Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Medewerker
Medewerker

Hi Michelle,

 

Met veel interesse zit ik jullie posts te lezen. Ik ben zelf ook schildklierpatiënt en daarnaast medewerker van Zilveren Kruis. Ik ga, net als andere communityleden, graag het gesprek met elkaar aan over dit onderwerp. De community leek mij daarom de beste plek om dit te doen. Ik ben vooral ook benieuwd naar de rol die Zilveren Kruis hierin kan en wil gaan spelen.

 

Het bericht dat er problemen zijn met het leveren van schildkliermedicatie heeft tot grote onrust geleid

'Begrijpelijk, want deze groep patiënten ondervindt ingrijpende gevolgen van het overstappen op een ander medicijn.' Vorig jaar is dit ook gebleken toen de fabrikant naar doordrukstrips overstapte als verpakkingsmateriaal. Ook ik heb hierdoor erg veel gezondheidsproblemen ondervonden.

 

Ik ben benieuwd naar de rol die Zilveren Kruis hier in kan spelen, speelt

Het gaat de maatschappij naar verwachting 20 miljoen euro kosten (berekening door een econoom, gedeeld in het dagblad) dat er zoveel schildklier patiënten gedwongen worden over te stappen. Het bedrag dat in deze post genoemd wordt herken ik niet. Hoewel ik me kan voorstellen dat het de maatschappij nog meer gaat kosten doordat verzuim hierbij niet meegerekend is. In deze berekening is sec rekening gehouden met bloedtesten en artsenbezoek.

 

Medicijntekorten komen steeds vaker voor

Enerzijds is de farmaceutische productie steeds meer geconcentreerd in lagelonenlanden. Een andere oorzaak die specifiek in Nederland speelt, zijn de lage prijzen voor merkloze medicijnen. 'Vanwege de krappe marges houden fabrikanten  voorraden bewust laag. Ze kunnen het zich niet permitteren om pillen weg te moeten gooien omdat ze over datum zijn'.

 

De fabrikant, Aspen, geeft aan een alternatief medicijn te hebben

Aspen heeft met Thyrax duotab 75% van de markt. Andere leveranciers zullen snel tekorten hebben. Aspen geeft aan dan wel een mogelijkheid te bieden.

 

Ik heb veel vragen voor Zilveren Kruis

Wat is de rol van Zilveren Kruis? Kan Zilveren Kruis lobbyen hierin? Welk beleid heeft/kiest ZK hierin? Wil ZK dat klanten zo afhankelijk zijn van maar 1 leverancier? Zit er nog patent op de Thyrax duotab? Levert het nieuwe medicijn wat Aspen aanbiedt meer winst op? Vind ZK dat schildklierpatienten niet ongewild verplicht mogen worden over te stappen naar een andere medicatie? Ziet ZK dit als een maatschappelijk probleem waarin zij een rol spelen? Ik zou hierover graag live in gesprek gaan. Ik ben oprecht benieuwd hoe ZK haar rol in dit veld ziet. Uiteraard geeft dat voor nu geen directe oplossing, wel geeft dit een beter beeld hoe zij de toekomst in wil gaan. Ik word graag uitgenodigd voor een klantgesprek.
 

Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

24 ANTWOORDEN 24

Re: overstappen ivm leveringsprobleem Thyrax duotab

Verwijderde account
Niet van toepassing

Als grote inkoper (via ons) hebben jullie de kans invloed uit te oefenen. Dat jullie dat niet doen is een keuze, en geen fraaie.

 

 Je zou als organisatie duidelijk kunnen zijn dat je geborgde productie eist. Dat is nu niet gebeurd. Iedere webserver is dubbel uitgevoerd. Ieder groter kantoor heeft een noodplan voor als er brand uitbreekt. Iedere medicijn fabrikant moet ook een noodplan hebben. Laat dat een eis zijn voordat je het gaat vergoeden. 

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Medewerker
Medewerker

Ik begrijp dat er maandag iemand is die hierop kan reageren. Ik wacht jullie reactie dan ook rustig af.

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Bezoeker

Niet vervelend bedoeld maar dit is niet echt een taak van een zorgverzekeraar. Medicijnen als Thyrax komen uit de basisverzekering. De zorgverzekeraars hebben zich daarbij te voegen naar de eisen van de overheid. 
Je kunt natuurlijk wel een klantgesprek aanvragen maar ik gok dat de mensen die jouw vragen proberen te beantwoorden op dit forum, helemaal niets met specifiek beleid te maken hebben... 

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

@Nic@LadyB, @Verwijderde account dank voor jullie vragen en bijdragen!

 

Ik schrijf nu even een reactie omdat we vorige week hadden gezegd dat er gisteren een expert aanwezig zou zijn om hierover in gesprek te gaan. We zijn er mee bezig maar om de verwachtigen bij te stellen wil ik jullie even op de hoogte brengen van waar we mee bezig zijn en hoe we dit topic benaderen.

 

Praktische vragen over thyrax kunnen worden gesteld in het andere topic: overstappen-ivm-leveringsprobleem-Thyrax-duotab. Hier zullen we ook updates plaatsen als wij iets tegen komen dat relevant kan zijn. En twee collega's die zelf thyrax gebruiken delen graag in dat topic hun ervaringen. 

 

Daarnaast blijft het antwoord op de vraag wat onze huidige rol is hetzelfde zoals in het andere topic gezegd: die hebben we niet voor deze medicijnen omdat ze zo'n specifieke werking hebben dat overstappen op een ander medicijn altijd gepaard gaat met medische behandeling. Daarom is het preferentiebeleid niet van toepassing. De inspectie van de gezondheidszorg onderzoekt nu of de fabrikant zich aan zijn wettelijke verplichting heeft gehouden als onderdeel van het onderzoek naar dit tekort. 

 

We willen in dit topic graag de dialoog aan gaan over wat onze rol is en zou kunnen zijn mbt tekorten aan medicijnen en daarom betrekken we er graag iemand bij die daar iets over kan zeggen. Dat kost alleen wel even tijd dus we houden jullie op de hoogte. Groeten, Viktor

 

 

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Geregelde bezoeker

Beste @Viktor

 

Is er al iemand beschikbaar om uit te leggen wat jullie rol is in het tegengaan van medicijntekorten?

 

 

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Medewerker
Medewerker

Hallo @Michelle @Viktor,

 

Kunnen jullie een update geven? Ik heb begrepen dat er deze week in ieder geval een bericht zou volgen. Ik vind de ontwikkelingen interessant zeker omdat medicijntekorten steeds vaker voorkomen. Ook vanuit de politiek wordt hierin gedacht aan een rol voor verzekeraars. Ik ben dan ook oprecht benieuwd hoe Zilveren Kruis hier zelf in staat.

 

Hartelijke groet,

Nicole

 

 

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hallo @Nic en @_jellie,

 

Onze reactie heeft even op zich laten wachten, excuus daarvoor! Ik geef jullie graag een update over wat we over dit onderwerp te weten zijn gekomen en hoe we hiermee verder willen gaan.

 

Update over wat hebben we gedaan romdom Thyrax
Naar aanleiding van  een gesprek dat we vorige week, o.a. over dit onderwerp, hebben gehad met twee collega’s van onze zorginkoopafdeling zijn we te weten gekomen dat Zilveren Kruis in het specifieke dossier van Thyrax heeft bijgedragen aan een oplossing door vergoeding beschikbaar te maken voor de extra medicijnen (onder de merknaam: Euthyrox) uit Frankrijk.

In dit geval was dat het enige wat wij konden doen. Op deze manier zorgen we er dus voor dat er aan onze kant geen belemmering is voor het importeren van medicijnen uit het buitenland ter vervanging van Thyrax. Dit lijkt misschien simpel maar heeft in de praktijk nog aardig wat voeten in de aarde.

 

We willen graag met jullie verder praten over de rol van Zilveren Kruis bij medicijnentekorten
In andere topics gaan we in op ons beleid rondom medicijnen: het IDEA-beleid en substitutiebeleid.

In dit topic praten we graag samen met jullie verder over onze rol bij medicijnentekorten. Uit de eerste gesprekken die we hierover hebben gevoerd blijkt dat het best complex is omdat er meerdere partijen een rol hebben bij tekorten en ook dat het in beweging is. Daarnaast wil ik nog even checken of dit ook is waar @Nic het over wil hebben? Ik lees dit namelijk door jouw vragen over Thyrax heen, maar wil graag checken of dat inderdaad is waar jij ook over verder wilt praten.

 

We gaan in dit topic uitzoeken wie welke rol heeft op het gebied van medicijntekorten en of deze rolverdeling is, zoals onze klanten verwachten  
Om dit in kaart te brengen gaan we op zoek naar iemand bij Zilveren Kruis die daar meer over kan vertellen en daarnaast willen we ook graag van jullie horen wat jullie, als onze klanten, van ons verwachten.

 

Ik, en wij, hopen dat jullie het leuk vinden om daarover mee te praten
Een dialoog gaat natuurlijk beide kanten op. Daarom ben ik benieuwd: wat verwachten jullie van Zilveren Kruis als het gaat om medicijntekorten?

 

Dit is een uitgebreid onderwerp en daarom duurt het soms iets langer voordat er weer een reactie komt
Wij vinden dit een mooi onderwerp om het gesprek over aan te gaan op de community. Ik denk wel dat dit een gesprek gaat worden dat over langere tijd gevoerd gaat worden en dat er dus soms wat tijd tussen de antwoorden in zit. We proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

 

Kortom, we gaan hier graag op door en zijn benieuwd wat jullie van onze insteek vinden?

Viktor

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Geregelde bezoeker

@Viktor  

 

Fijn dat jullie gaan uitzoeken wie welke rol heeft in het tegengaan van medicijntekorten en of de rol voor jullie als zorgverzekeraar daarbij overeenkomt met wat jullie verzekerden verwachten. 

 

Verwachtingen
Ik ga met belangstelling volgen wat jullie intern deskundige(n) over dit onderwerp te melden hebben en zal proberen actief deel te nemen aan de dialoog.  Concrete vraag om de dialoog te starten vind je al in een eerdere reactie van mij in een ander topic, namelijk:  hebben jullie een rol in de werkgroep waar Minister Schippers naar verwijst en zoja welke?  Tweede vraag is: hoe staat ZK in onderstaand pleidoor van de KNMP tav het terugdringen van medicijnekorten:

Pleidooi KNMP Farmanco (https://www.knmp.nl/nieuws/medicijntekorten-in-2015-verder-gestegen)
De KNMP pleit voor een aantal maatregelen om de trend van stijgende tekorten te staken:
-  Leveringszekerheid een onderdeel maken van de inkoopvoorwaarden die zorgverzekeraars met leveranciers overeenkomen;
-  De kosten van niet-beschikbaarheid voor rekening te laten komen van die partijen die hier invloed op hebben: de zorgverzekeraar of de fabrikant;
- Vrijheid voor de apotheker om bij een tekort de patiënt het beste alternatief aan te bieden, zonder financiële consequenties voor patiënt en/of apotheker.

Deelname dialoog over langere termijn
Of en de mate waarin ik zal participeren in de dialoog hangt af van mijn gezondheid. Ik ben net een week over op nieuwe schildkliermedicatie en dat kan -zoals je inmiddels vast hebt begrepen- een directe aanslag zijn op mijn belastbaarheid.  In dat geval laat ik mijn energie naar andere zaken uitgaan. 

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Medewerker
Medewerker

Dank voor jullie reacties.

Ik praat graag mee. En voor mij is de insteek inderdaad breder: medicijntekort in het algemeen. Een gesprek over een langere periode is prima voor mij. Wat betreft mijn verwachting daar kom ik op terug.

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Medewerker
Medewerker

Hallo community,

 

Voor mij gaat het er vooral over dat bij afhankelijkheid van een bepaald medicijn, waarbij het risico op psychische en fysieke klachten groot is bij het overstappen op een medicijn van een andere fabrikant, er afspraken worden gemaakt over beschikbaarheid. In mijn optiek maakt de verzekeraar afspraken met medicijnfabrikanten. Een van de afspraken zou beschikbaarheid van medicatie kunnen zijn, leveringszekerheid. Ik vind ook dat bij schildklierpatienten gegarandeerd moet worden dat zij "medicijn-merktrouw" kunnen zijn. Zo ook bij andere patiënten waarbij er veel kans op klachten zijn bij overstap op een ander merk medicijn. Daarnaast verwacht ik een rol van mijn verzekeraar in het vergoeden van financiële schade als niet geleverd wordt en er, zoals nu bij schildklierpatiënten, extra kosten worden gemaakt door extra controles, bloedonderzoeken enzovoort. Ik kan me voorstellen dat de verzekeraar hier de fabrikant voor aansprakelijk stelt. In de toekomst kan dit ook vooraf in een contract worden opgenomen.

Ik hoor graag hoe jullie hier in staan en welke rol jullie als verzekeraar oppakken. Ik waardeer het overigens wel heel erg dat er de bereidheid is om het gesprek aan te gaan.

 

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Community Manager
Community Manager

Er was afgelopen dinsdag een item in Meldpunt van Omroep MAX over het tekort aan medicijnen in Nederland. Voor de mensen die interesse hebben in dit onderwerp zeker interessant om even terug te kijken: meldpunt max

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Medewerker
Medewerker

Dank voor het delen, interessant programma inderdaad. Ik vond ook dat er wel een aantal goede suggesties werden gedaan om tot een beter beleid te komen voor de klant (patiënt).

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

@Nic@_jellie,

 

Even een update over de voorgang aan onze kant. Onze collega die zich bezighoudt met farmaciebeleid gaat graag met jullie in gesprek over dit onderwerp. HIj is momenteel erg druk, tot ongeveer 1 april, hij probeert daarom nog daarvoor maar in ieder geval kort daarna te reageren.

 

Groeten, Viktor

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Medewerker
Medewerker

Dank voor de update!

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Geregelde bezoeker

@Viktor

Dank voor de update. Ik zou het wel prettig vinden als deze thread inhoudelijk gaat worden vanuit de kant van Zilveren Kruis, in plaats van alleen procesmatig....  Zie met belangstelling de datum van 1  april tegemoet. 

 

 Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Geregelde bezoeker

Dank voor het delen.  Toch jammer dat ook hier de zorgverzekeraar(s) niet aan tafel zitten om het gesprek te voeren...

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis
Hallo,

Nog even geen inhoudelijke reactie maar wellicht een interessante aflevering van Kassa vanavond over dit onderwerp:

http://kassa.vara.nl/nieuws/zaterdag-in-kassa-wie-moet-zorgen-voor-voldoende-medicijnen

We verwachten in dit topic binnenkort de input van onze collega van farmaciebeleid te kunnen inbrengen.

Groeten, Viktor

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Geregelde bezoeker

Beste Viktor, ik vind de inhoudelijke reactie ongeloofllijk lang op zich wachten. Het geeft me niet echt het gevoel dat jullie de discussie/vragen rondom dit topic serieus nemen. 

 

 

Re: Hoe ziet Zilveren Kruis hun rol in het tekort aan medicijnen?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Uiteraard vind ik het jammer dat dit gevoel nu bij jou heerst maar kan dit wel begrijpen wanneer je al wat langer wacht op een reactie. Het onderwerp vraagt, zoals je hopelijk begrijpt, echt om de aanwezigheid van een expert. In dit geval een expert die het tot 1 april erg druk heeft gehad. Gelukkig heeft hij nu meer tijd maar blijft het een onderwerp waar ook hij afstemming zoekt om wel met de juiste en volledige inhoud het gesprek te beginnen.

 

Ik verwacht eind deze week of begin volgende week een reactie te kunnen plaatsen in dit topic. Ik vraag daarom toch nog even je geduld.

 

Ik ben daarnaast benieuwd of je de uitzending van Kassa nog gezien hebt @_jellie?