Controle facturen

Bezoeker

Veel van de facturen van zorgverleners gaan buiten de verzekerden om. Terwijl zij juist degenen zijn die weten welke zorg zij hebben gekregen. Er zou een controle ingebouwd dienen te worden waarbij de verzekerde een akkoord geeft voor betaling. Ik bekijk de betalingen die er zijn geweest maar die van de ziekenhuizen zijn gewoon niet te controleren terwijl dat de grootste bedragen zijn.

Controle facturen

35 ANTWOORDEN

Re: Controle facturen

Voorbijganger
Ja dat zou heel prettig zijn als je de nota,s gewoon ook krijg, eventueel per email.
Nu een betaling voor de tandarts gehad en er staat wel iets maar het zou goed zijn als ik echt wist waarvoor die bedragen zijn
dacht ook dat het wat duidelijker zou worden

Re: Controle facturen

Webcare

Hallo klinkie en donkernacht,

Welkom op ons forum. De transparantie over de gemaakte kosten bij ziekenhuisnota's is een veel besproken thema.
Wij willen als zorgverzekering uiteraard het liefst volledig inzage geven in de gemaakte kosten. Het alleen voor ons i.v.m. wet op privacy niet mogelijk exact te zien wat voor behandeling er precies heeft plaatsgevonden.

Wat betreft de reactie van donkernacht, je tandarts heeft gekozen om de kosten rechtstreeks bij ons in te dienen. Je krijgt dan alleen een nota voor het betalen van kosten die niet door ons betaalt zijn. Je kan bij ons een jaaroverzicht aanvragen over de rechtstreeks ingediende kosten van de tandarts zodat je deze kan controleren. Ook zijn deze kosten in te zien op Mijn Zilveren Kruis

Super tof dat jullie verbeter ideeën aandragen. We hebben een denk mee met Zilveren Kruis forum gemaakt waar dit soort ideeën meer dan welkom zijn. Misschien leuk om daar ook eens een kijkje te nemen en jullie ideeën te delen? Hier vindt je het denkmeeforum.

Ben je blij met het antwoord wat ik of een ander communitylid heeft gegeven? Accepteer deze dan als oplossing.

Re: Controle facturen

Fanatiekeling
" caroline van ZK:Het alleen voor ons i.v.m. wet op privacy niet mogelijk exact te zien wat voor behandeling er precies heeft plaatsgevonden".

Zilveren Kruis kent wel de declaratiecodes en ook de exacte dbc's . Ik vind dat die dan wel vermeld moeten worden. Nu staat er toch alleen " kosten ziekenhuis"? Dat zou dus veel beter kunnen. Bij de codes hoort ook een korte omschrijving, die kan ook vermeld worden.

En kan ZK reageren op de klavht over het ontbreken van inzicht in de tandartsrekening? Ik vind dat dringend.

Re: Controle facturen

Starter
klinkie schreef:
Veel van de facturen van zorgverleners gaan buiten de verzekerden om. Terwijl zij juist degenen zijn die weten welke zorg zij hebben gekregen. Er zou een controle ingebouwd dienen te worden waarbij de verzekerde een akkoord geeft voor betaling. Ik bekijk de betalingen die er zijn geweest maar die van de ziekenhuizen zijn gewoon niet te controleren terwijl dat de grootste bedragen zijn.


Ik ben het ermee eens dat voordat de zorgverzekeraar een zorggever uitbetaald de verzekerde eerst inzage krijg over datgene wat door de zorggeven gedeclareerd word. De zorgverzekeraar gaat uit dat de declaratie klopt terwijl de verzekerde bij declaraties het hemd van het lijf wordt gevraagd. Ik weet als geen ander wat er er bij de behandeling is gebeurd, niet de zorgverzekeraar. Ik kan wel van zorgverzekeraar gaan switchen, maar ik denk dat het een pot nat is, dus kies ik voor het goedkoopste.

Re: Controle facturen

Starter
Caroline van Zilveren Kr... schreef:
Hallo klinkie en donkernacht,

Welkom op ons forum. De transparantie over de gemaakte kosten bij ziekenhuisnota's is een veel besproken thema.
Wij willen als zorgverzekering uiteraard het liefst volledig inzage geven in de gemaakte kosten. Het alleen voor ons i.v.m. wet op privacy niet mogelijk exact te zien wat voor behandeling er precies heeft plaatsgevonden.

Wat betreft de reactie van donkernacht, je tandarts heeft gekozen om de kosten rechtstreeks bij ons in te dienen. Je krijgt dan alleen een nota voor het betalen van kosten die niet door ons betaalt zijn. Je kan bij ons een jaaroverzicht aanvragen over de rechtstreeks ingediende kosten van de tandarts zodat je deze kan controleren. Ook zijn deze kosten in te zien op Mijn Zilveren Kruis

Super tof dat jullie verbeter ideeën aandragen. We hebben een denk mee met Zilveren Kruis forum gemaakt waar dit soort ideeën meer dan welkom zijn. Misschien leuk om daar ook eens een kijkje te nemen en jullie ideeën te delen? Hier vindt je het denkmeeforum.


privacy OK, maar er vele wegen om de factuur van de zorggever bij de patient te krijgen. Wat dacht u van mijnoverheid.nl waar je met je DiGiD toegang toe hebt. Het gaat erom dat de zorgverzekeraar een declaratie van een zorggever ten rechte uit betaald. Het is gebleken dat veel zorggevers onterecht een declaratie indienen bij de zorgverzekeraar, terwijl het door de zorgverzekeraar niet gecontroleerd wordt. De landelijke media moet dan de fraude aan hel licht brengen. Zorg dat de factuur in "mijnoverheid.nl" terecht komt zodat de verzekerde kan controleren of de declaratie terecht is. Simpel toch?

Re: Controle facturen

Nieuwkomer
Ik sluit me helemaal aan bij Indochild. Ziektekosten nota's zouden simpel via mijnoverheid door de patient gecontroleerd kunnen worden. Het werkt tweeledig: correcte facturering door de zorggever en.... zeker niet onbelangrijk: de patient ziet zelf ook wat de kosten zijn..... en daar mag over nagedacht worden....

Re: Controle facturen

Starter
Ik vind ook dat nota's meer helderheid zouden moeten geven. Hoezo privacy als je veel te veel moet betalen en daardoor niet alleen jezelf benadeeld maar ook de zorgverzekeraar en daardoor de ziektekosten in zijn algemeen veel te hoog laat oplopen. Ik heb zelf laatst een tandarts rekening na heel veel gemail en gebel voor duidelijkheid, niet betaald omdat ik het idee had dat het dubbel was. Uiteindelijk heb ik gelijk gekregen. Gelukkig had ik het nog niet gedeclareerd bij de verzekering anders zou ik per ongeluk hebben gefraudeerd. Ik vind het te gek voor woorden dat dit soort dingen kunnen gebeuren en zou ook inzage in de ziekenhuiskosten willen hebben om te voorkomen dat zowel de klant als de verzekering dubbel moeten betalen.

Re: Controle facturen

Fanatiekeling
Door het dbc-systeem is het voor de patient bijna onmogelijk een ziekenhuisfactuur te controleren. Want er staat niet meer, zoals vroeger, op: zoveel consulten, zoveel bloedtest, zoveel rontgenfoto's, zoveel ligdagen. Nee, nu wordt de factuur bepaald door de diagnose. In feite zouden ziekenhuizen dus verplicht moeten zijn om alle zorgactiviteiten plus data die tot de dbc hebben geleid, op de factuur te vermelden. Dan wordt het pas een beetje controleerbaar.

Re: Controle facturen

Fanatiekeling
Bovendien is een ziekenhuisfactuur voor de meeste patienten niet zo interessant: want die zal al vlug het verplichte en ook het eventuele vrijwillige eigen risico overstijgen.

Re: Controle facturen

Starter
Ik was verbijsterd over de reactie van een Zilveren Kruismedewerkster n.a.v. een vraag over de kosten die een huidarts in rekening bracht: Ja dat klinkt wel redelijk. Een vriendin kreeg een rekening waarin o.a. gebruik van de OK werd genoemd, terwijl die niet gebruikt was. Zilveren Kruis: doe nou niet zo moeilijk. Zorgverzekeraars luister naar klanten en bestraf frauderende ziekenhuizen/specialisten/huisartsen/wie dan ook. Jullie zijn ook zelf debet aan oplopende zorgkosten.
groet,
Willem Teune

Re: Controle facturen

Nieuwkomer
Ik blijf het heel vreemd vinden dat ik de afschrijving van ziekenhuis NIET kan controleren en dat ik door ZilverenKruis terug verwezen wordt naar het ziekenhuis voor de specificatie.
Daarnaast is het ONacceptabel dat ik pas na bijna 1 jaar wordt belast voor de kosten van het ziekenhuis, zonder verdere mededeling, data van behandeling, bij wie etc etc.
Hier mag de ziektekostenverzekeraar wel aandacht aan besteden.
De declaratie van de apotheek (ook als het om 1 of 2 euro gaat) wordt zeer specifiek weergegeven echter dit is niet meer dan normaal, toch!

Re: Controle facturen

Fanatiekeling
Een reactie op o.a Willem Teune: ik weet dat Zilveren Kruis in 2012 en in 2013 een vaste lumpsum heeft afgesproken met alle ziekenhuizen. Dat heeft ze geld gekost, want het zorggebruik is sterk gedaald. Zij zijn de enige zorgverzekeraar die dit zo heeft gedaan. Dit is niet bij iedereen bekend, en Zilveren Kruis zal dit ook niet als verklaring geven. Maar ik denk dat dit wel een verklaring is. Voor Zilveren Kruis is een hoge rekening zelfs beter, want dan kan meer eigen risico bij de verzekerde geïnd worden.

Re: Controle facturen

Starter
Dus het gaat Zilveren Kruis, zoals veel organisaties, niet om de klanten, maar om de zorgleveranciers. Het is gemakkelijker om klanten hogere premies en eigen risico's in rekening te brengen dan te strijden met goedgebekte en goed georganiseerde beroepsorganisaties (van specialisten, huisartsen, ziekenhuizen). Ik geloof niet al te zeer in complotten, maar het lijkt me dat zorgverzekeraars heel gemakkelijk voor de makkelijkste weg kiezen: de premiebetalers aanslaan en laten betalen en niet te kritisch zijn over de beroepsgroepen.

Re: Controle facturen

Bezoeker
Beste Carolien van Zilveren Kruis.
Ik zou graag een antwoord willen zien op bovengenoemde reacties. Ik heb ook nog een opmerking. Op Mijn Zilveren Kruis kan ik ingediende nota´s bekijken. Niet dat die gespecificeerd zijn en dus niet helpen met controle, maar deze zijn toch alleen voor mij zichtbaar. Dus hoezo Privacy???

Re: Controle facturen

Fanatiekeling
Ik begrijp dat Zilveren Kruis helemaal geen informatie geeft over de ziekenhuisrekening? De dbccode, het bedrag, de datum en de omschrijving zijn gewoon bekend. De Nederlandse Zorg Autoriteit is van mening dat de consument deze info (ook) bij de zorgverzekeraar moeten kunnen krijgen. Mij lukt het wel. Ik dring aan, omdat ik weet dat het beschikbaar is, en laat me niet verwijzen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft er meer werk aan om het op te zoeken.

Re: Controle facturen

Bezoeker
Caroline van Zilveren Kr... schreef:
Hallo klinkie en donkernacht,

Welkom op ons forum. De transparantie over de gemaakte kosten bij ziekenhuisnota's is een veel besproken thema.
Wij willen als zorgverzekering uiteraard het liefst volledig inzage geven in de gemaakte kosten. Het alleen voor ons i.v.m. wet op privacy niet mogelijk exact te zien wat voor behandeling er precies heeft plaatsgevonden.

Wat betreft de reactie van donkernacht, je tandarts heeft gekozen om de kosten rechtstreeks bij ons in te dienen. Je krijgt dan alleen een nota voor het betalen van kosten die niet door ons betaalt zijn. Je kan bij ons een jaaroverzicht aanvragen over de rechtstreeks ingediende kosten van de tandarts zodat je deze kan controleren. Ook zijn deze kosten in te zien op Mijn Zilveren Kruis

Super tof dat jullie verbeter ideeën aandragen. We hebben een denk mee met Zilveren Kruis forum gemaakt waar dit soort ideeën meer dan welkom zijn. Misschien leuk om daar ook eens een kijkje te nemen en jullie ideeën te delen? Hier vindt je het denkmeeforum.
Beste Carolien v
Ik zou graag een antwoord willen zien op bovengenoemde reacties. Ik heb ook nog een opmerking. Op Mijn Zilveren Kruis kan ik ingediende nota´s bekijken. Niet dat die gespecificeerd zijn en dus niet helpen met controle, maar deze zijn toch alleen voor mij zichtbaar. INloggen met mijn digid. Dus hoezo Privacy???

Re: Controle facturen

Nieuwkomer
Goedemiddag,

Ik was verbijsterd toen ik zag dat ZK mij een bedrag van 159 euro en een beetje in rekening bracht voor een onderzoek in het ziekenhuis (controle of mijn ongeboren kindje gezond was) terwijl in de polisvoorwaarden omschreven stond dat ik deze volledig vergoed zou krijgen. Na diverse telefoontjes welke later overgingen in mailcorrespondentie is mij verteld dat ik inderdaad recht heb op deze behandeling en het terug gedraaid zou worden. Elke keer wist de dame in spé een nieuwe vraag te stellen die ik moest beantwoorden per mail waar dan weer met gemak 5 werkdagen overheen gingen. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en het geld heb ik nooit terug gezien. Je betaald een berg geld elke maand, dan verwacht je ook wel dat je waar voor je geld krijgt.

Groetjes,

Angélique

Re: Controle facturen

Community Manager
Ik lees in meerdere reacties het verzoek om online inzicht in de nota's. Dat kan nu al via Mijn Zilveren Kruis. Hier kun je zien welke kosten er gedeclareerd zijn. Hier staan niet alleen de nota's die je zelf hebt ingestuurd, maar ook alle nota's die zorgverleners insturen.
Wil je meer details? Dan kun je bij ons de declaratie-code met omschrijving opvragen. Deze omschrijving (bijv. Consult op de polikliniek bij huidontsteking of eczeem) kunnen wij geven, maar meer medische details dan dit hebben wij niet. Wil je meer details over de gedeclareerde behandeling, dan verwijzen we je naar het ziekenhuis.
Het klopt dat je vooral bij ziekenhuisbehandelingen pas laat een nota krijgt van je eigen risico. Dat komt door de manier waarop in Nederland de ziekenhuiszorg gedeclareerd wordt (dat is beleid van de overheid). Sommige ziekenhuisbehandelingen lopen een heel jaar en pas na afloop van de behandeling wordt er gedeclareerd.

Re: Controle facturen

Fanatiekeling
Sophie:"dan kun je bij ons de declaratie-code met omschrijving opvragen. ".
Daarbij zijn de datums ook heel belangrijk. En waarom niet ook de dbccode?
En kan dit niet online in " mijnzilverenkruis"? ( zie ander topic, waarin geantwoord werd dat vanaf komende zomer ook alle zorgactiviteiten in Vektis worden doorgegeven).

Ik maak mij bezorgd om de privacy. Want de dbccode is ook al bij de zorgverzekeraar bekend. Terwijl ik dacht dat ivm de privacy alleen declaratiecodes mochten worden doorgegeven ( van ziekenhuis naar zorgverzekeraar). Maar nu worden ook al alle zorgactiviteiten doorgegeven?