Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Voorbijganger

Het kan wel zijn, dat het Eigen Risico is ingevoerd om mensen bewuster te maken van de kosten voor hun eigen gezondheidszorg. Eigen Risico is in mijn ogen, echter niets anders dan het kunstmatig verlagen van de premie. Bij elk ander product kan je ervoor kiezen om geen gebruik te maken van Eigen Risico. Daarvoor betaal je dan een hogere premie.  Het weerhoudt mij ervan om bepaalde controles regelmatig te laten uitvoeren.  Het zou toch mogellijk moeten zijn om niet te kiezen voor het Eigen Risico, waardoor dus een hogere premie betaald wordt. Mensen die niet in staat zijn  om deze hogere premie te betalen kunnen gecompenseerd worden door een hogere Zorgtoeslag. Eigen bijdrage zou iets anders zijn. In feite een andere naam voor Eigen Risico, maar komt gewoon op hetzelfde neer. De Eigen Bijdrage zou meteen verrekend kunnen worden met de hulpverlener. Als geen sprake zou zijn van een Eigen Risico zal het aantal administratieve handelingen tot een minimum beperkt kunnen worden, neem aan een enorme kostenbesparing. Of deze volledig opweegt tegen het laten vallen van het Eigen Risico? 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Ik ben van mening dat Eigen risico een manier is voor de verzekeraars om zo min mogelijk te betalen. Afschaffen!!

De patienten met bepaalde aandoeningen, chronisch zieken worden hierin altijd benadeeld omdat zij niet alleen gegarandeerd het hele bedrag moeten betalen, maar daarbij komt ook nog dat hun medicijnen niet altijd geheel vergoed worden door de verzekeraars.

Bijvooreeld mensen met allergie moeten bepaalde producten en dieeten volgen die vanzelf al duur zijn. Zelf heb ik gluten allerie en lactose intoleratie. Hetgeen betkent dat ik gemiddeld €1000 tot € 1500,- meer moet betalen voor mijn levensbehoeften (brood, pasta, eten). Daarnaast worden mijn medicijnen niet altijd 100% vergoed waardoor ik extra kosten heb. Van belasting krijg ik niets daarvoor terug omdat ze daar geen rekening mee houden en dan komt ook nog eigen risico bij.

Jaarlijks betaal ik duizenden euro's extra, omdat ik geboren ben met aandoeningen die niets te maken hebben met roken, drinke en/of gezond leven. Ik moet aanvullende verzekering nemen om de juiste behandeling bij juiste ziekenhuizen te kunnen krijgen, want met een basis verzekering, kan je niet bij elke ziekenhuis of instantie terecht (gebonden aan een lijst van gecontracteerden). Met andere woorden: het leven wordt mij extra moeilijk gemaakt omdat ik met chronisch ziekte kamp. 

 

Grappig is dat als je de medicijnen toevallig bij een andere appotheek moet ophalen, daar ook nog administratiekosten bijkomen. Je bent toch verzekerd in heel Nederland en moet in principe je medicijnen overal kunnen ophalen?

 

Naar mijn mening klopt het hele systeem niet en zeker eigen risico bedrag niet. In mijn basis verzekering zijn zaken opgenomen waar ik niets aan heb, zoals kraamzorg, maar waar ik wel behoefte aan heb, moet ik extra voor betalen. Dat kan toch nooit goed zijn?

 

Je gaat toch ook niet in een supermarkt betalen voor spullen die je niet gebruit? Je betaalt voor datgeen wat je nodig hebt. Dit moet ook bij de verzekeringen mogelijk zijn. Dat een ieder, zelf zijn/haar pakket samenstelt. Ouderen mensen die voor kraamzorg moeten betalen. Alternatieve geneeswijze wordt niet door iedereen gebruikt etc. etc.

 

De verzekeraars, farmaceutische industie worden rijker en dat wordt bij gewone burger verhaald.

 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

I think this amount is too much for the  poor people and the pension people of Holland, when they have to primuim and other insurance fees. This should be completely abolished.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Even een klein reken sometje,

Man en vrouw allebei cronisch ziek, allebei hebben help nodig

 

Polis zilveren kruis totaal                €  234,80

Eigen risico eigen bijdrage              €   80,50

CAK                                                €  177,32

                                               ____________

Totaal                                            €   492.62  per maand

Komt nog +/-  €25,00 bij per maand  voor medicatie die niet worden betaald door zorgvezekeraars.

 

CAK zijn geen kosten van zilveren kruis, maar zijn wel zorg kosten.

Man en vrouw die een minimum aan loon ontvangen elke maand kunnen dit niet betalen.

Overheid vind dit normaal. Ik zeker niet.

Als ik dit bedrag niet kan betalen, en overheid wil niet bij springen, dan zal ik op de zorg  moeten bezuinigen, dit gaat ten kosten van onze gezondheid, de kosten die ik niet meer kan betalen gaan na de overheid, gaat de overheid meer geld kosten, en wij met zijn allen om die extra kosten te dekken gaan hogere premies betalen, eigen bijdrage wordt meer, en regeling vmo zal drastisch aan gepast worden. Gezondheid is alleen voor de rijken weg gelegd.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Voor mensen met een laag inkomen is € 385 een vermogen! De mensen die zo'n bedrag bepalen, kunnen zich dat niet voorstellen, maar ik begrijp heel goed dat zorg gemeden wordt vanwege dat bedrag.

Oude mensen betalen elk jaar wel het hele bedrag. Als je boven de 75 bent, komen de problemen die bij de leeftijd horen. In de jaren dat alles door het ziekenfonds werd betaald, hadden ze weinig of niets nodig en nu dat wel het geval is, beginnen ze met zelf een bedrag te betalen dat juist voor die categorie, die veelal geen hoog pensioen heeft, een flinke hap uit het budget neemt.

Het eigen risico afschaffen betekent dat het gecompenseerd moet worden door andere maatregelen die ook niet blij maken, maar misschien wel eerlijker zijn.

 

 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Een paar punten. In de opbouw van Ziektekosten premie kan je Solidariteits beginsel  overwegen. Levensstijl: (Rokers/ Drinkers etc en Niet Rokers Drinkers etc), Inkomen: Groot inkomen en Laag inkomen. Een ding waar ik zeker voorstander van ben is dat de Zorg (en Socialewoning-bouw) geen Commerciele Activiteit mag zijn. Geen CEO, geen Bigboss met achterlijke bonussen. Gezonsheidzorg is en mag geen commersiele instelling zijn. (Meavita) Commersie brengt perverse prikkels in de mens. Niet omdat Roemers dat roept, dat vind ik al langer. Voorbeelden genoeg.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

eigen risico is een echt risico ,mensen die niet kunnen betalen en die geen medische hulp meer krijgen is toch vreselijk en daarom vind ik dat de zogenaamde verzorgingsstaat niet meer bestaat,misschien alleen nog voor de mensen die het beter hebben dan de rest,er vind dus in mijn optiek klasse-hulp plaats en dat was nooit de bedoeling dacht ik zo,hoop toch echt dat we goed gaan stemmen en als we dat doen de politiek eindelijk waar maakt wat ze tijdens de strijd om de macht zeggen maar ben bang dat ze gewoon doorgaan met in de kamers te zitten op hun fluwelen zetels en allengs weer vergeten wat ze beloven ! ik zeg toch weg met het eigen risico en als de maandelijkse premie daarom verhoogd moet met een tientje vind ik dat helemaal goed ,zou misschien ook een goed idee zijn de kamerleden ook een loon te geven van net boven modaal zodat je mensen krijgt die willen vechten voor de kiezer,nu zitten er voor mij 110 van de kamerleden geld te tellen en meer niet

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer
Eigen risico kan gemakkelijk afgeschaft worden als er niet zoveel zorgverzekeraars waren. Alle managers moeten dik betaald worden. Gewoon weer ziekenfonds en particulier.
En belachelijk dat de chronisch zieken ook een eigen risico hebben. Zonder bepaalde medicijnen gaan deze mensen dood dus hebben ze geen keus.
Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Voorbijganger

Het eigen risico moet worden afgeschaft! Het zou eerlijk zijn om ook hier het solidariteitsbeginsel te hanteren. Ziek worden, zijn en blijven is geen keuze. Waarom dragen wij als Nederlander niet met z'n allen de kosten? Overigens is het solidariteitsbeginsel ook al van toepassing op de diverse andere tegemoetkomingen die er vanuit onze staat worden verstrekt. Denk aan kinderopvangtoeslag, kindertoeslag, AOW-premie etc. Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Misschien dat wij ook eens moeten bedenken dat er heel veel financiële steun wordt gegeven aan de ons omringende EU landen wanneer zij in financiële moeilijkheden zijn en aan de opvang van bijvoorbeeld vluchtelingen. Laten we zorgen dat Nederland weer uit de problemen komt. Iedere zorgverzekeraar zal er voor zichzelf voor zorgen dat er geen tekorten ontstaan en dus ook een flinke winst genereren. Meer toezicht hierop is dan ook zeker gewenst.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Starter

Voor wat betreft chronisch zieke patienten is de eigen risico feitelijk een ziektebelasting en is derhalve volstrekt immoreel. Bovendien weegt het veel zwaarder op de laag tot midden inkomens omdat het een vaste bedrag betreft die vaak lang niet door de zorgsubsidie wordt gecompenseerd. Laat het gecombineerd worden met de loon-gerelateerde inhouding die afgetopt is bij een inkomen van ongeveer € 52.000 en kom je tot een regressieve belasting oftewel de kleinste schouders dragen (relatief) de zwaarste lasten. Hoezo gerechtvaardigd? Dat de verzekeraars er voor zijn, is geen verassing. Echter in een beschaafde land mogen de kosten geen belemmering zijn voor noodzakelijke medische voorzieningen. Helaas is dat anno 2016 in Nederland steeds meer het geval. Ronduit triest en immoreel en m.i. nog verergerd omdat de PvdA (ooit de partij voor de kleine man) er mede verantwoordelijk voor is.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Community Manager

Bedankt voor al jullie reacties. Ik lees veel argumenten waarom het eigen risico afgeschaft zou moeten worden. Het is te duur, het is niet eerlijk, mensen gaan zorg mijden enzovoorts.
Een aantal van jullie omschrijft in wat voor situatie ze hierdoor komen. Zoals het financiële overzicht van Tony1. Dat gaat inderdaad om flinke bedragen!


Eerder in het topic stelt Michelle de vervolgvraag die hierbij vaak om de hoek komt kijken:
Als het eigen risico wordt afgeschaft, hoe moeten deze kosten dan worden opgevangen?

 

Er worden meerdere suggesties gedaan: 

Ik lees dat veel van jullie dan denken aan een inkomensafhankelijk eigen risico. Hoe zou dat er dan uitzien? Debs komt bijvoorbeeld met het voorstel om voor deel een (lager) eigen risico te hebben (max 150 euro) en daarnaast inkomensafhankelijke kosten. 

Wat lijkt jullie een goede vorm? 
 

Deschamps heeft het idee om de kosten te verrekenen met de premie's van minderjarigen, die nu niks betalen. Als kanttekening dat het dan wel over een bescheiden premie gaat. Interessant idee? Lees dan ook even de reactie van collega Anton, die wat meer uitleg geeft over wat dit dan zou kunnen gaan kosten. 
Wat vinden jullie van dit idee? 

 

Sommige ideeën gaan niet meer alleen over het eigen risico, maar over het hele systeem waarmee we nu werken. 

Zo wordt er ook een aantal keer gesproken over de zorginstellingen en dan voornamelijk de verzekeringen en het onderwerp winst. JeroenFasen komt daarom met het idee om van alle verzekeraars één verzekering te maken. 


Weer een heel ander idee komt van W-A. Namelijk: kijk naar de leefstijl van iemand en pas daarop de premie aan. Zou dit bijvoorbeeld ook kunnen voor alleen het eigen risico? Hoe zou dat er dan uitzien? 
 

Gekeken naar het hele systeem is de reactie van rzuurmond ook nog interessant om te lezen, waar het gaat over solidariteit. @rzuurmond, ik heb je reactie daarom in dit topic gezet. Past erg goed bij de gesprekken die hier worden gevoerd. 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.
Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Community Manager

@inge bindemann

Ik reageer nog even apart op jouw reactie.
Je hebt het over het over het afschaffen van het eigen risico bij mensen die een orgaan gedoneerd hebben. Hoe zit dat precies? Er zijn wat uitzonderingen als het gaat over het eigen risico als orgaandonor. Die gaan alleen over het eigen risico van dat jaar en een aantal behandelingen die horen bij de donatie. Lees ook deze pagina eens.

De gedachtegang om het eigen risico af te schaffen als beloning voor iets lijkt me interessant om verder over in gesprek te gaan. De vraag blijft hier uiteraard ook, wat moet er gebeuren met de overblijvende kosten? Wordt het algemene eigen risico dan hoger? En wanneer krijg je deze beloning / afschaffing en voor hoelang? 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.
Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Mijn mening:

 

Wanneer een zorgverzekeraar een winst maakt van enkele miljarden op jaarbasis,

waar gaat dat geld dan naartoe?

Wanneer de verzekerde een rekening wil declareren mag de verzekeraar, zonder toestemming, in de gegevens van de verzekerde kijken. Dat kan betekenen dat de verzekeraar, van te voren al alle informatie zou kunnen opvragen. Dit natuurlijk om te bepalen of een 'nieuwe' verzekerde een financieel risico voor de verzekeraar. Die overigens een deal sluit met 'bedrijven' in de zorg. Zorg en bedrijf...

 

Zorg : Wanneer iemand ziek is zo goed mogelijk de ziekte behandelen met als doel de mens weer gezond te maken én te houden.

Bedrijf : Instelling met als doel het verdienen van geld om van te leven.

 

Stelling: Gezonde mensen leveren geen geld op..

 

Houd de mensen ziek. Sluit overeenkomsten met zorg aanbieders (lees: bedrijven)

Laat verder de zieke zoveel mogelijk zelf betalen zodat zorgverzekeraars winst kunnen maken.

 

en over de eigen bijdrage..

360 euro per verzekerde is een boel geld. Dus kunnen verzekeraars meer geld verzamelen.

 

Ach ja...Bedankt voor het lezen :)

 

 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Ik denk (al vanaf het begin) dat het vrij maken van de keuze - al dan niet! - voor een zorgverzekering het begin is geweest van veel ellende. We kunnen wel zeggen dat het fijn is een keuze te hebben en slechts te betalen voor dat wat we daadwerkelijk gebruiken, maar zo eenvoudig ligt het niet. 'Dankzij' het vrijmaken van de zorgverzekering zijn er erg veel mensen die deze helemaal niet meer betalen. "Kan ik niet betalen", is hierbij veel gehoord. We vergeten maar even dat voorheen IEDEREEN betaalde! Via de werkgever, uitkeringsinstantie of wat dan ook. Die ruim één miljoen mensen (heb ik eens gehoord op tv, weet niet of dat getal nog actueel is) die nu niet meer betalen, krijgen wél zorg als ze dat nodig hebben. Want dat is in Nederland verplicht. En wij met z'n allen mogen voor hun kosten én de bijdrage die zij niet leveren, opdraaien.

 

Een paar jaar geleden heeft onze regering geprobeerd zorgkosten te berekenen op basis van inkomen. Best heel eerlijk, toch? Heel snel echter komen deze vermogende mensen 'in opstand'. Kortom, het plan van tafel voordat het er serieus gelegen heeft. Deze mensen hebben namelijk ook veel invloed.....

Jammer. Eerlijke kans gemist.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Starter

Je zou met schalen kunnen werken. Zoals het ook gaat met belastingen. Zo zullen de armen - lees: minimumverdieners - automatisch lagere ziektekosten krijgen. De eigen bijdragen zou dan ook kunnen vervallen voor in ieder geval die groep mensen. Mochten rijken - lees: maximumverdieners - er problemen mee hebben, wie let hen dan om wat minder te verdienen? Men HOEFT geen miljonair te zijn, dat is een keuze. Arm zijn is echter niet altijd een keuze, vandaar. Afschaffen van de eigen bijdrage voor armen en gewoon volgens een schaalprincipe de ziektekosten afstellen. Dit betekent niet dat rijken dus maar een eigen bijdrage van 100000,- euro moeten afdragen, neen, zij zullen gewoon een maximum - nog te bepalen - bedrag afdragen. Tuurlijk is er weerstand vanuit die groep, net zoals er weerstand is vanuit de andere groep. Naar wie zal worden geluisterd?

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

mij is altijd geleerd , dat een verzekering op basis van solidariteit gestoeld is.

Immers als jouw huis afbrand, heb je in je leven niet genoeg premie betaald om toch weer je huis opgebouwd cq hergebouwd te krijgen.

De Zorgverzekering is niet anders... iemand die een open hart operatie moet ondergaan heeft ook nog nooit de premie betaald die de kosten van zo'n operatie dekken.

Echter: de laatste jaren heeft men behoorlijk aan dat solidariteitsprincipe gezaagd, steeds meer zorg verdween uit het basispakket en het eigen risico  steeg buiten proportioneel

het lullige hiervan is dat dit eigen risico zo hoog is, dat er mensen zijn, om in leven te blijven, hun eigen medicijnen betalen en er niets van vergoed krijgen.

Dat er mensen zijn die behandelingen niet vergoed krijgen omdat ze te duur zijn.

Sinds de marktwerking in de zorg(alsof zorgverlenen vergeleken kan worden met een bedrijf zoals ik noem maar wat philips) zijn de kosten voor midden en hoger management de lucht in geschoten.

Haal nu die marktwerking weer uit de zorg, zorg er voor dat de specialisten geen dure zzp'ers zijn maar gewoon in dienst van de instelling en dat de bureaucratie verminderd wordt. dan kan en de premie en het eigen risico omlaag.

o en verbiedt zorgverzekeraars winst te laten maken, alles wat over is aan het einde van het jaar moet terug vloeien naar de verzekeringsnemer.... Hoppa Zorg weer betaalbaar ipv miljarden op de bank

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Het eigen risico blijft voor mij een bron van ergernis. Het is een toonbeeld van onrechtvaardigheid en houdt de ongelijkheid van verzekerden in stand. Het is onverteerbaar dat ik met mijn AOW en klein pensioentje naast een (hoge) premie zo'n hoog eigen risico heb, terwijl mensen met een hoog en zeer hoog inkomen hetzelfde risico hebben. In de praktijk komt het erop neer dat ik alle medicijnen zelf betaal en vrijwel nooit het eigen risico opmaak. Ik ben uiteraard blij dat ik niet zoveel medicijnen nodig heb, maar het gevoel van onrechtvaardigheid is er niet minder om.

De premie en de hoogte van het eigen risico horen inkomensafhankelijk te zijn, dat is m.i. de enige rechtvaardige manier. Nog beter is natuurlijk het eigen risico helemaal af te schaffen, of alleen en dan naar rato te handhaven voor bovenmodale inkomens.

Elly Vlutters.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Bezoeker

Verzekeren is inderdaad een zaak van solidariteit, met zijn allen dragen we de schade van een.
Maar het begint met een polis en voorwaarden, en premie betalen. Heb je premie betaald en voldoe je niet aan de voorwaarden dan krijg je niets !
Uiteindelijk moeten alle schaden uit de premiepot betaald worden. Alle deelnemers moeten samen de pot vullen. Ander geld is er niet. Dus premie betalen !
Bij vrijwillige verzekering ga je een zakelijke overeenkomst aan: dit zijn de polisvoorwaarden, dat is de premie.
Brandt je huis na een jaar af en heb je betaald dan krijg je uitkering. Gebeurt er iets met je huis na 40 jaar premiebetaling en het voorval is niet gedekt, dan krijg  je niets.
Sommige verzekeringen zijn verplicht door de overheid, en die bepaalt dan de voorwaarden en de premie, bijv. de werkloosheid en de ziektekosten verzekering.
Er is dus hier ook een polis met hetgeen wel en niet verzekerd is en een premie, (en evt. eigen risico) dat betaald moet worden, door de deelnemers, ander geld is er weer niet. De aanvullende verzekering is vrijwillig, ben je rijk kun je veel aanvullend verzekeren, heb je geen aanvullende verzekering kan krijg je soms niets.
Dus wordt je ziek en staat de ziekte niet vooraf in de polis, of is er een maximum uitkering, dan krijg je niets of slechts gedeeltelijk vergoed. De overheid bepaalt  dat bij de verplichte verzekering.
Indien wij vinden dat een ongeneeslijk zieke, nog 3 jaar in leven moet worden gehouden à raison van E 4000, 00 per maand, dan vinden wij dat en moeten we zo flink zijn en solidair om meer premie en eigen risico te betalen.
We moeten het wel samen betalen, de overheid  en verzekeringsmaatschappijen hebben geen “eigen geld”. Of we moeten andere betalingen verminderen, bijv. minder Aow, Wao, minder bijstand of onderwijs.
Wanneer er uitgekeerd moet worden moet eerst premie (belasting) betaald worden, ander geld is er niet.
Bespreekbaar moet zijn inkomensafhankelijkheid,  reserves, “overwinsten”, coöperatieve organisatie, Balkenende norm.
Maar ik weet niet of je het daarmee oplost, het voornaamste zal  toch zijn solidair zijn en eerst betalen.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Zoals iedereen: afschaffen....... maar ja, wie beslist er over??.. misschien: oooooit.. zodra mensen hierdoor in schuld komen of zieker worden, door niet medicijnen te nemen of andere zaken, waar men eigen risico voor betalen.. 

 

DUS: zoals al jaaaaaaaaaaren, ik betaal en doe wel weer mee..

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Afschaffen je word in nederland steeds armer.We hebben moeite om rond te komen