Korting zzper in de zorg

Nieuwkomer
#ZilverenKruis

Geachte lezer ,

Bij deze wil ik een klacht indienen mbt verlaging uur tarief verpleging en persoonlijke verzorging pgb.
Op verpleging komt een korting van € 3,96 p/u en op persoonlijke verzorging € 4,56 p/u.
Ik vind het nogal een forse bezuiniging!
Ik heb een contract met mijn zorgverleners gebaseerd op het uurtarief van 2017.
Ik heb circa 8 uur zorg per dag en met deze verlaging betekent dat mijn zorgverleners gemiddeld per dag € 35 minder gaan verdienen voor dezelfde prestatie.
Afhankelijk van het rooster (de één werkt meer dagen dan de ander) Kan dit oplopen tot een vermindering van ruim € 100 per week tot circa € 400 tot € 450 per maand! Op jaarbasis is dat tussen de € 4800 en € 5400!
De meeste zzp-ers hanteren een veel hoger tarief alleen al voor persoonlijke verzorging. Ik mag mijn handen dichtknijpen dat mijn zorgverleners akkoord zijn gegaan met het tarief van 2017 maar kunt u mij vertellen hoe ik de verlaging moet verkopen aan mijn zorgverleners?
Als je in loondienst bent gaat het tarief toch ook niet zo fors naar beneden, daar zou u ook niet mee akkoord gaan
Ik vind dit een slecht verhaal en op deze manier maakt Zilveren Kruis het voor de cliënt steeds moeilijker om zorgverleners te behouden waardoor noodzakelijke zorg in het geding komt!
Een reactie zie ik van u tegemoet op kort termijn.

Met vriendelijke groet,
Nannie Ultee

Korting zzper in de zorg

1 ANTWOORD

Re: Korting zzper in de zorg

Community Manager
Community Manager

Beste @AnnadeJonge

 

Bedankt voor je bericht op de community. Ik kan mij voorstellen dat de verlaging moeilijk is uit te leggen aan jouw zorgaanbieders. Wat ik voor je kan doen is uitleg geven over de reden van de aanpassing van de formele pgb tarieven. Een formele klacht kun je niet indienen via de community. Je kunt dit wel doen via zk.nl/klacht.

 

Ik heb navraag gedaan naar de aanleiding van de verlaging van de formele pgb-tarieven. Uit onze analyses blijkt dat er steeds minder budgethouders zijn, maar de totale kosten van pgb-zorg blijven stijgen. Dit komt omdat het aantal uren zorg per budgethouder de laatste jaren is gestegen. Om er voor te zorgen dat wij ook in de toekomst budgethouders kunnen blijven betalen, worden de tarieven verlaagd.

 

De zorgaanbieders die formele pgb zorg leveren hebben geen contract met Zilveren Kruis. Dit maakt deze zorgaanbieders per definitie niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Omdat wij geen afspraken met deze zorgaanbieders maken hebben wij geen invloed op de kwaliteit of doelmatigheid van deze zorg. Wij zien daarnaast dat mensen bewust voor pgb kiezen omdat de zorgaanbieders dan een hoger tarief krijgen. Wij vinden dat een hoger tarief voor de zorgaanbieder geen reden moet zijn om voor pgb te kiezen. Wij trekken het tarief van formele pgb zorg daarom gelijk aan het niet-gecontracteerde tarief.

 

Ik heb onvoldoende inzicht in je persoonlijke situatie om advies geven over alternatieven. Wil je advies van onze specialisten op dit gebied? Dan kun je het beste bellen met onze zorgregelaar. Je kunt de zorgregelaars bereiken op: 071 - 364 03 60.