelfde: volgens haar systeem moest ze voor de vlokkentest zoeken op verloskunde, medische indicatie of niet maakte niet uit. Ik was echt stomverbaasd en heb gezegd dat ze ergens iets niet goed deed want dit kan niet! "Mevrouw ik heb een opleiding hiervoor gevolgd dus ik weet heel goed waar ik mee bezig ben" was het antwoord...

Na dit gebeuren heb ik de hele site van het ZK afgestruind. Ik heb de polisvoorwaarden helemaal doorgenomen. Overal heb ik gezocht. De term prenatale screening ben ik tegen gekomen. Via de site heb ik hiernaar gezocht. Ik kreeg een pagina met iets meer informatie over de vergoeding. 100% uit de basisverzekering stond erbij. Onderaan de pagina staat bij wie men terecht kan en staat er een link naar "zoek gecontracteerde zorgverleners". Elke keer als ik daarop klikte kreeg ik de zorgzoeker voor me waar verloskunde al was ingevuld. Als dit onder iets anders valt en niet onder verloskunde dan is het toch vreemd dat ik alleen kan zoeken op verloskunde? Ik heb in de zorgzoeker ook gezocht onder prenatale screening maar ook dan kreeg ik verloskunde.

Ik heb die nacht geen oog dicht gedaan. De wanhoop nabij heb ik mijn verhaal hier op het forum geplaatst. na 's ochtends 8 uur heb ik geprobeerd via de chat contact te leggen, maar hier stond de hele dag dat de chat niet beschikbaar was. Ik heb het via whatsapp geprobeerd maar daar mochten ze me om privacy redenen geen informatie geven. Mailen kon niet want dat kan alleen 's nachts. Uiteindelijk heb ik toch maar weer gebeld met de klantenservice. Deze keer kreeg ik een jongeman aan de lijn die mij tot mijn verbazing hele andere informatie gaf. Hij gaf aan dat de vlokkentest valt onder prenataal onderzoek.. PRENATAAL ONDERZOEK! Ik heb direct, met hem nog aan de lijn, in de zorgzoeker gezocht op prenataal onderzoek. Tot mijn vreugde stond het VUmc er nu wel tussen.

Nergens maar dan ook nergens op de site staat dat dit niet onder verloskunde valt maar onder "prenataal onderzoek"! Dit had mij enorm veel stress, energie, tijd en (telefoon)kosten bespaard!
Ik was zo boos dat de medewerker die ik eerder had gesproken maar bleef volhouden dat ze goed aan het zoeken was en dat dit onder verloskunde viel. Ze heeft me hierdoor zo ontzettend veel stress bezorgd. Ook vind ik het kwalijk dat de site geen duidelijke juiste informatie geeft. De site bevestigde het (verkeerde) verhaal van de medewerker.

Blijkbaar is de "opleiding" die klantenservice medewerkers krijgen toch niet goed genoeg. Het is ontzettend kwalijk dat men verkeerde informatie geeft over belangrijke zorg. Voor hetzelfde geld had ik me erbij neergelegd en had ik afgezien van onderzoek doen of had ik in het ergste geval besloten toch abortus te laten doen omdat ik het risico niet wil nemen om mijn kindje geboren te laten worden met zo'n ernstige ziekte..(mijn andere dochter is overleden aan deze ziekte. Kans op overleven is zeer klein en de periode dat het kindje leeft heeft het 24/7 pijn en kan het niet zonder medicatie. De medicatie zorgt er op zijn beurt weer voor dat het kind niet wakker wordt omdat het anders te veel lijdt. Kwaliteit van leven is dus nihil). De gevolgen van deze verkeerde informatie hadden desastreus kunnen zijn!

Ik zou zeggen: verbeter de site en licht jullie medewerkers goed in over zorg, vergoedingen, contracten met zorgverleners etc. Met verkeerde informatie kan in het ergste geval een leven verpest worden!

Mvg,
Zarlasht

Re: Erfelijkheidsonderzoek

Bezoeker
Ik heb gereageerd maar ik krijg een melding dat mijn reactie eerst goedgekeurd moet worden. Door wie...?

Re: Erfelijkheidsonderzoek

Webcare

@ Zarlasht,
Jeetje wat een gedoe is het voor je geweest. Dat moet natuurlijk niet zo gaan. Bedankt in ieder geval voor het delen van je verhaal en de duidelijke signalen. Om even te benadrukken: als je met ons contact opneemt dan moet je er vanuit kunnen gaan dat je de juiste informatie krijgt. Ik vind het erg naar dat dit tijdens het eerste telefoongesprek niet goed ging en dat jij hier veel stress door hebt ervaren.

Ik wil mijn collega die jij hebt gesproken hier ook van op de hoogte brengen. Zou je mij daarvoor een privéberichtje kunnen sturen met je relatienummer, geboortedatum en postcode of huisnummer? Dan kan ik opzoeken met wie je hebt gesproken en een terugkoppeling geven. 

Wat betreft de informatie op de vergoedingspagina van prenatale screening: als je op 'gecontracteerde zorgverleners' klikt dan kom je op onze Zorgzoeker uit. De Zorgzoeker maakt dan een automatische link met de zoekterm 'verloskunde.' Voor jou heel verwarrend, want jij wilde weten of je voor een vlokkentest terecht kunt in het VUMC, en op die zoekterm vind je het contract niet. Om die contractafspraak te vinden zoek je op 'prenataal onderzoek.' Dat moet je als verzekerde natuurlijk maar net weten. Ik neem hierover contact op met mijn collega's die over de Zorgzoeker gaan Zarlasht. 

Daarnaast herken ik het signaal dat het soms lastig is om een specifieke vergoeding te zoeken op onze website. Dat komt omdat er in een aantal gevallen een ‘hoofd’ vergoeding bestaat, waar specifieke vergoedingen onder vallen.

De vergoeding van een prenatale screening is hier een goed voorbeeld van. Een screening op medische indicatie is onderdeel van de vergoedingsvoorwaarden voor een prenatale screening. Hoewel het logisch is om de vergoeding op dezelfde vergoedingspagina te plaatsen, kan dit de zoektocht naar een specifieke vergoeding lastiger maken als je niet weet waar op moet zoeken. Ik stuur hierover het signaal door naar onze webredactie.

Ik hoop dat je inmiddels wel een beetje gerustgesteld bent. Als je nog vragen/opmerkingen hebt kan je ons dat altijd laten weten. Stuur je mij nog het privébericht zodat ik mijn collega verder op de hoogte kan brengen?

Groetjes,
Bart

Re: Erfelijkheidsonderzoek

Fanatiekeling

@Zarlasht

 

Ik herken de problemen met zoeken op de website. Het is een ingewikkelde website. De website is erg wijdlopig, bevat veel dubbele informatie en verplicht de gebruiker om heel vaak door te klikken. En natuurlijk het probleem met de gebruikte termen. De term verloskunde is moeilijk. Want met een " verloskundige " wordt meestal een vroedvrouw bedoeld, maar een gynaecoloog kan ook gespecialiseerd zijn in de verloskunde, en dus "verloskundig gynaecoloog/verloskundige" zijn. Maar jullie hebben waarschijnlijk te maken met gynaecologen die gespecialiseerd zijn in de erfelijkheid.

De polisvoorwaarden zijn gemakkelijk te gebruiken ( pdf - formaat). Als je die op papier had gehad, dan was je gemakkelijker bij de goede vergoeding uitgekomen (via bladeren). Ik vind dat de polisvoorwaarden beter en betrouwbaarder zijn dan de website. De polisvoorwaarden zijn altijd leidend. Onderaan staan 3 bijlages: 1.verloskundigezorgzilverenkruis en 2.verloskundigezorgzorgverzekeraarA en 3. -B.  Er wordt onderscheid gemaakt tussen " met medische indicatie" en zonder medische indicatie. Jullie hebben een medische indicatie. Je kunt de pdf van Zilveren Kruis vergelijken met de andere. In principe is de vergoeding hetzelfde, omdat het de basisverzekering betreft. Ik vind de -B het duidelijkst. 

 

Dit is de link naar de polisvoorwaarden:      https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/service/Paginas/downloads.aspx?skipdetail=1&vergoedingenset...

 

Deze webpagina van de polisvoorwaarden-downloads is ingewikkeld om te bedienen:  bovenaan moet je het juiste tabblad kiezen, dan het jaartal en dan 'Voorwaarden' aanklikken.

Als je tussendoor iets anders doet, moet je opnieuw op de juiste tabbladen klikken, anders kom je bij foute informatie uit.

Zie het screenshot: " polisvoorwaardenenreglementen.pdf". 

Groet, Feina.