MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en dubieuze medicijnfabrikanten

Voorbijganger

Na heel lang een generiek medicijn (Venlafaxine XR) van fabrikant Focus te hebben gehad levert de apotheek nu, conform de preferentielijst van ZK als mijn verzekeraar, van fabrikant Aurobindo. Op zich geen probleem, mits geen nieuwe bijwerkingen en de fabrikant niet bij elk recept wordt gewijzigd. Dit is niet bekend of vertelt de apotheek niet.

Ik heb me wel verdiept in de voor mij onbekende fabrikant Aurobindo. En tot mijn schrik moet ik concluderen dat dit geen schoon bedrijf is en in strijdt met het MVO-beleid van Achmea (het schijnt bij meerdere fabrikanten niet pluis te zijn trouwens... wellicht valt ook Focus daaronder maar zeker (o.a.) Mylan).

Hoe zit dit?

Goed voor de lage(re) zorgkosten maar tegen een prijs die we (ik) niet meer willen betalen. Ik snap dat ZK niet zomaar deze producent aan de kant zet maar dan moet MVO-beleid worden aangepast. Toch iets om op te letten voor volgend jaar (sinds 2007 bij ZK).

 

Graag uw actie en reactie!

Mvg

 

 

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en dubieuze medicijnfabrikanten

5 ANTWOORDEN 5

Re: MVO en dubieuze medicijnfabrikanten

Fanatiekeling

Hallo,

 

ik reageer niet op uw stelling over het MVO beleid: ik vind dat ZK daar zelf op behoort te antwoorden. 

Ik wil u enkel attent maken op het feit dat slechts 15% van de apotheken het Preferentiebeleid uitvoeren. Dit zijn de apotheken met een zogenaamd " preferent contract". De overige apotheken mogen, in samenspraak met de klant, het merk kiezen. Dit zijn de zogenaamde IDEA-apotheken. 

Ik raad u aan om dus het contract-type van uw apotheek na te gaan in de Zorgzoeker op de website. Mocht uw apotheek geen preferentiecontract hebben,dan kunt u aan de apotheker doorgeven dat u geen Auribindo medicijnen wenst te gebruiken. Ook kunt u besluiten om dit medicijn bij een andere apotheek te kopen. 

Groet, Feina.

Re: MVO en dubieuze medicijnfabrikanten

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Welkom op de community @JohnMuts!

 

Je schrijft dat je sinds kort een ander medicijn geleverd krijgt door de apotheek. Ik begrijp nog niet helemaal wat bij de apotheek niet bekend is.

 

Wat betreft de fabrikant van het nieuwe medicijn: Aurobindo. Je doelt waarschijnlijk op de zembla uitzending van begin dit jaar? Die was behoorlijk schokkend inderdaad en voor ons is het welzijn van alle betrokkenen natuurlijk ook van groot belang.

 

In dit geval is het standpunt van Zilveren Kruis dat de verantwoordelijk hiervoor bij de registratieautoriteiten ligt die een geneesmiddel goedkeuren voor de Nederlandse markt en daarmee in het geneesmiddelen vergoeding systeem plaatsen. Zodra het daar in staat gaan wij er vanuit dat het voldoet aan alle wet- en regelgeving en zullen we het conform ons beleid vergoeden. Zie ook onze eerdere reactie in dit topic.  

In die reactie staat ook we in gesprek gaan met de leverancier en zullen kijken welke acties de autoriteit hierin kan nemen: ik ga daar even achteraan en kom daar op terug zodra ik mee weet.

 

Vind je dat we vanuit het MVO beleid van Achmea nog iets anders zouden moeten doen? 

Re: MVO en dubieuze medicijnfabrikanten

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

@JohnMuts Ik heb uitgezocht welke acties Zilveren Kruis heeft ondernomen, zoals we hadden aangekondigd. Van onze inkoop afdeling heb ik te horen gekregen dat we twee dingen hebben gedaan:

 

  • We hebben ons aangesloten bij de werkgroep die, op initiatief van de overheid, met veldpartijen (waaronder wij dus) kijkt naar het thema medicijnen en hebben daar nadrukkelijk (samen met anderen) het thema 'duurzaamheid in de farmacie' aan de orde gesteld. Er is afgesproken om dit onderwerp daar eerst goed te behandelen voor er uitspraken over te doen dus inhoudelijk kunnen we er nu nog niets over zeggen maar zodra dit kan zullen we het hier publiceren.
  • Daarnaast hebben we in onze inkoopprocedure een toevoeging gemaakt over dit onderwerp in het kader van MVO, als een fabrikant aan onze verzekerden levert verklaart ze nu expliciet, onder andere, het volgende: "De partners conformeren zich aan de richtlijnen van de International Labour Organisation voor hun eigen bedrijfsvoering en die van hun toeleveranciers. De partners bieden gelijke kansen en rechten aan hun werknemers zonder discriminatie naar ras,geslacht, herkomst, sociale status, leeftijd, religie, politieke opvatting, geaardheid en gezondheid. Zij dragen zorg voor veilige arbeidsomstandigheden, beschermen de fysieke integriteit en de gezondheid van de werknemers en bevorderen hun persoonlijke ontwikkeling en scholing. Zij kennen hen een zodanige beloning toe, dat een redelijke levensstandaard gewaarborgd is, maken geen gebruik van uitbuiting, gedwongen winkelnering, dwangarbeid en kinderarbeid en helpen actief mee om deze terug te dringen. Aanvullend zetten zij zich in om de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten." Je kan het volledige document nalezen via deze website: https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/farmacie/Paginas/downloads.aspx. Het document staat vervolgens hier Leidraad Preferente Geneesmiddelen 2018-2020 - Uitbreiding 4e kwartaal 2018 (pdf) en dan bij het artikel: 4.5.3 Eisen ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Hopelijk geeft dat een duidelijk beeld. Mocht je nog vragen of opmerkingen hierop hebben dan horen we het natuurlijk graag. Voor nu, alvast een fijne avond!

 

Re: MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en dubieuze medicijnfabrikanten

Voorbijganger

Excuus voor de wat late reactie maar dank voor de antwoorden cq toelichting. Ik hoopte inderdaad te horen dat er wat aan en mee gedaan wordt. Ik snap ook dat dat niet snel gaat.De praktijk is weerbarstig en het is soms grijs ipv zwart-wit. Bedrijven maken vaak goede sier met MVO, duurzaam wat in de praktijk vaak de huidige marketinghype is en in de praktijk niet gebeurt. Het moet dus ook van onderop komen, in dit geval de klanten van Achmea/ZK. Vandaar mijn bericht. Omdat ik nagenoeg alle zorgkosten zelf betaal (buiten de premie om) vind ik dat er ook iets over te zeggen mag hebben...

In principe (even offerte afwachten) blijven we gewoon bij ZK (sinds 2007 dus) m.a.w. trouwe klant Smiley Knipoog

Re: MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en dubieuze medicijnfabrikanten

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

@JohnMuts wat ons betreft bedankt voor je betrokkenheid en trouw als klant! We waarderen het zeer als onze klanten met ons meedenken door vragen te stellen, suggesties te doen en ook door kritische noten. Voor dit belangrijke onderwerp kan dat ook niet genoeg gebeuren, al is het inderdaad grijs zoals je zegt.

 

Hoe dan ook, we hopen je/jullie natuurlijk ook volgend jaar als klant te mogen hebben! Als je hierover nog vragen hebt de komende tijd dan kan je ons dus ook via de Community goed bereiken. Voor nu, een fijn weekend!