Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Stamceldonor voor mijn zus

Nieuwkomer

Hoe zit het eigenlijk met de vergoeding en mijn eigen risico voor stamceldonatie voor mijn zus.

Stamceldonor voor mijn zus

6 ANTWOORDEN

Re: Stamceldonor voor mijn zus

Fanatiekeling

Uit de informatie van RadboudUMC: https://www.radboudumc.nl/Zorg/Behandelingen/Pages/Stamceldonatie_familiedonor.aspx ( zie hieronder).

 

in de polisvoorwaarden 2016 van Zilveren kruis staat o.a. uitzonderingen op de inning van ( vrijwillig) eigen risico: "7d nacontroles van de donor nadat de periode van zorg aan die donor is verstreken. Deze zorgperiode is maximaal 13 weken of, als het om een levertransplantatie gaat, een half jaar; 7e dekostenvanhetvervoervandedonoralsdedonordeze vergoed krijgt via de eigen basisverzekering;" 

 

Financiële regelingen
De medische kosten die u als donor maakt, worden betaald door de ziektekostenverzekering van uw broer/zus. Sommige verzekeraars vergoeden ook de gemaakte reiskosten van de donor. Hiervoor kan uw broer/zus contact opnemen met zijn/haar ziektekostenverzekeraar. Moet u vanwege de transplantatie een vakantie annuleren, dan kunt u dit verhalen op uw eventuele annuleringsverzekering. De behandelend arts van uw broer/zus kan een medische verklaring voor u schrijven.

Bloeddonorschap
Als u bloeddonor bent, wordt het bloeddonorschap bij uw bloedbank tot een half jaar na de donatie stop gezet.

Wet op Orgaandonatie
Afwezigheid van uw werk tijdens de stamceldonatie, is geregeld onder de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (WULBZ). In deze wet is een vangnetregeling opgenomen. Het doneren van stamcellen valt onder deze vangnetregeling. Gedurende de dagen dat u stamcellen doneert, de dag ervoor en de eventuele herstelperiode vallen onder deze regeling. Hiervoor kunt u zich ziek melden bij uw werkgever. Tijdens uw ziekmelding krijgt u betaald volgens uw cao. Uw werkgever meldt u gedurende de dagen dat u bezig bent met de stamceldonatie en de herstelperiode ziek bij UWV. Het uitbetaalde loon (ziektegeld) kan uw werkgever declareren bij de bedrijfsvereniging.

Groet, Feina.

Re: Stamceldonor voor mijn zus

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hoi Anouska,

 

Goed om te lezen dat jij je zus mogelijk kunt helpen hiermee! Ter aanvulling van het antwoord van Feina wil ik de zorgverzekeringskant belichten voor jou. Wij vergoeden de kosten hiervan maar je moet wel het eigen risico betalen over deze vergoeding. Je zult daarom niets van een vergoeding merken als je nog eigen risico open hebt staan bij ons tenzij de kosten hoger liggen dan € 385,00. Dat is namelijk het maximum van het eigen risico.

 

Kun je hier wat mee? Sterkte met de donatie en ik wens je zus het beste toe! 

 

Anton

Vind je een bericht leuk en wil je graag je waardering geven? Dit kan door op de Like button te klikken onderaan het bericht.

Re: Stamceldonor voor mijn zus

Fanatiekeling

Maar .......

waar staat dit in de polisvoorwaarden ( dat het de donors eigen risico kost)? Ik had in de polisvoorwaarden namelijk het tegengestelde gevonden.

Groet, Feina.

Re: Stamceldonor voor mijn zus

Webcare

Waar lees je dit precies @Feina?

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Stamceldonor voor mijn zus

Fanatiekeling

In mijn reactie van gisteren staan teksten uit de polisvoorwaarden en van een website van een ziekenhuis, waaruit blijkt dat de kosten van de ingreep op de ontvanger verhaald worden. 

 

Ook is eigen risico uitgezonderd als het wèl op de zorgverzekering van de donor wordt verhaald, na verloop vam een vaste nazorg-periode.

Groet, Feina.

Re: Stamceldonor voor mijn zus

Webcare

@Anoeska een donor betaalt geen eigen risico. Excuses dat je eerder een ander antwoord kreeg.

 

@Feina, dank voor je correctie. Ik laat intern onze informatie aanpassen. 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.