Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Verduidelijking beleid op palliatieve zorg

 Bewerkt 
Community Manager

De afgelopen weken is er veel comotie ontstaan op social media over ons beleid rondom palliatieve zorg. Het onderwerp heeft zelfs GeenStijl gehaald. Aanleiding was deze vraag van Dietske:

 

 

 

Ook zorgondernemer Lex Tabak schreef er een blog over waarna er veel negatieve reacties binnen kwamen (zie bijlage). We hebben Lex gesproken hij heeft onze reactie ook weer gedeeld op zijn blog-pagina. De informatie op onze site was onduidelijk verwoord waardoor er een beeld is ontstaan dat we een deel van de palliatief terminale zorg niet zouden vergoeden. Inmiddels is de herziene informatie geplaatst op de website voor zorgaanbieders

 

Mijn vraag aan jullie: vinden jullie als niet-zorgaanbieders deze informatie zo duidelijk? Ik hoor graag waar er volgens jullie ruimte zit voor verbetering.

 

De herziene informatie:

 

Geen maximum aantal uren voor palliatief terminale zorg op cliëntniveau

De cliënt moet altijd de zorg krijgen die nodig is. De wijkverpleegkundige niveau 5 bepaalt welke zorg wanneer nodig is. Dit kan dus ook als de cliënt rust of slaapt. De basis hiervoor is een goede indicatiestelling. Zilveren Kruis gaat er vanuit dat het V&VN normenkader voldoende houvast biedt om tot een inschatting te komen van passende zorg op cliëntniveau.

 

Het is belangrijk dat er een actueel zorgplan van de cliënt is

De uitkomst van de indicatiestelling is een zorgplan met onder andere de aard, omvang en beoogde duur van de zorgverlening. Dit zorgplan moet voor de start van de zorgverlening duidelijk zijn omschreven. Als na verloop van tijd blijkt dat de eerste inschatting niet juist was, volgt een evaluatie met eventuele aanpassing van het zorgplan. Het zorgplan hoeft niet naar Zilveren Kruis. We kunnen het plan mogelijk wel opvragen voor controle.

 

Er kan alleen daadwerkelijk geleverde zorg gedeclareerd worden

De declaratie voor verpleging en verzorging moet overeenkomen met het zorgplan. Er is geen aparte prestatiecode voor palliatief terminale zorg. Zorgaanbieders kunnen de geleverde zorg conform de prestatie uit de Nza beleidsregel declareren tegen de afgesproken tarieven. Begeleiding van familieleden kan gedeclareerd worden als de prestatie persoonlijke verzorging.

 

Heeft u een overeenkomst met Zilveren Kruis? Zo ja, dan kunt u de declaratie rechtstreeks bij ons indienen. Zo nee, dan moet de verzekerde dat doen. 

 

Palliatief terminale zorg is een zorgvorm binnen de wijkverpleging

Palliatief terminale zorg moet worden geleverd binnen het totaal afgesproken budget voor wijkverpleging. Zilveren Kruis verwacht dat zorgaanbieders passende zorg indiceren en bij de indicatiestelling rekening houden dat zij ook adequate zorg moeten kunnen leveren aan andere, toekomstige cliënten binnen het afgesproken totaalbudget.

 

Palliatief terminale zorg kent 3 leveringsvormen

De leveringsvorm van palliatief terminale zorg hangt af van de situatie van de cliënt. Hierbij is van belang waar de cliënt de zorg wil ontvangen en of de cliënt al een Wlz-indicatie heeft.

Op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl vindt u een handig schema. (link to: https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/sites/default/files/pictures/schema_ptz.pdf)

Meer onderwerpen bekijken die zijn gelabeld met:

Bijlagen

Verduidelijking beleid op palliatieve zorg