Waarom betalen jongeren minder voor de aanvullende verzekering dan ouderen?

 

Voor de premie van de basisverzekering speelt leeftijd geen rol. Zo wordt de meest noodzakelijke zorg op een solidaire manier betaald. In onze aanvullende verzekeringen hebben we ervoor gekozen de premie afhankelijk te maken van leeftijd. 

We willen de zorg in onze verzekering betaalbaar houden voor iedereen. Dit houdt onder andere in dat we graag jonge en oude verzekerden een betaalbare verzekering willen aanbieden. Jongeren en gezonde mensen sluiten steeds minder een aanvullende verzekering af. Door de aanvullende verzekering voor jongeren gunstiger te prijzen, zijn ze toch bereid mee te betalen.

Zo blijft de aanvullende verzekering ook voor ouderen en chronisch zieken betaalbaar omdat de kosten door meer mensen samen worden gedeeld en beide groepen beter gedekt zijn tegen zorgkosten. Deze aanpak zorgt ervoor dat de aanvullende verzekering voor 65+ dit jaar niet in prijs is gestegen terwijl dat anders wel had gemoeten.

Versiegeschiedenis
Revisienr.
1 van 2
Laatste update:
‎31-03-2015 18:00
Bijgewerkt door:
Moderator
 
Labels (1)
Bijdragers
Bijdragers