Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Privacy en controle van zorgnota's

Community Manager
Community Manager

Wij ontvangen veel vragen over privacy en controle van zorgnota's naar aanleiding van de uitzending van 'de monitor'. Vooral de zin 'dat u het bent, doet er niet toe...' doet veel stof opwaaien. Wij leggen graag uit wat wij hiermee bedoelen.

 

7-9-2015 10-22-29.jpg

 

Het klopt dat wij in uitzonderlijke gevallen het medisch dossier raadplegen. De medische adviseur van Zilveren Kruis, een big-geregistreerde arts, mag medische gegevens inzien. Hierbij geldt een beroepsgeheim. Daarnaast kan een medewerker van de controle-afdeling aanwezig zijn. Ook deze heeft een geheimhoudingsplicht. De naam op het dossier gebruiken wij alleen om het dossier te koppelen aan de declaratie, wij gebruiken deze informatie nooit voor andere doeleinden.

 

7-9-2015 10-47-14.jpg

 

Het klopt dat je deze woorden niet kunt vinden in de algemene voorwaarden. Wij spreken in de voorwaarden wel over materiële controle. Dit kun je vinden op pagina 45 van onze voorwaarden.

 

In de wet is vastgelegd dat wij deze controle mogen uitvoeren.

Dit kun je hier vinden: (Wet Bescherming Persoonsgegevens artikel 21.1.b.2).  Wel gelden wettelijk voorwaarden waaraan de zorgverzekeraar moet voldoen, willen zij over gaan tot een detailcontrole met inzage in patiëntengegevens. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Regeling Zorgverzekering, hoofdstuk 7. Dit geldt voor controle van nota’s voor zorg uit de basisverzekering.

 

Als het gaat om nota’s voor zorg uit de aanvullende verzekering, dan vragen wij je wel om toestemming.

 

Meer informatie over materiele controle kun je vinden op onze website

 

Heb jij vragen over privacy en de controle van zorgnota’s? Stel ze dan in dit topic.

Privacy en controle van zorgnota's

5 ANTWOORDEN

Re: Privacy en controle van zorgnota's

Community Manager
Community Manager

medisch dossier.jpg

 

Of jouw medische dossier is ingezien weet ik niet. Wij weten niet bij welke huisarts je staat ingeschreven. Als je dat in een privebericht op de community/DM op Twitter wil aangeven bij ons, dan kunnen wij dit voor je uitzoeken. Wel is de kans erg klein omdat inzage in een patiëntendossier een laatst controlemiddel is die wij alleen inzetten als wij echt geen andere controle mogelijkheid meer zien.

Het gaat volgens de monitor om ongeveer 240 dossiers die zijn ingezien op 16 miljoen verzekerden in nederland. 

Re: Privacy en controle van zorgnota's

Bezoeker
En wat is het volgende? Dat de medisch adviseur gaat bepalen welke behandeling ik mag krijgen nav mijn medisch dossier?

Re: Privacy en controle van zorgnota's

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hey @Suppie, het is niet de bedoeling om op de stoel van de arts te gaan zitten, dus nee dat zal niet gebeuren. Ik begrijp uit jouw post dat je het niet eens bent met de manier waarop de controles worden uitgevoerd, hoe zou jij het willen zien? 

Re: Privacy en controle van zorgnota's

Bezoeker
Ik vind het van de zotte dat jullie zonder mijn medeweten in mijn dossier kunnen snuffelen onder het mom van controle.
Zelfs een bedrijfsarts (ook BIG geregistreerd) mag zonder mijn toestemming niet in mijn medisch dossier kijken en de ziektekostenverzekeraar dan wel? Een bedrijf wat ook vaak nog meerdere verzekeringen aanbied en daardoor belang kan hebben bij kennis over mijn gezondheid.
Het zou de verzekeraar sieren om decdesbetreffende patiënt in ieder geval in te lichten en nog meer om gewoon toestemming te vragen.
Daarnaast als je dingen niet vertrouwt is het net zo goed mogelijk om navraag te doen bij de patiënt of een gedeklareerde behandeling heeft plaatsgevonden? Of laat de patiënten de nota's controleren. Toen ik nog particulier verzekerd was kreeg ik ze ook eerst thuis en daarbij, als je je auto ter reparatie aanbied controleer je de nota toch ook. Waarom bij de doktersrekening dan niet?
In mijn geval heeft de medisch adviseur al op de stoel van de arts gezeten door botweg de mij voorgeschreven medicijnen te weigeren omdat zij vond dat een ander middel ook wel zou werken en er totaal geen rekening mee hield dat dat medicijn ook geïnjecteerd moet worden en mijn hele huid al beurs was van het injecteren van het oude middel.

Re: Privacy en controle van zorgnota's

Community Manager
Community Manager

Hallo Suppie,

 

Natuurlijk begrijpen wij dat mensen liever niet hebben dat iemand in het medisch dossier kijkt. Dit is ook iets wat wij alleen doen als er echt geen andere controle mogelijkheid meer is. In totaal zijn er volgens de monitor 240 dossiers ingezien over alle mensen met een Nederlandse basisverzekering. Ik wil ook nog even benadrukken dat wij nooit informatie uit een dossier gebruiken voor andere doeleinde dan controle.

 

Wij kijken op dit moment wel naar alternatieve mogelijkheden. Dus bijvoorbeeld de patient betrekken bij de controle die wij doen. Het zelf declareren van alle nota's door de patient is financieel niet aantrekkelijk. Dit kost ons namelijk veel meer werk dan digitale declaratie. Door meer informatie in Mijn Zilveren Kruis te brengen kunnen wij dit natuurlijk wel oplossen. Dit is iets waar wij constant aan werken. 

 

Wat betreft jouw medicatie weet ik niet wat de motivatie van de medisch adviseur was om het medicijn niet te vergoeden. Mijn eerste aanname is dat dit het gaat om het preferentie beleid. Je kunt daar hier meer over lezen

 

Groet,

 

Jan