Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Ik ben 18 geworden, ben ik meteen verzekerd?

Nieuwkomer

Ik ben gisteren (3 maart) 18 geworden, en de dag daarvoor heb ik een verzekering afgesloten bij zilveren kruis. Mijn vraag is of dat betekent dat ik voor de maand maart al verzekerd ben, of of dat pas vanaf april zo is. 

Vriendelijke groet, 

Dries Fransen

Ik ben 18 geworden, ben ik meteen verzekerd?

12 ANTWOORDEN

Re: Ik ben 18 geworden, ben ik meteen verzekerd?

Fanatiekeling

Zie de twee bijlages: 1. 18jaar.pdf en 2.chat18jaar.pdf. 

 

Dit is een moeilijke vraag. Ik heb overal gezocht maar kon het antwoord eigenlijk niet vinden. Ook nog gechat met Zilveren Kruis, maar volgens mij kreeg ik de verkeerde antwoorden. 

 Link naar polisvoorwaarden: Polisvoorwaarden2016

Volgens mij zit het zo: 

1. De verzekering gaat in vanaf de dag van je verjaardag. Dit staat op de website van zilveren kruis. Zie derde pagina van de bijlage. Zie Website18jaar

2. Het verplichte en het eventuele vrijwillige eigen risico gaan in op de eerste van de maand na je verjaardag.  Voor het vrijwillig eigen risico Zie 7.5 en 7.6 van de algemene voorwaarden van de basisverzekering p.14. Zie eerste pagina van de bijlage. In voorwaarde 6.6 en 6.7 van de algemene voorwaarden van de basisverzekering op pagina 13 staat de overeenkomstige voorwaarde voor het verplichte eigen risico. In 6.7 en 7.6 wordt de berekeningswijze voor het eigen risico voor de rest van dit jaar bepaald: De hoogte van het restant van het eigen risico wordt wel vanaf de verjaardag berekend. Dus in jouw geval is het eigen risico niet 9/12 x€385 maar (365-62)/365 x€385. 62 dagen is het aantal dagen vóór je verjaardag. 

3. Je hoeft pas premie te betalen voor de basisverzekering vanaf de eerste van de maand volgend op je verjaardag. Zie 8.1.2 p. 15 van de algemene voorwaarden van de basisverzekering. Zie 5-e pagina van de bijlage. 

4.Voor de eventuele aanvullende verzekeringen hoef je pas te betalen vanaf de eerste van de maand volgend op je verjaardag. Zie 4.2 van de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekeringen p. 46. Zie tweede pagina van de bijlage. 

5. Bij afsluiten van de verzekering met jouw geboortedatum wordt 1 april als ingangsdatum vermeld. Dit is verwarrend, want dit is dus alleen de ingangsdatum voor de betaling. Zie de vierde pagina van de bijlage ( geboortedatum 3 maart, ingangsdatum 1 april). 

6.. In de chat werd gezegd dat de verzekering zou ingaan op de dag na de beeindiging van de vorige verzekering. Echter dit is in tegenspraak met de informatie op de website van zilveren kruis ( derde pagina van de bijlage). Om hierover zekerheid te verkrijgen kan ook aan de oude verzekering gevraagd worden, wanneer deze is beeindigd ( of opgezocht in de polisvoorwaarden?).  Later toegevoegd: ik denk dat de INGANGSDATUM die je zelf hebt opgegeven bepalend is. Als je zelf als INGANGSDATUM ook 1 april hebt opgegeven, loopt je oude verzekering nog tot die datum door. ( maar wel vanaf je verjaardag met " volwassen" voorwaarden, maar nog zonder eigen risico). De oude verzekering dient trouwens door de verzekeringnemer te worden opgezegd, anders moet dubbel betaald worden ( dit staat in de polisvoorwaarden). Ik denk dat je zelf dus wel 3 maart als ingangsdatum had kunnen opgeven. Ik heb nergens gelezen dat een ingangsdatum altijd de eerste van de maand moet zijn. Op je POLIS moet de ingangsdatum ook vermeld staan. Misschien staat de polis al op " mijnzilverenkruis". ? ( inloggen met DIGID). 

 

 

Ik neem aan dat Zilveren Kruis hieraan nog wat wil toevoegen. Want er is nog veel onzekerheid, vooral doordat de chatmedewerker de informatie op de website eigenlijk weersprak. Zie bijlage " chat18jaar"

Groet, Feina.

Re: Ik ben 18 geworden, ben ik meteen verzekerd?

Moderator

Hoi Dries en Feina,

 

Even een samenvatting van wat Feina zegt:

 

Als je 18 jaar wordt, wordt je vanaf de eerste van de volgende maand premie plichtig. In jouw geval betekent dat dat je vanaf 1 april premie moet betalen en vanaf die datum eigen risico wordt berekend zoals Feina uitlegt. Ik splits de situatie even op in 2 mogelijkheden.

 

1. Je bent elders verzekerd en wilt overstappen naar Zilveren Kruis. Dit kan per de eerste van de volgende maand. Dit betekent voor jou dat je kan overstappen per 1 april. Je kiest het pakket wat bij je past en deze gaat in op 1 april. Tot die tijd ben je bij je oude zorgverzekeraar verzekerd. Let op! de kans is aanwezig dat je daar geen tandartsverzekering hebt tot de tijd dat je overstapt. Het is verstandig hier contact over op te nemen met je verzekeraar.

 

Heb je zelf je zorgverzekering al beëindigd met een datum in de toekomst? Dan schrijven wij jou in per de einddatum van je vorige verzekering. 

 

2. Je bent al bij Zilveren Kruis verzekerd. In dit geval kan je je polis aanpassen per je 18e verjaardag. Bijvoorbeeld je aanvullende (tandarts) verzekering. Deze gaan in op de dag dat je 18 jaar wordt. Je betaalt ook in dit geval pas premie per 1 april. 

 

Geeft dit antwoord op je vragen Dries?

Re: Ik ben 18 geworden, ben ik meteen verzekerd?

Fanatiekeling

Naar aanleiding van het antwoord van Zilveren Kruis heb ik twee vragen:

 

- is er een polisvoorwaarde over de datum van beeindiging bij 18 jaar? Waar staat dat dit per de eerste van de maand zou moeten gebeuren? 

- klopt mijn berekening van het eigen risicobedrag voor 2016?

 

En voor de volledigheid: de ingangsdarum van het " volwassen regime", dus de polisvoorwaarden voor volwassenen, is bij de vorige verzekeraar dus de verjaardag. Dat betekent dat er vanaf de verjaardag geen vergoeding meer is voor tandarts, fysio etc. Een consult bij de specialist kost tot het einde van de maand nog geen eigen risico. Ook medicijnen vallen tot 1 april niet onder het eigen risico.. 

Groet, Feina.

Re: Ik ben 18 geworden, ben ik meteen verzekerd?

Webcare

Hoi Feina,

 

Wij laten de verzekering ingaan op het moment dat de oude verzekering afloopt. Zie 12.2 Al verzekerd? Dan kan de verzekering later ingaan. Zorgverzekeraars stoppen de zorgverzekering bij tussentijdse overstap per de 1e van de volgende maand. Onze zorgverzekering wordt dus aansluitend afgesloten. 13.2c gaat over de opzegging tussentijds.

 

De berekening eigen risico klopt, maar is even afhankelijk of iemand hier al verzekerd is vanaf de 18e verjaardag of dat iemand per de 1e van de volgende maand hier verzekerd wordt. Het wordt dus berekend op basis van het aantal dagen dat iemand hier verzekerd is. In bovenstaand geval wordt het eigen risico € 289,28.

 

Hoop dat je hier wat aan hebt.

 

Groetjes, Michiel

Wil jij ook een leuke persoonlijke handtekening? Dit kun je gemakkelijk doen via de instellingen van jouw profiel.

Re: Ik ben 18 geworden, ben ik meteen verzekerd?

Fanatiekeling

"Zorgverzekeraars stoppen de zorgverzekering bij tussentijdse overstap per de 1e van de volgende maand."

 

Ik kan dit niet vinden in de polisvoorwaarden. Welke polisvoorwaarde is dit?

 

later toegevoegd: 

Op de website, zilverenkruis18jaar , staat dat de verzekering ingaat op de dag van de verjaardag! Ik vind dat dit aangepast moet worden, want dit klopt dus niet. Op zo'n pagina moet ook rekening gehouden worden met verzekerden die van elders komen als ze 18 jaar zijn geworden, met andere woorden de informatie behoort algemeen te zijn en voor iedereen te kloppen. 

Nu is de informatie op de pagina dus fout voor een nieuwe verzekerde van 18 jaar. 

 

Groet, Feina.

Re: Ik ben 18 geworden, ben ik meteen verzekerd?

Moderator

@Feina: ik moet dit even voor je navragen. Ook even de check richting @Dries Fransen, heb jij zo alle informatie die je nodig hebt voor de keuze in jouw zorgverzekering? Laat je het anders aan ons weten?

Re: Ik ben 18 geworden, ben ik meteen verzekerd?

Medewerker

@Feina: We hebben het nagevraagd bij onze collega's om uit te zoeken of jouw vraag ergens is vastgelegd.

De beëindiging staat benoemd in art 13.2 c:  'Heeft u (verzekeringnemer) een ander dan uzelf verzekerd en heeft deze verzekerde een andere basisverzekering afgesloten? Dan kunt u (verzekeringnemer) een brief of e-mail sturen om deze verzekering voor de verzekerde op te zeggen. Is deze opzegging bij ons binnen voor de ingangsdatum van de nieuwe basisverzekering? Dan eindigt de basisverzekering met ingang van de dag dat de verzekerde een nieuwe basisverzekering krijgt. '

Met andere woorden: per 18e verjaardag kan de ingangsdatum zijn. Per de eerste van de volgende maand kan echter ook de ingangsdatum van de verzekering zijn. Dit is dus afhankelijk van de einddatum van de vorige verzekeraar.

De algemene regel / wet staat vastgelegd in het bovenstaande artikel van de voorwaarden en in de zorgverzekeringswet. We hanteren dus de wet zoals in de voorwaarden staat omschreven, in de praktijk geven zorgverzekeraars de voorkeur aan de eerste van de maand volgend op de 18e verjaardag.

Dit onderdeel van de website is op dit moment voornamelijk gericht op bestaande verzekerden. Ik ben het met je eens dat dit niet de lading dekt voor nieuwe verzekerden omdat de informatie niet compleet is. Heb je misschien een suggestie hiervoor?

 

Re: Ik ben 18 geworden, ben ik meteen verzekerd?

Fanatiekeling

@zk: " ingangsdatum zijn. Per de eerste van de volgende maand kan echter ook de ingangsdatum van de verzekering zijn. Dit is dus afhankelijk van de einddatum van de vorige verzekeraar."

Maar op jullie website staat dat de ingangsdatum de verjaardag is en dat pas betaald hoeft te worden vanaf de eerste van de volgende maand. Als iemand zich dus bij jullie verzekert miv de eerste van de volgende maand kàn gedacht worden, op grond van de pagina van 18 jaar, dat de ingangsdatum de verjaardag is. Immers dat staat op deze pagina. 

 

Voor jullie is het allemaal wel duidelijk, maar niet voor iedereen. ZK zou de pagina van 18 jaar moeten aanpassen. En erbij vermelden dat de ingangsdatum voor verzekerden die nieuw zijn, de datum van opzegging bij de oude verzekering is. 

Groet, Feina.

Re: Ik ben 18 geworden, ben ik meteen verzekerd?

Moderator

Zou het helpen om een soort onderscheid te maken op de website in:

"Ik ben een bestaande verzekerde en ik word 18 jaar" en "Ik word 18 jaar en wil mij bij Zilveren Kruis verzekeren"?

 

Of zou een toevoeging op de pagina voldoende zijn waarin uitleg wordt gegeven over de ingangsdatum?

Re: Ik ben 18 geworden, ben ik meteen verzekerd?

Fanatiekeling

Ik vind dat ik het probleem al voldoende benoemd heb. Het is nu aan Zilveren Kruis. 

 

 

Groet, Feina.

Re: Ik ben 18 geworden, ben ik meteen verzekerd?

Fanatiekeling

@Feina"n 6.7 en 7.6 wordt de berekeningswijze voor het eigen risico voor de rest van dit jaar bepaald: De hoogte van het restant van het eigen risico wordt wel vanaf de verjaardag berekend. Dus in jouw geval is het eigen risico niet 9/12 x€385 maar (365-62)/365 x€385. 62 dagen is het aantal dagen vóór je verjaardag. "

Mij werd bevestigd dat deze brekeningswijze goed was.

 

echter ik zie nu in de polisvoorwaarden staan, dat dit niet klopt volgens artikel 6.5:

 

" Hoe hoog uw verplicht eigen risico dan is, hangt af van over hoeveel dagen wij verplicht eigen risico mogen inhouden." 

 

 

en volgens mij mag het pas worden ingehouden vanaf de eerste van de maand volgend op de verjaardag.

 

 

reactie ZK?

Groet, Feina.

Re: Ik ben 18 geworden, ben ik meteen verzekerd?

Moderator

Je hebt gelijk Feina. De berekening van het eigen risico is vanaf de eerste van de volgende maand volgend op je 18e verjaardag. @Dries Fransen, heb jij uiteindelijk een duidelijk antwoord op je vraag gekregen? Ik hoor het anders graag.