Kosten ziekenhuis onderzoeken, kan dat goedkoper en beter

Nieuwkomer

Na een verbrlijf in het AMC een uitgebreid rapport met kritiek en suggesties, ook op www.share-shop.nl/amc.pdf

  • Beleid
  • Klantcontact
  • Mantelzorg
  • Ziekenhuiszorg (MSZ)

Kosten ziekenhuis onderzoeken, kan dat goedkoper en beter