Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Wat zijn de voordelen om als gezin op een polis te staan?

Nieuwkomer

Ik weet dat het mogelijk is om als gezin, woonachtig op hetzelfde adres, op één polis te staan. Wat mij niet duidelijk wordt wat hier precies het voordeel van is. Volgens mij is de premie hetzelfde en zou het wellicht kunnen dienen voor een collectieve verzekering om van premie voordeel te kunnen profiteren. Welke voordelen/redenen kunnen er zijn om individuele polissen om te zetten naar een gezinspolis?

Wat zijn de voordelen om als gezin op een polis te staan?

OPGELOST
2 ANTWOORDEN

Re: Wat zijn de voordelen om als gezin op een polis te staan?

Fanatiekeling
Volgens mij zijn er geen voordelen en alleen maar nadelen. De wet verplicht de zorgverzekeraar om individuele polissen af te sluiten.

Ik heb de indruk dat het om een overblijfsel van de Ziekenfondstijd gaat. De administratieve systemen zijn nog niet aangepast aan de nieuwe situatie. Ook vermoed ik dat een zorgverzekeraar er profijt uit trekt, doordat veel mensen denken dat een echtpaar dezelfde aanvullende verzekeringen moet hebben. ( omdat zij op een polis zouden staan, maar dezeze verplichting staat in geen enkele polisvoorwaarde). 

Nadelen: digitale omgeving schijnt problemen te geven, privacy. 

Re: Wat zijn de voordelen om als gezin op een polis te staan?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis
Beste Spstevense,

Het voordeel om samen op een polis te staan is de (eventuele) collectieve korting. Daarnaast is het qua administratie wat eenvoudiger om gezamelijk één polis te hebben. Het nadeel wat Elze benoemt met betrekking tot privacy is voor iedereen persoonlijk. Ik heb met mijn gezin ook één polis en daarbij is het ontbreken privacy totaal geen issue.

Als verzekerden zich bij ons gezamelijk aanmelden attenderen wij altijd op de mogelijkheid om conform zorgbehoefte een individueel pakket op maat af te sluiten.

Uiteraard is iedeen vrij in de keuze om gezamelijk of indivueel een polis af te sluiten.