Lekker in je vel zitten en gezond zijn is voor veel mensen het allerbelangrijkste in het leven. Iedereen rekent dan ook op goede zorg als er wat mankeert. Om die zorg toegankelijk te houden, betalen alle Nederlanders hieraan mee – onder meer via de basisverzekering. Dit roept soms vragen op. Zoals: waarom betaal ik zoveel basispremie, terwijl ik nooit naar de dokter ga? En: waar komt al dat premiegeld terecht? We leggen het graag aan je uit.

 

Zorgkosten in Nederland

In 2014 betaalden we met z’n allen 95 miljard euro aan zorg. Dat is omgerekend 5.630 euro per Nederlander, 79 euro meer dan in 2013. Daarmee is zorg één van de grootste uitgaven van ons land.

 

zorgfinancien05.jpg

 

Hoewel de zorgkosten sinds 2008 minder hard stijgen, betalen we nog steeds elk jaar meer. Deze kostenstijging komt onder andere door:

 

 • Vergrijzing
 • Nieuwe medicijnen en behandelmethodes
 • Toenemend zorggebruik
 • Hogere verwachtingen van patiënten
 • Meer begeleiding
 • Chronische ziekten

 

Premie van de basisverzekering

Een deel van de zorgkosten wordt betaald met de premie van de basisverzekering. Dit premiebedrag wordt elk jaar opnieuw berekend.

 

 

Eerst is minister Schippers aan zet. Zij doet op Prinsjesdag een inschatting van wat de zorg uit de basisverzekering komend jaar zal kosten en hoeveel dit is per Nederlander. Voor 2016 kwam zij uit op 1.288 euro.

 

Zorgverzekeraars zetten hier hun plussen en minnen naast om de premie voor hun verzekerden te berekenen. Die kan iets hoger of lager liggen dan de inschatting van de minister en verschilt per zorgverzekeraar. 

 

Bij Zilveren Kruis was de berekening voor 2016 als volgt:

 

Inschatting kosten van de zorg door de overheid 1.288
Bedrijfskosten, zoals lonen en gebouwen + 90

Overige kosten, waaronder gemiste opbrengsten vanwege wanbetalers en collectiviteitskortingen

+ 94

Bedrag dat Zilveren Kruis ontvangt per verzekerde van de overheid voor risicoverevening. En besparing door scherpe samenwerkafspraken met zorgverleners.

- 32

Beleggingsopbrengsten

- 7

Inzet reserve om premiestijging te dempen

- 133
Uitkomst: gemiddelde jaarpremie voor de basisverzekering 1.300

 

Nadat elke zorgverzekeraar een zorgvuldige inschatting heeft gedaan van de premie voor komend jaar, kun jij kiezen bij welke van hen je je wilt verzekeren.

 

De zorg die de basisverzekering dekt, is overal gelijk. Maar bij welke zorgverleners je terecht kunt zonder bijbetaling kan verschillen per zorgverzekeraar en type basispakket. Daarnaast is de service bij de ene zorgverzekeraar uitgebreider dan bij de andere. Dit heeft allemaal invloed op de hoogte van je premie (en wat je ervoor krijgt).

 

Winst en reserves

Of wij een juiste inschatting hebben gedaan van de verwachte zorgkosten en te betalen premie, ontdekken we pas in het volgende jaar. Dan zijn namelijk de meeste zorgdeclaraties en premiebetalingen bij ons binnen. We hopen dat de balans hiertussen precies goed is, zodat niemand te veel premie heeft betaald, maar ook niet te weinig. We willen uiteindelijk alle zorg voor onze verzekerden kunnen blijven betalen.

 

zorgfinancien03.jpg

 

Als wij meer geld binnenkrijgen dat uitgeven, is er sprake van winst. Wanneer wij winst maken, wordt deze niet uitgekeerd aan aandeelhouders. Winst gaat bij de reservepot voor onverwachte zorguitgaven die ons in de toekomst kunnen verrassen. Bij verrassingen gaat het bijvoorbeeld om een grote uitbraak van een ziekte.

 

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om geld achter de hand te hebben – de zogenaamde reserves. Zodat zij de ziektekosten van verzekerden kunnen blijven betalen als die ineens veel meer declareren.

 

In 2015 had Zilveren Kruis 2,65 miljard euro aan reserves voor noodscenario’s. Hiervan is 1,67 miljard euro het wettelijk verplicht minimum. Wij kiezen ervoor om meer in de reservepot te hebben dan het minimum omdat de stijgende zorgkosten in Nederland voor een onzekere situatie zorgen. Om je een beeld te geven: 2,65 miljard euro is net genoeg om iedere verzekerde één dag extra in het ziekenhuis op te nemen.

 

Natuurlijk laten we geen geld op de plank liggen als dit niet nodig is. Wat we te veel hebben, gaat terug naar onze verzekerden via de premie. In onze premieberekening voor 2016 zie je bijvoorbeeld dat we 133 euro van de jaarpremie aftrekken, vanuit teruggegeven reserves. Zo zorgen we dat de premie minder hard stijgt dan de zorgkosten.

 

De afgelopen jaren hebben bijna alle zorgverzekeraars reserves ingezet om hun premie niet te veel te laten stijgen. Vroeg of laat komt de bodem van de reservepot in zicht. Als dat gebeurt, moeten we de zorg helemaal bekostigen met wat verzekerden betalen voor de basisverzekering.

 

Samen en voor elkaar

Niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis. En niemand slikt voor de lol dagelijks pillen. Toch kan iedereen ermee te maken krijgen.

 

De prijs van bijvoorbeeld zo’n ziekenhuisopname of vaste medicatie is meestal niet op te brengen door één persoon. Daarom betalen we deze zorg met z’n allen en voor elkaar, door een vaste premie te betalen voor de basisverzekering.

 

zorgfinancien02.jpg

 

Iedereen van 18 jaar en ouder is dan ook verplicht een basisverzekering voor zorgkosten te hebben.

 

De overheid bepaalt welke zorg we gezamenlijk betalen via de basisverzekering. Wat wel en niet in het basispakket zit, is een medische en politieke keuze.

 

Wie betaalt wat?

Hoeveel je in totaal aan zorg uitgeeft, hangt af van je persoonlijke situatie.

 

Ten eerste: als je ziek bent of om andere redenen zorg nodig hebt, betaal je waarschijnlijk meer dan iemand die niets mankeert. Een deel van je zorgkosten komt namelijk uit eigen zak, bovenop je zorgpremie:

 

 • Eigen risico
  De eerste 385 euro aan zorgkosten in de basisverzekering is voor eigen rekening (in 2016).
 • Eigen bijdrage
  Het bedrag dat je elke keer meebetaalt als je bepaalde zorg gebruikt, zoals bij kraamzorg en ziekenvervoer. Soms kun je je hiervoor aanvullend verzekeren.
 • Niet-vergoede zorg
  Alle zorgkosten waarvoor je niet verzekerd bent.

Minister Schippers bepaalt hoe hoog het eigen risico is, bij welke zorg een eigen bijdrage geldt en welke zorg in de basisverzekering zit.

 

zorgfinancien01.jpg

 

Daarnaast beïnvloedt je inkomen hoeveel je onder de streep kwijt bent aan zorg. Zo heb je recht op zorgtoeslag als je weinig verdient. Ook gaat een percentage van je inkomen naar de zorg. Naarmate je meer verdient, betaal je dus meer (tot een maximum).

Versiegeschiedenis
Revisienr.
37 van 37
Laatste update:
‎03-08-2016 12:23
Bijgewerkt door:
 
Labels (1)
Bijdragers
Bijdragers