Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vaste bezoeker
Ik heb helemaal "NIET" gestelt dat het zo moet blijven maar ik ben het "NIET" eens met een premieverhoging. Dit kun je lezen in de verschillende berichten. Ik heb alleen iets gestelt over de regering en de verzekeraar en dan moet er niet meer gelezen worden dan er staat. Mijn standpunt is dat er van regeringswegen iets moet veranderen en de enige manier is ons gegeven met de verkiezingen. Dit is mijn punt en nu stop ik ermee.
Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vertrouwd gezicht

Nog 1 keer dan beste meneer Deschamps. De boosdoeners van het huidige zorgsysteem zijn het CDA en VVD. Dát heb ik bij meer dan 1 gelegenheid geschreven. Ik heb het hierbij nadrukkelijk NIET over de andere christelijke partijen gehad. Wél heb ik geschreven dat het huidige kabinet blijkbaar óók de steun van het SGP geniet naast de deelname aan dít kabinet door de Christen Unie. Om uw historisch besef nog maar eens op te krikken: dhr Klink [CDA] is de zo genoemde architect van het huidige zorgsysteem. De verantwoordelijk minister bij de invoering hiervan was de heer Hoogervorst [VVD]. Deze beloofde plechtig aan de 1eKamer dat de zorgverzekeraars NIET de huidige macht zouden genieten en dus ook NIET op de stoel van arts en apotheek zou gaan zitten. Hier heeft de 1eKamer in navolging van de 2e Kamer gewoon zitten slapen en/of de wolf in schaapskleren geloofd!!  Ik weet niet hoe u deze leugen van beide heren kwalificeert maar IK zie dat toch niet als een situatie die je áárdig zou moeten of kunnen vinden. Wij verschillen weliswaar van inzicht hoe dit veranderd zou moeten worden maar ook u vindt de huidige situatie blijkbaar onwenselijk. Na de invoering van deze wet heeft ondermeer mw. Schippers [ook al VVD] het eigen risico regelmatig verhoogd naar de huidige 385 euro. Vóór de laatste verkiezingen stond in het regeerakkoord dat dit bedrag naar 500 euro zou gaan maar gelet op de "komende" verkiezingen hebben ze dat bij de VVD toch niet aangedurfd. Dus hoezo aardig ?? En wat betreft mw.Borst wil ik u in een persoonlijk bericht op FB wel laten weten waarom ik deze mevrouw nou niet zo aardig vond. Dat is een nogal stevig standpunt dat ik hier niet wil ventileren. Niet uit angst maar, toch, uit pieteit. Ook op dit topic ben ik nu echt klaar met de communicatie.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vaste bezoeker
Hallo Wim, Houwen zo:-) Duifje
Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Community Manager

@Duifje @WimKoerten @Deschamps Het is alweer bijna een jaar geleden dat ik voor het laatst gereageerd heb in dit topic, en zie dat het uitgemond is in een verhitte discussie. Verschil van mening moet er kunnen zijn natuurlijk, maar ik zou het jammer vinden als we door ergernis nu niet langer met elkaar in gesprek kunnen hierover. 

 

@Duifje en @WimKoerten Mijn beeld is dat jullie vertrouwen in de rol van de zorgverzekeraars er nooit is geweest of is beschadigd. Kan dat kloppen? Ik heb een nieuw topic geopend waar ik daar graag met jullie over in gesprek ga. 

Wat betreft de discussie over het eigen risico, en dan even de hele discussie over de verandering van het stelsel en onder verantwoordelijkheid van welke partijen dat is gebeurd, daar gelaten: stel nou dat het eigen risico wordt afgeschaft op welke manier zou de overheid één van de functies die het eigen risico nu heeft kunnen opvangen?

 

Ik bedoel dan de functie om verzekerden bewust om te laten gaan met zorg die zij gebruiken. Bij afschaffing van het eigen risico zouden dus de inkomsten maar ook de prikkel om bewust om te gaan met zorgkosten verdwijnen.  Hoe zouden jullie dat laatste oplossen? Of vinden jullie dat die prikkel niet vervangen hoeft te worden door iets anders? Ik ben benieuwd naar jullie mening. 

 

 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vertrouwd gezicht

Beste Raoul, jouw reactie doet een beetje masochistisch aan. Misschien heeft het ook wel wat van kip en ei. Ik vind het uitermate irritant dat er gedacht is en wordt datr "het volk" een prikkel nodig zou hebben om niet onterecht gebruik te maken van gezondheidszorg. Wat het heel vreemd maakt is dat je voor het gebruik maken van zorg primair naar de huisarts gaat.  De huisarts kost natuurlijk wel geld maar dat gaat niet ten koste van het eigen risico. Dat komt daarna als je wordt verwezen naar een "specialist". Je bent dan dus verwezen door een proffesional die geen mogelijkheden zag om zelf een behandeling te starten. Als er een behandeling wordt gestart door huisarts of specialist mondt dat uit in kosten waarmee je het eigenrisico tegen komt. Je mag er vanuit gaan dat die behandeling terecht is gestart en je dus gestraft wordt voor het hebben van een "kwaal" ! Hoezo prikkel?! Ik word hier heel prikkelbaar van. Het eigen risico heeft hier helemaal geen andere functie dan geld vergaren van burgers die iets hebben opgelopen en waarvoor zij normaliter verzkerd zouden moeten zijn. Wat er vervangen moet worden is de huidige wel heel kwalijke structuur van diverse verzekeraars - ik laat het woord zorg bewust weg - met dure directeuren, administraties en kantoren.  Ik hierover al meer dan genoeg geschreven en ga dat niet weeeer herhalen. Overigens vallen "verhitte" discussies wat mij betreft wel mee hoor. Ik heb mijn mening gegeven en daar mag iedereen het mee oneens zijn.  Ik heb echter geen zin in welles nietes spelletjes vandaar dat ik die bewuste wisseling van argumenten heb gestaakt.  Ik trap ook niet, meer, in een poging het vuurtje weer op te stoken. Vertrouwen in de verzekeraars? In ieder geval sinds de actie van uw klachtencoordinator-dhr Beumer- helemaal niet meer. 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Gast

Beste @Raoul

 

Wat bedoel je met de "prikkel" om bewust met de zorgkosten om te gaan? Dat je na een operatie niet meer vanzelfsprekend fysio kan krijgen? Het feit dat je chronisch zieke kind een levensreddend medicijn geweigerd wordt? Nee, jij bedoelt waarschijnlijk het feit dat alle chronisch zieken nu het gelag betalen voor iedereen die er misschien niet op let of zelfs misbruik van maakt? Nou bedankt, dan. Mijn autoverzekering wordt ook al duurder vanwege automobilisten die het maar niet willen leren dat ze beter thuis komen met normaal rijden. Pak de daders aan, niet de "slachtoffers".

Geloof me, het inzicht in je declaraties is voor een normaal mens echt wel genoeg om bewust te worden. Zoek de bezuinigingen voor de verandering eens in de overhead, de verspilling en misschien zelfs juist voor die mensen die het werkelijk nodig hebben het niet onbetaalbaar te maken om de noodzakelijke zorg te krijgen, zodat ze de zorg niet uitstellen vanwege de rekening en daardoor misschien wel méér zorg nodig gaan krijgen dan wanneer ze wel bijtijds waren gegaan. Nee, niet misschien....voor 100% zeker

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Stamgast

@Raoul

Ik geloof helemaal niet dat het Eigen Risico een prikkel geeft om bewust(er) om te gaan met de zorgkosten. Hier in dit gezin, ook toen het nog uit 4 personen bestond, werd getracht een doktersbezoek (met het vaak daaraan verbonden medicijngebruik, foto's, etc.), zo lang mogelijk uit te stellen ("het gaat vanzelf wel over"). Een ander gezin zal al heel snel naar een huisarts lopen. Volgens mij zit dat gewoon in de genen ! Ons gezin had ook gewoon dat andere gezin kunnen zijn !!

Vriendelijke groet,

Joop Deschamps

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vertrouwd gezicht

Vandaag 4 mei 2018 een nieuwe prikkel-sic ontvangen bij de apotheek. Bij elkaar€ 20,00 lichter gemaakt. Betaal natuurlijk veel te weinig premie waardoor een eigen bijdrage nodig is. Gaat allemaal van de erfenis af moet je maar denken. Ik vind het echter gelegaliseerde diefstal.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Community Manager

@WimKoerten Ook prima om niet langer deel te willen nemen aan de discussie Wim, dat staat je vrij. Als ik je goed begrijp ben je je vertrouwen in zorgverzekeraars kwijt of vertrouw je op één ding: dat we ten koste van jou winst willen maken en dat de enige manier om de zorg goedkoper te maken kan door terug te keren naar het ziekenfonds. Dat op zich is een discussie waard, en die wil ik ook zeker aan gaan, maar hier gaat het nu over het eigen risico. 

Je zegt: mensen met een kwaal worden door het eigen risico gestraft voor het hebben van die kwaal. Dus je zou het eerlijker vinden dat iedereen meebetaalt: het eigen risico afschaffen en de 3,7 miljard incasseren via premie of belasting. Een financiële prikkel is in jouw ogen niet nodig: mensen gebruiken alleen de zorg die ze nodig hebben. 

 

Hoi @LL 1958 Dat je het gevoel het dat je onrecht wordt aangedaan is me duidelijk. Ik wil de discussie wel beperken tot het eigen risico, dus de voorbeelden die je noemt laat ik hier buiten beschouwing. Ik vind wel dat ze op een ander moment (wellicht in een nieuw topic) toelichting verdienen omdat ook daarin meer aspecten een rol spelen die hier onderbelicht blijven.

 

Als je zorg nodig hebt ben je dubbel slachtoffer, begrijp ik je dan goed? Je bent ziek, en je moet ook nog eens betalen. Dus jij zegt: schaf het eigen risico af, die prikkel is niet nodig, geef mensen waar ze recht op hebben. Vat ik het zo dan goed samen? Ook de overhead en wat je van andere aspecten van het stelsel vindt laat ik dan even buiten beschouwing. 

 

Het CPB heeft gekeken naar de zorgfinaciering op lange termijn en daarin gaat het ook over het eigen risico. Het afschaffen ervan zou leiden tot een extra stijging van de zorgkosten met 600 à 700 miljoen. (Zie bijlage blz. 7 voetnoot 12). Misschien dat verplicht inzicht krijgen in iemands eigen zorgkosten ervoor kan zorgen die stijging iets te beperken. Heb je zelf gekeken in Mijn Zilveren Kruis naar het totaal van je zorgkosten, en heeft dat je keuzes beïnvloed? 

 

@Deschaps Dus je bent het eens met Wim en LL 1958. Het eigen risico afschaffen want het zorgt er niet voor dat mensen minder zorg gaan gebruiken. Denk je wel dat dat gedrag wat je benoemd aan te leren valt? Nu gooi je het op genetische aanleg, maar zou het volgens jou ook iets zijn wat mensen kunnen leren?

 

@WimKoerten Ook het preferentiebeleid wil ik graag hier buiten beschouwing laten. Daar hebben we het in het verleden vaak over gehad met elkaar en ik denk niet dat we het daarover snel eens zullen worden.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vertrouwd gezicht

Prima beste Raoul, wel zelf de regie houden. U maakt uit wat wij schrijven en/of daar een antwoord op komt en zo ja, natuurlijk het ZK antwoord. Ik heb ergens inderdaad geschreven dat ik de communicatie zou stoppen. Dat had te maken met de herhaling van standpunten tussen mij en de heer Deschamps! Grappig trouwens dat het afschaffen van het eigen risico 3.7 miljard kost en het CPB - regeringsspreekbuis en dus niet onverdacht - het heeft over een toeneming van de kosten van 6 a 700 miljoen, ergo er blijft 3 miljard aan de strijkstok hangen?? Op het feit dat het ER en de eigen bijdrage een boete is op ziek zijn wordt nergens inhoudelijk door u of andere ZK medewerkers ingegaan. Inzicht in de kosten? Die zijn de meesten van ons patienten/clienten -GEEN LEDEN voor hen die denken lid te zijn van het ZK- best wel duidelijk. Alleen zijn die kosten meestentijds onvermijdelijk!! Wij hebben hier volgens mij te maken met een nep-solidariteit ten faveure van de mensen die nog niet ziek zijn of medische hulp nodig hebben. De kosten daarvan ontstaan pas, zoals ik ook al eerder schreef, nadat een professional uit de eerste lijn cq de huisarts een verwijzing doet of nader onderzoek wil. Er was van de week bloedonderzoek nodig teneinde vast te stellen of ik een trombosebeen had. Gelukkig was dat niet het geval maar dat kan je aan de buitenkant niet zien. Ik weet best dat dat niet gratis is maar wel dat het onvermijdelijk was om eventueel erger te voorkomen. Ik denk inderdaad dat de meeste verzekerden zich dat zullen realiseren maar de overheid is fors aan het graaien. En ja ik weet dus ook dat het eigen risico niet door de verzekeraars is uitgevonden maar die verzekeraars geven ook geen weerstand tegen deze gelegaliseerde diefstal. U ziet het goed, over dat preferentie beleid zullen wij het nooit eens worden.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Gast

@Raoul

Ik denk dat het heel simpel is; terug naar de solidariteit van in verhouding teveel betalen als je nog gezond bent, om reserve te creëren voor de tijd dat je het nodig hebt. En er zijn er maar heel weinig voor wie die tijd nooit komt.

D.w.z.; schaf het eigen risico af en stop met premiekortingen bij vrijwillig verhoging van dat eigen risico.  Dan betalen we allemaal weer gelijkwaardig mee aan dat geheel van zorg, zoals het was bedoeld. Dat lijkt me een fair begin. En als er vervolgens bezuinigd wordt op zaken die niets met zorg te maken hebben ipv op noodzakelijke zorg voor mensen die het zo keihard nodig hebben, zal heel snel blijken dat het niet de zorg zelf is die de zorg duur maakt, maar alles en iedereen die dat vette graantje mee wil pikken over de rug van mensen die het moeilijk hebben.

Het is de hebzucht, jammer maar waar. 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Community Manager

@WimKoerten Goed om te lezen dat er geen sprake is van een trombosebeen. Hoe wil je dan dat wij ingaan op jouw standpunt dat het eigen risico en de eigen bijdrage een boete zijn op ziek zijn? Wil je dat Zilveren Kruis het met je eens is? En wat ik me ook afvraag is: wat denk je dat er met het eigen risico gebeurt dat wordt geïncasseerd door de zorgverzekeraars?

 

Wat betreft de bedragen denk ik dat er toch wat verwarring is ontstaan: de 3,7 miljard is wat het eigen risico nu oplevert. Wanneer het eigen risico wordt afgeschaft zou dat volgens het Centraal Planbureau ongeveer 600 à 700 miljoen éxtra zorgkosten opleveren. Dat zou betekenen dat niet alleen die 3,7 miljard via premie of belastingen geïncasseerd zou moeten worden, maar dat daar nog eens 600 à 700 miljoen euro bijkomt. 

 

Waarom ik in dit topic niet in ga op sommige onderwerpen heeft te maken met de huisregels van het forum (onder huisregels en dan algemeen). Daarin staat dat wij het waarderen wanneer iedereen 'on topic' blijft. Ik bied ook de mogelijkheid aan om in een ander topic over de andere onderwerpen in gesprek te gaan dus maak daar vooral gebruik van. 

 

@LL 1958 Door te zeggen: 'terug naar de solidariteit', zeg je daarmee dat je het huidige stelsel niet solidair genoeg vindt? En dat je dat vindt, dat komt door het eigen risico, begrijp ik het dan goed?

 

Het document van het CPB wat ik vorige keer bijvoegde geeft een heel mooi beeld van hoe de verdeling nu is. 

 

 Screen Shot 2018-05-07 at 15.25.02.png

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Gast

@Raoul

Ik vind inderdaad het huidige systeem ver van solidair. Niet alleen door het eigen risico, wat ik als straf beschouw voor chronisch zieken én een verkapte premieverhoging. De keus om (aanzienlijk) minder premie te betalen in ruil voor een hoger eigen risico, wat gezonde mensen meestal niet aanspreken, haalt het laatste restje solidariteit weg. De kosten zouden verdeeld moeten worden over álle verzekerden, want alleen dan kan je een reserve creëren voor de tijden dat je wel zorg nodig hebt. En met grafiekjes heb ik niet zo veel op, die kan ik ook maken en dan zou er waarschijnlijk iets heel anders staan. Logisch nadenken vind ik veel nuttiger.

Met elkaar, in gesprek, het belang van de patiënt voorop. Zó zou het moeten zijn.

Inzicht in de kosten, prima, bewustwording, altijd goed. Maar behandelingen uitstellen omdat je het geld niet hebt, lijkt me heel slecht voor de gezondheid en dus uiteindelijk ook voor de gezondheidszorg.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Stamgast

Goedemorgen allen,

 

@Raoul van afgelopen maandag

Grafieken, statistieken, etc. zijn nu niet direct m'n hobby. Zo ook

met dat CPB document heb ik toch wel moeite. Moet ik nog eens goed bekijken.

"Het eigen risico levert nu 3,7 miljard op". Hoe men aan dit cijfer komt is mij

toch niet helder. Kunt u mij dat wat verduidelijken ? En het eigen risico afschaffen geeft 600 tot 700 euro extra zorgkosten. Ook wat verduidelijking

graag, als het kan. Totaal dan € 4,3 miljard. Als dit bedrag uit de premie betaald zou gaan worden, wat wordt die premie dan ?

 

@WimKoerten van afgelopen vrijdag

U bent toch weer terug !  U bent net Heintje Davids van heel lang geleden, die kwam ook steeds weer terug. Was altijd wel leuk ! Welkom dus !

Ik heb geen commentaar, wel toch nog een vraagje voor u. Hoort eigenlijk bij een ander topic, zoals ZK dat noemt, maar ik stel hem toch. Na alle strubbelingen met het ZK, zit u nu toch wel bij een andere verzekeraar, neem ik aan. Heeft u in deze verzekeraar nu toch wel wat vertrouwen ? Hoor het gaarne.

Vriendelijke groet,

Joop Deschamps

09.05.2018- Woensdag

 

 

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Vertrouwd gezicht

Een mooi en herhaald staaltje van de discussie "doodslaan" beste Raoul. Ik begrijp dat je mij minimaal een ongelovige Thomaszal vinden maar ik geef helemaal nix om gegevens die door de spreekbuis CPB van het kabinet worden gegeven. Die zijn naar mijn mening verre van onafhankelijk en het is natuurlijk uitdrukkelijk niet gewenst dat aan het licht komt dat de bevolking door de zorgpremies gewoon uitgebuit worden. En als het "lastig" wordt dan zijn de "huisregels" van toepassing.......In de gegeven opstelling lopen een paar dingen door elkaar die het geheel diffuus maken. Verschillen jong en oud // hoog inkomen laag inkomen. Dat valt niet meer uit elkaar te houden. Vandaar mijn pleidooi om terug te gaan naar de financiering ten tijde van de ziekenfondsen te weten: heffing op het loon/inkomen zodat iedereen naar rato meebetaalt en dan ook de grens waarboven/waarover geen premie meer hoeft te worden betaald fors optrekken ten opzichte van de grens die destijds bestond. Als je zoveel geld krijgt als de ING directeur gaat krijgen - verdienen kan je dat namelijk niet - dan kan je dat ook makkelijk betalen zonder dat je een goedkoop broodje bij de Lidl moet gaan kopen. Ik heb trouwens nog iets bedacht. Vorm uit de beschikbare miljarden een fonds waarvan dure behandelingen in het buitenland zoals Belgie [!] en Amerika kunnen worden betaald waarvoor nu regelmatig aan crowdfunding wordt gedaan. Het is als NL toch eigenlijk te genant voor woorden dat een land dat teboek staat als een land waar de burger eenvoudig toegang heeft tot medische verzorging zijn burgers bijna dwingt om aan crowdfunding te moeten doen. Komt dat gewenste geld er niet dan ga je dus gewoon dood!! Geef dat potje in beheer aan het Zorginstituut-doen die ook iets nuttigers- en gebruik dat potje dan voor behandelingen die bijvoorbeeld € 150.000 kosten.  En regel tevens dat de [zorg]verzekeraars ALLES beneden dat bedrag voor vergoeding in aanmerking brengen. Dan is tevens een eerste begin gemaakt voor een nationaal georganiseerde zorgverzekering waarbij de huidige [zorg]verzekeraars alleen nog de "luxe" behandelingen verzekeren.  En beste meneer Deschamps ik vind de vergelijking met Heintje Davids wel leuk. Zij kon, naar mijn mening, net als ik ook niet zingen. Maar ik ben nooit ver weg alleen zoals ik al mailde wel eens met vakantie en ben dan vaak niet bereikbaar bij ontbreken van internet[abonnement]

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Stamgast

@WimKoerten

Goed weer gehad dus ! En dat heeft weer veel energie gegeven natuurlijk !

Al die genoemde bedragen, ik heb er ook geen hoge pet van op hoor. Genoeg deskundigen die weer met andere cijfers op de proppen komen.

Uw pleidooi om via loon/inkomen de financiering van de zorgkosten te bekostigen en de grens waarboven geen premie meer betaald hoeft te worden flink op te hogen (flink hoger dan voorheen altijd het geval was) spreekt mij ook zeer aan. Maar hoe lang gaat het duren voordat één en ander gerealiseerd is. Ik vrees zeer lang. Laatstelijk zei u bij een ander item ("gewoon de belastingdienst instrueren). U weet toch ook wel dat deze instantie al met grote achterstanden kampt, o.a. doordat veel werknemers het voor gezien houden.

En vele andere instantes zullen met deze verandering te maken krijgen !

U had nog iets bedacht. Uit de vele miljarden een fonds opzetten waaruit dure behandelingen kunnen worden betaald en hoe dat ongeveer in mekaar zou moeten steken. Van hetzelfde laken een pak. Dit gaat ook heel lang duren. Het eerste argument zal zijn dat die vele miljarden er niet zijn.

Al met al worden de huidige financiële problemen voor veel te veel mensen voorlopig niet opgelost !

Heintje Davids. Inderdaad kon zij niet erg mooi zingen, maar de oudere generatie van toen liep wel weg met deze variété-artiste. Ik heb haar alleen vanaf 1945 meegemaakt.

PS

Oh ja, Ik las dat diverse ziekenhuizen zelf de dure medicijnen gaan maken.

Moet meer en meer gebeuren ! Lak hebben aan al die patenten op dit gebied !

Vriendelijke groet,

Joop Deschamps

 

 

 

 

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Gast

Ik hoef hier geen heel relaas op te schrijven dat de kosten oplopen is iets wat Z.K eens moet uit leggen waaraan die kosten verbonden zijn.
Lees eens op onderstaande link :

https://www.lindanieuws.nl/nieuws/radar-maakt-schokkende-docu-over-winst-in-de-zorg/

Dit zegt genoeg over tegenwoordige zorg zakkenvullers

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Starter

Veel duidelijker wordt het niet. Concurrentie en marktwerking in de zorg is van begin af aan een stelling geweest die niet houdbaar zou blijken. Hoogervorst en Klink hebben de beide Kamers gewoon bedonderd.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Community Manager

@LL 1958 Zou je het afschaffen van het vrijwillig eigen risico al een stap in de goede richting vinden?

 

@Dechamps Het is inderdaad een pittig document, ik had er ook moeite mee. Die 3,7 miljard is het bedrag wat er aan eigen risico wordt betaald door iedereen die gebruik maakt van zorg. Die 600 a 700 miljoen euro die er nog eens bij zouden komen wanneer het eigen risico zou worden afgeschaft, dat komt uit een onderzoek uit 2015: Technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart. Wat de premie dan precies zou worden weet ik niet, maar (op een bierviltje) rekenend met ongeveer 13 miljoen premiebetalende Nederlanders kom je ongeveer op 330 euro per jaar dus net iets minder dan 28 euro per maand. Schippers gaf in 2016 aan dat het afschaffen van het eigen risico een premiestijging van 284 euro per jaar zou opleveren, dus ik denk dat mijn berekening zo gek nog niet is.

 

 

@WimKoerten Als je geen vertrouwen hebt in de overheid en daardoor ook niet in het CBS en CPB, en daardoor de statistische gegevens en beleidsstukken die ze aanleveren niet vertrouwt dan snap ik dat deze discussie voor jou niet van waarde is. Ik heb alleen geen idee hoe en of dat vertrouwen in de overheid ooit hersteld kan worden. Nu betalen mensen ook al naar rato via een werkgeversheffing en een eigen bijdrage die wordt ingehouden op bijvoorbeeld loon of uitkering. De nominale zorgpremie is niet inkomensafhankelijk en betaal je aan de zorgverzekeraar.  

 

Het onderwerp 'zorg in het buitenland', daar is ook op zichzelf heel veel over te zeggen en zeker interessant om te behandelen in een apart topic. Er is veel zorg in het buitenland die we betalen. Crowdfunding wordt vaak ingezet voor behandelingen die in Nederland (nog) niet voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk. Bij mijn weten staat Nederland qua kwaliteit van het zorgstelsel altijd bovenaan in alle lijstjes, wel duur, maar ook heel goed (hier bijvoorbeeld).

 

@Hatm Volgens mij leggen we dat ook zo goed mogelijk uit maar de vraag hoeft natuurlijk niet alleen aan ons gesteld te worden. De rapportage van Radar gaat, zover ik in het artikel kan lezen, over ziekenhuiszorg. De vraag kan dus ook aan ziekenhuizen gesteld worden. Daarnaast vraag ik me af of ziekenhuizen hierover zelf aan het woord komen in de rapportage. Ik kan me voorstellen dat er ook medische of logistieke redenen zijn om twee operaties niet tegelijkertijd uit te voeren. 

 

Wij zijn als zorgverzekeraar groot voorstander van het leveren van de beste zorg en het betaalbaar houden van de zorg en voeren daar dan ook actief beleid op.

Highlighted

Re: Eigen risico, wat vind jij daarvan?

Gast

@Raoul: Geloof één ding van mij, de enigen die nog vinden dat de zorg top geregeld is in Nederland zijn diegenen die het niet nodig hebben. Wachttijden van 2 tot 5 uur bij HAP of SEH, geen uitzondering. Medicijnen die niet (meer) vergoed worden, noodzakelijke fysiotherapie na een operatie of bij chronische ziekte, voorwaarden die veranderen lopende het contract (lees verzekering), artsen die geen tijd meer hebben om echt naar de patiënt te luisteren, artsen die het verband tussen klachten niet (meer) kunnen zien, en dan heb ik het niet over zorg voor onze ouders, waar het nodige fout gaat. De zorg die nog wél geleverd wordt, is doorgaans goed, aan de mensen ligt het meestal niet.

En ja, het afschaffen van het vrijwillig eigen risisco in combinatie met het gelijktrekken van de basispremie én de vergoedingen voor iedereen, ongeacht gezondheid, leeftijd of geslacht, zou een eind maken aan een vorm van discriminatie waar niet vaak over gesproken wordt, maar zeker bestaat...én gevoeld wordt. Volgende stap; verlagen en vervolgens afschaffen van het verplichte eigen risico, want daar wordt gelijk een compensatie voor gegenereerd. Simpel toch?