Pilot wijkverpleging Utrecht , gevolgen

Verwijderde account
Niet van toepassing

Zilveren Kruis start op 1 januari met een pilot waarbij Utrecht is verdeeld in 'kavels' en elke kavel (wijk) via een aanbestedingsprocedure aan 1 zorgaanbieder is gegund. Er zijn 4 voorkeursaanbieders, die elk een aantal wijken 'krijgen'. Dit betekent nogal wat voor de klant, de huidige zorgaanbieders en de wijk. Als klant ben ik met deze pilot op zijn zachts gezegd niet blij en maak me ook zorgen.  Ook Actiz en de Tweede Kamer zijn bezorgd, met name over het gebrek aan dkeuzevrijheid van de klant.

Hieronder mijn uitleg, die ik eerder deelde op diverse plekken op Internet:

 

Ik mag zelf mijn eigen huisarts, fysiotherapeut, apotheek, supermarkt, etc. kiezen, maar straks niet mijn eigen thuiszorgorganisatie. Wat als ik niet tevreden ben? Onderaannemerschap is niet betaalbaar voor de organisatie (deze krijgt maar 75% van het toch al lage tarief, en moet uiteraard wel een contract hebben met ZK, dat zijn er dus 4, waaronder niet mijn keuze) en leidt tot een hoop administratief gedoe.

 

Zorgorganisaties zijn in het kader van scheiden wonen en zorg bezig met het ‘omturnen’ van hun intramurale appartementen tot zelfstandige woningen met zorg, en dus veiligheid, in huis. Als straks een andere zorgorganisatie de thuiszorg komt leveren, valt de veiligheid van zorg-in-huis weg. Je kunt niet even bellen of iemand aanschieten in de gang. Idem voor de al bestaande aanleunwoningen. Bovendien krijg je, als het omturnen niet meer rendabel is omdat de organisatie de zorg niet mag leveren, leegstand en moeten zorglocaties (vaak het hart in de wijk) mogelijk sluiten. Dit raakt cliënten, personeel plus de infrastructuur in de wijk, dus de wijkbewoners. Alles wat is opgebouwd aan infrastructuur en samenwerking in de wijk komt op losse schroeven te staan; weggegooid geld.

 

Onze eigen situatie: mijn man heeft een VPT (Wlz-zorg) van onze voorkeursaanbieder (dat is veilig omdat deze in het gebouw aanwezig is) die straks geen contract meer heeft. Als ik zelf thuiszorg nodig zou hebben, kan deze aanbieder dat dus niet bieden en ben ik verplicht de aanbieder van onze wijk te nemen. Dit levert extra werk op voor beide zorgorganisaties en voor ons als cliënten (als je niet afstemt staan ze tegelijkertijd op de stoep en we hebben maar 1 badkamer zoals de meeste mensen). Meer werk maakt de zorg duurder.

 

Ik kan geen enkel voordeel bedenken in dit plan…

 

Ik vraag me af of Zilveren Kruis heeft gesproken met klanten in Utrecht en ter plekke is gaan kijken.Ik nodig bij deze ZK uit dit te doen bij ons thuis, om met eigen ogen de gevolgen te kunnen zien en met ons in dialoog te gaan over wat deze pilot betekent voor de situatie in de wijken en voor klanten.

 

NB IK heb geen behoefte aan informatie, ben volledig op de hoogte na gesprekken met o.a. Zorgverzekeraars NL, Actiz, politici, zorgbestuurders en heb jullie zorginkoopbeleid gelezen.

Pilot wijkverpleging Utrecht , gevolgen

12 ANTWOORDEN

Re: pilot wijkverpleging Utrecht , gevolgen

Bezoeker

Voordeel weet ik wel. Het is goedkoper. We willen toch met zn allen dat premies omlaag gaan. Dan moet er iets ingeleverd worden. Hoe vervelend voor U is. 

Ik heb geen bezwaar tegen, maar ik heb ook niks mee te maken. 

Voor ons is het kiezen of delen. Willen we hele goede zorg, dan moet de premie omhoog. Of wat mindere zorg en lagere premie. Zeg het maar? Ik weet het niet 

Re: pilot wijkverpleging Utrecht , gevolgen

Community Manager
Community Manager

Hallo @Verwijderde account

Bedankt voor het delen van jouw verhaal op de community. Ik lees dat je niet blij bent met de pilot wijkverpleging en je hier ook zorgen over maakt. De pilot wijkverpleging is iets waar ik inhoudelijk zelf niet genoeg over weet om te kunnen reageren. Ik ben op dit moment opzoek naar een inhoudelijke expert binnen de organisatie die wel veel weet over de pilot wijkverpleging. Een inhoudelijk antwoord volgt dus zo spoedig mogelijk. 

 

 

Re: pilot wijkverpleging Utrecht , gevolgen

Verwijderde account
Niet van toepassing

Dank je wel Jan. In elk geval zal jullie bestuurder/directeur (kun je me vertellen wie dat is?), die uiteindelijk de beslissingen neemt, er neem ik aan goed van op de hoogte zijn, ook met het oog op het kort geding dat door Careyn is aangespannen. Hij/zij zal ook ongtwijfeld weten wie van de medewerkers de pilot in portefeuille heeft/hebben.

 

Hartelijke groet,

Mirjam

 

 

Re: pilot wijkverpleging Utrecht , gevolgen

Fanatiekeling
Mirjam, ik begrijp het niet helemaal, maar dat ligt aan mij, omdat ik niet voldoende kennis heb van wijkverpleging en zorgverzekering.
Maar ik weet misschien een oplossing: ik vermoed dat andere zorgverzekeraars, met name ONVZ, hier anders mee omgaan. Dus dan zou een overstap lonen. Als dit klopt zou je ook andere bewoners hiervan op de hoogte kunnen stellen.
Groet, Feina.

Re: pilot wijkverpleging Utrecht , gevolgen

Verwijderde account
Niet van toepassing

Dank je wel voor het meedenken Feina. Ik probeer erachter te komen welke verzekeringen er niet 'meeliften' op de pilot van Zilveren Kruis. Ik heb daar nog niets over kunnen vinden en ik kan me voorstellen dat deze informatie, hangende het kort geding, (nog) niet wordt vrijgegeven. Voor chronisch zieken is overstappen nog niet altijd zo gemakkelijk; qua basisverzekering kan het natuurlijk altijd, maar qua aanvullende verzekering moet het ook 'matchen' (en niet te duur zijn) en de andere verzekeraar moet je accepteren als klant. Maar ik heb dit zeker op mijn lijstje staan om te onderzoeken. Voor de zorgaanbieder is het blijven leveren van wijkverpleging natuurlijk alleen rendabel als er dan ook voldoende mensen overstappen. 

 

Voorlopig blijft ik duimen dat de hele pilot niet doorgaat. Het principe van kunnen kiezen van zorgaanbieder (niet eindeloos maar wel uit tenminste 2 of 3, zodat je ook kunt wisselen) vind ik een essentieel principe en recht van de klant. Wijkverpleging zou de enige vorm van zorg zijn waarbij die keuze er niet is; in een wijk heb je altijd meerdere huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten etc. en die kun je allemaal vrij kiezen. 

Re: pilot wijkverpleging Utrecht , gevolgen

Community Manager
Community Manager

Beste @Verwijderde account

 

Hieronder een reactie van onze specialisten op het gebied van wijkverpleging: 

 

Dank voor het delen van uw zorgen. U schrijft geen behoefte  te hebben aan informatie, maar omdat andere klanten dit gesprek ook lezen geven wij toch op onderdelen extra informatie.

 

Keuzevrijheid

De keuzevrijheid wordt inderdaad minder dan deze nu is maar verdwijnt niet. Uiteraard heeft het selecteren van 1 voorkeursaanbieder per wijk impact op het aantal aanbieders dat een dergelijk voorkeurscontract krijgt. Wij hechten uiteraard ook waarde aan de keuzevrijheid voor onze klanten. De keuzevrijheid hebben we op de volgende wijze geborgd.

 

Verzekerden die op 31 december 2015 reeds wijkverpleging krijgen:

Alle klanten kunnen bij hun eigen zorgaanbieder blijven. Dit hebben wij in de overeenkomsten met zorgaanbieders opgenomen. Zorgaanbieders die geen voorkeursaanbieder zijn, vragen we wel om hun klanten te informeren over de zorgaanbieder in hun wijk zodat de klant zelf kan kiezen of hij wil overstappen of niet. Klanten die dat niet willen, hebben het recht om – zonder bijbetaling! – bij hun huidige

zorgaanbieder te blijven. Deze zogenoemde “niet-voorkeursaanbieders” (aanbieders die voorkeursaanbieders zijn in een andere wijk of als gevolg van het reguliere inkoopbeleid zijn gecontracteerd) krijgen een lager tarief maar mogen het resterende deel niet doorbelasten aan klanten.

 

Verzekerden die na 1-1-2016 wijkverpleging nodig hebben:

Zij krijgen in eerste instantie zorg van de voorkeursaanbieder in hun eigen wijk. Als zij dat niet willen, kunnen zij in Utrecht ook kiezen voor 1 van de andere 3 geselecteerde voorkeursaanbieders.

Als klanten toch liever zorg willen van een aanbieder die geen voorkeurscontract heeft in hun gemeente maar wel door Zilveren Kruis is gecontracteerd buiten de pilot, dan kan dat. Deze aanbieders krijgen een lager tarief in de pilotgemeenten. De klant krijgt hiervoor nooit een rekening.

Tot slot staat het verzekerden uiteraard ook vrij om te kiezen voor een niet gecontracteerde zorgaanbieder. Omdat Zilveren Kruis geen contract heeft gesloten met deze aanbieders (ook niet buiten de pilotgemeenten), ontvangt de verzekerde de rekening van de betreffende aanbieder en krijgt de verzekerde afhankelijk van zijn verzekeringspolis een bepaald percentage van het marktconforme tarief uitgekeerd.

 

Tarieven

Wij kunnen op dit moment nog niet inhoudelijk ingaan op de tarieven die wij in 2016 hanteren voor wijkverpleging. Dit doen wij niet omdat er op dit moment rechtszaken lopen over dit onderwerp.  

 

Overige zaken

Wij gaan heel graag in op uw aanbod verder met u in gesprek te gaan. Dan kunnen we ook toelichten welke voordelen wij zien. Wilt u ons uw telefoonnummer sturen in een privébericht? Mevrouw Klinkhamer (beleidsontwikkelaar) neemt dan binnen enkele dagen telefonisch contact met u op.

 

Wilt u meer weten over ons beleid rond Wijkverpleging? Dan kunt u hier meer lezen: wijkverpleging.

Re: pilot wijkverpleging Utrecht , gevolgen

Verwijderde account
Niet van toepassing

Dank Jan voor het doorgeven van deze reactie, die voor mij niets toevoegt, ik wist dit allemaal al.

Zie verder PB.

 

Voorde meelezers: een restitutiepolis biedt wel vrije keuze, maar omdat je eerst moet voorschieten (dat kan flink oplopen) , de premie hoger is en je zelf meer administratie moet doen, is dit voor de meeste klanten wijkverpleging geen optie. Hetzelfde geldt voor een PGB; daar gaat nog steeds veel fout en levert veel werk op, daar zit je niet op te wachten als je oud, ziek en hulpbehoevend bent). 

Re: pilot wijkverpleging Utrecht , gevolgen

Community Manager
Community Manager

@Verwijderde account bedankt voor jouw privébericht en tip aan de andere lezers. Vervelend dat het antwoord geen nieuwe informatie voor jou brengt,  ik hoop dat dit wel meer duidelijkheid geeft aan de andere lezers. Ik zorg ervoor dat mijn collega telefonisch contact met jou opneemt zodat jullie verder in gesprek kunnen. 

Re: pilot wijkverpleging Utrecht , gevolgen

Verwijderde account
Niet van toepassing

Ik heb inmiddels telefonische contact gehad met de beieldsontwikkelaar van Zilveren Kruis, waarvoor dank en waardering. De zorgen blijven; niet alleen bij mij, maar ook bij de Utrechtse huisartsen die een brief hebben geschreven, bij de zorgaanbieders (ook degenen die veel wijken hebben gekregen) en bij de klanten. Van de weekis er geprotesteerd door zorgmedewerkers bij het hoofdkantoor van Zilveren Kruis Achmea in Leiden. k wil het filmpje graag delen met de meelezers. Misschien denk je: dit raakt mij niet, maar dat kan over een tijdje zomaar anders zijn... Daarom hoop ik dat er in overleg met alle betrokken naar een goede oplossing wordt gezocht en de pilot niet doorgaat, in elk geval niet in de oorspronkelijke vorm. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B66ZOVPjYSM

Re: pilot wijkverpleging Utrecht , gevolgen

Fanatiekeling

@mirjam1959 schreef:

Dank Jan voor het doorgeven van deze reactie, die voor mij niets toevoegt, ik wist dit allemaal al.

Zie verder PB.

 

Voorde meelezers: een restitutiepolis biedt wel vrije keuze, maar omdat je eerst moet voorschieten (dat kan flink oplopen) , de premie hoger is en je zelf meer administratie moet doen, is dit voor de meeste klanten wijkverpleging geen optie. Hetzelfde geldt voor een PGB; daar gaat nog steeds veel fout en levert veel werk op, daar zit je niet op te wachten als je oud, ziek en hulpbehoevend bent). 


Beste Mirjam, bij een restitutiepolis hoeft vrijwel nooit iets te worden voorgeschoten. Als bijvoorbeeld een ziekenhuis niet gecontracteerd zou zijn, dan is er tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder meestal wel een betalingsafspraak. En als je met een restitutiepolis gebruik maakt van e gecontracteerde zorgverlener, dan krijg je in eider geval geen rekening thuis. Alleen bij kleine zelfstandige zorgverleners die geen contract hebben, is het mogelijk dat u de factuur thuis gestuurd krijgt. De door u gebruikte beschrijving van ene restitutiepolis wordt vaak gebruikt, maar is feitelijk onjuist. Hierdoor gaan veel verzekerden niet over tot het afsluiten van een restitutiepolis. Dit is in het voordeel van de zorgverzekeraars ( de grote, de ex-ziekenfondsen) , dus zullen zij ook nooit commentaar leveren op uw veronderstelling over de restitutiepolis.
Groet, Feina.

Re: pilot wijkverpleging Utrecht , gevolgen

Fanatiekeling
Ik wil nog toevoegen aan deze discussie dat in het verleden ( ca 10 jaar geleden) er ook maar een soort wijkverpleging bestond. Kan Zilveren Kruis hierop reageren. Is dit juist? Bijvoorbeeld er was alleen het " Groene Kruis" of iets deregelijks. Andere keus was er niet.
Groet, Feina.

Re: pilot wijkverpleging Utrecht , gevolgen

Verwijderde account
Niet van toepassing

Dank voor de info over de restitutiepolis, ik had bij navraag ook ontdekt dat dit allemaal wel meevalt.

 

Vroeger had je idd 'het groene kruis' (wel wat langer geleden hoor dan 10 jaar), maar nu is de situatie anders. Je had vroeger ook de buurtsuper en bakker etc waar iedereen naar toe ging. Maar wel verschillende scholen, kerken, politieke partijen etc. Mensen kunnen en willen graag kiezen voor wat het betse bij hen past (verzekeraars hebben ook verschillende pakketten en niet maar eentje).

 

Het gaat erom dat er heel veel is opgebouwd in Utrecht door de verschillende organisaties waardoor er samenhang is in de wijk. Dat doorkruis je door ineens een andere aanbieder deze wijk te 'geven' en de rest buiten spel te zetten. Sommige aan bieders zullen zich genoodzaakt zien om het bieden van  wijkverpleging te stoppen (en dan heb ik niet zoveel aan die restitutiepolis). Er zijn niet voor niets zoveel protesten van o.a. klanten, zorgaanbieders en huisartsen. Bovendien werkt de aanbieder waaraan meer dan de helft van Utrecht is gegund op een heel specifieke manier, daar voelt niet elke klant voor (wij hebben slechte ervaringen: de specialistische zorg had deze aanbieder niet in huis) en ook niet alle zorgpersoneel wil op deze manier werken. 

 

Wij blijven dus hopen dat komende vrijdag het kort geding leidt tot een uitspraak van de rechter

die getuigt van wijsheid en respect voor een van de belangrijkste grondrechten in het consumentenrecht: vrije keuze.