Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Tussentijds opzeggen

Fanatiekeling

Op de website zag ik een aantal redenen, waarbij tussentijdse opzegging mogelijk is. ( bijvoorbeeld kind dat 18 jaar wordt, verhuizing naar het buitenland etc.). Volgens mij is een belangrijke mogelijkheid van tussentijdse opzegging vergeten. Namelijk als er sprake is van een verzekeringnemer en een andere verzekerde. Bijvoorbeeld als de vader betaalt voor zijn meerderjarige kind. Of als de ene echtgenoot verzekeringnemer is voor de andere echtgenoot. In dat geval kan de verzekerde, die niet de verzekeringnemer is, zich elders verzekeren, en kan vervolgens de verzekeringnemer de verzekering tussentijds opzeggen. Omdat ik verwacht dat dit een situatie is die bij Zilveren Kruis veel voorkomt, zou dit volgens mij aan het rijtje op de bedoelde webpagina moeten worden toegevoegd. 

Is dit juist? 

Tussentijds opzeggen

OPGELOST
7 ANTWOORDEN

Re: Tussentijds opzeggen

Medewerker
Beste Elze,

de punten die je noemt staan vermeld binnen de artikelen. Wanneer je het artikel  "Ik wil de verzekering van mijn kind dat 18 wordt opzeggen" openklapt zie je staan dat de opzegging ook gedaan mag worden voor kinderen die al ouder zijn dan 18 jaar en meeliften met hun ouders. Hetzelfde geldt ook voor andere gezinsleden die niet de verzekeringsnemer zijn, zoals in je voorbeeld van de echtgenoten. Deze informatie staat vermeld onder het kopje "Ik ga scheiden".

Is dit de informatie die je zocht of zou je het prettig vinden wanneer we voor elke situatie een apart kopje maken en niet groeperen?

Vriendelijke groet,
Michiel

Re: Tussentijds opzeggen

Fanatiekeling
De mogelijkheid van opzeggen door de partner, staat niet beschreven. Er staat weliswaar dat opzegging mogelijk is bij een scheiding ( in geval een van beide partners de verzekeringnemer voor beiden is), maar volgens mij is opzegging altijd mogelijk. De verzekerde partner, die niet de verzekeringnemer is, sluit een andere zorgverzekering af, waarna de verzekeringnemer de verzekering van deze verzekerde op mag zeggen.

In de informatie over de opzegging bij scheiding staat dat de verzekeringnemer de verzekering mag opzeggen. Maar ik denk dat dit niet mag, dan pas nadat de verzekerde ( niet zijnde verzekeringnemer) een andere verzekering heeft afgesloten. 

Verder dacht ik dat het nog veel algemener was: een vreemde kan toch ook verzekeringnemer zijn? In zo'n geval kan de verzekerde en andere verzekering nemen ( in de loop van het kalenderjaar), waarna de verzekeringnemer mag opzeggen. 

Dus ik vind dat er een apart onderdeel aan de redenen voor tussentijdse opzegging moet worden toegevoegd, waarin staat dat een verzekeringnemer de verzekering van een verzekerde altijd mag opzeggen, zodra deze een andere zorgverzekering heeft afgesloten. Zo staat het namelijk in de polisvoorwaarden. 

Re: Tussentijds opzeggen

Medewerker
Ik heb het verzoek ingediend om het extra kopje te plaatsen of anders de bestaande dusdanig aan te passen zodat het duidelijk is dat er wel eerst een andere verzekering afgesloten moet zijn door verzekerde voor de opzegging wordt gedaan.

Het stukje over een vreemde die een verzekeringsnemer kan zijn begrijp ik niet helemaal. Een verzekeringsnemer is diegene die een contract voor zichzelf en eventuele gezinsleden(verzekerde) aangaat, zij of hij is dan ook verantwoordelijk voor de polis en de premiebetaling. Deze verantwoordelijkheid zal een vreemde niet nemen. Daarbij komt dat alle correspondentie dan ook naar die verzekeringsnemer gaat.

Zou je me willen uitleggen wat je precies bedoeld omdat ik het wellicht helemaal verkeerd interpreteer.

Re: Tussentijds opzeggen

Fanatiekeling
Ik geef toe, dat het niet zo vaak zal voorkomen dat een andere persoon zal betalen, die geen gezinslid is. Maar als iemand betaalt voor een ander, dan is diegene toch de verzekeringnemer? En die verzekeringnemer hoeft zelf toch geen verzekerde te zijn ? Ik denk dat dit soort situaties mogelijk zijn: bijvoorbeeld een behoeftig familielid. Daarmee wordt direct al duidelijk, dat het toesturen van het zorgoverzicht aan de verzekeringnemer, waar op dit forum eerder een klacht over is geweest, moet worden heroverwogen. De verzekeringnemer moet natuurlijk wel op de hoogte gesteld worden van de financiële trasacties, maar niet van de inhoudelijke zorg. Ik heb bij dat topic toen ook al geschreven dat het bij andere zorgverzekeraars zo geregeld is, dat de verzekerde een gespecificeerd overzicht krijgt en de verzekeringnemer een globaal overzicht. 
Het probleem dat hier speelt is ook dat ZK verzekeringnemer en verzekerde samen op een polis zet. Maar volgens mij moeten zij beiden ook een eigen polis kunnen hebben. 

Re: Tussentijds opzeggen

Medewerker
Wanneer iemand voor een behoeftig gezinslid de premie betaalt betekend dit niet dat zij/hij ook de verzekeringnemer is, diegene is namelijk geen contract met ons aangegaan. Wanneer die premiebetaler dan ook het zorgoverzicht wil ontvangen zal er, met schriftelijke toestemming van de verzekeringnemer, een postadres op de polis moeten komen.

Een verzekeringnemer kan er voor kiezen om alleen op de polis te staan of om hoofdpolishouder te zijn voor zijn of haar gezinsleden. Het is echter niet verplicht om samen op 1 polis te staan. Partners kunnen er voor kiezen om de polis gescheiden te houden, zij zijn dan hun eigen verzekeringnemer. Wanneer men hiervoor kiest zal de correspondentie ook aan de desbetreffende persoon worden gericht.

Re: Tussentijds opzeggen

Fanatiekeling
Wanneer iemand voor een behoeftig gezinslid de premie betaalt betekend dit niet dat zij/hij ook de verzekeringnemer is, diegene is namelijk geen contract met ons aangegaan. Wanneer die premiebetaler dan ook het zorgoverzicht wil ontvangen zal er, met schriftelijke toestemming van de verzekeringnemer, een postadres op de polis moeten komen.

Een verzekeringnemer kan er voor kiezen om alleen op de polis te staan of om hoofdpolishouder te zijn voor zijn of haar gezinsleden. Het is echter niet verplicht om samen op 1 polis te staan. Partners kunnen er voor kiezen om de polis gescheiden te houden, zij zijn dan hun eigen verzekeringnemer. Wanneer men hiervoor kiest zal de correspondentie ook aan de desbetreffende persoon worden gericht.
Wordt hier misschien " verzekerde " ipv " verzekeringnemer" bedoeld? Of is dit juist, en is men zelf verzekeringnemer , ook als iemand anders de rekening betaalt? 

Re: Tussentijds opzeggen

Medewerker
In deze situatie bedoel ik echt verzekeringnemer. Het is inderdaad juist dat diegene die de rekening betaalt niet automatisch de verzekeringnemer is.