Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Wat is het beleid bij het declareren als je ook nog elders een aanvullende verzekering hebt?

Community Manager
Community Manager

Wij ontvingen vandaag de volgende vraag van Naomi op Facebook: 

 

2declaraties.png

 

 

@Ron Burgers  heb jij hier een antwoord op? 

 

Wat is het beleid bij het declareren als je ook nog elders een aanvullende verzekering hebt?

2 ANTWOORDEN

Re: Wat is het beleid bij het declareren als je ook nog elders een aanvullende verzekering hebt?

Medewerker

Indien een verzekerde een dubbele aanvullende verzekering heeft dan baseren wij ons op de artikelen 960 en 961 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 960

De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

 

Artikel 961

  1. Indien dezelfde schade door meer dan een verzekering wordt gedekt, kan de verzekerde met inachtneming van artikel 960 elke verzekeraar aanspreken. De verzekeraar is daarbij bevoegd de nakoming van zijn verplichting tot schadevergoeding op te schorten totdat de verzekerde de andere verzekeringen heeft genoemd.
  2. Voor de toepassing van lid 1 wordt met schade die door een verzekering wordt gedekt gelijkgesteld schade die door de verzekeraar onverplicht wordt vergoed.
  3. De verzekeraars hebben onderling verhaal opdat ieder zijn deel draagt, naar evenredigheid van de bedragen waarvoor een ieder afzonderlijk kan worden aangesproken. Verzekeraars hebben op gelijke voet onderling verhaal voor hun redelijke kosten tot het vaststellen van de schade, alsmede voor hun redelijke kosten van verweer in en buiten rechte. De verzekerde is jegens de verzekeraars afzonderlijk verplicht zich te onthouden van elke gedraging die ten koste van dezen afbreuk doet aan hun onderling verhaal.
  4. De bij eenzelfde verzekering betrokken verzekeraars zijn niet verder aansprakelijk dan voor hun evenredig deel van hetgeen in totaal ten laste van die verzekering komt.

 

Indien een verzekerde een dubbel aanvullende verzekering heeft kan de verzekerde de nota eerst indienen bij verzekeraar A. Dat gedeelte wat hij niet vergoed krijgt kan hij dan weer indienen bij verzekeraar B. Daarbij dient de verzekerde duidelijk te vermelden dat de claim bij verzekeraar B gaat om het niet vergoede deel van verzekeraar A.

Re: Wat is het beleid bij het declareren als je ook nog elders een aanvullende verzekering hebt?

Fanatiekeling
Volgens mij is de na-u clausule universeel geldig. Ik heb hierover wel eens gelezen bij aanvullende verzekeringen.
Groet, Feina.