Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Kosten verwijderen spiraal terecht?

 Bewerkt 
Voorbijganger

Lees ons Kennisbankartikel voor de huidige informatie over het spiraaltje!

 

Ik ben via de verzekering onder mijn eigen risico aangeslagen voor een bezoek aan de gynaecoloog. De rekening voor een simplele ingreep (20 minuten bij de gynaecoloog om een mirena spiraal te verwijderen) bedraagt 292.15E !!? Volgens de medewerker van de administratie van het ziekenhuis bestaat dit uit ?198 ziekenhuiskosten en ?93.23 behandelkosten. Als 20 minuten in een behandelkamer zitten ?198 kost, dan kost alleen de behandelkamer dus ?600 per uur? Dat kan ik niet geloven. Kloppen deze kosten en zijn ze redelijk?
Ten tweede zijn we eerst bij de huisarts geweest voor de spiraal, maar die deed het niet zelf. Ze verwees ons naar het ziekenhuis. Bij de huisarts hadden we zelf niet hoeven betalen, ook niet voor het verwijderen. Maar doordat de huisarts zichzelf dus blijkbaar niet kundig genoeg vindt en ons doorverwijst moeten we ineens dit soort bedragen betalen. Ik vind dit niet juist, aangezien dit een beslissing van de huisarts was en niet van ons. Waarom moeten we er dan wel zelf voor betalen? 

Meer onderwerpen bekijken die zijn gelabeld met:

Kosten verwijderen spiraal terecht?

OPGELOST
6 ANTWOORDEN

Re: Kosten verwijderen spiraal terecht?

Fanatiekeling
Een huisarts hoeft niet alles te kunnen! Het is gespecialiseerd werk. De pootjes van het spiraaltje kunnen vastgegroeid zijn. 
Wel kost dit bij de CASA klinieken slechts 67 euro ( niet vergoed). 
Maar ik ben het met u eens: de prijs van de gynaecologische hulp vind ik ook te hoog ( hoeveel zou dit in andere landen kosten?). U kunt de 9 cijferige code opvragen bij het ziekenhuis. (dbc). Dan kunt u nakijken in de tarieflijsten van de NZA en in de tariefapplicatie of het ziekenhuis zich welllicht vergist heeft. 
Een spiraaltje wordt hierdoor nogal duur ten opzichte van de pil (?25 per jaar).

P.S. Misschien bestaan er ook huisartsengroepen die zich gespecialiseerd hebben en deze hulp ook aan "passanten"( dit zijn patienten van andere huisartsen) aanbieden. 

Re: Kosten verwijderen spiraal terecht?

 Bewerkt 
Webcare

Hoi Merijn,

De huisarts kan aangeven of de ingreep door een medisch specialist wordt uitgevoerd. Het is uiteraard schrikken als je zo'n hoge nota ontvangt.

Er zijn een aantal factoren die een ingreep kostbaar maken. Het ziekenhuis dient je vooraf te wijzen eventuele kosten en kan je ook vertellen hoe hoog deze ongeveer zijn. Het verplichte eigen risico is een afspraak die is gemaakt door de overheid. Zoals je wellicht weet betaal je voor het consult bij de huisarts geen eigen risico.

Ik begrijp uit je vraag dat jij het niet terecht vindt dat het verwijderen van een spiraaltje door een medisch specialist wel onder het eigen risico valt omdat de huisarts naar jouw idee deze ingreep ook had kunnen uitvoeren. Het is aan de huisarts om te beslissen welke behandeling hij zelf uitvoert en wanneer hij je hiervoor doorverwijst. De reden kan bijvoorbeeld zijn dat hij complicaties verwacht.

We horen graag van je welk antwoord je krijgt van het ziekenhuis, en wat de uitleg is van het hoge bedrag van deze nota.

In de kennisbank lees je meer over de zorgverzekering en het plaatsen van een spiraaltje

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Kosten verwijderen spiraal terecht?

Voorbijganger
Bedankt voor jullie reacties Pauline en Elze.

Ik heb een brief naar het ziekenhuis gestuurd waarin ik vraag naar een verklaring voor dit hoge bedrag. Hierin heb ik enkele rekenvoorbeelden opgenomen waaruit blijkt (correct me if I'm wrong) dat de opgevoerde kosten te hoog zijn: 

- De behandeling duurde circa 20 minuten, waarvoor ?198 ziekenhuiskosten worden gerekend. Dit vertaalt zich naar een uurtarief van ziekenhuiskosten van ?594. Aangezien een dag in het ziekenhuis liggen ongeveer ?1500 kost, wat zich vertaalt naar ?62.50 per uur, is het gerekende bedrag 9.5x te hoog. Ik noem dit exorbitant.

- De ?93.23 behandelkosten zijn volgens het ziekenhuis de kosten van de specialist. Als een specialist ?93.23 per 20 minuten kost, betekent dit een uurtarief van ?280. Dit betekent dat de specialist een jaarsalaris zou hebben (fulltime) van ?582.400. Dit is niet waar, want ik heb onlangs uit de Volkskrant mogen vernemen dat de best verdienende medisch specialist van het land rond de ?350.000 krijgt. Ik moet dus concluderen dat de ?92.23 behandelkosten niet alleen maar naar de medisch specialist gaan, maar blijkbaar ook ter ondersteuning van de diensten van de medisch specialist dienen. Dan denk ik aan een eventuele assistent, gebouw, behandelkamer, salarisadministratie etc. Ik vraag me dan af waar de ?198 ziekenhuiskosten nog voor dienen? Voor de beschikbaarheid van dure apparaten misschien? Dat is het ook niet, want als je bijvoorbeeld een MRI scan krijgt wordt die ook apart in rekening gebracht.

Wat zeggen jullie van deze argumenten?

Ik wacht de reactie van het ziekenhuis af.

Re: Kosten verwijderen spiraal terecht?

Fanatiekeling
Merijn, 
Het is heel vervelend van al jouw moeite, maar het ziekenhuis werkt met hele andere tarieven, zogenaamde dbctarieven. Diagnose Behandel Combinatie tarieven. Die werken op een speciale manier. Allereerst legt de specialist de " diagnose" vast, vervolgens wordt alles dat in het ziekenhuis gebeurt geregistreerd ( foto, bloedafname e.d.) en vervolgens wordt dat pakket in een centrale computer gestopt, die daarmee de dbc bepaalt. 30% van de dbc tarieven zijn wettelijk vastgelegd, de anderen zijn onderhandellbaar ( met de zorgverzekeraar). Voor mensen die niet verzekerd zijn of zelf betalen( bijv. Geen verwijsbriefje hebben) zijn er  " passanten prijslijsten" of " standaard prijslijsten"  die op de website van het ziekenhuis behoren te staan. 
Ik verwijs je naar de tariefapplicatie van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Daar kan je misschien, met veel moeite, de dbc vinden die hoort bij het verwijderen van een spiraaltje. 

In jouw geval had ik het anders aangepakt: bij het ziekenhuis jouw dbccode opvragen, met begin en einddatum en verder zoveel mogelijk andere informatie. Een afdeling " zorgadministratie"of " facturatie" doet dit. Ook kun je misschien aan de polikliniek vragen of bij hen de dbc voor het verwijderen van een spiraaltje bekend is.  Daarna in de prijslijst van het ziekenhuis kijken hoveel deze dbc kost. Googelen werkt ook goed. De prijs die jou is aangerekend is waarschijnlijk lager, want ZK heeft lagere tarieven gecontractreerd. Daarna zoek je in de tariefapllicatie de dbc op. Dan kun je misschien zien, of er een te " hoge" dbc is gekozen. Eventueel kun je dan aan het ziekenhuis vragen waarom de " lagere " dbc niet op jou van toepassing was. 

Re: Kosten verwijderen spiraal terecht?

Voorbijganger
Hoi Elze,

Bedankt voor je reactie. Ik heb de brief aan het ziekenhuis al verstuurd, dus kan die vraag er niet meer bij zetten. Als ze me geen dbc code en begin en einddatum geven zal ik ze alsnog bellen.
In de tariefapplicatie kon in vinden dat het plaatsen van een spiraaltje maximaal 99.16 euro specialistenhonirarium kost, iets meer dan de aangerekende 93.23 euro. Dat heeft er misschien mee te maken dat de startdatum wordt gerekend van het plaatsen van het spiraal een jaar eerder... Overigens is de code voor het plaatsen van een spiraaltje hetzelfde als de code voor het verwijderen van een spiraaltje volgens de telefoniste van het ziekenhuis.
Er staat bij ziekenhuiskosten een maximum van ?0.

Verder staat er: Voor behandelingen waarvan de declaratiecode begint met een 15 of een 17 worden het tarief voor de ziekenhuiskosten en de honorariatarieven van de ondersteunende specialismen vastgesteld door middel van onderhandelingen tussen het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen waarvan de declaratiecode begint met een 15 of een 17 betreft het weergegeven tarief uitsluitend het maximum tarief voor de hoofdbehandelaar.

Het gaat om declaratiecode: 15B344.

Betekent dit dat geen ziekenhuiskosten mogen worden aangerekend, of dat de ziekenhuiskosten hier als ?0 maximum staan omdat het door de zorgverzekeraar wordt uitonderhandeld?

Re: Kosten verwijderen spiraal terecht?

 Bewerkt 
Fanatiekeling

Die ?0 betekent dat het tarief van de ziekenhuiskosten wordt onderhandeld. Googelend vond ik bij Diagnostisch Centrum Amsterdam een tarief van ?303 in 2012 en bij het Diaconessenhuis Leiden ?496,17 voor 2013. Ook stond daar de dbc(=zorgproductcode) bij: 210301004. Via googelen op deze dbccode kwam ik bij een prijslijst van het http://www.cwz.nl/fileadmin/user_upload/patient/docs/Prijzen/CWZ_standaardprijslijst_20120501_DOT_ZP...Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Het  tarief in 2012 was ?378,82.

Conclusie: jij bent nog "goedkoop" uit geweest! Maar ik ben het helemaal met je eens dat dit veel te duur is. Zeker als je geen andere zorgkosten hebt kost dit je hele eigen risico plus misschien nog een vrijwillig eigen risico. Een spiraaltje wordt een " goedkoop" voorbehoedsmiddel genoemd, maar daar klopt dus niets van!

Zilveren Kruis heeft ook een standaard prijslijst ( MSZ-xls). Daar kun je zien, hoeveel je vergoed krijgt als je naar een ongecontracteerd ziekenhuis gaat. Het is een excel lijst. Je kunt alleen op dbc zoeken.