Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik heb jouw bericht verplaatst naar dit topic @wdfaasse1290. Dit topic gaat namelijk ook het eigen risico, en wat jij daarvan vindt. In dit topic vind je argumenten voor en argumenten tegen het eigen risico. Heb je daar misschien wat aan als je dit topic terugleest?

 

Uit jouw bericht begrijp ik nog niet helemaal wat nu precies jouw voorstel/suggestie is of wat je precies wil weten. Kun je daar nog iets meer over zeggen?

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vaste bezoeker
Wat ik vind van eigen risico is van ondergeschikt belang daar de zogenaamde marktwerking heeft ons alleen een duurdere verzekering gebracht. En aangezien wij daar niets over te zeggen hebben, zolang er zoveel mensen zijn die VVD blijven kiezen, is het de meerderheid die het bepaalt. Ik persoonlijk vindt het eigen risico een strafpremie voor de medische dingen die ik moet gebruiken en/of nuttigen. Ik las wel dat er volgens de artsen de premie lager kan worden maar ik ben wat dat betreft zeer pessimistisch daar het in de praktijk door anderen wordt bepaalt. Dit is mijn mening en tot nu toe zie ik deze alleen bevestigd worden:-(
Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Stamgast

@Duifje

Het Eigen Risico weerhoudt ons wel om voor elk wissewasje bij de huisarts aan te kloppen !

Vr.groet

Deschamps

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Beste @Duifje en @Deschamps,

 

Goed dat jullie hier beiden je mening geven.

 

Duifje, ik begrijp dat je niet blij bent met de kosten die er vallen onder het eigen risico. Maar het afschaffen of verlagen van het eigen risico zou niet “gratis” kunnen. Via het eigen risico wordt namelijk 3,7 miljard aan zorgkosten betaald. Die kosten zouden dan op een andere manier betaald moeten worden, bijvoorbeeld via een hogere premie of hogere belastingen. Ik ben erg benieuwd hoe volgens jou de zorgkosten in Nederland betaald (en verdeeld) moeten worden als de overheid het eigen risico zou verlagen?

 

 

 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Stamgast

@Jordan

Ik zie als enige mogelijkheid om de zorgkosten te betalen het verhogen van de premie. Een premieverhoging van ca. € 32,00 (385:12) per persoon lijkt me niet nodig omdat nu door veel meer mensen aan die 3,7 miljard wordt meebetaald. Gehandicapten zullen zich dan wat de financiële kanten betreft niet meer de dupe voelen. Een premieverhoging van ca. € 16,00 per persoon per maand lijkt me voldoende ! Een klap geld waardoor waarschijnlijk toch nog een hoop mensen in financiële problemen zullen komen. Daarvoor moet dan wel weer een oplossing gevonden worden.

Als ik één en ander niet goed zie, hoor ik dat gaarne !

Vr.Gr.

Deschamps

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vaste bezoeker
Goedemorgen, Waar ik zelf aan denk is net als vroeger dat er één partij is die alles behandeld zonder marktwerking. Ik denk dat er dan een hoop voordeel is te behalen via de inkoop omdat je dan veel sterker staat t.o.v. pharmaseuten industrie die nu in wezen de dienst uitmaken en dat de marktwerking er niet meer is. Het voordeel is dan dat de premie omlaag kan. Ik weet dat er veel mensen anders over denken maar dit is mijn idee:-)
Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vertrouwd gezicht

Lekker voorstel van meneer Deschamps, premie verhogen en later maar eens kijken wat je kan doen als er mensen zijn die daardoor in financiele problemen geraken! Er zijn nu al veel teveel gezinnen in problemen geraakt beste meneer Deschamps ! Naar mijn mening kan de premie omlaag. Zie mijn eerdere commentaar over de huidige structuur van de zorgverzekering waarvan de kern eigenlijk  is dat je de zorg aan de overheid, lees een nationaal instituut, moet overlaten en verzekeren aan verzekeraars, ergo de basis bij de verzekeraars weghalen en als dan iemand het ervoor over heeft of het noodzakelijk vindt kan je voor aanvullende verzekeringen naar de verzekeraars. En laat het woordje "zorg" voor de huidige verzekeraars maar gerust weg want het gaat hen alleen maar om winst! Verder moet je natuurlijk nooit voor een wissewasje naar welke dokter dan ook gaan!! Als er iets aan de orde is dat later een wissewasje blijkt te zijn dan kan je daarvoor gerust naar de huisarts want  huisarts bezoek wordt niet ten laste van het eigen risico gebracht !!

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Stamgast

@WimKoerten

Ja, premie verhogen voor iedereen en niet alleen de gehandicapten voor de kosten laten opdraaien !!

Huisartsenbezoek moet echter wel betaald worden en wordt dan ook door de verzekeraars aan de huisartsen vergoed.

Overigens vind ik mijn voorstel redelijk duidelijk. Ideaal vind ik het natuurlijk helemaal niet, maar wel eerlijker.

Uw idee vind ik, als het werkt, overigens ook prima, maar alles blijft toch wel erg in het vage. Basis bij de verzekeraars weghalen, zorg aan een nationaal instituut, etc. Misschien kunt u het mij wat helderder uitleggen !

Vriendelijke groet,

Joop Deschamps

 

 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Beste @Deschamps, @Duifje, @WimKoerten,

 

Fijn om te lezen dat jullie hier je mening verder delen. Eén van de scenario's om het eigen risico te laten verdwijnen / te verlagen zou inderdaad het verhogen van de premie kunnen zijn. Ook is er voor de andere voorstellen zeker wat te zeggen.

Wim Koerten, Deschamps zijn voorstel gaat er natuurlijk wel om dat het eigen risico verdwijnt / verlaagt. Zo zou het mensen juist ook kunnen helpen om minder in de financiële problemen te raken. Want de eigen risico kosten komen er niet ineens nog bij kijken. Descamps vraagt al of jij je idee nog iets meer kunt uitleggen, daar ben ik ook erg benieuwd naar.

 

Als er nog lezers zijn met andere ideeën, laat vooral van je horen.

 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vertrouwd gezicht

Beetje verbazingwekkend dat zelfs een ZK medewerker worstelt met het eigen risico. Een paar honderduizend verzekerden zijn nu al niet in staat om de "gewone" zorg- premie te betalen. Het eigen risico komt daar dan nog bovenop en vaak ook nog direct aan het begin van het jaar. Dat eigen risico kan evenwel gespreid over het hele jaar worden betaald. Het is inderdaad veel maar als je structureel de basispremie gaat verhogen teneinde het eigen risico af te schaffen gebeurt er waarschijnlijk nog iets anders. De hoogte van de zorgtoeslag is mede afhankelijk gemaakt van het eigen risico. Met andere woorden, aldus voormalig minister mw Schippers VVD, als je het eigen risico afschaft is er ook geen of minder reden voor de zorgtoeslag. Dat wordt dan onvermijdelijk het bekende "lood om oud ijzer". Ook ergerlijk is de situatie dat je voor bepaalde medicijnen en medisch handelen een zogenoemde eigen bijdrage moet betalen. Dat zorgt in de praktijk voor veel vragen en ergernis/boosheid. Ik zie verder niet in wat er anders is voor gehandicapten en niet gehandicapten. Het is natuurlijk zo dat gehandicapten veelal direct in het begin van het jaar het eigen risico hebben verbruikt maar zij kunnen dat, net als ieder ander, gespreid betalen. Zij zijn niet slechter af, qua premie betaling, dan bijvoorbeeld ikzelf die als gevolg van medicijn gebruik en medische controle ook al snel door het eigen risico heen is evenals mijn echtgenote. Dat krijg je als je over de 70 ben! Wat ook opvalt is dat jongeren moeite lijken te hebben met de hoogte van de premie, zij zijn immers gezond? Als je zo denkt ga je wel even voorbij aan het solidariteitsbeginsel en het voor hen te hopen feit dat ook zij ooit eens oud zullen worden. Opvallend in deze discussie is dat de directeur van DSW aan het begin van dit jaar al aankondigde dat de premies wel eens fors zouden kunnen stijgen per 2019, niet veel later gevolgd door een andere "kenner" dat er juist sprake zou kunnen zijn van verlaging van de premie!! Dat brengt mij op mijn "idee" om het huidige stelsel weer snel in de prullenbak te gooien en te komen tot een andere opzet. Vast staat dat de door VVD en CDA beoogde marktwerking ter beteugeling van de zorgkosten niet werkt. Ik heb al eerder over geschreven maar volgens mij moeten wij terug naar het vroegere ziekenfonds maar dan wel in 1 nationaal/centraal te besturen orgaan. Daar worden alle noodzakelijke vormen van zorg - medisch handelen door huisartsen en specialisten, medicijnverstrekking en andere vormen van medisch handelen zoals fysiotherapie etc. uit vergoed. Het directe voordeel is dat er een aantal directeuren - CEO's-sic - van zorgverzekeraars kunnen verdwijnen, evenzovele administraties verdwijnen dan ook waardoor een gigantische besparing wordt bereikt. De premieheffing gaat, net als vroeger, via loon en uitkering met een vast percentage dat jaarlijks kan worden aangepast al naar gelang de kosten die gemaakt werden en geraamd worden voor het komende tijdvak. De vroegere mogelijkheid tot "particulier" verzekeren komt niet terug en de premiegrens voor de heffing op loon en inkomen komt ook niet terug of moet veel hoger komen te liggen dan destijds. Dat was toen ongeveer fl 60.000,00 per jaar. Dat zou nu bijvoorbeeld op € 100.000,00 kunnen worden gebracht. Als je dan als veelverdiener toch iets meer wil dan de fondsverzekering biedt kan de mogelijkheid aan verzekeraars worden geboden daar een product voor te ontwikkelen. Daarmee komt dan ook de oude situatie niet terug dat je als die particulier verzekerde voorrang had bij het maken van een afspraak met bijvoorbeeld een cardioloog of ander specialisme en in een apart kamertje in het ziekenhuis veel persoonlijker werd behandeld en beter te eten kreeg. Let wel, ik verzin dit laatste niet. Als fondsverzekerde kon ik pas na 3 maanden bij de cardioloog terecht maar toen mijn huisarts meldde dat ik particulier verzekerd was kon ik volgende maand komen. Oók lang als je het aan je hart hebt maar .......wel bijna aan de norm die D'66 minister mw. Borst-arts stelde en nog steeds aan de orde is. Zij vond een wachtlijst van 3 weken acceptabel. Ik kan je melden dat wanneer je blauw van de ademnood in je stoel zit is een dag wachten al te veel. Ik zal hier verder nalaten te melden wat ik van deze overleden dame vind. Van de overledenen niets dan goeds........  Zo een beetje duidelijk geworden wat ik ervan vind?

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vaste bezoeker
Dit is mij min of meer uit het hart gegrepen:-) Maar zolang de vvd en het cda in de regering zitten zie ik dit niet gebeuren. Want om het nu even straight te zetten de heren die erover beslissen krijgen per maand wat ik in zes maanden verdien, m.a.w. deze mensen voelen de last van de premie en het eigen risico niet dat is voor hun pinuts. Een zeker percentage van het inkomen, maar dan zonder bovengrens, zou veel beter zijn dan betalen de veel betaalde mensen ook de meeste premie. En één instelling zou ook veel kosten besparen.
Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Stamgast

@WimKoerten

Dag allemaal,

 

Dat de ZK-medewerker met het E.R. worstelt, ik zie dat nou niet zo direct hoor !

Dat er verzekerden zijn die gewild of ongewild problemen hebben met premiebetalingen, is buiten kijf. Dat moet echt recht getrokken worden en niet alleen maar op papier.

Naast verzekerden die jaarlijks altijd of heel vaak het eigen risico betalen, zijn er jaarlijks ook miljoenen verzekerden, ik schat 12 mio (natte vingerwerk), die helemaal geen E.R.betalen, dus geen € 32,00 per maand. Zij, waarbij ook ik lange tijd of heel vaak hoorde, kunnen dan toch wel een premie van € 16,00 per maand extra betalen ?! Ik bedoel dus dat alle verzekerden die extra premie betalen en het E.R. risico verdwijnt.

Wat u meneer WimKoerten voorstelt, lijkt me even ingewikkeld als het huidige en gaat mijns inziens waarschijnlijk even veel geld kosten als nu !

Toen een premegrens van fl. 60.000,00 lijkt me erg hoog gezien de destijds betaalde lonen.

Op de andere zaken die u erbij haalt, ga ik maar niet in. Dat wordt me een beetje te veel !

Vrendelijke groet,

Joop Deschamps

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vertrouwd gezicht

Problemen met het betalen van premie zijn in mijn voorstel voorbij. Het gaat dan van je loon of uitkering af. Daar is niets ingewikkelds aan. Een kwestie van herinvoering bij de balastingdienst. Uw inschatting dat 12 mio verzekerden helemaal geen eigen risico betalen lijkt mij heel erg optimistisch op een bevolking van zeg 17 mio.  Het er mij ook niet om of ik 16, 32 of ik welk bedrag dan ook zou moeten betalen. Het eigen risico wordt volledig overbodig binnen mijn voorstel. Ook daar is niets ingewikkelds aan. Afschaffen van die boete op ziek zijn. In het vorige antwoord van de heer Deschamps herhaalt hij op een andere wijze dat je voor de huisarts zou betalen. Dat is maar op 1 manier juist, inderdaad via de zorgpremie maar dus niet direct als gevolg van een huisartsbezoek. Ik heb die premiegrens nog even nagekeken. In 2005 was die grens omgerekend € 33.000,00 [factor2.20371]. Mijn schatting van fl 60.000,00 was zo gek nog niet. Als je meer dan dat bedrag verdiende was je niet meer fondsverzekerd en betaalde ook geen ziekenfondspremie meer.  Je moest je dan, vrijwillig, verzekeren. Deed je dat niet en werd je ziek dan had je een probleem. De premieberekening bestond destijds ui 2 delen. Een werknemersdeel [WN] en een werkgeversdeel [WG] Het werknemersdeel was 1.5% van je loon/inkomen en het WG deel was 6.5%. Qua premie zou dat ten opzichte van de premie die je nu betaalt niets minder dan een eldorado zijn zelfs als je nu beide premies zou moeten betalen [8%]. En ook dat is dus niet ingewikkeld. De andere zaken die ik erbij heb gehaald waren maar deels van belang voor deze discussie en ik begrijp dat er mensen zullen zijn die anders tegen de door mij genoemde minister aankijken. Het moet u vooral niet teveel worden want wat mij, en velen met mij in die tijd is overkomen, wens ik niemand toe. Ik weet het de waarheid is soms zwaar, vraag het maar aan de "politieke" leugenaars. 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Stamgast

@WimKoerten

Dag WimKoerten,

In uw uitgebreid commentaar van een paar dagen terug schrijft u ook nog dat u vanaf uw 70e jaar snel door het E.R. heen bent. Voordat u deze leeftijd bereikte was dat dus niet of nauwelijks het geval. Hij/zij die de grote pech heeft al heel vroeg gehandicapt te zijn, is jaar in jaar uit (kan al vanaf je 18e) door dat E.R. heen !!  Hoe kunt u dan zeggen dat zij niet slechter af zijn dan u, die pas vanaf z'n zeventigste het E.R. aanspreekt ?!

Verder zou het ingewikkelde voorstel dat u aandraagt wellicht voor iedereen veel gunstiger kunnen uitpakken, maar voordat dat zo ver is zullen we vele vele jaren verder zijn ! En hier zitten de huidige gedupeerden natuurlijk niet op te wachten !

Vriendelijke groet,

Joop Deschamps

27.04.2018

 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vertrouwd gezicht

Beste meneer Deschamps uw conclusie is niet juist. Ik heb niet geschreven "vanaf" mijn 70e doch slechts aangegeven dat ik 70+er ben. Mijn medische problematiek begon al op mijn 43e en culmineerde tot een dieptepunt op mijn 60e. Voor mijn opmerking over het eigen risico versus de mensen die gehandicapt zijn maakt dat evenwel niet uit. Het eigen risico is gelijk voor iedereen of je nu gehandicapt bent, oud of jong of niet! Het gaat dus uitdrukkelijk niet over of iemand  er slechter van af komt of niet. Ik vind het heel vervelend om door uw tekst heen te lezen als zou ik de gehandicapte[n] niet serieus nemen of hun problemen bagatelliseren. Een lagere premie en afschaffing van het eigen risico en de eigen bijdrage, hoe mooi zou dat zijn. De door mij genoemde premies zouden ook de 8% niet hoeven halen omdat in mijn idee meer mensen met hogere salarissen mee betalen. Die veelverdieners kunnen dat best missen.  Ik begrijp ook niet wat er ingewikkeld is aan mijn idee. Het is feitelijk teruggrijpen op een systeem wat wij al kenden maar dat door Hoogervorst en Klink in de vuilnisbak is gegooid ten faveure van , noem het maar, "het kapitaal". Er liggen vele miljarden op de planken van de respectieve zorgverzekeraars met hun dure CEO's en nog veel duurdere administraties die per definitie allemaal zoveel maal dubbel zijn als er zorgverzekeraars zijn. Denk je eens in wat een besparing dat zou kunnen opleveren. En ja hoor u heeft gelijk dit gaat niet gebeuren dan wel over lange tijd als wij ons hebben weten te verlossen van de huidige beleidsmakers. Zolang de VVD de huidige positie blijft behouden gebeurt het zelfs nooit. Terugkomend op het uitgangspunt van deze topic : "het eigen risico wat vind jij daarvan? >>> gelegaliseerde diefstal en/of een boete op ziek zijn.

Met vriendelijke groet Wim Koerten

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Gast

@WimKoerten ik ben het helemaal met u eens. Sterker nog, het eigen risico is niet alleen een boete op ziek zijn, het is een verkapte premieverhoging voor zieken en gehandicapten, die officieel als discriminatie gezien zou kunnen worden. Dus via een omweg, doen ze dat toch. En er zijn er helaas veel te veel die daar het grootste deel van hun leven tegenaan lopen. Chronisch zieken en gehandicapten hebben daarbij vaak te maken met minder inkomen, dus dubbel gestraft.

Hoe minder zorgverzekeraars, hoe minder overhead, en veel keuze hebben we sowieso ook in dit systeem niet, omdat de overheid het meeste bepaald.

Terug naar een socialer stelsel, wat minder kost. En geld wat voor de zorg is bestemd, weer naar de zorg.

 

Ellen

 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Stamgast

@WimKoerten

Dag meneer Koerten,

 

U schreef: "als gevolg van medicijngebruik en medische contrôle ben ik al snel door het E.R. heen, evenals mijn echtgenote". En dan "dat krijg je als je over  de 70 bent !"  Nu begrijp ik dat u al sinds de invoering van het E.R. wegens gezondheidsredenen door dat E.R. heen bent, evenals gehandicapten. Ik begrijp dan niet dat een verhoging van de huidige premie voor iedere verzekerde met ca. € 16,00 per maand = € 192,00 p.j. (de helft van het E.R. dat u nu betaalt) u niet aanspreekt. Van het E.R. zijn we dan af ! Dit is het snelst in te voeren en daar hebben mensen die nu grote gezondsheids-problemen hebben ook wat aan.

De veranderingen die u wilt kunnen best goed uitpakken, maar zullen pas na vele jaren doorgevoerd kunnen worden.

Vriendelijke groet,

Joop Deschamps

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vertrouwd gezicht

Beste meneer Deschamps, Ik vind elke vermindering van lasten zoals het E.R. prima. Ik vind een E.R. een boete op ziekte die helemaal niet zou hebben mogen bestaan. De meeste mensen hebben geen "prikkel" nodig om zuinig[er] met de gezondheidszorg om te gaan. U blijft maar hameren op die € 16,00 van u. Dat mag maar ik vind een structurelere verandering zoals in mijn idee belangrijker. Hier kunnen wij nog lang over doorgaan maar: u uw idee en ik het mijne. Zou dat, ook, mogen?  Ik ben evenwel klaar met deze discussie en laat het hierbij. Als u nog het laatste woord wil hebben, het zij zo en het ga u goed. Met vriendelijke groet Wim Koerten

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vaste bezoeker
Joop, Het gaat hier "NIET" in wezen om persoonlijke lasten maar over het eigen risico beleid van de nu regerende club in Den Haag, dit is inclusief de partijen die zich christelijk noemen. En persoonlijk vind ik dat de zorgverzekeraars ook niet geheel vrij uit gaan en "HEEL" weinig doen om dat te veranderen, dit geeft het idee alles voor de winst. Maar er zijn vele mensen, en niet alleen gehandicapten, die de dan geldende extra premie niet kunnen opbrengen daar ze nu reeds moeite hebben met het betalen van de premie. En dan het risico lopen in de schulden te geraken. Gr.
Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Stamgast

@Duifje

Dag Duifje,

En omdat anderen dan bij verhoging van de premie moeite zullen krijgen met het betalen van die premie, vindt u, dat, zo lang er van regeringszijde en/of verzekeringskant geen structurele wijzigingen zijn doorgevoerd, het maar moet blijven zoals het is, namelijk mensen met een chronische kwaal of wat dan ook voor de kosten laten opdraaien !

Nog even wat anders. Het valt me op dat u en ook Wim Koerten bij het aanwijzen van de boosdoeners van al het kwaad regelmatig naar het CDA, de christelijke partijen en naar die aardige mevr. Borst verwijzen. Vind ik wel een beetje flauw hoor !

Vriendelijke groet,

Joop Deschamps

20.04.2018