Sluiting ziekenhuizen: waarom zo snel?

Bekend gezicht

bij de sluiting van zieken huizen heeft ZK nog al slecht gecommuniseerd bij de bekendmaking van uitstel van betaling werd er door zk in een persbericht o.a gemeld dat men de tijd zou nemen om e.e.a af te bouwen , maar dat was al gelogen ,want omdat ZK de geld kraan onmiddelijk had dicht gedraaid moest de curator het wel een dag later failliet laten gaan om zo de salaris betaling naar het UWV over te hevelen ,maar nee zk gaf en geeft de rechter de schuld terwijl ze zelf de hoofd schuldige zijn in dit drama dat voor komen had kunnen worden. ipv goed ZORG en klantvriendelijkheid heeft Zk opnieuw gekozen voor het geld zoals altijd bij ZK het blijven zakkenvullers.. logies dat het aantal weglopers of overstappers in dec zeker groter zal zijn dan normaal ,

Sluiting ziekenhuizen: waarom zo snel?

5 ANTWOORDEN 5

Re: Sluiting ziekenhuizen: waarom zo snel?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hallo @gijsbertus, je vraagt waarom de sluiting van de ziekenhuizen zo snel ging. Goede vraag, wij vroegen ons dat ook af. Onze directeur Georgette Fijneman legt in een interview in het NRC uit hoe dat kwam. Graag wil ik je naar dit artikel verwijzen.

 

Mocht je meer informatie willen dan vind je misschien ook de webpagina Faillissement MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen interessant?

Re: Sluiting ziekenhuizen: waarom zo snel?

Bekend gezicht
merkwaardig genoeg verteld de mevr directeur van ZK niet de hele waarheid het is een feit dat deze ziekenhuizen afgeknepen werden door ZK deze zieken huizen krijgen voor dezelfde behandelingen lagere vergoedingen terwijl dit juist ander om had moeten zijn want de grote zienh. kunnen juist veel goedkoper werken dan de kleinere ziekenh. dus is dit alles wel degelijk de schuld van ZK ,maar nee ze blijven roepen dat ze geen bank zijn en dat de curator en rechter verantwoordelijk zijn voor deze chaos

Re: Sluiting ziekenhuizen: waarom zo snel?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

We delen de mening dat we het ziekenhuis hebben afgeknepen niet @gijsbertus. We maken jaarlijks afspraken met de ziekenhuizen. Simpel gezegd houdt het in dat ziekenhuis een geldsom krijgt aan het begin van het jaar. Het ziekenhuis geeft aan daarvoor een X - aantal behandelingen te verrichten. Bij Slotervaart zijn er minder behandelingen verricht dan vooraf afgesproken. Omdat het aantal patiënten lager was dan verwacht, was er per saldo dus sprake van hogere kosten dan vergelijkbare ziekenhuizen. Wat MC IJsselmeerziekenhuizen betreft, hebben wij hen al in 2016 gevraagd om een plan te schrijven voor een toekomstbestendig ziekenhuis. Naar nu blijkt zijn de noodzakelijke wijzigingen te laat doorgevoerd. En dat betreuren wij.

 

Zilveren Kruis heeft alle zorg van haar verzekerden natuurlijk betaald. Zelfs meer dan dat. Zilveren Kruis had juist nog miljoenen tegoed van het ziekenhuis (en niet andersom). We hebben namelijk de kosten betaald op grond van het aantal behandelingen dat het ziekenhuis zelf had aangegeven te verwachten te gaan doen. Dat aantal is door de ziekenhuizen dus niet gehaald. Maar wel door ons betaald. Blijkbaar waren er minder patiënten of zij zijn voor behandelingen naar andere ziekenhuizen gegaan. 


In oktober bleek dat het Slootervaart ziekenhuis er nóg slechter voor stond dan we wisten. Wij vonden het niet verantwoord om nu nog meer extra geld te geven. We vinden het heel vervelend en begrijpen dat dit een grote impact heeft op de instelling, de werknemers en onze verzekerden.

 

We hebben gezamenlijk een grote verantwoordelijkheid naar al onze verzekerden en toezichthouders om zorgvuldig met premiegeld om te gaan. Gebruik van premiegelden om financiële verliezen van een zorgaanbieder te compenseren past hier niet bij. Op dit moment zijn we met de curator en andere zorgaanbieders in gesprek over een passende oplossing voor onze verzekerden.

Re: Sluiting ziekenhuizen: waarom zo snel?

Nieuwkomer

Hoe weet ik als patient met welke ziekenhuizen het financieel slecht gaat, is daar een lijstje van? Een vriend van ons lag vorig jaar nog in het slotervaart ivm chemo (inmiddels helaas overleden) maar wij hebben nooit geweten dat het zo slecht ging met het ziekenhuis.

 

 Zien jullie als zilveren kruis een rol in voor jullie zelf (qua informatievoorziening richting patienten?)

 

ik ben ‘blij’ dat onze vriend deze verplaatsing bespaard is gebleven, en los van ‘verantwoordelijkheden’ / ‘schuldigen’ / geld : deze verplaatsingen op zo’n korte termijn kun je chemo patienten toch niet aan doen? Had dit niet rustiger afgebouwd kunnen worden? Ik zie daar nog geen antwoorden op in het NRC interview of bij Nieuwsuur van jullie bestuursvoorzitter.

 

Mijn vertrouwen in zilveren kruis heeft hier wel een flinke knauw door opgelopen. Vandaar ook mijn vraag over informatievoorziening. 

 

Re: Sluiting ziekenhuizen: waarom zo snel?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hallo @Sanne1, welkom op de community. Dank je voor je vraag, ik kan me voorstellen dat je, denkende aan het voorbeeld van jullie vriend, graag wil weten hoe je als patiënt het kan voorkomen dat je in deze situatie terecht komt. Daarnaast in de eerste plaats gecondoleerd met het verlies van jullie vriend.  

 

Je stelt een aantal vragen. Ik zal proberen deze te beantwoorden om eventuele zorgen weg te nemen, inzicht te geven en zo hopelijk ook je vertrouwen in Zilveren Kruis wat te herstellen.

 

Is er een lijstje van ziekenhuis waar het financieel slecht mee gaat?

Nee, zo’n lijstje is er niet. Er is wel een recent onderzoek van BDO die op basis van de jaarverslagen van ziekenhuizen een analyse hebben gemaakt hoe ziekenhuizen er voor staan. Maar dat moet je niet zien als een lijstje van ziekenhuizen die het risico lopen om in dezelfde situatie als het MC slotervaart terecht te komen. Een faillissement van een ziekenhuis is (gelukkig) een hele uitzonderlijke situatie, omdat vrijwel alle ziekenhuizen zich aanpassen aan de omstandigheden waar ze zich in bevinden. Soms betekent dat bijvoorbeeld dat ziekenhuizen reorganiseren en zich specialiseren in een bepaald type behandeling om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen voeren.   

 

Zien jullie hier als zilveren kruis een rol in voor jullie zelf (qua informatievoorziening)?

In het algemeen: het is onze rol om voor onze verzekerden voldoende en goede zorg in te kopen, dat is onze zorgplicht. Het mag dus niet gebeuren dat iemand niet behandeld kan worden binnen de wettelijke kaders (zoals reisafstand en wachttermijnen maar ook kwaliteitseisen). Als verzekerde kun je er dus vanuit gaan dat wij dit altijd voor je zullen inkopen.

 

In het geval van ziekenhuizen: bij het maken van afspraken kijken we naar het gehele zorgaanbod per regio (bijvoorbeeld dus Amsterdam) en of dat voldoet aan de (te verwachtte) behoefte van onze verzekerden. Omdat er in het geval van ziekenhuizen soms maar enkele aanbieders zijn gaan we als we afspraken met ze maken ook met hun in gesprek over hun toekomstplannen. In deze gesprekken is de financiële gezondheid nu en in de toekomst ook onderwerp van gesprek. We geven het ziekenhuis advies daarover op basis van onze inzichten en kennis. Uiteindelijk is het aan het ziekenhuis wat ze hiermee wel of niet doen. Ondanks dat we hier dus over spreken kan het helaas nog steeds zo zijn dat we voor (financiële) verassingen komen te staan, zoals in dit geval bij het MC slotervaart en het MC ijsselmeerziekenhuizen. Kortom, we kunnen onze verzekerden niet zelf informeren over de financiële situatie van het ziekenhuis, maar wel over het zorgaanbod in zijn of haar regio.

 

In dit specifieke, en zoals gezegd uitzonderlijke, geval: we zien in het geval van een uitstel van betaling of faillissement een rol voor onszelf in de informatievoorziening naar onze verzekerden. Daarom is onze afdeling zorgbemiddeling bereikbaar voor verzekerden die patiënt waren, geven we tekst en uitleg op onze website (www.zk.nl/zkh) en in de media. 

 

Je laatste vragen gaan over de snelheid van de afbouw: dat moet toch anders kunnen?!

Laten we het voorop stellen dat wij deze situatie absoluut niet gewenst hebben en ons heel erg bewust zijn dat dit voor patiënten hele nare ervaringen kunnen zijn. Door de omstandigheden die onze bestuursvoorzitter ook noemt moest de curator in Amsterdam op hele korte termijn de patiënten die opgenomen waren laten verplaatsen. Het is in dit geval aan ons (onze zorgplicht) om die zorg dan ook in de andere ziekenhuizen te betalen. En dat doen we natuurlijk. Daarnaast helpen we via onze afdeling zorgbemiddeling onze verzekerden aan de zorg die ze nodig hebben bij een andere aanbieder (ziekenhuis) als dat nodig is. Dat er plek is in een ander ziekenhuis, betekent alleen helaas niet weg dat het heel vervelend is om op zo’n korte termijn te moeten verplaatsen.

 

Hopelijk geeft dit wat inzicht en antwoorden. Als er iets niet duidelijk is of als je nog meer vragen hebt stel ze dan vooral!