Patientenstop dd 14 oktober 2019 ZGT ziekenhuisgroep Twente ( Almelo en Hengelo)

Fanatiekeling

Ik zou het waarderen als ZK zoiets belangrijks als een patientenstop op de website zet. Ik kan het ( nog) nergens vinden. Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z19684&did=2019D41039

 

In het onderdeel " Nieuws", dat gemakkelijk bereikbaar zou moeten zijn vanaf de Homepagina, zou ik dit graag kunnen lezen. Het feit is interessant voor alle verzekerden. Ook krijgen de verzekerden natuurlijk graag een verklaring èn oplossing. 

Ik hoop dat ZK beseft dat de gezondheid van veel verzekerden hiermee op het spel wordt gezet, ondanks de verzekering dat spoedgevallen wel geholpen worden. Immers , een " gewoon" geval wordt niet geholpen, maar blijkt in februari 2020 toch spoed te zijn geweest? Voor de bepaling daarvan was namelijk een specialist nodig geweest. 

 

Daarom zouden losse consulten voor nieuwe gevallen wel doorgezet moeten worden, zodat met meer zekerheid bepaald kan worden of er medische spoed is. Vooral in geval het gaat om een " onduidelijke " ziekte, dwz een ziekte of klacht die niet verklaard kan worden. 

Groet, Feina.

Patientenstop dd 14 oktober 2019 ZGT ziekenhuisgroep Twente ( Almelo en Hengelo)

9 ANTWOORDEN 9

Re: Patientenstop dd 14 oktober 2019 ZGT ziekenhuisgroep Twente ( Almelo en Hengelo)

Webcare

Goedemiddag Feina,

Ik kan mij voorstellen dat je over dit onderwerp een topic opent. Om eerst op je opmerking over onze communicatie (of volgens jou gebrek daar aan) over de (gedeeltelijke) patiëntenstop voor Zilveren Kruis verzekerden in het ZGT in te gaan: 

Wanneer er sprake is van een patiëntenstop dan vermelden wij dit in onze Zorgzoeker. Verzekerden die willen weten of zij in een ziekenhuis (of bij een andere aanbieder) terecht kunnen daar dus terecht voor informatie. Zorgverleners zelf geven het aan op hun website wanneer deze situatie zich voordoet. Vaak gebruiken zij hier ook hun sociale media kanalen voor. Zie:

https://www.zgt.nl/nieuws/algemeen/algemeen/patientenstop-voor-verzekerden-zilveren-kruis-met-planba...

Wat jij aankaart is dat jij vindt dat verzekerden op onze website sneller bij de informatie over een patiëntenstop moeten komen. Daar kan ik mij zeker in vinden. Ik kan je aangeven dat wij op dit moment kijken naar een manier om verzekerden sneller op de juiste plek te krijgen (de Zorgzoeker) voor informatie over omzetplafonds/een patiëntenstop. Hoe dit er verder uit gaat zien weet ik nog niet, maar wij zijn er dus mee bezig. Dank je wel voor het signaal!

Voordat ik op de rest van je bericht in ga wil ik eerst een stukje algemene uitleg geven over waarom een (gedeeltelijke) patiëntenstop plaatsvindt. Jij bent hier waarschijnlijk al lang mee bekend, maar de mensen die meelezen misschien nog niet.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders (zoals ziekenhuizen) maken afspraken met elkaar over de zorg en de tarieven daarvoor. Deze afspraken leggen zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen vast in jaarlijkse contracten. De reden dat zorgverzekeraars dit doen heeft te maken met onze verplichting om de zorgkosten in Nederland betaalbaar te houden. Deze verplichting komt vanuit onze overheid.

Soms is er meer zorg nodig dan samen vooraf ingeschat, waardoor het afgesproken budget onvoldoende is. Dan kijken we samen met de zorgaanbieder naar de oorzaken en mogelijke oplossing. Dat betekent dat we soms een extra afspraak met elkaar maken. Bijvoorbeeld als er in de regio te weinig alternatieven zijn. Of als een instelling zelf ook alles heeft gedaan. Als er voldoende zorg in de regio is bij andere instellingen of geld geen oplossing is vanwege personeelskrapte of teveel patiënten, dan is een extra afspraak maken geen oplossing. Het verschilt daarom per instelling of er een extra afspraak gemaakt wordt of niet. Dan kan het zijn dat een zorginstelling een gedeeltelijke patiëntenstop instelt, zoals nu het geval is in het ZGT. Tot zover de algemene toelichting. Om nu in te gaan op jouw opmerkingen:

Wij zetten zorgbemiddeling in voor patiënten/verzekerden die voor planbare zorg nu niet in het ZGT terecht kunnen. Wij bespreken dan met de verzekerde waar hij of zij snel geholpen kan worden. Wat jij aangeeft over dat sommige patiënten nu misschien helemaal niet geholpen worden (terwijl dat wel nodig is) is niet juist. Het klopt dat patiënten met een niet-spoedeisende zorgvraag (op de uitzonderingsgroepen na) niet in het ZGT terecht kunnen. Dat betekent niet dat zij helemaal niet geholpen kunnen worden. Onze Zorgcoach helpt onze verzekerden om in deze situatie alsnog op de juiste plek te komen. Bijvoorbeeld in een ander ziekenhuis. Het ZGT verwijst ook actief naar ons voor zorgbemiddeling als een patiënt zich meldt. Een patiënt blijft dus nooit zonder mogelijkheden op straat staan.

De eerste beoordeling van een zorgvraag (is iets spoedeisend of niet) vindt plaats bij een huisarts of een ander behandelend arts. Als er sprake is van een spoedeisende zorgvraag dat wordt dit duidelijk tijdens het consult. Ook de aard van de zorgvraag speelt een rol. Bij een verkeersongeluk is er uiteraard geen twijfel en kan de patiënt direct in het ZGT opgenomen worden.

Vanwege de mogelijkheid voor zorgbemiddeling zal het verder niet voorkomen dat een patiënt tot volgend jaar moet wachten voordat hij behandeld kan worden in een ziekenhuis.

Heb ik met deze uitleg alles gepakt waar jij mee zit en/of vragen over hebt Feina? Als je nog vragen hebt stel ze dan gerust. Ik kom er dan weer op terug.

Bart


Re: Patientenstop dd 14 oktober 2019 ZGT ziekenhuisgroep Twente ( Almelo en Hengelo)

Fanatiekeling

@BartH ,

Ik wil graag op 2 onderdelen reageren. 

"De eerste beoordeling van een zorgvraag (is iets spoedeisend of niet) vindt plaats bij een huisarts of een ander behandelend arts. Als er sprake is van een spoedeisende zorgvraag dat wordt dit duidelijk tijdens het consult. Ook de aard van de zorgvraag speelt een rol. Bij een verkeersongeluk is er uiteraard geen twijfel en kan de patiënt direct in het ZGT opgenomen worden. In dit topic heb ik juist aangegeven dat de beoordeling door een huisarts niet voldoende is. Uiteraard is er spoed bij een hartstilstand, een gebroken been of iets dergelijks. Maar er zijn ook veel ziektes, die wel ernstig zijn, maar die niet kunnen worden gediagnosticeerd door de huisarts. We beschikken over specialisten, die beter zijn in hun vak en een betere beoordeling kunnen maken. Een patient met klachten kàn dus een ziekte hebben die direct behandeld zou moeten worden. ( denk aan kanker, beginnende longziekte). Ik bedoel dus patienten met klachten, maar nog zonder diagnose. Als een huisarts hiervoor verwijst , dan behoort de patient direct gezien te worden door een specialist. Het is onverantwoord om deze patienten te laten wachten.

"Vanwege de mogelijkheid voor zorgbemiddeling zal het verder niet voorkomen dat een patiënt tot volgend jaar moet wachten voordat hij behandeld kan worden in een ziekenhuis."Volgens mij is dit onjuist. Immers de wachttijden in alle ziekenhuizen bedragen veelal ettelijke weken (4-12 weken is van de dag normaal). Als patienten wegens een stop in het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis moeten, zullen de wachttijden voor het andere ziekenhuis verdubbelen. Dus 4-12 weken wordt 8-24 weken. Het probleem is dat veel patienten zullen wachten en sowieso geen zorgbemiddeling zullen aanvragen.

Ik vind dit ernstig en ik vind dat onafhankelijk advies moet worden gevraagd. Liefst aan een partij die volledig onafhankelijk is. In Nederland hebben alle partijen belangen. Het zou interessant zijn om de reactie van een team van Belgische of Duitse universitair specialisten te vragen. Ik verwacht dat iedereen deze NL situatie zal veroordelen. 

Groet, Feina.

Re: Patientenstop dd 14 oktober 2019 ZGT ziekenhuisgroep Twente ( Almelo en Hengelo)

Fanatiekeling

Ik vind trouwens dat de discussie zich niet alleen mag toespitsen op dit ene discussiepunt. Zilveren Kruis zegt in feite dat er niets aan de hand is , als spoedgevallen, zwangeren en kinderen maar wèl worden geholpen. 

 

Vergeten wordt dat er heel veel niet-spoed gevallen zijn , die wel een grote impact op het dagelijks leven hebben: die hinder , pijn en onzekerheid veroorzaken. Denk maar aan een heftige huidziekte, aan hoofdpijn. Is dit spoed of niet? Ik vind dat een patient met een plotselinge ernstige, vervelende huidziekte wel direct toegang moet hebben tot de specialist. Hetzelfde geldt voor een patient met ernstige hoofdpijn. En zo zijn er eindeloos veel situaties waarin een patient wèl snel door een specialist gezien moet worden.

Alleen uitstel van knie en heupvervanging , en staaroperaties zie ik als acceptabel. ( op voorwaarde dat deze patienten nog een normaal leven kunnen leiden). Ik heb gezien dat VGZ dit zo heeft afgesproken met het Zuijderland  ziekenhuis. Zilveren Kruis zou er goed aan doen, dit model ook voor het ZGT te gebruiken.

Groet, Feina.

Re: Patientenstop dd 14 oktober 2019 ZGT ziekenhuisgroep Twente ( Almelo en Hengelo)

Webcare

Dag Feina,
Dank voor je reacties! Om op je vervolgvragen te antwoorden quote ik gedeeltes van je berichten en ga ik er verder op in. Ik begin met:

"In dit topic heb ik juist aangegeven dat de beoordeling door een huisarts niet voldoende is. Uiteraard is er spoed bij een hartstilstand, een gebroken been of iets dergelijks. Maar er zijn ook veel ziektes, die wel ernstig zijn, maar die niet kunnen worden gediagnosticeerd door de huisarts. We beschikken over specialisten, die beter zijn in hun vak en een betere beoordeling kunnen maken. Een patient met klachten kàn dus een ziekte hebben die direct behandeld zou moeten worden. ( denk aan kanker, beginnende longziekte). Ik bedoel dus patienten met klachten, maar nog zonder diagnose. Als een huisarts hiervoor verwijst , dan behoort de patient direct gezien te worden door een specialist. Het is onverantwoord om deze patienten te laten wachten."

Bij een nieuwe zorgvraag is het meestal de huisarts die de eerste indicering doet. De medisch specialist waar een patiënt naar toe wordt verwezen stelt vervolgens de diagnose.

Het is niet perse het geval dat een patiënt voor een nieuwe zorgvraag langer moet wachten door een patiëntenstop. De patiëntenstop is het gevolg van het bereiken van een omzetplafond. Dit betekent niet dat een patiënt van het ZGT direct geholpen had kunnen worden als er géén sprake zou zijn van een patiëntenstop. Er zijn meerdere factoren die bepalen wanneer de 1e afspraak gepland wordt in een ziekenhuis (geplande afspraken, beschikbaarheid artsen/ruimtes, budget overwegingen etc.).

Daarnaast is het niet zo dat een patiënt voor een nieuwe zorgvraag nu perse langer hoeft te wachten. Dit hangt af van de mogelijkheden van de zorgbemiddeling binnen de regio en de zorgvraag. Op dit moment zijn er genoeg mogelijkheden en oplossingen binnen de regio om aan onze zorgplicht te voldoen.

"Volgens mij is dit onjuist. Immers de wachttijden in alle ziekenhuizen bedragen veelal ettelijke weken (4-12 weken is van de dag normaal). Als patienten wegens een stop in het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis moeten, zullen de wachttijden voor het andere ziekenhuis verdubbelen. Dus 4-12 weken wordt 8-24 weken. Het probleem is dat veel patienten zullen wachten en sowieso geen zorgbemiddeling zullen aanvragen.Ik vind dit ernstig en ik vind dat onafhankelijk advies moet worden gevraagd. Liefst aan een partij die volledig onafhankelijk is. In Nederland hebben alle partijen belangen. Het zou interessant zijn om de reactie van een team van Belgische of Duitse universitair specialisten te vragen. Ik verwacht dat iedereen deze NL situatie zal veroordelen."

In dit onderdeel doe je een aantal aannames.

1. Je stelt dat door de patiëntenstop en zorgbemiddeling patiënten voor een nieuwe zorgvraag (daar hebben wij het over) langer moeten wachten voordat ze geholpen kunnen worden. Hier ging ik eerder in mijn bericht op in. Dit is niet per definitie waar.

Ook is het doel van zorgbemiddeling om ervoor te zorgen dat een patiënt sneller dan gepland geholpen kan worden in een andere zorginstelling (ziekenhuis in dit geval). Ook hier kan je de patiëntenstop wegdenken, en dan zou je eventueel uitkomen op een soortgelijke wachttijd, afhankelijk van de situatie en de zorgvraag. Het punt is dat zorgbermiddeling een manier is om een patiënt binnen de snelste tijd op de juiste plek te krijgen.

2. Je stelt dat er patiënten zullen zijn die ondanks hun zorgvragen geen gebruik gaan maken van zorgbemiddeling. Dat is een aanname die, wederom, ook waar kan zijn in de situatie van een wachttijd in het ziekenhuis van hun voorkeur. Of deze aanname klopt kan ik je niet aangeven. Ik zeg niet dat je ongelijk hebt. Misschien kan je dit verder onderbouwen?

"Ik vind trouwens dat de discussie zich niet alleen mag toespitsen op dit ene discussiepunt. Zilveren Kruis zegt in feite dat er niets aan de hand is , als spoedgevallen, zwangeren en kinderen maar wèl worden geholpen. 

Vergeten wordt dat er heel veel niet-spoed gevallen zijn , die wel een grote impact op het dagelijks leven hebben: die hinder , pijn en onzekerheid veroorzaken. Denk maar aan een heftige huidziekte, aan hoofdpijn. Is dit spoed of niet? Ik vind dat een patient met een plotselinge ernstige, vervelende huidziekte wel direct toegang moet hebben tot de specialist. Hetzelfde geldt voor een patient met ernstige hoofdpijn. En zo zijn er eindeloos veel situaties waarin een patient wèl snel door een specialist gezien moet worden.

Alleen uitstel van knie en heupvervanging , en staaroperaties zie ik als acceptabel. ( op voorwaarde dat deze patienten nog een normaal leven kunnen leiden). Ik heb gezien dat VGZ dit zo heeft afgesproken met het Zuijderland  ziekenhuis. Zilveren Kruis zou er goed aan doen, dit model ook voor het ZGT te gebruiken."

Hier leg je woorden in onze mond Feina. Wij zeggen niet dat er niets aan de hand is. Een patiëntenstop is enorm vervelend en zorgt zeker voor ongerustheid. Daarnaast is de kans groot dat sommige patiënten te maken krijgen met langere reistijd. Ook wuift niemand de voorbeelden van de zorgvragen die jij aangeeft weg. Wat een belangrijk punt is, is dat mensen met zorgvragen die nu niet in het ZGT terecht kunnen niet zonder mogelijkheden zitten en/of niet geholpen worden. Wij hebben een zorgplicht om die mensen te helpen. Dat gebeurt via zorgbemiddeling. Die mogelijkheden kunnen wel anders zijn dan gewenst. 

Bart

Re: Patientenstop dd 14 oktober 2019 ZGT ziekenhuisgroep Twente ( Almelo en Hengelo)

Starter

Graag reageer ik ook op dit bericht. 

In de reactie van Zilveren Kruis lees ik dat de zorgkosten betaalbaar moeten blijven. Dat is natuurlijk zo, maar er wordt nu alleen gekeken naar een budget. Het is veel beter om te kijken naar de efficientie van de zorg. Volgens mij (anderen weten dat beter) is ZGT Twente gewoon een heel goed en efficient werkend ziekenhuis, vandaar dat ze meer productie draaien. De budgetplafonds zijn nu een ordinaire bezuigingsmaatregel die de zorg juist de kop omdraait. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

 

Daarnaast lees ik: "Soms is er meer zorg nodig dan samen vooraf ingeschat, waardoor het afgesproken budget onvoldoende is. Dan kijken we samen met de zorgaanbieder naar de oorzaken en mogelijke oplossing". Mijn ervaring met Zilveren Kruis is echter heel anders. Er wordt gewoon gezegd dat je pech hebt gehad en dat er geen extra budget beschikbaar is. In 2015 werd mijn budget gehalveerd en moest ik maar zorg blijven leveren, terwijl dit drie jaar later weer terug werd gevorderd. Gevolg: patienten die voor mijn zorg kwamen, moest ik wegsturen en kwamen de maanden erna niet in behandeling. 

 

De manier waarop Zilveren Kruis omgaat met de zorg is schandalig en schaadt patienten. De omzetplafonds zijn maffiosa praktijken. Ik wil graag een demonstratie organiseren voor de deur van Zilveren Kruis om hier aandacht voor te vragen. Geinteresseerden kunnen contact met mij opnemen via info@vinkers-psychiater.nl of 06-42569237

Re: Patientenstop dd 14 oktober 2019 ZGT ziekenhuisgroep Twente ( Almelo en Hengelo)

Fanatiekeling

@BartH , jij ziet "zorgbemiddeling" als een soort zekere oplossing. Wil je dan ontkennen dat de wachttijd in het naastgelegen ziekenhuis zal verdubbelen als alle patienten zich melden bij dat andere ziekenhuis? En weet je eigenlijk wel waaruit "zorgbemiddeling" bestaat? Volgens mij is dat enkel het bekijken van alle toegangstijden en dan het doorgeven van de naam van de ziekenhuizen ( of soms regionale buitenpoliklinieken) met de laagste toegangstijd. Maar dat kan een patient tegenwoordig zelf ook. Het gaat er om dat de vraag geregistreerd wordt en dat de afspraak voor de patient ook daadwerkelijk gemaakt wordt. 

En ben je je bewust van de reistijden in het oosten van het land? Als ZGT niet toegankelijk is, dan kom je eerst uit bij Medisch Spectrum Twente. Hier zullen de wachttijden dientengevolge verdubbelen. Daarna op Deventer? Wat is de reistijd van Almelo naar Deventer? Ik heb het opgezocht: de reistijd per auto van Almelo naar Deventer is 35 minuten. Van ziekenhuis Almelo naar ziekenhuis Zwolle kost 48 minuten. En de reistijd per openbaar vervoer is ca. 90 minuten. Maar deze ziekenhuizen zijn al overbelast. Het Deventer ziekenhuis hanteert zelfs een postcode stop. 

Bij deze doe ik een oproep aan alle patienten met een nieuwe zorgvraag van het ZGT: probeer een afspraak te maken in een ander ziekenhuis. Zorg dat je direct antwoord krijgt. Als dit niet lukt binnen de Treeknorm, meld je dan bij het ZK en stuur een afschrift van je aanvraag om zorgbemiddeling naar de Nederlandse Zorg Autoriteit. Want het kàn niet: deze patienten kunnen niet allemaal bemiddeld worden binnen de Treeknorm. 

Met andere woorden: de " zorgbemiddeling" is een wassen neus, die er op papier voor zorgt dat de zorgverzekeraar aan zijn plichten voldoet. Maar dit kan in werkelijkheid nooit gerealiseerd worden en dat moet dan maar eens duidelijk worden. 

Groet, Feina.

Re: Patientenstop dd 14 oktober 2019 ZGT ziekenhuisgroep Twente ( Almelo en Hengelo)

Expert

Goedemiddag Feina,

Graag leg ik je uit wat de functie is van zorgbemiddeling in de situatie waarin het ZGT zich nu bevindt.

Als een ziekenhuis een zorgplafond heeft bereikt dan is de taak van de Zorgcoach:

  • om advies te geven waar een verzekerde in de (nabije) omgeving dezelfde zorg kan krijgen
  • het zoeken van een optie zo dicht mogelijk bij huis
  • het informeren naar de wachttijden van consulten en behandelingen. Afhankelijk van de reisafstand van de verzekerde gaan wij op zoek naar de kortste wachttijd
  • het zoeken naar de beste zorg

Een tijdrovende klus waar een verzekerde die zorg nodig heeft zijn of haar hoofd niet naar staat.

De Zorgcoach informeert de verzekerde dat er een nieuwe verwijzing geregeld moet worden. Dit kan de Zorgcoach helaas niet uit handen nemen. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat derden dit niet mogen.

Een afspraak in overleg met de verzekerde kan pas gemaakt worden als de verwijzing binnen is bij het betreffende specialisme. Zonder verwijzing maakt een ziekenhuis helaas geen afspraak. Is de verwijzing aanwezig dan kan de Zorgcoach de afspraak voor de verzekerde maken. 

Bij het bereiken van een zorgplafond is niet alle zorg uitgesloten. In onderstaande situaties moet de instelling u de zorg garanderen als de verzekerde:

  • een restitutiepolis heeft.
  • Geboortezorg nodig hebben
  • al onder behandeling is voor een zorgvraag of al een afspraak heeft staan.
  • een psychiatrische zorgvraag hebben.

Re: Patientenstop dd 14 oktober 2019 ZGT ziekenhuisgroep Twente ( Almelo en Hengelo)

Fanatiekeling

Maar het gegeven dat het een tijdrovende klus is, zegt toch niets over het eindresultaat? Als het ene ziekenhuis geen patienten meer aanneemt, het andere ziekenhuis al wachttijden van 4-11 weken heeft en het derde ziekenhuis een postcode beleid voert, dan is de patient eenvoudigweg niet plaatsbaar binnen de Treeknorm.

 

Een opmerking over de noodzaak van een nieuwe verwijsbrief. Waarom is die nodig? Het bewijs dat er een doorverwijzing is , is er toch al? De patient kan toch het ziekenhuis vragen om de oude verwijsbrief uit Zorgdomein naar de patient door te sturen? Een verwijsbrief gledt toch ook als de aanhef ( dus de naam van ziekenhuis of specialist) niet klopt? 

Een opmerking over :"Zonder verwijzing maakt een ziekenhuis helaas geen afspraak": ik ken ziekenhuizen die dit wel doen. 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Patientenstop dd 14 oktober 2019 ZGT ziekenhuisgroep Twente ( Almelo en Hengelo)

Expert

Hoi Feina, goed dat je nog wat vragen stelt. Ik geef je graag nog wat meer duidelijkheid over deze onderwerpen.

 

Omdat het een tijdrovende klus is, zegt dat vaak wel iets over het eindresultaat. Niet iedere verzekerde weet precies waar hij/zij terecht kan voor medisch specialistische zorg met zijn afgesloten polis en heeft geen zin om zelf uit te zoeken waar hij naartoe kan. Hij laat zich daarom meestal standaard doorverwijzen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Er wordt tevens vaak gedacht dat je alleen terecht kan bij ziekenhuizen, maar er zijn ook veel klinieken waar je eventueel terecht kunt.

 

Het voordeel van een Zelfstandig Behandelcentrum/Kliniek is dat de wachttijden vaak veel korter zijn dan in een ziekenhuis. Het enige nadeel van een kliniek zou kunnen zijn, dat als je onder algehele narcose gaat, je aan een aantal criteria moet voldoen. Deze eisen worden gesteld omdat er geen spoedeisende hulp aanwezig is in een kliniek. Voor veel ingrepen volstaat een plaatselijke verdoving en gelden deze criteria niet.

Het is fijn dat een verzekerde ervoor kiest contact met ons op te nemen met een vraag met betrekking tot een bereikt zorgplafond.
Een verzekerde geeft aan dat zij dit jaar niet meer terecht kunnen in het ziekenhuis omdat het een zorgplafond heeft bereikt. Als het zorgplafond niet zou zijn bereikt, dan zou de verzekerde (b.v.) over 3 weken terecht hebben gekund voor een consult en 6 weken daarna geopereerd kunnen zijn (reguliere wachttijd). Met een bereikt zorgplafond kan je in het nieuwe jaar gezien worden voor het eerste consult. Het lukt ons vaak om een alternatieve zorgverlener te vinden met een kortere wachttijd dan de reguliere wachttijd én met meer expertise op het gebied waarvoor iemand is doorverwezen. Wij krijgen vaak te horen van verzekerden dat ze aangenaam verrast zijn met wat wij voor ze hebben kunnen betekenen.

 

Tot op heden is het gelukt om voor iedere verzekerde die contact opneemt met Zorgbemiddeling vanwege een bereikt zorgplafond bij de medisch specialistische zorg een passend alternatief te vinden binnen een acceptabele afstand vanaf het adres van de verzekerde en (meestal) binnen de treeknorm. Wordt de treeknorm niet gehaald dan is het vaak een capaciteitsprobleem, b.v. voor oogheelkunde.

 

Voor wat betreft het regiobeleid: Een ziekenhuis mag geen regiobeleid hanteren, dat is verboden. Het is de taak van de minister of Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) om in dat geval op te treden. Ondervindt een verzekerde deze problemen, dan zou hij b.v. contact op kunnen nemen met Het Landelijk Meldpunt Zorg
Ook ontvangt de afdeling Zorgbemiddeling graag deze informatie om dit signaal door te kunnen geven aan Zorginkoop die verdere stappen zal ondernemen.

 

Dan nog even een antwoord op je vraag over de verwijzing. Het is inderdaad mogelijk om bij sommige zorgverleners zonder verwijzing een afspraak vast te leggen. Er zijn wel goede redenen om dit niet te doen, namelijk:

 

  • Zonder verwijzing is nog niet duidelijk binnen een specialisme bij welke arts het probleem het beste past (b.v. de ene orthopeed heeft meer expertise op schouders en de andere op knieën) bij de ene arts is de wachttijd langer dan bij de ander.
  • Een arts beoordeelt de verwijzing op urgentie, bij de ene patiënt is het medisch gezien meer noodzakelijk dat hij snel geholpen wordt dan voor de ander.

 

Het klopt dat een verwijzing die gericht is aan een bepaalde zorgverlener opnieuw gebruikt mag worden voor een andere zorginstelling, mits de patiënt nog niet gezien is in het ziekenhuis waar de verwijzing aan is gericht. Vraag is of de zorginstelling bereid is de verwijzing door te sturen naar de alternatieve zorgverlener en, als ze bereid zijn, het ook daadwerkelijk gebeurd. Het zou vervelend zijn als je onnodig wacht op een afspraakbevestiging van de alternatieve zorgverlener en blijkt dat de verwijzing niet verzonden is vanuit de zorgverlener. Ook vindt de alternatieve zorgverlener het vaak veel gedoe om de verwijzing om te zetten. Wij raden daarom aan een afspraak te maken met de huisarts voor een nieuwe verwijzing, die wordt dan via het zorgdomein direct doorgezonden naar de alternatieve zorgverlener. Het heeft de voorkeur van zorgverleners om via het zorgdomein de verwijzing te ontvangen ipv dat de patiënt de verwijzing meeneemt naar zijn consult. De reden hiervan is dat (zoals hierboven beargumenteerd) vooraf bekeken kan worden bij welke arts de zorgvraag het beste past en op welke termijn iemand gezien dient te worden.

 

Ik hoop dat ik duidelijk antwoord heb kunnen geven op je vragen Feina. Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

 

Mochten er lezers zijn die te maken hebben met problemen met bereikte zorgplafonds of hulp willen krijgen bij wachttijdbemiddeling dan kunnen jullie Zorgbemiddeling bellen op telefoonnummer 071 36 40 250, daarna kies je voor optie 1 en daarna voor optie 3.

 

Marjolijn

Zorgcoach/zorgbemiddeling