Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Vergoeding van behandelingen / onderzoeken bij doorverwijzing specialist

Starter

Wanneer je wordt doorverwezen naar een specialist in een gecontracteerd ziekenhuis en dit leidt tot aanvullende onderzoeken valt dit dan altijd onder de basis zorg? (Basis Zeker)

 

Het is mij niet duidelijk wanneer ik iets zou moeten melden bij Zilveren Kruis. In mijn beleving staat de arts/specialist aan het stuur, maar is dat ook zo?

 

Ik zou niet verast willen worden wanneer specialisten een behandeling voorstellen/uitvoeren die later niet vergoed blijkt te worden of gemeld had moeten worden.

 

Iemand die daar meer helderheid over kan geven?

Vergoeding van behandelingen / onderzoeken bij doorverwijzing specialist

OPGELOST
6 ANTWOORDEN

Re: Vergoeding van behandelingen / onderzoeken bij doorverwijzing specialist

Community Manager
Community Manager

Hallo @hyperluke,

 

Je kunt met de Basis Zeker naar alle ziekenhuizen in Nederland. Als de huisarts je een verwijzing geeft naar één van deze ziekenhuizen en zij besluiten je verder te onderzoeken (bijvoorbeeld een MRI) of te opereren dan is dit ook verzekerd. Het moet dan wel gaan om in Nederland verzekerde zorg. Het is wel goed om te weten dat het eigen risico van toepassing is op ziekenhuiszorg. 

 

Je hoeft dit niet vooraf aan ons te melden. Het kan echter geen kwaad om onze afdeling zorgcoach te bellen om advies te vragen als het gaat om een operatie:

 

 

Is dit de informatie die je zoekt?

 

Groet,

 

Jan 

Re: Vergoeding van behandelingen / onderzoeken bij doorverwijzing specialist

Starter

Bedankt, Prima antwoord, daar kan ik wat mee. Ik zal de zorgcoach ook een bekijken, kan geen kwaad.

 

 

Re: Vergoeding van behandelingen / onderzoeken bij doorverwijzing specialist

Voorbijganger

@hyperluke schreef:

Wanneer je wordt doorverwezen naar een specialist in een gecontracteerd ziekenhuis en dit leidt tot aanvullende onderzoeken valt dit dan altijd onder de basis zorg? (Basis Zeker)

 

Het is mij niet duidelijk wanneer ik iets zou moeten melden bij Zilveren Kruis. In mijn beleving staat de arts/specialist aan het stuur, maar is dat ook zo?

 

Ik zou niet verast willen worden wanneer specialisten een behandeling voorstellen/uitvoeren die later niet vergoed blijkt te worden of gemeld had moeten worden.

 

Iemand die daar meer helderheid over kan geven?


Ik loop ca. vier jaar bij dokter C. die geregistreerd zou zijn! Zegt hij en dat klopt, ik ontving nooit nota! Opeens wel en nog kan er geen antwoord komen op de vraag of hij eruit is gewipt, dus uit die registratie en laat ons een nota toekomen, die we ONVERSCHULDIGD moeten betalen en wat gaat er nog komen? Als basis verzekerden kunnen wij dus deze arts niet vertrouwen en ik vind het wel noodzaak dat het ZK ons kan informeren hoe dan te handelen. Zijn al ziek en dan dit ook nog erbij! Deze man stelt voor ons alles kwijt te schelden en vloekt op het ZK , verbreekt de arts-patient relatie met ons, blameert ZK en snapt maar niet dat wij ten onrechte als basis verzekerden zijn bedrogen. Hij berichtte ons dus NIET dat hij zelfs onbekend is met wel/niet geregistreerd zijn na verloop van vier jaren bij hem komen op consult. Walgelijke onkostenpost, die wij hadden willen voorkomen en steeds daadwerkelijk voorkomen door gecontracteerde artsen te zoeken met zorgvuldigheid! Altijd opbellen dus! Hij wist niets en regelt het wel met "wat goede wil", maar op zijn blauwe ogen vertrouw ik deze arts niet langer. Dit klopt, hij zwijgt in alle talen! Kortom: wat doet ZK met mis kleunende en liegende artsen inzake wel/ niet gecontracteerd? Hij stelt dat ZK hem belazert. En wij mogen dokken! Ik ga tot de HOGE RAAD om deze misstand aan te kaarten en schuw ook een procedure niet. Indien hij inderdaad ten onrechte zonder melding van  het ZK UIT HET GEREGISTREERD ZIJN IS GEWIPT, beeindigen wij deze zorgverzekering ook. Ik wil inzicht in hoe en wanneer een arts diens status kwijt raakt als geregistreerd, want ZK meldt achteraf dat hij niet gecontracteerd is en hijzelf weet van niets!  Wij wisten niet anders dan dat deze man is geregistreerd! Ons hele inkomen gaat nu op aan de zorgkosten en dat is niet de bedoeling! Net E. 976 betaald en daar komt E. 161,= bij en mogelijk nog meer. Waar haal ik dat vandaan!  Na dagenlang werken geen antwoord en dus klacht traject in, daarna procederen, alle instanties berichten,  enzovoorts, knap bevorderlijk voor de penibele gezondheid dus! Conclusie: specialisten liegen bewust dat deze zijn gecontracteerd en dit blijkt dan NIET WAAR TE ZIJN! Let op: hij stelt dat hij er kennelijk uit is gewipt! Hij weigert dit ons te berichten of ernaar te kijken en dupeert ons ermee. Ik merk dat ik FEITELIJK BIJ IEDER CONSULT TEVOREN MOET BELLEN MET het ZK OF EEN ARTS NOG WEL IS GEREGISTREERD EN WALG VAN DIT ENORME TIJDVERLIES EN WIE GARANDEERT MIJ DAN DAT HET ZK JUIST ANTWOORDT? Dat moet dan per aangetekende brief, want ook ZK gaf diverse antwoorden op de vraag wel/niet geregistreerd. Het lijkt tijd te zijn voor een  ander zorgstelsel, want dit rijst de pan uit en de Zorgverzekeraar kan hierin best diens maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. VOORSTEL: aparte directe telefoon openen, waarin je per acuut kan vernemen of de te consulteren arts nog wel geregistreerd is. Het blijkt per seconde te kunnen veranderen, FOEI! Waarom moet dit zo? ZK jaagt de ziektekosten op door hierin geen enkele verantwoordelijkheid te dragen. Partner met hartklachten is hyper nerveus en ik ben er woedend over omdat mijn vakantie nu niet kan doorgaan. Het was vroeger beter dan nu. Ik wil graag respons op mijn melding van medisch-financieel bedrog door al dat gelazer met uiteenlopende polissen, want dit is domweg niet langer op te brengen. Als Zorgverzekeraar is er heus wel geld voor het voorkomen van bedrog door specialisten. Ik begreep al wel dat hij meldingsplichtig is, maar hoor ook weer dat we moeten betalen en zo is het budgeteren - zoals het NIBUD - adviseert, onmogelijk geworden en betalen we ons blut door dit gedoe. GRAAG VERANDEREN.  Sascha

Re: Vergoeding van behandelingen / onderzoeken bij doorverwijzing specialist

Community Manager

Uitgebreid verhaal Sascha! Ik begrijp dat de situatie je dwars zit en dat je graag duidelijkheid wil. Ik hoop je deze te kunnen geven! 

 

Ik lees in je verhaal terug dat het gaat om contractafspraken met een arts en/of ziekenhuis en dat je graag wilt weten waarom er geen contract (meer) is en dat er meer duidelijkheid moet komen over welke zorgverleners wel of geen contract met ons hebben. 

 

Normaal gesproken kan iedereen gemakkelijk via zk.nl/zorgzoeker bekijken welke zorgverleners een contract met ons hebben. Ik heb alleen het idee dat de situatie die jij beschrijft iets gecompliceerder is. Zou ik je voor iets meer helderheid misschien je relatienummer en geboortedatum in een prive berichtje kunnen sturen? Dan kan ik met je mee kijken naar de situatie.

 

Bedankt alvast!

Re: Vergoeding van behandelingen / onderzoeken bij doorverwijzing specialist

Voorbijganger

Beste Michelle,

 

Wat goed om op te staan en te lezen dat je wilt meedenken, de zaak overheerst ons leven volledig. Is het veilig als ik hier mijn gegevens deponeer? Ik doe het maar in goed vertrouwen, want met deze rubrieken ben ik erg onbekend, maar koos toch voor het overleg met jullie, nu ik oud ben en kwetsbaar en me moet verweren tegen de medische stand, die ook graag blijkt te sjoemenelen met  niet alleen jullie zelf [de gebeten hond!] maar ook met ons erg zieke neurologie patienten. Deze arts heeft ons per telefoon n.a.v. ons verzet tegen doorlopende niet werkbare antwoorden van de beide secretaresses, letterlijk de afschuwelijkste dingen toegevoegd en zelfs een van ons de arts-patient relatie verbroken en stelt: "het Zilveren Kruis gaat tussen u en mij in staan en dan [heel betoog plus scheldkannonade op het ZK loopt het fout], deels allemaal zwart op wit en deels mondeling. Wil niets te maken hebben met ZK en blijft liegen, stelt voor om ons van de betalingsverplichting te ontslaan, maar weigert dit op schrift te stellen, maar in de mail staat het wel en onder elke bericht staat dan weer: aan deze mail kunnen geen rechten worden ontleend. Toen ik bij hem kwam in 2013 was hij gecontracteerd en sedert 2014 niet, hoewel ik nog vroeg toen , na al dat gedoe op TV hierover, of hij dat nog was en : ja alles is in orde! Totdat we opeens voor partner rekening ontvingen mei 2016 en hem hiernaar vroegen. Dat was tijdens consult en het ging lang over dat vreselijke ZK en wij kregen alles vergoed: "zend die nota nu toch naar ZK, dan komt alles goed en zoniet dan regelen wij dat voor u en bijbetalen hoeft niet. Maar de "niet gecontracteerd status" leverde de eerste nota al op en bij navraag bij ZK bleek dat deze problemen zich al eerder voor hebben gedaan, rond 2013, opgelost tot 2015 [dus 2014 en 2015 geen acte van sessie] en dat wordt gewoon betalen, alhoewel wij de eigen bijdrage niet overboeken in afwachting van antwoord advocaat. Kortom: deze arts liegt ons voor, doet ongeloofwaardige voorstellen tot vrijstelling betalingsverplichting en wenst ons niet te ontvangen en eist bloemen van wege de onrust, welke hij zelf veroorzaakt. Wie ik dit vertel, zegt dat deze man een oplichter is en moet worden aangeklaagd. Hij is snel vertrokken naar een vakantie bestemming en wil daarna weer doorgaan met ons aan het lijntje houden. Ik heb dit geweigerd, omdat hij de oplossing STEEDS NIET NAKOMT en ons uitscheldt. 

Dus: geen specialist meer en enorme betalingen die volledig onverwacht zijn en ons in problemen brengen als basis verzekerden.  Sascha

Re: Vergoeding van behandelingen / onderzoeken bij doorverwijzing specialist

Community Manager

Ik heb je een prive bericht gestuurd Sacha. Ik zie jouw reactie graag tegemoet!