We krijgen regelmatig vragen over declaraties van het ziekenhuis. Het gaat vaak om flinke rekeningen en verzekerden willen weten of de kosten terecht gedeclareerd zijn.
 
Ziekenhuisbehandelingen zijn duur
Een behandeling in het ziekenhuis is veel duurder dan een behandeling bij bijvoorbeeld de huisarts. Ziekenhuizen worden betaald via de zorg die zij leveren. Er is geen apart ziekenhuisbudget om het ziekenhuis te laten draaien. In de prijs van een ziekenhuisbehandeling zitten daarom niet alleen de kosten van de specialist, maar ook de kosten van het ziekenhuis zelf. Je kunt dan denken aan onderzoeksapparatuur en medicijnen, die bij je behandeling horen, maar ook aan bijvoorbeeld het gebouw en de schoonmaak. Dat is anders dan bijvoorbeeld een huisarts, die naast een lager consulttarief ook een abonnementstarief per patiënt krijgt.
 
Ziekenhuizen declareren totaalbehandelingen en geen losse onderzoeken
Zo’n totaalbehandeling wordt een DOT genoemd (de oude term hiervoor was DBC). Als je het ziekenhuis binnenkomt, dan opent het ziekenhuis een huishoudboekje. Hierin zetten zij de zorg die je krijgt. Aan het eind van je behandeling bepaalt het ziekenhuis met een computerprogramma welke totaalbehandeling hoort bij de zorg die je gehad hebt. Een totaalbehandeling is een gemiddelde. Declareert het ziekenhuis bijvoorbeeld een operatie voor een nieuwe knie, dan maakt het niet uit of je na de operatie 4 of 5 dagen in het ziekenhuis moest blijven. De zwaarte van een behandeling maakt wel uit, bijvoorbeeld of er wel of geen operatie nodig is bij een behandeling en of je na een behandeling naar huis mag of moet worden opgenomen.
 
Hoe kan ik zelf zien welke behandeling het ziekenhuis declareert?
In Mijn Zilveren Kruis kun je zien welke behandeling voor jou gedeclareerd is. Je logt hiervoor in met DigiD. De declaraties vind je onder “Mijn zorgkosten”.
Bij ziekenhuisnota’s staat een omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld “bezoek aan de polikliniek bij een polsbreuk”. Je kunt daarbij ook doorklikken naar de deelbehandelingen bijv. röntgenfoto’s of een bezoek aan de specialist. Zo zie je wat het ziekenhuis precies voor jou heeft gedeclareerd.
 
De begindatum van een ziekenhuisbehandeling is belangrijk voor de declaratie
Een ziekenhuisbehandeling duurt meestal meerdere dagen. De behandeling wordt als één nota gedeclareerd. Voor al deze behandelingen geldt dat de begindatum leidend is voor de declaratie. Dat is belangrijk voor het eigen risico. Ook als je bijvoorbeeld overstapt naar een andere verzekeraar.
 
Een voorbeeld:
Je gaat op 15 december 2014 voor het eerst naar het ziekenhuis voor een behandeling. Na drie maanden (in 2015 dus) is je behandeling afgelopen. Per 1 januari stap je over van zorgverzekeraar A naar zorgverzekeraar B.
De nota wordt (helemaal) gedeclareerd bij zorgverzekeraar A. Je krijgt van zorgverzekeraar A een rekening van het eigen risico van 2014 (als je dat niet eerder dat jaar aan een andere behandeling betaald hebt).
 
Waarom krijg ik pas zo laat een (eigen risico) nota?
Ziekenhuisbehandelingen worden pas gedeclareerd als het traject is afgesloten. Wij kunnen je pas een rekening voor eigen risico sturen, nadat wij de rekening van het ziekenhuis hebben ontvangen. Tot en met 2014 kon een traject maximaal 365 dagen doorlopen. Daardoor kreeg je vaak pas laat je rekening voor het eigen risico, soms zelfs na ruim 1 jaar.
 
In 2015 kan een ziekenhuistraject nog maximaal 120 dagen doorlopen. Vanaf 2015 kunnen ziekenhuizen dus sneller hun rekeningen sturen. Je zult dan ook sneller een rekening krijgen voor het eigen risico.
 
Zorgverzekeraars Nederland heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen een website gemaakt met informatie over de ziekenhuisdeclaraties. Je vindt er uitgebreide informatie over de ziekenhuisdeclaraties.
 
Geeft dit antwoord op al je vragen? Of heb je nog andere vragen over ziekenhuisrekeningen? Laat het ons weten in dit forumtopic. Dan proberen wij hiermee de uitleg te verbeteren!
Versiegeschiedenis
Revisienr.
6 van 6
Laatste update:
‎01-06-2016 15:41
Bijgewerkt door:
 
Opmerkingen
Geregelde bezoeker

Intressant. Maar kun je als leek (patiënt) wel fraude opsporen met zo'n systeem? De overheid vind dat je dat als patiënt 'moet' doen. 

Moderator
Moderator

Goed punt @Nicole75 In Mijn Zilveren Kruis worden de declaraties en deeldeclaraties weergegeven wat duidelijkheid moet geven over wat de zorgverlener qua declaraties indient. Neem je zelf wel eens een kijkje in Mijn Zilveren Kruis? Zo ja ben ik erg benieuwd hoe je dit ervaart. De deeldeclaraties zouden een hoop duidelijkheid moeten geven maar wellicht ervaar jij dit anders? Ik hoor graag van je! 

Fanatiekeling
Door de invoering van de geldigheid van 120 dagen voor een dbc, betaal je vaker twee eigen risico's van twee opvolgende kalenderjaren, voor dezelfde behandeling.
Fanatiekeling

Het maakt in het geval van die nieuwe knie niet uit of het 4 of 5 dagen zijn. Maar meestal is het tarief wel hoger vanaf 6 dagen. Zo is een eenmalig consult ook goedkoper dan twee consulten. Veel zelfstandige behandel centra ( zbc's) willen niet eens een tarief afgeven voor 1 consult. Ik vind dat dit altijd mogelijk moet zijn, de patient/consument moet dit zelf kunnen bepalen. Ik vind dat de zorgverzekeraar erop moet toezien dat ook ZBC's eerlijke prijzen opgeven.

Extra opmerking bij de uitleg van ZK: ik vind de tekst onduidelijk/foutief. De tekst wekt de indruk dat een behandeling altijd in 1 dbc wordt gefactureerd. Maar dit klopt al enige jaren niet meer. Als in 2015 een behandeling wordt gestart kan het zò lopen:

 Eerste consult op 20 maart 2015. In juli worden de klachten erger en wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor 14 augustus. Dan worden er enige onderzoeken gestart en komt de uitslag op 15 september. Er wordt een voorstel voor een operatie gedaan. 16 oktober is het tweede beoordelingsmoment. De operatie wordt ingepland voor 19 december. De ontslagdatum is 22 december. De nacontrole is op  1 februari 2016 en daarna wordt een afspraak gemaakt op 23 augustus 2016. Volgens mij worden dit 5 facturen met startdatums 20 maart 2015, 14 augustus 2015, 12 december 2015, 11 april 2016 en 9 augustus 2016 waarbij de eigen risico's voor 2015 EN 2016 betrokken zijn. (vanaf 14 augustus 2015 wordt de dbc telkens na 120 dagen gesloten). Dus 1 behandeling, 5 dbc's, twee eigen risico's. En als deze patiënt overstapt naar een andere zorgverzekeraar per 1/1/2016 dan wordt de factuur van de laatste dbc van 11 april naar de nieuwe verzekeraar gestuurd. 

Voor de verzekerde zijn de facturen van 12 december 2015, 11 april 2016 en van 9 augustus 2016 onbegrijpelijk, omdat hij op die datums niet in het ziekenhuis was! 

Moderator
Moderator

Hallo @Feina 

Je geeft aan dat de patient/consument zelf moet kunnen kiezen voor één consult in een ZBC maar dat de ZBC's hier niet aan mee willen werken.

Zijn er meer mensen op de community die hier tegen aanlopen?  

Stamgast

de ziekenhuis declaraties  alsmede de deel declaraties  blinken uit door vaagheid en onduidelijk heid.  volgens mij doen ziekenhuizen dit expres  om  te voor komen  dat zij als duur te boek komen te staan.   Het lijkt me dat hier nog veel te doen is door de zorgverzekeraars.    Er  is niets zo irritant als onduidelijke prijzen, want je voelt je dan gelijk besodemietert

Moderator
Moderator

Goed dat je dit aangeeft Gijsbertus. Ik zag dat je ook het topic over de duidelijkheid van declaraties al gevonden hebt? @Didde heeft hier om meer informatie gevraagd aan jou. Wellicht kan je haar je toelichting geven? Zou mooi zijn om met jouw input te kunnen verbeteren!