Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer
Het zal wel wettelijk geregeld zijn dat je niet eigenhandig het eigen risico als zorgverzekeraar mag laten vervallen. Gewoon omdat je het als verzekeraar onzin vindt. Naar rato van het zorgverbruik zou je de verzekeraar wel een korting kunnen geven op de maandelijkse premie. Want laten we eerlijk zijn we verbruiken geen zorg omdat we daar zin in hebben. Dat is blijkbaar nodig.

Zilveren Kruis volgt keurig de politiek en is daarmee een van de braafste jongetjes van de klas. Echter aan eigen vermogen geen gebrek dus Zilveren Kruis vaar je eigen koers bepaal zelf wat goed is voor jullie klanten!

Ik wens jullie veel wijsheid!
Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer
Afschaffen! en terug naar een zorgfonds zonder eigen risico en topmannen die aan zelfverrijking doen, zolang dit niet gebeurt zal ik met ingang van 2017 geen gebruik meer maken van de zorg, en dus ook geen rooie cent meer aan eigen risico betalen.
Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Voorbijganger

Niet voor mezelf, maar voor bepaalde groepen in de samenleving zoals studenten is (de hoogte van) het eigen risico onaanvaardbaar

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer
Waarom laten ze mij eerst een half jaar tobben in ziekenhuis met aanbevolen oogcorectie wat afgewezen werd.nu 600 euro zelf betaald.betaal ik daar voor zoveel elke maand? En nu komt het ineens in het pakket.hadden jullie mij niet even kunnen waarschuwen?heb er voor moeten lenen en zit er een jaar aan vast.bedankt. Maar zet wel aan denken over te stappen.
Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Naar mijn mening zouden de zorgkosten verdeeld moeten worden naar rato van inkomen. Verder zou ik een "no-claim" korting verwelkomen. Een alleenstaande betaald nu ruim 1200 euro ook als hij geen zorg nodig heeft. Heeft hij dat wel dan komt meteen een eigenrisico.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Starter

ik vind dat eigen risico terubetaald dient te wordne als iemand gehele jaar niets claimt. tevens vind ik VERPLICHT stellen van de verzekering in combinatie met eigen risico een regelrechte roof ondre mom van "betalbaar houdn van zorg"(betaalbara voor wie????? de verzekeraars zijn steenrijk aan het worden en als "puntje bij paaltje komt" bijvoorbeeld bij kankerpatienten wara d egenezing niet snel genoeg vorodert weigert de verzekeraar te betalen...)

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Starter

"eigen risico" schrappen zou netjes zijn, en helemaal de premies in feite erg hoog zijn, aangezien de vergoedingen zere karrig uitpakken...

 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Ik blijf het gek vinden dat Zorgverzekeraars miljoenen winst kunnen maken en dat vaak naar de hoge heren/dames gaat. Ook dit geld kan gebruikt worden voor het afschaffen van eigen risico. Ook ben ik van mening dat er 1 groot collectief moet komen. Op dit moment zijn er 56 zorgverzekeringen! 56!!  Die hebben alle een directeur, kantoor, managers en ga zo maar door. Dit moet allemaal goedkoper kunnen toch? 1 groot kantoor, 1 grote baas, 1 bedrijf! En het liefst van de staat. Ook is het gek dat we verplicht zijn om iets af te betalen aan bedrijven die met elkaar kunnen concurreren.. Dit is mijn idee.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Voorbijganger

Ik vind het eigen risico idioot, ik word gestraft omdat ik chronisch ziek ben. Van mij mag het afgeschaft worden. Ik zal altijd het volledige eigen risico moeten betalen. Hier heb ik niet om gevraagd om chronisch ziek te zijn.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Verwijderde account
Niet van toepassing

Ik hoorde op de radio van minister Schippers dat het idee van een eigen risico is dat mensen minder snel een beroep doen op zorg dan zonder eigen risico, of de zorg proberen te beperken. Ik vraag me af of het eigen risico in deze vorm de meest effectieve manier is om dit doel te bereiken. De meeste mensen die het eigen riscio opmaken zullen dat meestal niet kunnen vermijden. En als het eenmaal op is, onststaat er juist de prikkel om datzelfde jaar nog maar zoveel mogelijk te laten doen. 

Ik dacht aan de regimes die aanvullende verzekeringen weleens hebben: je krijgt 80% van een behandeling vergoedt, waardoor je altijd een eigen bijdrage betaald, tot een bepaald maximum.  Zoiets kan het eigen risico ook vervangen: je betaald altijd een eigen bijdrage (bijv. 10%) tot een bepaald maximum, bijv. 300,- euro. Je bereikt je doel dat mensen bewust zijn (en langer blijven) van de kosten. 

 

Stijgende kosten zou ik overigens liever vertaald zien in een verhoging van het eigen risico van mensen met een (zeer) hoog inkomen. Dus een inkomensafhankelijk eigen risico.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Ben er van overtuigd dat die eigen bijdrage niet langer nodig is. Kosten ergens anders weghalen? Jazeker!!!! Minder mensen in het management en ervoor zorgen dat de nu vaak zeer overbodige kosten die gemaakt aangepakt worden. Je kunt hierbij denken aan het voorschrijven bij medicijnen.

Schrijf niet meteen voor twee of drie maand uit als je er niet van overtuigd bent of de medicatie wel verdragen wordt. Dit geldt ook bij personen waarvan je weet dat ze gaan hemelen. 

 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Ooit werd er gesproken over dat men het eigenrisico zou willen laten vervallen aan mensen die een orgaan gedoneerd hadden.

Helaas nooit meer hierover mogen vernemen.

 

Loze beloften maakt men ongeloofwaardiger in deze maatschappij.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Stamgast

Uiteraard is het Eigen Risico veel te hoog en zijn de chronisch zieken jaar in jaar uit de pineut ! Ik vraag me af of er al eens is berekend hoeveel het per premiebetaler gaat kosten als het tekort omgeslagen gaat worden over alle premiebetalers, eventueel ook een bescheiden premie per kind betaald gaat worden. Voor een kind hoeft, meen ik, tot z'n 18e geen premie betaald te worden.

Is iemand hiervan een beetje op de hoogte ?

 

 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hoi Deschamps, goed om aan te kaarten hoeveel dit nou eigenlijk kost. Het gaat telkens om enorme bedragen waardoor het lastig is om overzicht te houden. Zo hoor je regelmatig dat de winsten (als die er al zijn want dat verschilt per jaar) gebruikt kunnen worden om het eigen risico af te schaffen of de premie te verlagen. Helaas kan dat niet structureel gebeuren omdat er dan simpelweg te weinig geld over is om de stijgende zorgkosten te betalen. Jouw vraag hoeveel het kost per premiebetaler is wel ongeveer bekend. 

 

Stel de overheid schaft het eigen risico af in Nederland. Als de extra kosten door de mensen zelf betaald moet worden, zou dat een premiestijging van 284 euro per jaar betekenen. Dat komt maandelijks neer op een zorgpremie van ruim 23 euro extra bovenop de huidige kosten. Misschien een interessant punt! Het blijft natuurlijk koffiedik kijken want je weet nooit precies hoeveel zorg mensen gebruiken als er geen eigen risico meer is.

 

Anton

Vind je een bericht leuk en wil je graag je waardering geven? Dit kan door op de Like button te klikken onderaan het bericht.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Voor mensen met een chronische ziekte is het eigen risico een verkapte boete. Ik zou graag zien dat het wordt afgeschaft dan wel drastisch verlaagd voor chronisch zieken.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Druk op de zorgkosten is heel zwaar, dit is duidelijk.

(Groten-)deels is dit veroorzaakt door de levensstijl.

Vooropgesteld dat je niks aan kan doen als je ziek wordt. Je bent ziek of niet, je krijgt een ziekte of je mag van geluk spreken dat je tot latere leeftijd daarvan verschoond blijft.

Wel is het zo dat door het nemen van risico's zoals roken, alcoholisme, drugsgebruik, slecht en ongezond eten, onverschillige sexuele omgang, zinloos geweld en wat dies meer zij de kansen op ernstige ziekten/letsel groot zijn. Punt.

Als iedereen dit beseft dan kan de financiele druk op de zorgkosten verlicht worden, ook economisch, zoals onnodig ziekteverzuim, invaliditeit, revalidatie enzovoort.

Ik vind dat er extra "toezicht" (hoe weet ik niet, misschien regelmatige bloedtesten?) op het roken, alcoholisme, drugsgebruik door de zorgverzekeraars moet worden uitgeoefend op verzekerden van wie bij de zorgverzekeraars aan de hand van het medisch dossier bekend is dat hij/zij aan roken, alcoholisme, drugsgebruik gerelateerde ziekten risico op ernstige ziekten kunnen lopen. Ook vind ik dat bovenstaande verzekerden evenredig meer premie moeten betalen, waarom moet de rest voor hun gedrag mee(r) betalen ?. Solidariteitsbeginsel ? Er moet een omslag komen. Ikzelf verbleef als musicus vaak in omgevingen (clubs, cafe's dancings) waar de verleiding groot was om te roken, veel drinken, drugs te gebruiken. Had mezelf goed onder controle, helaas was het risico van meeroken destijds niet bekend. Had nooit het nut van in gezien en met mij de grote meerderheid van de samenleving. Als je nu leest en ziet dat kinderen van 12 jaar al roken, comazuipen, drugsgebruiken, nou dan zal het niet onwaarschijnlijk zijn dat het eigen risico en/of bijdrage nog hoger wordt.

 

Waar het om gaat: eigen risico/bijdrage stante pede afschaffen gaat om financiele redenen en alles daar omheen niet, wel geleidelijk afbouwen tot afschaffen er van, maar dan moet er aanpak van ongezond leven zijn. 

Taak voor de overheid, zorgverzekeraars, OUDERS !!!, scholen.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Maak me meer bezorgd om de steeds groter wordende groep mensen die niet meer naar een huisarts/tandarts enz. gaan, door de enorme kosten...

"Eigen risico" woorden die mij al het gevoel geeft, 'eigen schuld, dikke bult' en dat door een ziekmakende maatschappij! 

Lucht, voedsel die besproeit worden met chemicalieën waar we ziek van worden...leven in een 'kunstmatig' in leven gehouden wereld, geen wonder dat er steeds meer mensen ziek worden en de pharmaceutische industrie profiteert hier natuurlijk enorm van!! 

 

Steeds meer mensen zoeken het in het alternatieve, zoals ik zelf, ben blij toe...al jaren niet meer bij de reguliere geweest! Voel me super...vrij van alle chemische middelen. 

Roep al jaren wat er ooit gebeurd is dat wij ons leven/gezondheid uit handen hebben gegeven, met alle gevolgen van dien!! Iedereen heeft een zelfgenezend vermogen...

 

Vindt het vreselijk dat men profiteert van de zieke mensen...we leven in een zieke wereld...

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Starter

Het hele zorgstelsel deugt niet en is zelfs crimineel te noemen wat mij betreft. Dus ja, laten we maar beginnen met het afschaffen van het eigen risico. Daarna het verlagen van de maanselijkse lasten.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Eigen risico is voor chronische zieken onbetaalbaar, zij hebben geen keus. Ieder jaar komt dit bedrag automatisch bij hun ziektekosten. Het doel van het eigen risico was dat mensen niet meer onterecht gebruik maken van de zorg. Heb nog niet gehoord of de invoering van het eigen risico daarop besparing heeft opgeleverd.

Het is goed voor de werkgelegenheid, het bijhouden van de kosten en verrekenen houdt mensen aan het werk. Daardoor vraag me af of het afschaffen tot meer premie zal leiden.

Highlighted

Eigen risico

Nieuwkomer

Een ‘eigen risico’ betekent het einde van het idee van ‘verzekering’. Wat een afschuwelijk woord eigenlijk: ‘eigen risico’. Een risico neem je. Maar je neemt toch niet het risico van een slepende ziekte of van ouderdom? De bedoeling is juist dat de verzekering dat ‘risico’ van jou overneemt. Het ‘risico’ is dan voor de verzekeringsmaatschappij, niet voor de verzekerde.

Het oorspronkelijke idee van verzekering was: als het slecht gaat met jou en goed met mij dan help ik jou, en omgekeerd. Dat idee is al heel oud; christenen en anderen kennen het als ‘naastenliefde’ of als ‘solidariteit’. Het werkt twee kanten op. Wanneer je ouder bent zijn je ziektekosten meestal hoger dan wanneer je jong bent. Een verzekering bedoelde die kosten uit te smeren over je hele leven. Als jongere het je dus meebetaald voor ouderen. Maar de ouderen van nu krijgen de andere kant van de medaille niet te zien.

Wie tegen een eigen risico’ is krijgt te horen dat er een ‘kostenplaatje’ aan vast zit. Ja natuurlijk! Het betekent inderdaad dat de premie omhoog moet. Dat is inherent aan het concept ‘verzekering’. Wie dat niet wil moet niet meedoen aan verzekering en alles betalen uit ‘eigen risico’. Het is overigens typerend dat het idee van verzekering om hals wordt gebracht met dat kostenplaatje. ‘Weet u wel wat dat kost?’ Ja, dat weten we, maar geld is blijkbaar belangrijker dan mensen.

Een andere vraag is of een serieuze verzekering niet goedkoper kan. Moet je verzekeringen privatiseren? Verschuift dat niet het accent van elkaar helpen naar er aan verdienen? Moeten wij niet terug naar het idee van een onderlinge verzekering, zonder winstoogmerk? Ik denk het wel, maar het is vermoedelijk politiek niet haalbaar, zelfs niet bij ‘christelijke’ politieke partijen en bij sociaal-democraten. Waarom niet? Laten wij daar eens over nadenken.