Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Vergoeding tandheelkundige kosten na ongeval wat al verhaald is

Starter

L.S.,

 

In 2000 ben ik op de fiets aangereden en brak daarbij twee voortanden. Deze zijn geplakt en na 3 jaar heeft de verzekering mijn claim afgekocht. Ik zag daar geen probleem in, daar ik geen last meer had van mijn tanden en mijn tandarts oordeelde dat hij geen problemen voorzag met mijn gebit als gevolg van het ongeval.

 

In 2009 bleek de wortel van één van de beschadigde tanden ontstoken te zijn. Ik heb daarop een wortelkanaalbehandeling gehad, welke nog tweemaal herhaald werd en uiteindelijk eindigde in een bezoek aan de kaakchirurg in 2012.

 

Nu, in januari 2016, blijkt er -mede door ondeskundige zorg van mijn tandarts- nog altijd een ontsteking in de wortel, alsmede in mijn kaakweefsel om de wortel heen te zitten. Doordat de wortel zich iets teruggetrokken heeft, is mijn gebit laangzaam aan het verschuiven en zijn mijn voortanden van stand veranderd.

 

Ik heb hiertoe een endodontologische behandeling nodig om de wortel schoon te maken en een eventuele wortelbreuk vast te stellen. En een orthodontische behandeling om de scheefstand te corrigeren/beperken.

Geschatte kosten van de endodotoloog zijn al €725,- en ik heb nog geen prijsopgave van de orthodontist gevraagd. Mocht er sprake zijn van een wortelbreuk, is de tand verloren en zal er een implantaat geplaatst moeten worden.

 

Nu vraag ik mij af of deze kosten door het Zilveren Kruis vergoed worden onder het kopje "tandheelkundige kosten na een ongeval"? Ten eerste omdat de verzekering van de tegenpartij de kosten reeds in 2003 heeft afgekocht, ten tweede omdat het een ongeval van 15 jaar geleden betreft.

 

Ik heb een tandarts 2 sterren verzekering en een beter af 4 sterren verzekering.

 

M.v.g.

Pam81

Vergoeding tandheelkundige kosten na ongeval wat al verhaald is

2 ANTWOORDEN

Re: Vergoeding tandheelkundige kosten na ongeval wat al verhaald is

Fanatiekeling

Nee, zilveren kruis vergoedt dit niet. Er zijn voorwaarden verbonden aan de vergoeding van tandartskosten na een ongeval. Een van de voorwaarden is dat het korter dan een jaar geleden moet zijn. Bovendien moet de verzekering al geldig zijn ten tijde van het ongeval. Maar in 2009 gold deze verzekering nog niet.

 

Zie artikel 17 pagina 59 van de aanvullende verzekering.

" Artikel 17 Tandheelkundige zorg als gevolg van een ongeval voor verzekerden van 18 jaar en ouder Wij vergoeden aan verzekerden van 18 jaar en ouder tandheelkundige zorg door een tandarts of kaakchirurg. De behandeling moet het gevolg zijn van een ongeval tijdens de looptijd van deze verzekering. Daarnaast moet de behandeling plaatsvinden binnen 1 jaar na het ongeval, tenzij het noodzakelijk is om een (definitieve) behandeling uit te stellen, doordat het gebit niet volgroeid is. Onze adviserend tandarts beoordeelt of er wel of geen sprake is van een volgroeid gebit of van tijdelijke behandeling. Ten tijde van zowel het ongeval als de behandeling moet er volgens deze verzekering dekking zijn. Voorwaarden voor vergoeding 1 U moet van ons vooraf toestemming hebben gekregen. Voordat wij toestemming geven, beoordelen wij uw aanvraag voor de behandeling: is deze doelmatig en rechtmatig? 2 Bij uw aanvraag voor toestemming moet een behandelplan met kostenbegroting en beschikbare röntgenfoto’s zitten. Het behandelplan moet zijn opgesteld door uw tandarts of kaakchirurg. Wat wij (volgens dit artikel) niet vergoeden Wij vergoeden geen kosten van behandelingen die direct of indirect het gevolg zijn van: a ziekte of een ziekelijke afwijking van de verzekerde; b grove schuld of opzet van de verzekerde; c het gebruik van alcohol en/of verdovende middelen door verzekerde; d deelname door verzekerde aan een vechtpartij, anders dan uit zelfverdediging. Aanvullend Basis Plus Module 1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren maximaal € 10.000,- per ongeval maximaal € 10.000,- per ongeval maximaal € 10.000,- per ongeval maximaal € 10.000,- per ongeval maximaal € 10.000,- per ongeval"

Groet, Feina.

Re: Vergoeding tandheelkundige kosten na ongeval wat al verhaald is

Starter

Bedankt, Feina, voor dit duidelijke antwoord! Helaas, maar het is niet anders. 

 

Groeten Pam81