Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Community Manager

@LL 1958 En hoe kijk je naar een andere verdeling van de kosten, een suggestie die ik ook in dat SCP rapport tegenkwam? Ik heb het stuk hieronder overgenomen. 

 

Screen Shot 2018-06-04 at 10.27.49.png

 

Bij de huidige financieringssystematiek leidt groei van de zorguitgaven tot herverdeling van jonge en toekomstige generaties naar oudere generaties. Doordat het gebruik van de zorg sterk toeneemt met de leeftijd, zijn mensen op jonge leeftijd gemiddeld nettobetalers aan het zorgsysteem, terwijl ze op oudere leeftijd netto profiteren (Smid e.a., 2014). De oudere generaties profiteren dus van extra zorg, terwijl jongere generaties in eerste instantie extra bijdragen en op latere leeftijd de extra baten ontvangen. De oudste generaties bevinden zich in de levensfase waarin men meer baat heeft bij extra zorguitgaven dan men eraan bijdraagt. (...)

 

In de variant die we hier laten zien, wordt de groei van de zorguitgaven gefinancierd door twee verschillende premies: één voor mensen onder de pensioenleeftijd en één voor mensen erboven. Jaarlijks wordt de premie voor beide groepen zo aangepast dat de meerkosten van de eigen groep worden gefinancierd: de jaarlijkse premiestijging bij de jongeren financiert dus de extra zorguitgaven bij de jongeren, en de premiestijging bij de gepensioneerden die van de gepensioneerden. (...)

 

Bij een leeftijdsafhankelijke financiering nemen de jaarlijkse lasten voor ouderen op termijn aanzienlijk toe. De afbeelding hierboven (sic) laat het jaarlijkse netto profijt in 2040 voor deze groep zien. Deze zijn ongeveer 7 procent van het inkomen lager dan bij handhaving van de huidige financieringssystematiek. Voor ouderen met lage inkomens resteert nog steeds een positief netto profijt, terwijl de ouderen met hoge inkomens nu netto bijdragen.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Gast

Beste @Raoul,

Zoals al eerder gezegd, heb ik niet veel met grafeeken en rapporten, die voor de meeste buitenstaanders, zoals ikzelf, onbegrijpelijk en ondoorzichtig zijn.

Een aantal opmerkingen;

Punt 1: in verhouding meer betalen als je gezond bent om te zorgen dat de zorg beschikbaar is als je het wél nodig hebt, jij of iemand anders; heet "solidariteit". Ook daar hebben we het al eens eerder over gehad. Een inkomensafhankelijk bijdrage betaal je al via je werkgever, maar dat is voor veel mensen niet heel duidelijk. Houdt wel in, dat je, buiten de premie én het eigen risico plus eventuele eigen bijdrages, veel meer betaald dan dat.

Punt 2: de ouderen die nu een iets hogere zorgvraag hebben "profiteren" nergens van, zoals je zo gezellig stelt; zij hebben hun hele leven hiervoor betaald. Want ook toen ik jong was, hadden we al zorgverzekeringen, ziekenfonds en particulier. Dat de hoge heren met dat geld niet uitkomen, omdat er zo ontzettend veel mensen zo nodig een dikbelegde boterham moeten verdienen aan  de ellende van de mensen met ernstige gezondheidsproblemen, dat is niet de fout van de zorgvrager, lijkt me.

 

Waarom er steeds met vingers gewezen wordt naar de ouderen is mij daarbij een raadsel. We mogen niet meer een paar jaar genieten van ons zuurverdiende pensioen, wat we zelf bij elkaar hebben gespaard, we mogen vooral niet té oud worden, want dat kost geld, we mogen vooral niet iets gaan mankeren, want dat is te duur, maar euthanasie mag óók niet, want dat is onmenselijk. Weet je wát onmenselijk is? Het gesol met die ouderen, waarvoor de zorg steeds verder achteruit gaat, over heel veel schijven loopt, zodat de noodzakelijk zorg steeds moeilijker bereikbaar wordt. Denk daar eerst eens over na, voor je met weer een rapport of grafiek aan komt. Want nogmaals, daar heb ik niet zoveel aan. Als je wilt discussieren, prima, maar gebruik dan niet de mening van iemand anders, die er theoretisch verstand van heeft, maar in de praktijk misschien nog nooit iets heeft meegemaakt. Jouw eigen mening, daar ben ik veel meer in geïnteresserd.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Gast

Beste LL1958
Ga er van uit dat het je geboorte jaar is ik ben 8 jaar ouder en ben deze discussie gestopt,Laat Z,K eerst eens een opgave doen aan zijn klanten waar de werkelijke kosten liggen en niet de hele tijd over ouderen zeuren ze hebben het over 2040 deze ouderen zijn nu dus zo rond de 45 jaar dus welke ouderen hebben we het nu over. en met kosten bedoel ik alle kosten ook van medewerkers en kantoor directeur en specificatie van leeftijd en kosten.
Stop met deze discusie in 2040 zijn wij er niet meer volgens de grafiek

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vertrouwd gezicht

Veel walgelijker als de reactie van Raoul kan het bijna niet worden. Wat mij met name stoort is dat hij het , bijna, pesterig blijft hebben over het profiteren en/of profijt hebben van en door ouderen.  LL1958 ziet het heel goed. Een sluitend betoog over hoe het met de kosten in elkaar zit. Geen speld tussen te krijgen. Daarom moet het huidige systeem ook zo snel mogelijk worden afgeschaft. Ik heb daar al eens eens betoog over opgezet en in tegenstelling tot hetgeen ZK medewerklers steeds weer opnieuw doen ga ik dat niet herhalen.  En als de community manager niets beter temelden heeft kan hij en/of zij er beter het zwijgen toe doen in plaats van de deelnemers aan dit forum te irriteren met slecht gekozen Nederlands.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Gast

Laten we wel respectvol naar elkaar blijven reageren. Raoul doet zijn werk, dat we het niet met hem eens zijn, lijkt me duidelijk. @Raoul, wat ik nog kwijt wil is dat het huidige systeem niet alleen slachtoffrers gaat maken, maar dat die slachtoffers al gevallen zijn. Wachttijden bij specialistische behandelingen van 3, 5 of zelfs 8 maanden zijn geen uitzondering meer. Noodzakelijke behandelingen die niet meer vergoed worden, levensreddende medicijnen die, zonder enige vorm van waarschuwing uit het basispakket gehaald worden,, mensen (want dáár hebben we het toch over, lijkt me), jong en oud, die de noodzakelijke behandelingen niet meer kunnen betalen, over de premies maar niet te spreken, het is té belachelijk. En ik denk zeker dat, hoe meer verzekeraars er komen, hoe meer overhead. Dit systeem is niet in het belang van de patiënt, dat is het kardinale punt. En we leggen met zijn allen een enorme berg geld neer om dit falende systeem in stand te houden. Marktwerking in sociaal bedoelde organisaties, niet goed. Het enige resultaat is dat de prijzen stijgen. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vertrouwd gezicht

Hmm, respect moet je verdienen. Ik ben er mij overigens niet van bewust disrespectvol te hebben gereageerd. Ik heb wel stevige kritiek geleverd ! Als je als community manager bij een [zorg]verzekeraar niet begrijpt dat woordkeus heel belangrijk is dan heb je er in die functie niets te zoeken. Er zijn een paar manieren waarop iemand zijn werk kan doen. Verzekerden van zekere leeftijd wegzetten als profiteurs en profijttrekkers getuigt ofwel van weinig respect danwel van een beroerde kennis van de Nederlandse taal en dan werp ik mij uitdrukkelijk niet als "neerlandicus" op. Op een sneer van een "medeslachtoffer" zit ik zeker niet te wachten. Voor het overige ben ik het in hoge mate eens dat het door VVD en CDA hotemetoten in elkaar gezette zorgsysteem zo snel mogelijk in de prullenmand moet verdwijnen. Met de huidige stemverhoudingen gaat dat helaas niet gebeuren waarbij de [zorg]verzekeraars wel uitkijken om de kip met de gouden eieren eigener beweging weg te geven. 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Gast

@WimKoertenik ga er direct van uit dat je niet bewust "disrespectvol" reageert, maar stevige woorden zoals "walgelijk" en "pesterig" komen soms harder aan dan bedoeld. Net als het woord "profiteren" overigens @Raoul.

Dus ik hoop dat je niet mijn opmerking bedoelt als je het hebt over een "sneer van een medeslachtoffer", want het was niet als "sneer" bedoeld. ;-)

In de grote belijningen zijn we het zeker met elkaar eens, het huidige zorgverzekering systeem werkt discriminatie in de hand in plaats van solidariteit, en is onnodig duur gebleken. Dat kan (en moet, naar mijn mening) veel beter.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vertrouwd gezicht

Zo zie je maar wat woorden kunnen aanrichten. Iemand aanspreken met stevige taal heeft niet zoveel te maken met respect. Raoul en de "zijnen" gebruiken wel vaker noem het zalvende relativerende taal dat in het straatje van het Zilveren Kruis past en herhalen dat zo vaak dat het erop lijkt dat andere/onze argumenten er niet toe doen. Daar word ik een beetje erg narrig van want ook dat kan je vertalen als weinig respectvol. Ik vraag mij dan tevens af wat het nut van deze community's is, het zal naar mijn mening niets veranderen aan het beleid of je dat nu stevig bekritiseert of met de mantel der liefde benadert. En ja beste LL1958 ik bedoelde inderdaad jouw opmerking ná mijn voor jou kennelijk te stevige kritiek waarin je schrijft dat "wij het respectvol" moeten houden. Hoe zou ik dat anders moeten lezen? Ik was en ben mij niet bewust van enig disrespectvol reageren. Het is zoals het is, gezien de reactie van Raoul kon ik er niet veel anders van maken. Treffend trouwens dat uitgerekend hij niet reageert. Verder zijn wij het blijkbaar niet oneens over de vraag dat het echt anders moet worden. 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Bedankt voor jullie reacties @WimKoerten en @LL 1958. Graag wil ik nog even opmerken dat Raoul met 'profiteren' niets negatiefs bedoelt. Hij gebruikte dat woord in een citaat: 'Doordat het gebruik van de zorg sterk toeneemt met de leeftijd, zijn mensen op jonge leeftijd gemiddeld nettobetalers aan het zorgsysteem, terwijl ze op oudere leeftijd netto profiteren (Smid e.a., 2014). Dus ik hoop dat dat hiermee rechtgezet is.

 

Verder is de discussie zeker interessant. En kan dat ook blijven als we, zoals @LL 1958 al zegt, respectvol met elkaar omgaan. Het onderwerp leent zich prima om met elkaar in gesprek te zijn. En om standpunten uit te wisselen. Laten we dat ook op een open en eerlijke manier blijven doen.

 

@LL 1958 je zegt: 'de huidige zorgverzekering systeem werkt discriminatie in de hand in plaats van solidariteit, en is onnodig duur gebleken. Dat kan (en moet, naar mijn mening) veel beter.' Kun je dit nog iets verder toelichten? En welke gedachten heb je hierbij?

 

 

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vertrouwd gezicht

Oh beste Corine V doet u er nog een schepje bovenop met uw opmerking over respectvol met elkaar omgaan? Of ben ik nu te gevoelig.......Veel opener en eerlijker wordt het wat mij betreft niet en als deze "vogel" niet mag zingen zoals hij gebekt is en daarbij zeker geen kwade bedoelingen heeft hoeft u dat slechts 1x aan te geven........Overigens citeerde Raoul inderdaad ene Smid uit 2014 maar hanteerde vervolgens zelf ook het woord profiteren. Tijd om te nuanceren zou ik zeggen.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Gast

@Corine V zeker kan ik dat nader toelichten, volgens mij had ik dat ook al eens gedaan.

Mijn premie wordt hoger naarmate ik ouder wordt; leeftijdsdiscriminatie. Het heeft geen zin om dat te ontkennen, want ook bij het ZIlveren Kruis moet ik bij een premiecheck mijn leeftijd invullen waarna de premie anders is dan wanneer ik een lagere leeftijd invul.

Iemand die gezond is kan kiezen voor een lagere premie en een hoger eigen risico; dat wil zeggen dat ik, die wél het eigen risico betaalt plus een hogere premie, dubbel gediscrimineerd wordt. En als ik vanwege de gezondheid ook nog eens mijn aanvullende verzekering moet ophogen, én mijn tandartsverzekering, wordt ik nog twee keer in het nadeel gebracht. Daarbij hebben de meeste chronisch zieken een inkomensderving, waardoor die keuze voor duurdere verzekeringen  misschien niet eens meer mogelijk is.

Dus wordt je op meerdere fronten benadeeld t.o.v. gezonde en/of jongere mensen en dat heet in mijn woordenboek nog altijd discriminatie. Dat mag niet in Nederland, als ik me niet vergis.

Dat verklaart misschien tevens dat het woordje "profiteren" op zijn zachtst gezegd wat ongelukkig is gekozen! Geciteerd of zelf gezegd.

En wat te duur aangaat: Je hoeft geen wiskunde gestudeerd te hebben om te begrijpen dat hoe meer organisaties mét goedverdiendend bestuur, dure overhead etc deze verzekeringen aanbieden, de te meer moet er winst worden gemaakt om al die kosten te betalen. Dat heeft niets meer met zorg te maken. Alle administratieve rompslomp alleen al om al die polissen te bedenken en uit te werken, allemaal met nét dat stukje anders, zodat de verzekerde door de bomen het bos niet meer ziet en geheid minimaal één keer (maar waarschijnlijk veel vaker) de mist in gaat met vergoedingen die ineens niet meer blijken te bestaan, dat kan toch de bedoeling nooit zijn geweest? Wantrouwen, onzekerheid, stress.....dat moet echt beter kunnen.

 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik snap je verhaal, @LL 1958. De zorg die we consumeren, moet door ons allemaal betaald worden. En ons systeem is nu zo dat meer zorg of minder kosten extra geld kost. En dan komt het scenario zoals jij dat schetst in beeld. Om iedereen van basiszorg te voorzien, is de huidige basiszorg ontwikkeld. En als we het geschetste scenario willen veranderen, denk ik dat dat via de politiek moet. Daar zal een sociale(re) basis gelegd moeten worden. En dan moet daar wel draagvlak voor zijn. Discussies die we hier op de community erover voeren, helpen daar misschien een beetje bij. Hoe zien jullie dit?

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Gast

@Corine V En daar zeg je dus iets héél belangrijks! Het moet door ALLEMAAL betaald en niet, zoals nu, door de groep die het het hardste nodig heeft en er financieel vaak, juist door die gezondheidsproblemen, wat minder rooskleurig voor staat. Dus weg met die tweedeling. Iedereen gelijk, dus ook geen eigen risico meer als straf voor een ziekte. Speciale verzekeringen voor de absolute minima, bijvoorbeeld via gemeentelijk collectief, dát vind ik dan weer wel prima. Dat heette vroeger ziekenfonds. Was overigens heel wat voordeliger dan nu die collectieve verzekering.

Daarbij vind ik dat de basiszorg niet meer de basisbehoefte dekt, zoals noodzakelijke fysio na een specialistische behandeling. Het ontbreken van die nazorg omdat het voor veel mensen gewoon onbetaalbaar is, kan naar mijn mening leiden tot extra kosten, maar ook tot nieuwe gezondheidsklachten omdat de nabehandeling niet afdoende is. Om van de stress en frustratie niet te spreken. Een maagverkleining, om maar iets te noemen, is lang niet zo zinvol zonder de bijbehorende correcties.

En voordat er iemand los gaat op mijn suggesties, nee, ik heb geen maagverkleining gehad en nee, ik hoor niet tot de minima. Dus ik preek niet voor eigen parochie, mocht daar twijfel over bestaan.

En natuurlijk heb je gelijk dat dit systeem alleen vanuit de politiek veranderd kan worden, maar als alle goedverdienende professionals met elkaar een vuist zouden maken en roepen dat het zo niet verder kan, zou schelen. Maar dat doen ze niet, want het raakt ze niet. Of zo voelt het, in ieder geval. De uitzonderingen daargelaten, vanzelfsprekend. Ooit komt het besef dat de gezamenlijke hysterische hang naar meer en nog meer de voorloper én veroorzaker is van veel ellende en dan heb ik het niet alleen over gezondheidszorg. Multinationals first, zou het nieuwe motto kunnen worden.

Of de discussie helpt? Geen idee, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er iemand aan de top serieus geïnteresserd is in mijn mening, maar ik heb het in ieder geval kunnen delen.

 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Stamgast

Goedenmorgen allen,

@LL 1958

Wat betreft het Eigen Risico, dat gaat elk jaar voor iedereen omhoog en dus ook voor u !  Een premiecheck stelt weinig voor en u mag ook niet jokken over uw leeftijd. Ze hadden u vast door !

Uit uw bijdragen lees ik altijd maar weer dat u zich altijd en overal door benadeeld voelt, door een hoger eigen risico, door de gezonde mens, door de jonge mensen, door goed verdienend bestuur, overhead, administratie rompslomp, door niet meer verstrekte vergoedingen, enz.

Man, houd toch eens op ! Betaal gewoon uw opgehoogde aanvullende- en tandartsverzekeringen en geef u over aan de zorg die nog wel geleverd wordt en die doorgaans heel goed is (een lichtpuntje uit één van uw bijdragen van vorige week). Ik ben het hiermede eens !

 

Vriendelijke groet,

Joop Deschamps

12-06-2018

 

 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Gast

@Deschamps Wat hadden we ook alweer over respectvol reageren?

U trekt wel heel vreemde conclusies. Fijn te horen dat u er kennelijk geen moeite mee heeft.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Stamgast

@LL 1958

Goedendag LL 1958,

 

Wat wij hadden over respectvol reageren ?  Wij ?  Ik weet van niks !

Ik trek heel vreemde conclusies ?  Nou, ik denk toch van niet hoor !

Fijn dat ik er geen moeite mee heb ? Ik snap niet wat u bedoelt !!

 

Vriendelijke groet,

Joop Deschamps

12.06.2018

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Nieuwkomer

Eigen risico is belachelijk hoog! Ik moet samen met mijn man bijna 800 euro op jaar basis betalen. Omdat wij ook niet ver boven die eigen risico komen betekent het voor ons dat wij alle zorg wat we krijgen dus uit onze zak betalen, plus eigen bijdrage voor medicijnen, plus maand premie betekent voor ons dat mijn inkomen bijna volledig naar Zilveren Kruis gaat. Dus ik werk alleen maar voor de zorgkosten aan Zilveren Kruis. Ik heb er geen woorden voor! Premie is al hoog genoeg en dan ook nog eigen bijdrage en eigen risico. Waar gaat dit heen? Hoe krijg je mensen in financiele problemen? Zo dus...

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Welkom op de community @SibelHalici. Goed dat je je mening met ons deelt. Ik begrijp dat jij graag zou zien dat het eigen risico wordt afgeschaft.

 

De hoogte van het eigen risico wordt vastgesteld door de overheid. Komende dinsdag is het Prinsjesdag. De verwachting is dat ook komend jaar de hoogte van het verplicht eigen risico blijft zoals het nu is. De hoogte van de zorgpremie gaat vermoedelijk wel omhoog. Dat komt omdat de zorgkosten die we met ons allen maken, enorm toenemen. Daar kunnen we dus niets aan veranderen. In de berichten in dit topic kun je daar meer over terugvinden.

 

Je kunt gebruikmaken van gespreid betalen

Als je zorgkosten moet betalen kun je gratis gebruikmaken van een betalingsregeling. Ook kun je kiezen om vooraf al het eigen risico voor het komend jaar gespreid te betalen. Zijn dat oplossingen die een beetje helpen?

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vertrouwd gezicht

Het lijkt te kloppen dat het eigen risico hetzelfde blijft én het E.R. wordt inderdaad door de overheid vastgesteld. Hoe diezelfde overheid er dan toe komt te stellen dat de premie met € 124,00 zal stijgen begrijp ik dan niet goed want dat is toch des zorgverzekeraars?! En toevallig wel ongeveer het bedrag dat opgeteld bij het huidige E.R. leidt tot € 500,00 zijnde het oorspronkelijke voorgenomen E.R van de regering. 

Maatschappelijk gezien maken wij allemaal inderdaad de, hoge[re], kosten. Als je het zo sec stelt dan zijn wij allen "schuld" aan die hoge kosten. Dat is echter maar een deel van de waarheid. De waarheid is iets genuanceerder. Er is aprake van winstbejag, dure managers en directeuren van vele [onder]verzekeraars. Alleen Achmea kent al een flink aantal maatschappijtjes met evenzovele directeuren, managers en andere overhead die betaald moeten worden. De medicijnen zijn in NL schreeuwend duur ten opzichte van het buitenland. Prijzen van medicijnen stijgen met tientallen procenten en als een ziekenhuis dan zelf maar een medicijn [na]maakt voor een fractie van de kosten dan gaat de pharmaceutische industrie op zijn achterste benen met oneigenlijke argumenten teneinde de eigen winst veilig te stellen én wij zwichten daar dan ook direct voor terwijl wij - ZK e.a. - wel een rommelmerk als Aurobindo op de lijst houden, ondanks dat die fabrikant bekend staat als een - ahum - minder hygienisch werkende fabriek. IK ben er van overtuigd dat die almaar schrikbarend toenemende kosten pure propaganda van de overheid is die maar al te graag wordt nagepraat. IK zou nog wel eens een overzicht willen zien waarin de daadwerkelijke kosten worden uitgesplitst in kosten van echte medische zorg en de kosten van onnodige/overbodige bestuursstructuren van de diverse verzekeraars. MIJ overtuig je in ieder geval niet met elkaar nagalmende kretologie.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Gast

@Corine V Ik begrijp dat jij dit zegt, per slot van rekening wiens brood men eet wiens taal men spreekt.

Buiten dat @WimKoerten gelijk heeft met de hoogte van de zorgkosten voor een groot deel neer te leggen bij gigasalarissen en megawinsten, waar blijven de beloftes weer van de poltitieke partijen van vóór de verkiezingen? Want Oh het was zo erg dat er mensen zijn die hun premie ën eigen risico niet meer op kunnen hoesten? Wég nu de stoeltjes warm zijn. En wat het gespreid betalen betreft; geeft wat rust, dat zeker, maar is toch gewoon een verkapte vorm van premieverhoging? Of het niet erg genoeg is dat je een chronische ziekte hebt. Het systeem is fout. Geef de rijksten in onze gemeenschap maar fijn cadeautjes en laat de zwaksten de rekening maar betalen. Bah.