SMS controle

Starter

Waarom moeten we nu ook nog via SMS inloggen naast de Digid. Vind dit echt dubbelop.

SMS controle

3 ANTWOORDEN

Re: SMS

Webcare

Ha Rob en Thea, 

 

Ik begrijp jullie bezwaar wel. Zo'n sms-controle is toch weer een extra handeling. De reden waarom we het doen heeft uiteraard met de bescherming van jullie gegevens te maken. Voordeel van nieuwe ontwikkelingen is dat we onze klanten zelf direct inzicht kunnen geven in hun gegevens online. Maar hierbij wordt de bescherming van deze gegevens ook steeds belangrijker. Met de SMS -controle beveiligen we die persoonlijke informatie voldoende volgens de huidige stand van de techniek. Alleen de Digid code zou vandaag de dag niet meer volstaan. "Dubbelop" is nodig om te voorkomen dat mensen van buitenaf bij jullie gegevens kunnen. Die worden hierin steeds handiger helaas! Verzekeraars hebben dit gezamenlijk op deze manier afgesproken met daarbij de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in het achterhoofd. Overigens is het nu nog wel mogelijk om in te loggen zonder SMS code. Je krijgt dan alleen de 'lichtere' persoonlijke gegevens in te zien. Je kunt dan nog zien welk pakket je kunt je hebt en je pakket wijzigen. 

 

Groetjes, 

Wim 

 

 

zie ook https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/mijnzilverenkruis/Paginas/digid.aspx

Re: SMS controle

Nieuwkomer
Lees hier meer
M.a.w. zegt Zilveren Kruis dus dat DigiD niet veilig is! 
Bijzonder dat de Belastingdienst daar anders over denkt

Re: SMS controle

Moderator

Hallo @RutgerBrilleman,

 

Gegevens over de zorg die je krijgt zijn extra privacygevoelig. Niemand wil dat zijn of haar medische gegevens in de handen vallen van internetcriminelen. En die proberen dat via phishing wel.

Wij vinden het belangrijk dat jouw gegevens extra goed beschermd zijn. Daarom hebben alle zorgverzekeraars samen een afspraak gemaakt. En vragen we verzekerden voortaan in 2 stappen in te loggen. Dat betekent dat je voortaan inlogt met een wachtwoord én een sms-code. Criminelen die uw gebruikersnaam en wachtwoord achterhalen kunnen op deze manier toch niet bij jouw persoonlijke gegevens.