Ziezo basis combineren met aanvullende verzekering van Zilveren Kruis

Fanatiekeling

Het combineren van Ziezo-basis met een AV van Zilveren Kruis schijnt niet mogelijk te zijn, terwijl de aanvullende verzekeringen wel af te sluiten zijn voor klanten met een basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar ( Menzis, VGZ, CZ). Zie dit topic van @Verwijderde account : https://forum.zilverenkruis.nl/t5/Mondzorg/Zie-Zo-Tand-2-verhogen-naar-aanvullend-Tand-4-Sterren/m-p/27500

 

In de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen artikel 1 p. 54 staat bovendien:

" Iedereen die recht heeft op onze basisverzekering, kan op eigen verzoek een aanvullende verzekering aanvragen. U (verzekeringnemer) meldt zich aan voor de aanvullende verzekering door een aanvraagformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en in te sturen. U kunt ook op onze website het aanvraagformulier invullen. Maar dat kan alleen, als u tegelijkertijd onze basisverzekering aanvraagt. Wij gaan een aanvullende verzekering nooit met terugwerkende kracht aan, tenzij er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden."

 

Volgens mij kloppen deze polisvoorwaarden niet, als ZIEZO-klanten worden uitgesloten. Want een VGZ-klant en een ZIEZO-klant hebben beide " recht op jullie basisverzekering". En een VGZ-verzekerde vult het formulieren ook niet op de website in. 

Ik vind het heel vreemd dat een ZIEZO verzekerde toch wordt uitgesloten. Ik doe de suggestie om dit in de polisvoorwaarde artikel 1 van de aanvullende verzekeringen te vermelden: " ZIEZO verzekerden worden uitgesloten". Want ook bij de Consumentenbond kun je vinden dat Zilveren Kruis een zorgverzekeraar is die ook niet-ZK-verzekerden  accepteert voor de aanvullende verzekeringen. Dan moet de informatie bij de Consumentenbond dus worden aangepast. 

 

 

 

Groet, Feina.

Ziezo basis combineren met aanvullende verzekering van Zilveren Kruis

3 ANTWOORDEN 3

Re: Ziezo basis combineren met aanvullende verzekering van Zilveren Kruis

Medewerker

Bedankt weer voor het meedenken @Feina. Ik ga dit topic even bespreken met mijn collega's bij Product Management. En kom er later nog op terug!

Re: Ziezo basis combineren met aanvullende verzekering van Zilveren Kruis

Medewerker

@Feina, ik ben in gesprek gegaan met productmanagement, juridische zaken en marketing. Er staan in de polisvoorwaarden geen beperkingen genoemd wat betreft het combineren van een basisverzekering van ZieZo en een aanvullende verzekering van Zilveren Kruis. Dus dit is toegestaan. De productmanagers van ZieZo gaan de polisvoorwaarden voor volgend jaar opnieuw bekijken. Voor nu betekent het dat combineren mogelijk is en dat de stelligheid waarmee aangegeven werd dat dat niet mag, niet terecht was. We bieden het combineren niet actief aan omdat volgens ons de producten niet goed op elkaar aansluiten en daardoor ook niet op de klantbehoefte. De werkinstructie voor klantenservice medewerkers reflecteert dit nog niet en we gaan die opnieuw bekijken.


In het specifieke geval van nico2 is het inderdaad zo dat de medische keuring voor de tandartsverzekering van Zilveren Kruis met 3 en 4 sterren ervoor zou zorgen dat hij deze niet kan afsluiten. Voor andere verzekerden is het combineren wel een optie.

Re: Ziezo basis combineren met aanvullende verzekering van Zilveren Kruis

Fanatiekeling

@Corine V, bedankt!

Groet, Feina.