Highlighted

Gemeentepolis: Instroom gedurende het lopende verzekeringsjaar

Bezoeker

Beste Zilveren Kruis,

 

Per 1 juli 2020 komt mijn ouder in aanmerking voor de Gemeentepolis van Zilveren Kruis in samenwerking met de Gemeente Amsterdam. Dit is geen reguliere polis welke je via de premieberekening kunt inzien maar een polis die beheerd wordt door de gemeente m.b.t. de inhoud, het recht erop, acceptatie, controle etc.

 

Aangezien mijn ouder pas per 1 juli 2020 aanspraak kan maken op desbetreffende polis, zou instroom gedurende het lopende kalenderjaar mogelijk zijn indien hij bij een Zilveren Kruis-verzekering verzekerd is volgens de Gemeente. Momenteel is hij bij VGZ verzekerd dus wil ik ieder geval voor hem de overstap regelen naar Zilveren Kruis of Ziezo zodat hij per 1 januari 2020 bij ZilverenKruis/Ziezo zit. 

 

Aangezien Zilveren Kruis en Ziezo hetzelfde zijn (qua klantnummer) en alleen de polissen verschillen, wilde ik vragen of het uitmaakt of hij zich aanmeldt bij specifiek Zilveren Kruis of specifiek Ziezo, rekening houdend met het willen instromen op de gemeentepolis per 1 juli 2020. Zelf ook het e.e.a. proberen te vinden op de site hierover, maar het lijkt me iets waar alleen de klantmanager uitsluitsel over kan geven dus bij vermoeden, zou ik graag willen of mijn vraag ook teruggekoppeld kan worden aan die persoon. Alvast bedankt! :catwink:

Gemeentepolis: Instroom gedurende het lopende verzekeringsjaar

4 ANTWOORDEN 4
Highlighted

Re: Gemeentepolis: Instroom gedurende het lopende verzekeringsjaar

Webcare

@Estelle87 Het aanvragen van de polis gaat via de gemeente (https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/collectieve). Aan de hand van een inkomenstoets beoordeelt de gemeente of  je ouders recht hebbent op de polis 

 

Het is niet nodig om je ouders hiervoor eerst per januari bij ZieZo aan te melden, 

 

 

 

Highlighted

Re: Gemeentepolis: Instroom gedurende het lopende verzekeringsjaar

Bezoeker

Hi @AndeaV Bedankt voor je reactie. De procedure is me reeds bekend! Alleen is het echter wel zo dat als je gedurende een lopende kalenderjaar wilt instromen op de gemeentepolis, je reeds bij [Zilveren Kruis] verzekerd moet zijn in 2020. Indien mijn ouder bij VGZ verzekerd blijft, zou hij per 1 juli 2020 niet kunnen instromen op de gemeentepolis maar pas per 1 januari 2021. Reden daarvan is dat je alleen intern van polis kunt wisselen als je reeds bij een desbetreffende zorgverzekeraar zit. Maar dat is allemaal al wel duidelijk.

 

Wat echter onduidelijk is, is of het uitmaakt of hij zich per 1 januari 2020 verzekerd bij 1) Zilveren Kruis óf 2) Ziezo. Beide polissen vallen namelijk onder [Zilveren Kruis]. Zou de productmanager kunnen terugkoppelen of je gedurende het lopende jaar (per 1 juli) kunt instromen op de gemeentepolis als mijn ouder 2020 aanvangt met een Ziezo polis, of kan dat alleen met specifiek een Zilveren Kruis polis.

Highlighted

Re: Gemeentepolis: Instroom gedurende het lopende verzekeringsjaar

Fanatiekeling

@Estelle87  en @AndreaV , dus het antwoord van Andrea was fout ? Jouw vraag was namelijk wel duidelijk. 
Als Estelles idee klopt, dan moet haar vader zich bij ZK verzekeren, want ZK ziet dit als aparte verzekeringen. 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Gemeentepolis: Instroom gedurende het lopende verzekeringsjaar

Webcare

 

Om gedurende het jaar over te kunnen stappen naar een gemeente collectiviteit kan je een verzekering afsluiten bij Zilveren Kruis. Vanaf een ZieZo polis is het niet mogelijk om gedurende het jaar over te stappen naar een Zilveren Kruis polis met gemeente collectiviteit. 

 

Kan ik verder nog iets voor je doen Estelle?