Wat is het effect van de contracten in de zorg?

Medewerker

Zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid gekregen om contracten af te sluiten. Hierbij wordt gelet op kwaliteit, prijs, doelmatigheid en bereikbaarheid.

Waarom zouden deze contracten er wel of niet moeten zijn?

Wat is het effect van de contracten in de zorg?

18 ANTWOORDEN 18

Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

Verwijderde account
Niet van toepassing
Ik denk dat men niet om contracten heen kan, dit wordt ons allemaal helaas door Den Haag door onze strotten heen gedouwd.
Waar Zilveren Kruis (ZK voor het gemak) wél voor zou moeten kiezen is dat ze ook de kosten vergoeden van zorgverleners waar geen contract mee is. Het gaat namelijk om zo veel meer dan alleen kosten.
Voorbeeld: de tandarts. Ik persoonlijk ben daar echt heel bang voor en heb er heel veel moeite mee. Maar zit nu al jaren bij een tandarts die ik volkomen vertrouw en ook trouw naar toe ga. Geloof me, in het verleden was dat wel heel anders bij andere tandartsen.
Volgens mij heeft mijn tandarts geen contract met Zilveren Kruis. Mocht ZK besluiten om geen kosten meer te vergoeden als er geen contract is, dan zit ik echt voor een enorm blok. Wat ik in al die jaren zorgvuldig en met veel moeite heb opgebouwd en bijgehouden, is dan in 1 klap weg.

Over contracten algemeen: er is uiteraard de mogelijkheid om meerdere soorten verzekeringen te maken. Bijvoorbeeld een soort waarbij voor een hogere premie wél bij ongecontracteerde zorgverleners terecht te kunnen. Minima vallen dan compleet buiten de boot en kunnen dubbel gepakt worden omdat ze bv wel terecht kunnen bij een gecontracteerde zorgverlener die 35 km verderop zit wat weer extra reiskosten met zich meebrengt. Dus dan maar niet die zorg nemen op dat moment. Hierdoor nemen de klachten toe en worden de kosten uiteindelijk alleen maar hoger.

Letten op kwaliteit. Hoe wordt die kwaliteit vastgesteld? Kwaliteit is subjectief: voor de 1 is een perfecte behandeling kwaliteit, voor een ander is een vertrouwde uitstraling en vriendelijkheid kwaliteit. En voor weer een ander maakt het helemaal niets uit, als hij/zij maar behandeld wordt.

Doelmatigheid. Tja, ik denk het bekende voorbeeld van een ziekenhuis wat minder hart operaties uitvoert dan waar ze toe in staat zijn. Hier wordt zorg dus op kwantiteit afgerekend en dit in naar mijn mening een compleet verkeerde insteek. Plus enorm foutgevoelig. Zelf meegemaakt dat ik in het ziekenhuis was om verdacht uitziende moedervlekken op mijn romp te laten verwijderen (was uiteindelijk niets kwaadaardigs). Het was best wel druk en eindelijk aan de beurt. Ik zit in de behandelkamer, specialist komt binnen en zegt: "Zo, laten we die diep ingegroeide teennagel eens verwijderen.". Door de drukte had hij dus verkeerde papieren voor zich.

Prijs. Tja, daar gaat het uiteindelijk alleen maar om. Een soort handjeklap in de zorg. Geeft mij het idee van Albert Heijn die zelf bepaalt wat ze aan haar leveranciers wil betalen. De zorgverzekeraars krijgen nu van Den Haag dezelfde macht en persoonlijk vindt ik dat een kwalijke zaak.

De vraag of contracten er wel of niet moeten zijn is eigenlijk een non-vraag: die contracten komen er, dat heeft Den Haag bepaald. De vraag is hoe de zorgverzekeraars er mee om zullen gaan. Nemen ze alles gretig aan vanwege het geld of gaan de verzekerden voor en doen ze het minimale wat Den Haag voorschrijft?

Het credo dat "zorg er voor iedereen is" gaat volgens Den Haag niet meer op maar ik hoop met heel mijn hart dat ZK er voor kiest om dat credo heel hoog in haar vaandel te houden. En zeker voor diegenen die het nu al minimaal hebben en hun geld bij elkaar moeten schrapen. Zij zijn de echte slachtoffers in dit alles.

Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

Fanatiekeling
@meegja:"De vraag of contracten er wel of niet moeten zijn is eigenlijk een non-vraag: die contracten komen er, dat heeft Den Haag bepaald."
Ik weet het niet. Een contract kan nooit doel op zich zelf zijn. Het contract is het middel om de zorg goedkoper te maken. Maar als er verzekeraars zijn die toch kunnen rondkomen, maar zonder contracten? Bijvoorbeeld de ONVZ. Ik ben benieuwd hoe dat verder gaat.

Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

Verwijderde account
Niet van toepassing
@ Elze30
Ik ben het helemaal met je eens: contracten zouden geen doel op zichzelf moeten zijn. Maar ZK en anderen hebben daar wel hun speerpunt van gemaakt. En eerlijk gezegd heb ik daar dus helemaal genoeg van. Mijn mening en gevoel is door de ZK enquette en vraagstelling hier in het forum alleen maar sterker geworden: een zorgverzekeraar hoort zorg te vergoeden en *geen* handje klap te doen alsof wij stukken vee zijn (ik weet het, dat is een overdreven vergelijk .. maar het is in wezen wel wat er plaatsvind). Een zorgverzekeraar hoort ons niet lastig te vallen met dat soort dingen.
Dus een wezen rondneuzen bij ONVZ (dank voor die tip Smiley Vrolijk ) en vergelijkbare restitutie verzekeraars en moet zeggen dat dat me heel erg aanspreekt. Uiteraard zijn daar ook dingen die "raar" of onwenselijk zijn maar het lijkt tenminste op hoe zorgvergoeding zou moeten zijn: vergoeding ongeacht waar of bij wie de zorg plaats vindt.

En contracten maken de zorg niet goedkoper, kans op integendeel zelfs. Contracten zorgen ervoor dat mensen er voor gaan kiezen bepaalde zorg maar niet te hebben omdat de verzeker het niet of gedeeltelijk vergoed. En daar waar er wel een contract is, is té ver weg is of iemand voelt zich er helemaal niet op zijn gemak. Met dus een kans dat er een véél hogere kostenpost ontstaat als diegene veel meer zorg nodig heeft omdat de klachten/ziekte een stuk erger wordt.

Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

Starter
Verschrikkelijk die contracten, daar wordt de zorg niet beter van
Ik betaal al jaren meer voor eigen keuze, ik vind dat ik zonder bijdrage overal terecht moet kunnen
Door al die verschillende pakketten en verzekeraars is het 1 grote administratieve rompslomp geworden en dat gaat ten koste van de goede zorg
Zorgverleners worden net als leveanciers van de ah uitgeknepen en de verzekeraar wordt er net als de ah beter van

Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

Bezoeker
Het lijkt zo leuk dat ZK dit forum intstelt, maar het is een lekker zoethoudertje waar niks mee gedaan wordt. De "marktwerking" alsof ik als zieke, koopwaar ben is allang niet meer van toepassing. Ik verzekerde mij bij Ditzo. Blijkt onderdeel van een van de grootste verzekeraars van Europa te zijn. Hetzelfde geldt voor ZK, onderdeel van Achmea.
Mijn geloof en vetrouwen in al die regeringen die zo nodig moeten liberaliseren en "markt werken" is totaal verdwenen.
Vergeet bovendien de macht en de lobby van al die verzekeraars niet. Alles buiten het democratische circuit om.

Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

Bezoeker
Zodra zorgverzekeraars mogen besluiten om de zorg die verleend wordt door niet-gecontracteerde aanbieders helemaal niet meer te vergoeden, komt er onevenredig veel macht te liggen bij verzekeraars

Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

Bezoeker
De verzekeraar bepaalt dan niet langer alleen wie gecontracteerd wordt, maar óók wie er kan toetreden tot de markt. Innovatie en marktwerking worden daardoor ernstig gefrustreerd

Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

Bezoeker
Art. 13, dat de vrije artsenkeuze waarborgt, dreigt slachtoffer te worden van de totstandkoming van een nieuw zorgakkoord.

Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

Bezoeker
Artikel 13 beoogt iedere verzekerde, dus zowel die met een restitutie- als een naturapolis, een vrije artsenkeuze te bieden. De vrije artsenkeuze is een fundamenteel element van ons zorgstelsel. Op basis van artikel 13 hoeft een zorgverzekeraar de zorg die verleend is door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder niet volledig te vergoeden. De zorgverzekeraar mag een zekere korting toepassen op het tarief dat aan gecontracteerde aanbieders wordt vergoed.

'Hinderpaalcriterium'
Verschillende rechters hebben inmiddels geoordeeld dat er een grens zit aan de korting die mag worden toegepast. De vergoeding die door de zorgverzekeraar wordt betaald mag niet zodanig laag zijn, dat er voor verzekerden een 'feitelijke hinderpaal' ontstaat om naar een niet-gecontracteerde aanbieder te gaan. Dit ook wel 'hinderpaalcriterium' genoemd. In de praktijk wordt een vergoedingspercentage van 80 procent aangehouden als ondergrens. De gedachte is dat een verzekerde zich niet meer vrij zal voelen om naar een niet-gecontracteerde aanbieder te gaan als hij minder dan 80 procent van de zorgkosten vergoed krijgt.

Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

Bezoeker
De overheid zou haar regiefunctie op de zorgmarkt met meer inzicht en creativiteit moeten oppakken en daarmee vernieuwing, efficiëntie en concurrentie moeten bevorderen in plaats van frustreren. Nu dreigt door de afschaffing van artikel 13 het kind met het badwater te worden weggegooid.

Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

Verwijderde account
Niet van toepassing
franjacq schreef:

'Hinderpaalcriterium'
Verschillende rechters hebben inmiddels geoordeeld dat er een grens zit aan de korting die mag worden toegepast. De vergoeding die door de zorgverzekeraar wordt betaald mag niet zodanig laag zijn, dat er voor verzekerden een 'feitelijke hinderpaal' ontstaat om naar een niet-gecontracteerde aanbieder te gaan. Dit ook wel 'hinderpaalcriterium' genoemd. In de praktijk wordt een vergoedingspercentage van 80 procent aangehouden als ondergrens. De gedachte is dat een verzekerde zich niet meer vrij zal voelen om naar een niet-gecontracteerde aanbieder te gaan als hij minder dan 80 procent van de zorgkosten vergoed krijgt.


Ik ken dat Artikel 13 niet en of dat een richtlijn is of een verplichting?
Want als ik kijk bij ZK en hun Beter Af Selectief-polis, dan staat daar: "70% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief bij zorgverleners waar wij geen contract mee hebben.". Uiteraard een wurgcontract voor degenen die financieel zwak staan en geen andere mogelijkheid hebben dan dit te kiezen.

Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

Verwijderde account
Niet van toepassing
Okay, heb het al gevonden: Artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Die 80% is dus inderdaad meer een richtlijn:

Op dit moment geldt 80% van het marktconforme tarief als een breed gedragen praktijknorm voor hoe laag de vergoeding mag zijn wil deze geen hinderpaal zijn. In een enkel geval wordt ook 60% gehanteerd.


ZK hanteert dus 70% in de Beter Af Selectief-polis. Kan dus beter Slechter Af Selectief heten daar ZK de kosten weer belangrijker vindt dan dat wat zij voor haar (vaak meest financieel kwetsbare) klanten doet Smiley Verdrietig
Nu dit wetende en het feit dat ZK die "breed gedragen praktijknorm" naast zich neerlegt, hou ik mn hart vast bij wat ZK gaat doen als het asociale Zorgakkoord wat nu in Den Haag ligt echt wordt ingevoerd Smiley Verdrietig

Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

Community Manager
Contracten zijn inderdaad geen doel op zich, maar een middel om afspraken te maken over kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, betaalbaarheid, en toegankelijkheid van de zorg. Laat ik beginnen te benadrukken dat wij met die contracten allerlei afspraken vastleggen die – direct en indirect – in het belang van onze klanten zijn. Uit de reacties blijkt dat jullie hier een beetje sceptisch tegenover staan en twijfelen aan onze bedoelingen. Ik leg graag iets meer uit over waarom wij contracten afsluiten met zorgverleners en welke onderdelen daarbij belangrijk zijn.

Als zorgverzekeraar hebben wij de opdracht gekregen om contracten af te sluiten met zorgaanbieders. Ons doel is dat iedereen ook in de toekomst kan vertrouwen op de beste zorg: goed, toegankelijk en betaalbaar. We voorkomen liever dat iemand (meer) zorg nodig heeft. De gezondheidszorg in Nederland behoort tot de beste ter wereld, maar de houdbaarheid staat onder druk. Patiënten krijgen kwalitatief goede zorg, maar voor sommige complexe operaties en behandelingen kan het beter . Daarom stimuleren wij wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten kwaliteitsnormen te ontwikkelen en deze continu aan te scherpen. En stellen we minimale kwaliteitsvoorwaarden vast waaraan de zorg moet voldoen om in aanmerking te komen voor een contact, of we maken verbeterafspraken .Dit worden de minimale instapvoorwaarden genoemd. Mocht het ziekenhuis niet voldoen kan bepaalde zorg van het contract uitgesloten worden.
Daarnaast is er nog een landelijke beleid van alle zorgverzekeraars samen: mocht een ziekenhuis niet voldoen aan landelijke kwaliteitsnormen voor bepaalde operaties of behandelingen dan moeten ze stoppen met die behandelingen.

Daarnaast is ook bereikbaarheid belangrijk. Tijdens het contracteren houden we rekening met de reistijden voor klanten. Dichtbij als het kan, verder weg als het moet.
Voor een standaardbehandeling wil je misschien nog wel verder reizen als de kwaliteit in een ander ziekenhuis beter en goedkoper is. Voor specifieke behandelingen ligt dat anders. Als je een aandoening hebt die weinig voorkomt, dan is het belangrijk dat de specialist ervaring heeft met een zo groot aantal patiënten .

Doelmatigheid is een derde peiler: de beroepsgroepen van artsen stellen richtlijnen op over de behandeling van bepaalde klachten. Daarin beschrijven zij wat zij de beste behandeling vinden voor een aandoening. Een arts kan daarvan natuurlijk altijd afwijken, als de situatie van de patiënt daarom vraagt. Als je naar een grotere groep patiënten kijkt, dan kun je wel kijken of dat overeenkomt met de richtlijn. Als er grote verschillen zijn tussen ziekenhuizen, dan is het zinvol om te vragen waardoor dit komt. Waarom geeft ziekenhuis A 80% van zijn patiënten met aandoening X een complexe behandeling en ziekenhuis B slechts 20%? Als blijkt dat een ziekenhuis zonder onderbouwing vaker een behandeling geeft, die niet aan de richtlijn voldoet, dan is ook dat onderdeel van de contractgesprekken.

Dan het onderwerp prijs. Dat is zeker ook belangrijk, vooral om de zorg betaalbaar te houden. Een voorbeeld is hoortoestellen wij vinden dat de prijs bij de meeste leveranciers van hoortoestellen scherper kan, maar ook dat de kwaliteit omhoog kan. Daarom heeft Achmea een drietal keten-leveranciers gecontracteerd op scherpe prijs- en kwaliteitsafspraken. Zo houden we zorg betaalbaar.

Door goede contractonderhandelingen te voeren, kunnen we zoveel mogelijk goede zorg per euro leveren. Zo houden we de zorg beschikbaar en betaalbaar.
Belangrijk om hier nog bij te vermelden is dat wij altijd in het najaar bekendmaken met welke zorgverleners wij het daaropvolgende jaar wel en geen contract hebben. Dat vinden wij belangrijk, omdat klanten op basis daarvan bewust hun keuze voor een zorgverzekering kunnen maken.


Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

Verwijderde account
Niet van toepassing
@ Sophie
Dank voor de duidelijke uitleg.
Het doet echter helemaal niets af aan het feit dat al die contracten totaal onmenselijk zijn en aantonen dat kostenbeheersing blijkbaar belangrijker is dan mensen. Een heleboel mensen staan hier niet "een beetje sceptisch tegenover" maar vinden het gewoon puur asociaal.
Niet alleen hier wordt de zorg besproken maar op andere forums, andere delen internet, kranten (hier bv een willekeurig artikel al uit 2012: Iedereen wordt beter van marktwerking in de zorg, behalve de patiënt maar ook (zoals in mijn geval) binnen vriendenkring, op m'n werk, in de kroeg, etc. En overal komt dezelfde tendens naar voren:

[list=1]
 • Marktwerking in de zorg wordt als uitermate negatief ervaren.
 • Zorgverzekeraars hebben en krijgen veel en VEEL te macht.
 • Mensen voelen zich als cijfertjes.
 • Heb je geld, dan is het "prima". Zo niet, dan zit je vast aan de macht die de zorgverzekeraars over je hebben.
 • Amerikaans systeem wordt hier ingevoerd (is eigenlijk al beetje ingevoerd) terwijl ze in de USA er juist vanaf willen.
 • Het recht op zorg wordt op allerlei vlakken met voeten getreden.
 • Zorg is handjeklap geworden.
 • Spijt dat systeem van vóór 2005 (normale en particuliere verzekering) is verdwenen.


  Dit zijn geen punten die ik zelf nu verzin (alhoewel ik het er mee eens ben) maar punten, signalen die ik overal om me heen lees en hoor.
  Uiteraard is dit geen vingerwijzing naar ZIlveren Kruis in het speciaal maar gaat over de huidige zorg en zorgverzekeraars in het algemeen.
  En dat een zorgverzekeraar zegt: "Ja nee, we kunnen niet anders, we moeten vanuit Den Haag.", tja, daar zeg ik tegen: "Dat is een beetje onzin. Jullie zijn er voor ONS, beste zorgverzekeraars, dus maak allemaal een vuist naar Den Haag en weiger mee te doen met het onmenselijke en asociale waar men daar mee bezig is!". Maar ja, de zorgverzekeraars zullen dat niet doen omdat (zoals ook al in bovengenoemd kranten artikel wordt genoemd) ze wel gek zullen zijn omdat ze gewoon de vrijheid krijgen om de centen binnen te halen en te reguleren.
  En eerlijk gezegd neem ik het de zorgverzekeraars niet kwalijk: wie zegt er nou Nee als je zoveel macht in je schoot krijgt geworpen?
 • Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

  Verwijderde account
  Niet van toepassing
  Mmm, de mogelijkheid om je reactie aan te passen (bewerk) is van het forum verdwenen? Ah nee, toch niet. Zit waarschijnlijk een tijdgebonden iets aan want dit bericht kan ik nog wel bewerken .... anyway .. Smiley Tong

  Wilde nog extra toevoegen (op deze manier dus maar Smiley Vrolijk ) dat ik heel negatief klink ... en ook eigenlijk ben Smiley Knipoog
  Het is alleen geen aanval op Zilveren Kruis maar op de weg die Den Haag is ingegaan en verder wil ingaan (eigenlijk weg afbreken dus).
  Maar het moeilijke is dat Zilveren Kruis in het forum vraagt over hoe wij bepaalde zaken anders of beter zouden willen zien. Op zich een logisch iets. Maar de bron (Den Haag) zorgt voor een heleboel negativiteit waar een heleboel mensen veranderingen in zouden willen zien. Feitelijk komt het er dus op neer dat Zilveren Kruis aan ons vraagt wat wij anders of beter zouden willen zien aan wat Den Haag heeft besloten.
  Dat is vergelijkbaar met mijn waterleiding bedrijf wat aan mij vraagt of ik een idee heb hoe de vervuiling van een olielek het beste uit het water te verwijderen. Enige reactie die ik aan het waterleidingbedrijf kan geven is: "Pak de vervuilingsbron bron aan." want voor de rest heb ik geen verstand van filters of wat dan ook.

  Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

  Verwijderde account
  Niet van toepassing
  Oh nog even een opmerking.
  Sophie stelt:
  Waarom geeft ziekenhuis A 80% van zijn patiënten met aandoening X een complexe behandeling en ziekenhuis B slechts 20%? Als blijkt dat een ziekenhuis zonder onderbouwing vaker een behandeling geeft, die niet aan de richtlijn voldoet, dan is ook dat onderdeel van de contractgesprekken.


  Wat nou als dat ziekenhuis A van mening is dat die complexe behandeling in het voordeel van de patient is en het daarom veelvuldig uitvoert? Dat de patient zich bijvoorbeeld beter voelt (lichamelijk en/of geestelijk) omdat er meer behandelings gerichte nazorg is die feitelijk niet nodig is maar wel goed is?
  Dat ziekenhuis heeft dan echt 100% mijn voorkeur maar ZK zou alleen maar uit kostenoverweging geen contract met ziekenhuis A af te sluiten. Terwijl dat ziekenhuis A misschien wel het meest menselijke is.
  En DAT is wat telt, niet geld!!

  Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

  Bezoeker
  @ meegja
  Artikel 13 is een richtlijn, maar inmiddels heeft de rechter (zie hieronder) bepaald dat er een grens zit aan de korting.
  Wat belangrijk is, is dat In de praktijk een vergoedingspercentage van 80 procent wordt aangehouden als ondergrens.
  De gedachte is dat een verzekerde zich niet meer vrij zal voelen om naar een niet-gecontracteerde aanbieder te gaan als hij minder dan 80 procent van de zorgkosten vergoed krijgt.
  Ik begrijp dat ZK van mening is dat 70% ook genoeg is!
  En dát is nu wat ik zie als de macht van die verzekeraars. Uit macht komt nml vrijwel altijd machtsmisbruik!
  Ik vind die 70% te laag, maar ga je procederen verlies je het van de dure advocaten van ZK. Want die verzekeraars hebben veel geld! Dan is de oplossing: start een juridische bodemprocedure met een (grote) groep patiënten/klanten van ZK.
  Uiteindelijk komt dat bij de Hoge Raad en wordt jurisprudentie.
  Die 80% is momenteel nml juridisch heel zacht en het heet alleen nog maar "gedachte dat een verzekerde zich niet meer vrij zal voelen om naar een niet-gecontracteerde aanbieder te gaan als hij minder dan 80 procent van de zorgkosten vergoed krijgt". Daar kun je niks op baseren. En dat weet ZK verdomde goed en gaat op 70% zitten.
  Die 80% moet dus wettelijk worden! Maar.......... dan gaan geheid de premies weer omhoog.
  Ik zat lang genoeg in business om de trucjes van de machthebbers te kennen.

  meegja schreef:

  'Hinderpaalcriterium'
  Verschillende rechters hebben inmiddels geoordeeld dat er een grens zit aan de korting die mag worden toegepast. De vergoeding die door de zorgverzekeraar wordt betaald mag niet zodanig laag zijn, dat er voor verzekerden een 'feitelijke hinderpaal' ontstaat om naar een niet-gecontracteerde aanbieder te gaan. Dit ook wel 'hinderpaalcriterium' genoemd. In de praktijk wordt een vergoedingspercentage van 80 procent aangehouden als ondergrens. De gedachte is dat een verzekerde zich niet meer vrij zal voelen om naar een niet-gecontracteerde aanbieder te gaan als hij minder dan 80 procent van de zorgkosten vergoed krijgt.


  Ik ken dat Artikel 13 niet en of dat een richtlijn is of een verplichting?
  Want als ik kijk bij ZK en hun Beter Af Selectief-polis, dan staat daar: "70% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief bij zorgverleners waar wij geen contract mee hebben.". Uiteraard een wurgcontract voor degenen die financieel zwak staan en geen andere mogelijkheid hebben dan dit te kiezen.

  Re: Wat is het effect van de contracten in de zorg?

  Community Manager
  @ Franjacq, ook voor ons is vrije artsenkeuze belangrijk. Daarom contracteren wij voor de Beter Af polis (onze “standaard” basisverzekering) een groot aantal zorgverleners. Zo kun je hiermee in 2014 bijvoorbeeld naar alle ziekenhuizen. Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener krijg je met deze polis een gedeeltelijke vergoeding. De minimale vergoeding hiervoor is niet wettelijk vastgesteld. Zoals je terecht aangeeft is er wel een hinderpaalcriterium. De rechter beoordeelt per situatie waar de grens van die hinderpaal ligt.
  Wil je als verzekerde meer vrijheid om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan? Dan kun je kiezen voor de iets duurdere Beter Af Exclusief polis. Hiermee krijg je bij niet-gecontracteerde zorg een marktconforme vergoeding.
  De 70% vergoeding voor niet-gecontracteerde ziekenhuiszorg, waar jullie het over hebben, geldt alleen voor onze Beter Af Selectief polis. Hiermee heb je voor planbare ziekenhuiszorg minder keuze in ziekenhuizen. In ruil voor minder keuzevrijheid voor ziekenhuiszorg, betaal je dan een veel lagere premie (ca. 20 euro per maand minder).

  Als zorgverzekeraar hebben we van de overheid de taak gekregen om betaalbare, kwalitatief goede zorg te regelen voor onze verzekerden. We hebben hierbij een zorgplicht. Dit betekent dat gecontracteerde zorg voor elke verzekerde beschikbaar moet zijn binnen een redelijke tijd (na het ontstaan van de klachten) en een redelijke afstand.
  Op dit moment stijgen de zorgkosten jaarlijks. We hebben met de overheid en zorgverleners afgesproken dat deze kosten niet teveel mogen stijgen, voor ziekenhuiszorg bijvoorbeeld niet meer dan 2%. Naast kwaliteit is daarom ook prijs belangrijk bij de contractonderhandelingen. Om goede afspraken met zorgverleners te maken is het belangrijk dat niet-gecontracteerde zorg niet volledig vergoed hoeft te worden. Als we een verplichting zouden hebben om alle niet-gecontracteerde zorg volledig te vergoeden, dan kunnen we geen afspraken maken over goede kwaliteit en doelmatigheid. Hierdoor zou de zorgpremie sterk stijgen en voor veel verzekerden onbetaalbaar worden.

  @Meegja, je schrijft dat je geld niet belangrijk vindt en dat alle zorg betaald zou moeten worden ook als er geen contract is. Tegelijk geef je aan dat mensen met weinig inkomen geen hoge premie kunnen betalen. Een volledige vergoeding van niet-gecontracteerde zorg leidt tot hogere zorgkosten (zie ook het voorbeeld hierboven) en daarmee tot een hogere premie. Heb je andere ideeën over hoe we kunnen zorgen dat de premies niet te hard stijgen?