Voorkeursbeleid medicijnen

Geregelde bezoeker
Gisteren mijn medicatie voor mijn hart gehaald. Ik gebruikte Crestor 5 mg, echter miv 2018 wordt dit niet meer standaard vergoedt. Iedereen weet dat mensen op statines heftig kunnen reageren en dat is mij bij mijn eerste medicijn ook gebeurd. Nu wordt het zomaar weer gewijzigd en krijg ik ook meteen voor 3 maanden de medicatie mee. Als ik nu weer zo'n heftige reaktie krijg, moet ik de medicatie weer terugbrengen en gaan ze direct de prullenbak in! Waarom wordt bij wijziging van medicatie de eerste keer maar 1 doosje meegegeven en wanneer het goed werkt dan pas herhalen. Bovendien gaat dit ook ten laste van je eigen risico. Ik krijg die toch wel vol dus maakt het voor mij niet zoveel uit, maar voor mensen die niet het eigen risico volmaken wel.

Voorkeursbeleid medicijnen

25 ANTWOORDEN 25

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Fanatiekeling

Hallo Antoinette,

 

ik voeg een bijlage van 3 pagina's toe. Hierin zie je resp. de kale prijs van je medicijn ( van rosuvastatine), de preferentelijst  *   van Zilveren Kruis van januari 2018 ( het staat hier niet op, dus is het geen preferent middel), en een pagina met uitleg over de drie soorten apotheken: met IDEAcontract, met preferentcontract en met geencontract. 

 

Ik veronderstel dat je bij een IDEAapotheek** geweest bent. Deze apotheeksoort heeft een " pakjesmodel-contract". Dat betekent zoveel als dat hij voor elk doosje medicijnen, onafhankelijk of het een duur soort medicijn of een goedkoop soort  medicijn is en onafhankelijk van de stofnaam, hetzelfde bedrag krijgt. Dus als de apotheek 3000 doosjes per week verkoopt krijgen ze bijvoorbeeld €15000 hiervoor. ( plus de afleveringskosten). Als dan het medicijn duurder is dan de prijs die door ZK vergoed wordt, dan schiet de apotheker erbij in. Je kunt zien dat Crestor 5 mg €21,37 kost per 30 tabletten ( = ca. een doosje).

Praktisch gezien lijkt het me verstandig om naar een apotheek met een preferentiecontract toe te gaan. Die kan de Crestor gewoon declareren. In het geval die ook moeilijk doet , dan voert ZK naast het preferentiebeleid op de achtergrond ook een Laagsteprijsbeleid, hoewel dit niet als zodanig in de polisvoorwaarden staat. In dat geval moet je op zoek naar een niet gecontracteerde apotheek. Dat zijn er slechts enkele tientallen in het hele land. Deze tactiek geldt dus alleen voor middelen die NIET op de preferente lijst staan. 

PS ik ben het met je eens over die driemaanden. Maar vergis je niet : het medicijn is eigenlijk super goedkoop: het kost slechts €0,74 per dertig stuks. Dan maakt het voor het totaalplaatje niet veel uit. Immers de afleveringskosten zijn daar boven op nog €6. Volgens mij mag de apotheek niet €6 extra voor het eerstegesprek rekenen ( dus niet totaal €12), als de apotheek jou een ander middel van dezelfde stofnaam meegeeft. 

* https://www.zilverenkruis.nl/SiteCollectionDocuments/Consumenten/Gecontracteerde-zorg/Overzicht-geco...

** (Dit kun je controleren in de zorgzoeker (     https://zorgzoeker.zilverenkruis.nl )  ( zoek op apotheken en op jouw woonplaats).) 

Groet, Feina.

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Geregelde bezoeker
Beste Feina, De apotheek heeft een preferentie contract met zilveren kruis. Dit betekent toch dat jullie het medicijn bepalen? Er werdt mij vertekd dat de Crestor niet meer werdt vergoedt. Sorry ik vind dit zo'n moeilijk verhaal maar ik vind het vooral vervelend dat dit altijd zo rauw op je dak valt. Je wordt er mee overvallen. En het is ook echt niet zo dat die goedkopere medicijnen hetzelfde werken! Nu al twee keer meegemaakt dat het niet goed ging. Ik was nu na veel ongemakken juist ingesteld op de Crestor en dan krijg je dit. Ik hoop maar dat het goed gaat.

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Fanatiekeling

@Antoinette

Ik ben niet van Zilveren Kruis.

Heeft u de bijlage aangeklikt? >>>>>> In dat geval heeft u kunnen zien dat uw middel NIET in de preferente lijst staat.

 

En heeft u gecontroleerd of de apotheek echt wel een " preferentcontract" heeft? Er zijn namelijk maar heel weinig apotheken met een preferentcontract. En bovendien bestaat er kans op spraakverwarring. De andere soort apotheek, met IDEAcontract, gebruikt waarschijnlijk ook de term " preferentie" naar u toe, maar dat hoeft niet te betekenen dat ze een " preferentcontract" hebben. 

Conclusie: volg echt eerst mijn aanwijzingen op.Daarna kan ik u verder adviseren.

 

PS als u gewoon van plan bent dit medicijn te gebruiken, hoeft u natuurlijk niets te doen dan afwachten. Zilveren Kruis zal zijn beleid niet aanpassen, omdat u klaagt. Als u dit vervelend vindt, dan raad ik u aan om in november een andere zorgverzekeraar te zoeken, die eerder bereid is het duurdere medicijn aan de klant te verstrekken. 

Groet, Feina.

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Geregelde bezoeker
Als ik via zilveren kruis de apotheek op zoek staat daarbij dat het een preferentiecontract is.

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Fanatiekeling

@Antoinette

Ik schreef dit in mijn eerste reactie: 

"Praktisch gezien lijkt het me verstandig om naar een apotheek met een preferentiecontract toe te gaan. Die kan de Crestor gewoon declareren. In het geval die ook moeilijk doet , dan voert ZK naast het preferentiebeleid op de achtergrond ook een Laagsteprijsbeleid, hoewel dit niet als zodanig in de polisvoorwaarden staat. "

 

Conclusie: 

Ik raad je in dat geval aan om bij de apotheek gewoon om Crestor te vragen. Je kan zeggen dat jouw middel niet in de preferente lijst staat. En dat je liever Crestor hebt. Ze hebben toch wat uit te leggen. Ze hebben jou namelijk onjuist voorgelicht. Het is GEEN preferent middel.( kijk zelf maar in de lijst).

 

 

Groet, Feina.

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Geregelde bezoeker
Dank voor je uitleg Feina maar ik denk toch als ik de crestor wil dat de specialist een recept met daarop "medische noodzaak" moet uitschrijven.

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Fanatiekeling

Dat zou je met de apotheek moeten overleggen. Volgens mij is het echt niet nodig. Laat de apotheek weten dat je weet dat het geen preferent middel is. 

 

Ik had graag dat iemand van zk, bijvoorbeeld Corine V zich meldt en de juiste informatie verschaft. Ik zou graag willen weten of Antoinette gelijk heeft of dat ik gelijk heb. 

Groet, Feina.

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik ben ermee bezig @Feina. Ik kom er zo op terug.

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Welkom op de community @Antoinette. Ik zie dat @Feina al wat dingen voor jou heeft uitgezocht. Bedankt weer voor je hulp Feina.

 

Graag had ik je gelijk willen laten weten of je Crestor vergoed kunt krijgen of niet. Helaas lukt dat niet omdat ik mijn collega die iets voor mij zou uitzoeken nu niet kan bereiken. Graag kom ik hier dus nog op terug.

 

Wil je mij in een privébericht jouw relatienummer doorgeven?

Dan kan ik jouw gegevens erbij zoeken en even met je meekijken. Kun je me ook de naam en het adres van jouw apotheek geven? Dan kan ik ook nakijken wat voor soort afspraken wij met jouw apotheek hebben gemaakt. Of kan ik hen bellen als ik aanvullende vragen heb. Je stuurt mij een privébericht door naast mijn foto op mijn naam te klikken.

 

Verder vraag je ook nog waarom er bij wijziging van medicatie de eerste keer maar 1 doosje meegegeven en wanneer het goed werkt dan pas herhalen.

 

De overheid heeft hierover afspraken gemaakt met patiënten, artsen, apothekers, verpleegkundigen en zorgverzekeraars. In deze afspraken staat hoeveel medicijnen een arts mag voorschrijven. Zilveren Kruis stelt een maximum aan de hoeveelheid geneesmiddelen die per keer op een voorschrift afgeleverd kunnen worden:

  • 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking wanneer die meer
    bevat dan voor 15 dagen, indien het een voor de verzekerde nieuwe
    medicatie betreft;
  • 3 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed
    ingestelde patiënten.

Dit kun je nalezen in wijzigingen op het reglement Farmacie artikel 9.1.

 

Als het goed is, houdt de apotheek zich aan de afspraken die we gemaakt hebben. Je kunt natuurlijk altijd met de apotheek overleggen of je voor een kortere periode mee kunt krijgen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je een volgende keer eerst voor 15 dagen meekrijgt. Zodat er ook geen sprake meer is van verspilling. Jouw apotheek kan hierin adviseren.

 

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Fanatiekeling

@Corine V 

 

Kun je nog even doorgeven of @Antoinette zonder meer Crestor kan krijgen bij de apotheek met preferentie-contract? ( aangezien rosuvastatine niet op de preferentelijst staat)?

Groet, Feina.

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik heb een reactie gekregen van onze adviserend apotheker, @Antoinette.

Hij zegt dat wanneer je jouw medicatie uit de basisverzekering vergoed wil krijgen, je uitsluitend recht hebt op het originele preparaat voor zover je daar medisch noodzakelijk op bent aangewezen. Veelal komt dat dan neer op een bewezen overgevoeligheid of allergie voor 1 van de bestanddelen van de merkloze tablet. De arts zet dan ‘medische noodzaak’ op het recept. De apotheker bekijkt vervolgens of hij/zij zich daar redelijkerwijs in kan vinden.

 

Voor wat betreft de werkzaamheid wil onze adviserend apotheker je geruststellen. Want de merkloze tabletten zijn door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen als gelijkwaardig beoordeeld aan de merktabletten.

 

Wanneer je zelf besluit om de tabletten volledig zelf af te rekenen bij de apotheek, en daarmee volledig buiten de basisverzekering te houden, dan kan je wat ons betreft Crestor® van de apotheek meekrijgen. Want dan staan wij daar als verzekeraar verder buiten. Een gedeeltelijke vergoeding (de prijs van Crestor® minus de prijs van het preparaat dat wij normaliter zouden vergoeden), is dan niet mogelijk.

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Fanatiekeling

@Antoinette En @Corine V

 

Zilveren Kruis geeft dus Antoinette gelijk. 

Volgens mij is dit niet in overeenstemming met de polisvoorwaarden. 

@Corine V, kun je hier nog een expert in polisvoorwaarden naar laten kijken? ( zie bijlage)

Volgens mij zit het zò in elkaar: 

ZK heeft twee soorten contracten met apotheken, namelijk IDEA en Preferentie.

Bij een Preferentiecontract moet een apotheek altijd het middel geven dat op de Preferente Lijst staat ( deze lijst is door ZK opgesteld). Als een middel NIET op de Preferente Lijst staat, mag elk middel verstrekt worden dat in het GVS staat. 

Wat is de reactie van ZK hierop in deze casus? 

Groet, Feina.

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Dit is de reactie van onze adviserend apotheker @Feina:

We hebben met apothekers contractueel afgesproken dat bij aflevering van op stof- en toedieningsniveau vergelijkbare generieke geneesmiddelen of merkgeneesmiddelen, die niet als preferent geneesmiddel zijn aangewezen of niet in het IDEA assortiment zijn opgenomen, als uitgangspunt geldt dat het laagste geprijsde middel afgeleverd dient te worden. Voor Crestor® is dat - met het recent beschikbaar komen van merkloze varianten - dus niet het product van de originele fabrikant, tenzij er sprake is van een medische noodzaak.

 

 

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Fanatiekeling

@Corine V en adviserend apotheker: 

 

Waar kan ik dit in de polisvoorwaarden vinden? 

Groet, Feina.

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Graag wil ik je verwijzen naar ons Reglement Farmacie (paragraaf 3.3 en 3.4) dat onlosmakelijk is verbonden met onze polisvoorwaarden @Feina.

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Fanatiekeling

Nu de discussie Crestor  versus Rosuvastatine weer in een ander topic ter sprake is gebracht, wil ik graag in dit onderwerp hierop terugkomen. 

 

Ik wil tegen @Corine V zeggen, dat ik in het farmaceutisch reglement niets lees over het laagst geprijsde middel in geval van een preferentiecontract. ZK moet zich aan haar polisvoorwaarden houden. Dit staat er niet in. Ik heb een apotheker gesproken, die dit bevestigd heeft. 

Groet, Feina.

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Beste @Feina,

 

Ik heb je reactie bij ons adviserend apotheker neergelegd. Zodra ik hier een antwoord op heb reageer ik in dit topic.

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Geregelde bezoeker
Vandaag nogmaals ter sprake gebracht bij de apitheek. Zij blijven volhouden als ze Crestor aangeven dat ze direjt een melding krijgen dat het niet wordt vergoedt en Rosuvastatinevwel. Echter deze laatste staat ook niet op de preferentie lijst. Maar hie het dan ook is, ik vind het in en intriest dat dit zo onduidelijk is, niet alleen voor de patient maar ook voor decapotheek en zelfs ook voor Zilveren Kruis. Kijk maar hoeveel discussie er hier is. Als patient wordt je door Zilveren Kruis en door de apotheek van het kastje naar de muur gestuurd. Ze blijven naar elkaar wijzen en niemand kan duidelijkheid geven. Schandalig! Bovendien moeten beiden zich ook realiseren dat we patient maar ook klant zijn! Door dit waardeloze systeem wordt dit geheel vergeten en is het een pure geldbusiness geworden. Het heeft niets meer met patienten te maken, een kwalijke zaak.

Re: Voorkeursbeleid medicijnen

Geregelde bezoeker
Zojuist weer medicijnen gehaald voor de komrnde drie maanden. Voor 3 medicijnen weer andere ongetwijfeld goedkopere medicijnen meegekregen. Vorig jaar in oktober ben ik met cholestorolverlagers begonnen. Eerst Crestor gehad, toen Rosuvastatine van Sandoz en zojuist weer een andere verpakking meegekregen, namelijk Rosuvastatine van Accord. Het wordt daar gewoon voor je neus neergelegd zonder enige uitleg en daar mogen ze dan per medicijn ook nog 6 euro voor vragen! Bovendien hebben ze ook alvast een voorzetkamer geregeld want die krijg je 1x per jaar, maar daar had ik helemaal niet om gevraagd! Ik voel me vanalles, een proefkonijn, een melkkoe, een gebruiksvoorwerp etc vanalles behalve patient en klant. Dit systeem loopt de spuigaten uit en ik vind het een schande hoe het allemaal geregeld is. Overigens meen ik ook ergrns gelezen te hebben dat ze 1 keer per kalenderjaar mogen wisselen van medicijn.