Wat weegt zwaarder: Controle van rekeningen of privacy van patiënt?

Community Manager
Community Manager

Controle van rekeningen

Je betaalt zorgpremie. Best veel ook. Maar de zorg kost ook veel geld. Als je ziek wordt, of je krijgt een splinter in je oog, dan kun je gelukkig naar een huisarts. In de meeste gevallen kan hij je dan snel en adequate zorg verlenen. De rekening van die huisarts zie je over het algemeen niet. Die gaat rechtstreeks naar ons, de zorgverzekeraar. En wij betalen die dan. Daarvoor hebben we immers je premie ontvangen.

 

Maar de ene zorgverlener is de andere niet. Dat hoeft ook niet. Toch stellen de meeste beroepsgroepen hun eigen minimale normen en kwaliteitseisen op. Dat doen ze om gegarandeerd goede zorgkwaliteit te kunnen leveren. Zilveren Kruis helpt zorgverleners om die kwaliteitsafspraken inzichtelijk te maken. Daarvoor doen we controles bij zorgverleners. Hiermee maken we inzichtelijk hoe de verschillende zorgverleners presteren ten opzichte van collega’s met vergelijkbare praktijken. Bovendien komen zo per ongeluk gemaakte fouten óf bewust gepleegde fraude boven water. In die gevallen vragen we de zorgverlener natuurlijk om het teveel ontvangen bedrag terug te geven.

 

We controleren bijvoorbeeld of de rekening die de zorgverlener indient correct is. Verder gaan we na of de zorg die wordt gedeclareerd ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en overeenkomt met wat de patiënt nodig had. Zo komen we soms dingen op het spoor die niet kloppen. Soms is er ergens iets fout gegaan met de rekening, bijvoorbeeld door gebruik van een verkeerde code.

 

Naast bovengenoemde reden is het is onze wettelijke taak om declaraties te controleren. Het is belangrijk dat we dat doen, want het gaat om publiek geld, geld van onze verzekerden. Met elkaar willen we de kosten van de zorg beheersbaar houden. De premie van onze verzekerden kunnen we immers maar één keer uitgeven. Hier lees je meer over controleren.

 

Privacy van de patiënt:

Doordat er zoveel gegevens aan de verzekeraar overhandigd moet worden, zijn behandelaars van mening dat het medisch beroepsgeheim systematisch wordt uitgehold. In een “open brief” aan de Minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, vraagt de KDVP aandacht voor het feit dat fundamentele privacyrechten van burgers in de (geestelijke) gezondheidszorg stelselmatig worden geschonden vanwege de invoering van verplichtende procedures voor de uitwisseling van medische persoonsgegevens. Deze procedures zijn – ten onrechte – namelijk niet getoetst aan kernbeginselen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

 

Het verwerken van gepseudonimiseerde medische gegevens in het DIS is inmiddels een misleidende schijnoplossing gebleken nu zowel door wetenschappers – onder wie hoogleraren gezondheidsrecht – als door ICT-experts is vastgesteld dat gepseudonimiseerde, medische informatie zo specifiek is dat deze via data-matching op eenvoudige wijze – geautomatiseerd – kan worden herleid tot personen.

 

Het is de stellige overtuiging van de KDVP dat de stille, voor burgers niet direct kenbare, uitholling van vertrouwelijkheid, privacy en medisch beroepsgeheim in de zorg zeer schadelijk is voor het reeds wankele vertrouwen van burgers in de “politiek”.

 

In een open brief aan de minister vragen zij aandacht voor het behoud van het medisch beroepsgeheim en fundamentele privacyrechten van burgers. Bron: KDVP

Wat weegt zwaarder: Controle van rekeningen of privacy van patiënt?

7 ANTWOORDEN 7

Wat weegt zwaarder: Controle van rekeningen of privacy van patiënt?

Voorbijganger

Er is veel te doen over de toekenning van geneesmiddelen, acceptatie van artsen/specialisten/ziekenhuizen door de verzekering. Artsen lopen nogal te hoop over de 'macht' van de verzekeraars. De verzekeringen proberen de kosten aanvaardbaar te houden en dat is in het voordeel van de patienten. Deze rol is minder bekend dan het bewaken van de ziektekosten. Wat is de filosofie van Zilveren Kruis in deze materie. Transparantie hierover, overigens heel complex, kan de discussie verbeteren en hopelijk verduidelijken hoe de verzekeringen -en met name Zilveren Kruis- hierin staan/staat en duidelijk maken of er inderdaad onevenredig veel macht bij de ziektekostenverzekeraars ligt.

 

Re: Wat weegt zwaarder: Controle van rekeningen of privacy van patiënt?

Stamgast

Privacy wordt al aan alle kanten uitgehold. Ben blij dat iemand op dit terrein z'n mond open durft te doen.

Wat weegt zwaarder: Controle van rekeningen of privacy van patiënt?

Community Manager
Community Manager

@F-v-Baars

Bedankt voor je reactie! De macht van de verzekeraar is zeker iets waar veel discussie over is. Wij vinden het ook van belang hier transparant in te zijn. Je kunt op onze website daarom meer lezen over controle in het algemeen. Daarnaast kun je er ook nog meer lezen over de specifieke vormen van controle: formele controle en materiele controle. 

 

Is de informatie die wij op de website delen voldoende? Mis je nog iets? 

 

@wijnands wat moeten wij als verzekeraar volgens jou moeten doen om de privacy van onze verzekerde beter te beschermen? 

Linkjes aangepast

Wat weegt zwaarder: Controle van rekeningen of privacy van patiënt?

Stamgast

Ik zou dit stuk even moeten uitzoeken.

Rechterlijke uitspraken van CBb en de Rechtbank Amsterdam hebben reeds bevestigd dat de
wijze waarop de verwerking van medische persoonsgegevens in de zorg nu plaatsvindt in
strijd is met wet en verdrag.

als ik die uitspraken heb gelezen dan kan ik meer zeggen.  Eerste reactie is een standaard. Zorg dat alleen de mensen met een goede reden toegang hebben tot mijn gegevens.

Re: Wat weegt zwaarder: Controle van rekeningen of privacy van patiënt?

Community Manager
Community Manager

Hallo @wijnands

Je geeft aan dat mensen alleen met een goede reden toegang tot jouw persoonlijke gegevens moeten hebben. Dat ben ik helemaal met je eens en dat is ook wat wij doen. Meer lees je hierover in het materiele controle jaarplan. De jaarplannen zijn te downloaden op deze pagina, onderaan bij het kopje downloads. 

 

ps. de titel van de berichten aangepast. 

 

Linkjes aangepast

Re: Wat weegt zwaarder: Controle van rekeningen of privacy van patiënt?

Bezoeker
Maar ik wil ZELF ook toegang tot mijn eigen gegevens, dat is mijn recht, zk ontzegt me dat recht!

Re: Wat weegt zwaarder: Controle van rekeningen of privacy van patiënt?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hey Denkster, ben benieuwd hoe we jou precies inzage ontzeggen. Gaat het dan om de omschrijving zoals je in de andere topics aanhaalt of gaat het ergens anders om?