Ervaringen communicatie met Zilveren Kruis

Gast

Amersfoort,14 december 2015

 

Ik ben van mening dat uw telefonisch ondersteuning onder de maat is.

 

Dat begint zodra het 1e echelon het niet meer weet, overigens die moeten al zeer snel infolrmeren bij college.

 

Ik geef u het volgende voorbeeld:

Brief ontvangen dat men kontakt zoekt bij leveraqncier van de hulpmiddelen, indien de niet reageert moet u dit zelf gaan doen, zo bi zo is zo'n brief bepaald al niet klantvriendelijk.

 

Leverancier reageert niet dus ga er zelf een aantal keren achteraaqn zonder resultaat.

 

Dus ZK gebeld, helaas 1e echelon wij kunnen niets doen, u moet er maar achteraan.

Ik gaf als antwoord dit schiet niet, helpt niet, dus ik verwacht dat ZK nu in aktie komt.

Nu veel gepraat gaat men bij het 2e echelon informeren, dus geeft hetzelfde antwoord.

Ga hiermee niet akkoord immers ik kan geen kant uit, vraag om de naam van 2e echelon, deze naam wordt geweigerd, ik vraag nu naar het derde echelon, geen aktie. Men wil dan bnij gratie gods zelf vragen via het 2e naar het 3e echelon of men kontakt opneemt met leverancier.

 

U begrijpt dat dit weinig van doen heeft met klant gericht werken, laat staan een zorgplicht invullen.

 

Mij komt dit zeer ambtelijk over, je zou dit kunnen verwachten bij de overheid, kennelijk is ZK dermate verambtelijk dit men zelfs dit niet in de gaten heeft.

 

Daarenboven welke kosten zijn nu al gemoeid met dit soort in stand houden van echelons, het 1e echelon dient veel meer kennis en bevoegdheden te hebben. Dit wordt uw bedrijf net zo klantvriendelijk als u doet voorkomen op uw websites en andere media.

 

Commenaar uwerzijds m.n. ZK lijkt mij op zijn plaats.

 

Met vriendelijke groet,

Kritische consument

Ervaringen communicatie met Zilveren Kruis

30 ANTWOORDEN

Slechte informatie helpdesk

Gast

Amersfoort, 15 december 2015

Enkele dagen geleden schreef ik uitvoerig over ervaringen met de helpdesk.

Overigens niet meer terug te vinden in Comm.

 

Deze ervaringen worden nu ook nog een onderstreept door een onderzoek van de Nza waarin ook helaas ZK

er zeer slecht uitkwam, zie bijlage.

 

Ook onderstrepen dit onderzoek mijn ervaringen enige tijd eerder m.bt. hulpmiddelen , drie keer uitvoerig gevraagd wat kan en mag, eindelijk antwoord vroeg dit schriftelijk te bevestigen. deed men niet.

 

Uiteindelijk me gehouden  aan hun advies wat schets mij verbazing o.a. bij indienen nota, sorry maar zijn van mening dat de luxe is, niet mee eens gaat navraag doen bij leverancier, indie  sdeze na 5 weken geen bericht, moet je erzelf maar achteraan, zo geschiedde. Geen antwoord aan ZK.

Ja moet er zelf maar weer achteraan aldus ZK, mar dit werkt niet. Na lang aandringen wil men dan bij graite Gods nog eenkeer met leverancier kontakt zoeken. 

 

Dit alles vergeleken met onderzoek Nza gepupliceerd 14/12/15 ben ik helaas  zijn mijn ervaringen met ZK ,

lang niet de enige.

 

ZK let op uw zaak, wordt een echte Zorgverlener met een groot empatisch vermogen met 1e behandelaar aan een helpdesk niet meerder, met alle bevoegdheden.

In feite betekent dit dat heel het ZK op de schop moet.

 

Ik met zovelen zullen benieuwd zijjn  naar uw reactie m.n.  van mensen die daadwerkelijk bij ZK zaken kunnen veranderen.

 

Kritische consument.

15/12/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slechte info over gehoorapparaten welke ingaat per 01/01/15

Gast

Amersfoort, 15/12/15

 

Brief gedateerd 09/12/15 ontvangen vanaf 01/01/15 andere levererancies gehoorapparaten,

t.w. Hans Anders en Beter Horen.

 

M.n. de 4e alinina is zeer onduidelijk  waarom staat er niet gewoon:

 

U dient met uw huidige gehooraparaten geleverd voor 01/01/2016 voor reparatie te gaan naar leverancier van die gehoorapparaten.

 

Overigens navraag bij uw helpdesk 3 echalons verder gaf men aan dat dit juist was.

 

Je kunt je afvragen dat zo'n simpel briefje nog onduidelijkheden moet bevatten, daar krijg je dan weer gelijk in, overigen van de 1e echelon. De tweede of derde krijh je nooit te spreken, megt alle comminicatie problemen en fouten vandien.

 

Helaas zou men ook hier het resente onderzoek van NZa eens goed moeten lezen en ter harte dienen te nemen.

In pers verschenen 14/12/15, zie bijlage

 

 

Kritsche consument.

 

 

Re: Slechte info over gehoorapparaten welke ingaat per 01/01/15

Community Manager

@kritische consu Goed om te lezen dat je hier je ervaringen en signalen bespreekbaar maakt. 

Ik heb je berichten allemaal samengevoegd in één topic. Je verwijst ook naar een topic die je niet meer kon vinden. Dit zijn alle topics die ik kon vinden. Ontbreekt er nog iets?

Je berichten gaan over onze manier van communiceren, per brief en per telefoon. Ik bespreek ze hier beide.

 

Ik begin met het telefonische contact. Ik maak uit je verhaal op dat je het 2e en 3e echolon eigenlijk nooit

te spreken krijgt. Het echte contact is alleen met het 1e echolon, de collega’s van de klantenservice. Jouw voorstel: “1e behandelaar aan een helpdesk niet meerder, met alle bevoegdheden.” Dus één persoon, die je helpt met je vragen. Met meer kennis en bevoegdheden.

Dit zijn nogal wat wijzigingen, dit merk je zelf ook op. Hoe zou je dit precies voor je zien? Ik ben ook benieuwd hoe andere leden hierover denken. Dus deel al jullie ideeën!

Je benoemd ook nog twee punten die voor ons erg belangrijk zijn: klantvriendelijkheid en empathie. Wat kunnen we doen om dit te verbeteren?

 

Dan nu de brief: Je hebt het over een brief waarin de 4e alinea niet duidelijk is. Dat is niet de bedoeling natuurlijk! Heb je voor mij een voorbeeld van deze tekst? Je komt zelf al met een 1e voorstel. Ik kijk graag samen met jou en de andere leden hoe we dit het beste kunnen aanpassen. Deze brief is er al uit, maar dit zijn zeker bruikbare signalen voor in de toekomst!

 

Wat voor mij ook nog even van belang is: Ik maak uit je verhaal op dat mijn collega's weer contact gaan zoeken met de leverancier? Ongeacht de moeite die het je heeft gekost om dit voor elkaar te krijgen. Maar dan weet ik zeker dat je specifieke vraagstuk, waarom je eigenlijk contact opnam, wel wordt opgepakt.

 

Tot slot wil ik graag nog iets zeggen over het onderzoek van de NZa. Er is onderzoek gedaan naar de klantenservice van de verschillende verzekeraars. Aan het eind van het jaar zijn er veel extra vragen. Daar wordt ook extra voor getraind. Maar dit blijkt niet voldoende. Hier zijn wij van geschrokken. Maar we zijn het wel eens met de NZa: dat het beter kan en beter moet. We willen op korte termijn verbetering. Zo starten wij deze week zelf met mystery calls om te onderzoeken op welk onderwerpen we echt moeten verbeteren en waar we extra opleiding zullen inzetten. Dit wordt voorlopig een continu proces.

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Slechte info over gehoorapparaten welke ingaat per 01/01/15

Gast

Beste Eva,

Om te beginnen goed werk dat je topics zoveel mogelijk samenvoegt.

 

Je vraagt van mij hoe je e.e.a. voor je ziet.

 

(1) Om te beginnen de klantenservice dient volledig op de schop en te worden geintregeerd in alla afelingen die verstand van zaken hebben

De klantenservice dient een vollledige nieuwe opleiding te krijgen met dezelfde bevoegdheden als de z.g., specialisten.

Daarenboven je kunt kiezen voor verschillende afelingen middels kiessysteem telefoon.

 

Dit vergt een gtotale omslag binnen uw bedrijf, zullen zelfs veel banen kosten echter gelet op grootte bedrijf en natuurlijk verloop i.c. ook met pensioen gaan, zal het voor ppersoneel meevallen.

 

Uw bedrijf komt hoe je het went of keert zeer log en  vaak ambtelijk over, hier zal veel aan gedaan moeten worden. Er dient een geheel andere wind door uw bedrijf te gaan welk voelbaar is waar mensen blij van worden met hun meerdere verantwoordelijke taken !!.

 

Ik durf  de vraag te stellen of uw huidig management hiertoe in staat is, zullen in ieder geval eens goed zeer kritisch en niet stoelgebonden bij hun zelf te rade moeten gaan.

 

Dan  nog een belangrijk punt wil Achmea i.c. Zilveren Kruis hun ambtelijkheid verliezen zal men hun zorgrealties inspraak modeten geven op allerlei tereinen en niet enkel via allerlei verenigingen etc.

Mijn ervaringen met mijn omgeving zijn, dat zorgverzekerden zich als een nummer voelen.

Veelal hoor je er wordt toch niet voor maar over ons beslist.

 

U dient veel meer aan de toekomst te werken en dit ook laten zien aan uw zorgverzekerden nog veel meer empathie tonen.

U contakten naar de werled die uiteindelijk de zorg verleent komen bij publiek als zeer ambetelijk en koud over., u doet veel te weinig aan publiciteit en uitleg richting uw zorgverzekerden.

 

 Ik ben van mening indien Achemea/Zilveren met haar zorgverzekering zoals geschetst aan de gang moet,

laat u dit liggen zorgen tenslotte onze kleinkinderen voor een geheel andere  rigureuze benadering.

 

(2) Gehoorapparaten een derde is uit de pers te lezen koopt hun gehoorapparaat zelf bij hun eigen bekende en vertrouwen opgebouwde leverancier.

Dit zou ZK te denken moeten geven m.n. op het gebied waarom sturen wij zoveel met de nodige irritaties, waarom wordt het jaarlijks een carousel om weer aanbieders aan te wijzen.

Eigenlijk bezig op een geschetste manier zoals onder (1).

 

(3) Onderzoek NZa opnieuw onderstrepen wat ik u schrijf, er moet zeer veel gebeuren.

 

Nog even dit uw community kan veel bijdragen aan een kritische blik naar binnen echter het moet geen community worden die zich zou voordoen geef reactie, dan houden we de echte kritische buiten de poort.

 

Wacht uw reactie en die van de uiteindelijke mensen  -college- die daadwerkeklijk veranderingen in gang kunnen zetten met de meeste belangstelling af,

 

Met vriendelijk groet en fijn kerst en gelukkig en vooral gezond nieuwjaar.Kritische consument d.d. 22/12/15

 

Re: Slechte info over gehoorapparaten welke ingaat per 01/01/15

Gast

Beste Eva,

 

Inderdaad nog 1 onderwerp.

 

Het in bruikleen geven van gehoorapparaten.

 

Ik vind dit een heilloze weg.

 

Reden uw collega ga aan in overleg met KNO etc  willen we bij inlevering de gehoorapparaten een nieuw leven geven.

 

Juist dat nieuw leven zit er domweg niet in, immers na 5 jaar zijn de apparaten veelal versleten,

en  nu komt het:

 

-Hoe wil men in het buitenland waar dan uiteindelijk deze apparaten trecht komen de reparatie verzorgen en de kennis hebben, die is er gewoonweg niet, dus daar moet een infra voor komen welk jaren, zoniet er nooit komt.

Men denkt hier veel te licht over.

Ik denk een opstap naar eigen winkels van ZK.-

 

Het tussen de liggende streepjes gedane opmerking ook gedaan aan vorige topic maar geen antwoord gehad.

Daarenboven onlangs mijn KNO arts bezocht en hem gevraagd hij hij over deze matyerie denkt, is dezelfde mening teogedaan, hem is overigens niet bekend dat ZK met college KNO artsen hierover overleg heeft plaats gevonden.

 

Wacht reactie graag af,

 

Kritische consument.

22/12/15

Re: Slechte info over gehoorapparaten welke ingaat per 01/01/15

Gast

Beste Eva,

 

Nu de brief waarom je vroeg, bijgaand.

 

Wat vind ik hier nu aan onduidelijk:

Uw huidig toestel reparen bij uw eigen leverancier.

 

Gaat u voor reparatie met uw toestel naar een andere leverancier dan waarmee wij afspraken hebben krijgt u niets vergoed.

 

Mijn commentaar: Nu u had afspraken met Specsavers over jaar 2015 die afspraken gelden niet meer voor 2016 immers Spoecsavers valt met levering buiten de boot in 2016.

 

Nu ou ik een reapratie hebben in 2016 waar moet ik naar toe ????

Immers Hans Anders en Beter Horen gaan niet een toestel repareren die door Specsavers is geleverd.

 

Naar mijn mening had er doodeenvoudig in uw brief moeten staan:

 

Voor reparatie van uw huidioge toestel gaat uw naar de levercier van dat toestel.

 

Zonder u te beledigen dit is weer een typisch voorbeeld hoe ZK werkt je krijgt de indruk welke stuurlui staan hier , ik denk ze staan aan de wal.

 

Vriendelijke groet,

Kritische consument.

22/12//15

 

 

Wijziging moderator: persoonsgegevens uit de brief gehaald

Re: Slechte info over gehoorapparaten welke ingaat per 01/01/15

Community Manager

@kritische consu
Ik begin graag met een reactie op je voorstel om de klantenservice opnieuw in te richten. 

Zoals je al aangeeft, dit is een grote verandering. Maar het zegt wel wat over de manier waarop je nu de contacten met ons ervaart. Het lijk me goed om daarom op de juiste plek met elkaar in gesprek gaan. Dus niet enkel een gesprek tussen jij en ik. 

Daarom mijn voorstel: Post dit idee in het denk mee onderdeel van de community. Je geeft zelf ook aan dat je graag een bepaalde groep mensen betrokken zou willen zien: mensen die veranderingen in gang kunnen zetten. Via denk mee willen we graag met alle betrokkenen naar een idee kijken. Dus de 'juiste' collega's en de andere community leden. 

 

Ik zie dat je ook het NZa onderzoek benoemd.Zoals al eerder aangeven vinden wij ook dat het beter kan en moet. Wij zijn hier druk mee aan bezig! Zo worden op dit moment de, eerder genoemde, eigen mystery calls uitgevoerd. 

 

Je andere berichten gaan over de gehoorapparaten. 

Omdat het soms over vrij inhoudelijke zaken gaat, zoals bruikleen, heb ik mijn collega gevraagd om te reageren. 
 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Slechte info over gehoorapparaten welke ingaat per 01/01/15

Expert

Beste kritische consument,

 

Uit je reactie maak ik op dat je het niet eens bent met ons beleid voor hoorzorg en het in bruikleen verstrekken van een toestel. Hier zit geen enkel ander doel achter dan het beschermen van onze verzekerden tegen onnodige (dure) aanvullende producten of omruilacties waarbij de verzekerde extra moet bijbetalen. Bijkomend voordeel is dat het eigen risico niet van toepassing is. In materiele zin maakt het voor de verzekerde echt niet uit, iedereen krijgt een nieuw toestel.

 

Dat we niet altijd dezefde bedrijven contracteren heeft te maken met onze visie om hoorzorg laagdrempeliger te maken door de kosten te verlagen. We kiezen er daarbij voor om niet alle audicienbedrijven te contracteren. Hierdoor worden bedrijven gestimuleerd om met scherpe prijzen te komen die ze aan ons offreren. Dit beleid werkt: in 2012 was de gemiddelde prijs van een toestel nog € 1300,-, in 2016 is de gemiddelde prijs € 600. De kosten voor de verzekerde zijn hiermee met 65% gedaald, met behoud van kwaliteit.

 

Je twijfelt aan het inzetten van een gebruikt toestel nadat deze is ingeleverd: dit gebeurt al jaren door een stichting waarin audiciens, audiologen en KNO-artsen samenwerken met elkaar, hier willen we graag bij aansluiten. Zie ook: http://www.beterhoren.nl/over-beter-horen/samenwerking/Pages/default.aspx. Het is geen doel op zich om ingeleverde toestellen in het buitenland weer in te zetten. We willen hiermee laten zien dat we maatschappelijk bewust bezig zijn door een hulpmiddel nog een 2e kans te geven. Andersom zou ik ook niet willen uitleggen dat een toestel dat na 1 jaar gebruik weer wordt ingeleverd wordt weggegooid. Maar als uiteindelijk blijkt dat het medisch niet verantwoord is om een toestel opnieuw in te zetten (na schoonmaak, nieuw oorstukje etc) dan is dat gewoon zo. Hier zijn ook verder geen maatschappelijke kosten aan verbonden.

 

Wat betreft de brief heb je gelijk. De alinea over de reparaties is te onduidelijk, en levert meer vragen dan duidelijkheid op. Verzekerden hebben ons hier ook over gebeld. Het is niet zo eenvoudig zoals je voorstelt: als je het toestel hebt aangeschaft na 1 januari 2013 bij een niet-gecontracteerde audicien, krijg je een reparatie niet apart vergoed. Heb je na 1 januari 2013 aangeschaft bij een gecontracteerde audicien, dan kost een reparatie niks voor de verzekerde. Doordat we die boodschap over de kosten voor reparatie er ook in hebben verwerkt, is de alinea te complex geworden. Voor ons ook een belangrijk leerpunt, ondanks dat er veel mensen hebben meegelezen met de brief.

 

Ik hoop dat deze uitleg voldoende is en dat ik je twijfels over onze intenties weg heb kunnen nemen. Je kritische reacties zijn voor ons zeker nuttig om van te leren en dingen soms anders aan te pakken. Ik hoop dat je nog vele jaren plezier hebt van een goed hoortoestel en dat je in in de praktijk zult ervaren dat we waar gaan maken wat ik heb geschetst in mijn reacties op je berichten. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Erik Koekoek

Re: Slechte info over gehoorapparaten welke ingaat per 01/01/15

Fanatiekeling

Ik had dit niet eerder gelezen, maar Kritische Consument heeft wel gelijk. Ook op dit forum worden veel te veel foute antwoorden gegeven. De organisatie moet anders. Mij lijkt dat er een superdeskundige alle bijdragen altijd moet checken. Het is toch onacceptabel als er echte foute antwoorden op dit forum staan? Een bedrijf mer 4 miljoen verzekerden moet echt beter presteren. 

Tegen Kritische Consument en alle anderen die kritisch zijn tegenover de prestaties van zk wil ik zeggen: maak gebruik van je recht om van zorgverzekering te wisselen. Het is nu te laat voor2016, maar als je echt ontevreden bent, kun je de zorgverzekering nu ook al vast stopzetten per 1/1/2017. Zo geef je een duidelijk signaal af. 

Groet, Feina.

Re: Ervaringen communicatie met Zilveren Kruis: Wat te doen als mijn leverancier van gehoorapparaten

Bekend gezicht

de telefonische  ondersteuning  is ZEER onder de maat  deze belpoppen kunnen en mogen niks doen ze lezen standaard antwoorden op   ze kunnen/willen je NIET door verbinden met de echte kln serv    ze maken terugbel afspraken,maar niemand van zk  komt die na  voordat  ik bel mert zk  weet ik  de antwoorden al    emailen heeft ook geen de reaktie is veel te lang  En dan heeft ZK het over  ,, individuele behandeling en zorgplicht ,,  en over  ,,Klantgericht verzekeren ,,   hier is weinig van te merken

Re: Ervaringen communicatie met Zilveren Kruis: Wat te doen als mijn leverancier van gehoorapparaten

Bekend gezicht

jammer dat het nza onderzoek over de klntserv  bij   zk  NOG STEEDS GEEN resultaat  heeft gehad.  wordt  het niet eens tijd  dat de hele echte klntserv gewoon berijkbaar word  zodat er echt sprake is van zgn   individuele klant behandeling

Re: Ervaringen communicatie met Zilveren Kruis: Wat te doen als mijn leverancier van gehoorapparaten

Medewerker

Beste @gijsbertus, het moet natuurlijk niet de bedoeling zijn dat je geen reactie krijgt wanneer er een terugbel afspraak ik gemaakt. Uit jou bericht begrijp ik dat je meerdere terugbel afspraken hebt gemaakt en deze geen van allen na zijn gekomen. Klopt dit? Als dat zo is vanuit mij excuses en zal daar zeker het gesprek over gaan voeren met mijn collega's.

 

Op het punt van wat je "de echte klantenservice' noemt begrijp ik je niet helemaal. Wie bedoel je daar precies mee? 

Re: Ervaringen communicatie met Zilveren Kruis: Wat te doen als mijn leverancier van gehoorapparaten

Bekend gezicht

jullie  adverteren  met kreten als ,, individuele klant behandeling,,   en   ,, de klant staat centraal,,   en klantgericht verzekeren ,,    tot nu toe heb ik daar helemaal  niks van gemerkt. 2 van de 5  terugbel afspraken zijn  maar nagekomen  er is heel veel beloofd  maar niets gedaan De klachtbehandelaar   voelt zich gepasseerd en voor schut gezet door debiteuren beheer.   als ik dit zie en hoor dan is er duidelijk iets goed mis bij ZK ..Medewerkers klagen dat er duizenden mensen werken en dat die niet allemaal goed communiceren  ik heb ALLE gespekken opgenomen. Het is dat ik zelf  vele malen uren aan de telefoon heb gezeten,anders was er nu nog niks geregeld Ik w   er voordurend meer dan 30 min in de wacht gezet   schandalig allemaal,  medwerkers klagen dat het zo druk is,maar  dat veroorzaken jullie dus zelf ze zeggen dat ZK zoveel klanten hebben, maar kpn en ziggo hebben er miljoenen MEER dan jullie en die maken er niet zo,n zooitje van als ZK   Merkwaardig ook dat niemand excuus aanbied, dat komt ook doordat de 1 niet weet wat de ander doet of beloofd. Ook zij er mensen ie gewoon zeggen dat ze voor mij NIET BESCHIKBAAR zijn m.a.w.  zij willen durven niet met mij tel contact op te nemen. Dat iemand bij ZK dit zomaar zelf kan bepalen is te gek voor woorden.

Re: Ervaringen communicatie met Zilveren Kruis: Wat te doen als mijn leverancier van gehoorapparaten

Bekend gezicht

tot slot. vinden jullie het niet vreemd dat  ik uiteindelijk  bij de klntserv van Avera-Achmea  wel goed geholpen word en ook direct terug gebeld word.  Het lijkt erop dat ZK hier nog wat van kan leren

Re: Ervaringen communicatie met Zilveren Kruis: Wat te doen als mijn leverancier van gehoorapparaten

Fanatiekeling

De kwaliteit van zorgverzekeraars verschilt sterk. 

 

Avero-Achmea was vroeger een zogenaamde particuliere verzekeraar , terwijl Zilveren Kruis overwegend een ziekenfonds was. Daar komen de verschillen vandaan. 

Ik noem u nog enkele zorgverzekeraars die beter zijn dan Zilveren Kruis: FBTO en De Friesland ( beiden ook Achmea of de laatste binnenkort Achmea, maar toch anders).

Daarnaast zijn er nog enige andere ex-particuliere zorgverzekeringen, zoals de Amersfoortse (ASR), de ONVZ, de PNO, de Delta Lloyd ( hoort bij CZ) maar is beter, en Ohra ( idem). 

 

Groet, Feina.

Re: Ervaringen communicatie met Zilveren Kruis: Wat te doen als mijn leverancier van gehoorapparaten

Bekend gezicht

wat een zwakke reactie, dus omdat achmea vroeger een partikuliere vezekeraar was en zivkr een zieken fonds  moet ik maar accepteren dat zkr   mij veel beloofd en niks doet en dat men  niet bereikbaar is voor mij   enz   Ik vind dat de klnserv  nodig op de schop moet zij moeten veel meer bevoegd heden krijgen i.p.v. alleen oplezen wat we zelf ook kunnen lezen op de site.  De klntserv  heeft gewoon niet door dat klanten die bellen juist  over iets gaat wat NIET op de site staat niet  geregeld kan worden.via de site, ,  En wat moet ik met de loze kreten van zk als  individuele behandeling en klantgericht .  ik heb daar tot nu toe nika van gemerkt, of hoort dit niet bij een zgn   ziekenfonds????? daar moet je maar accepteren dat gemaakte afspraken na 1 dag alweer  veranderd worden.  zo kom je als verzekeraar wel heel ONBETROUWBAAR over

Re: Ervaringen communicatie met Zilveren Kruis: Wat te doen als mijn leverancier van gehoorapparaten

Community Manager

@gijsbertus Allereerst excuses dat we je zo slecht te woord hebben gestaan. Begrijpelijk dat je boos bent over de manier waarop het klantcontact met onze organisatie gelopen is. Inderdaad, sommige processen kunnen beter. Iedereen binnen de organisatie is zich daarvan bewust en we werken daar met zijn allen hard aan om dat voor elkaar te krijgen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat jij niet goed bent geholpen. Het is niet gebruikelijk dat gemaakte afspraken veranderen. Het kan veroorzaakt zijn doordat er veel mensen betrokken zijn geweest bij de verzoeken die je aan ons hebt gedaan, maar dat is geen excuus. Wat is er voor nodig om het beschadigde vertrouwen te herstellen?

 

Begrijp ik het goed dat nu, na heel veel klantcontact en frustratie, alles wel geregeld is? 

 

@Feina Op basis waarvan vind jij andere zorgverzekeraars beter? Alle informatie om onze processen te verbeteren is welkom.

Re: Ervaringen communicatie met Zilveren Kruis: Wat te doen als mijn leverancier van gehoorapparaten

Bekend gezicht

wat er nodig is om het vertrouwen te herstellen is natuulijk dat de klanten service zoals hierboven al is omschreven volledig op de schop moet zij moeten veel meer bevoegd heden krijgen zodat ze direct kunnen handelen. nu worden alle klachten rond gespeeld waardoor er lange wachtijden (30min) aan de telefoon ontstaan  en het kan natuulijk helemaal niet dat onderlinge fustraties van de diversen mensen bij zk  naar buiten komen

Re: Ervaringen communicatie met Zilveren Kruis: Wat te doen als mijn leverancier van gehoorapparaten

Bekend gezicht

dat de klantenserv op de schopmoet is op dit topic al in jan 2016 te lezen nu 8 mnd later is er nog NIETS gebeurd deze knlserv blijft verkeerde antwoorden geven en maken zsm een terugbelafspraak  om er vanaf te zijn. deze terugbel afspraken worden uiteraard NOOIT nagekomen ,omdat er volgens mij pe rdag honderden terugbelafspraken worden gemaakt