Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Starter

Onlands is een tand van mij afgebroken doordat er in het verleden een slechte wortelkanaalbehandeling heeft plaatsgevonden. Doordat er nog steeds een onstekning zit en er nog een klein gedeelte van mijn tand over is kan mijn eigen tandarts dit niet repareren. Hij wil mij doorverwijzen naar een kaakchirurg of wortelkanaal specialist zodat mijn tand behouden kan blijven. Dit moet dan microskopisch worden gedaan. Wordt deze behandeling vergoed? Ik heb een basis verzekering met een tandarts 2 sterren verzekering.

Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

OPGELOST
20 ANTWOORDEN

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hallo g_rock156, welkom op het forum! Erg vervelend dat je tandarts je niet kan helpen. Voor behandelingen die je tandarts niet kan uitvoeren kan hij een doorverwijzing afgeven voor de kaakchirurg. De kaakchirurg beoordeelt dan of hij de behandeling kan/mag uitvoeren en of dit voor vergoeding in aanmerking komt.

Ik hoop voor jou dat de kaakchirurg je verder kan helpen. Alvast veel sterkte met je behandeling!

Ik verplaats dit topic naar het forum huisarts, apotheek en tandarts.

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Fanatiekeling

Dit vind ik nu een onduidelijk antwoord. De verzekerde wil graag meer duidelijkheid.

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Dat snap ik Elze, helaas kan ik de verzekerde niet de informatie geven. Vandaar dat ik dit aandraag.

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Fanatiekeling

"De kaakchirurg beoordeelt dan of hij de behandeling kan/mag uitvoeren en of dit voor vergoeding in aanmerking komt."

De regels waaraan de kaakchirurg zich daarbij houdt zijn - neem ik aan - niet geheim. Net zoals de regels die een bariatrisch chirurg hanteert bij de beoordeling of een patient in aanmerking komt voor een maagband of maagverkleining. Het is handig als de verzekerde / patient deze regels ook kent. 
Misschien kan de adviserend tandarts die wel eens actief geweest is op dit forum helpen? Kan 'n moderator de tandarts verzoeken om informatie te delen?

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Dat ga ik wel even doen Elze, goed idee. Ik zeg ook niet dat de regels geheim zijn. wel is het zodanig inhoudelijk dat dit moeilijk te bepalen is voor ons. Wij zijn niet medisch onderlegd gaan dan ook niet in op specifieke situaties.

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Fanatiekeling

Intussen kan ik Grock1956 misschien wel helpen met de volgende informatie, die misschien niet helemaal klopt, maar wel verder kan helpen. 

Meestal zal een kaakchirug een behandeling doen die onder de basisverzekering valt. Maar..... dan geldt wel het eigen risico van ?350 ( of meer als je vrijwillig eigen risico hebt). U kunt bij het consult vragen of de behandeling onder de basisverzekering zal vallen. Het eerste consult valt bijna 100% zeker onder de basisverzekering. Dus dat gaat in ieder geval eigen risico kosten. Als de behandeling niet onder de basisverzekering valt, krijgt u hem ook niet vergoed uit de aanvullende tandartsverzekering. 

Bij een verwijzing naar een wortelkanaalspecialist, dit is meestal een tandarts die samenwerkt in een groter centrum, maar gewoon tandarts is gebleven, zal de tandarts verzekering wel betalen( mits maximum niet is overschreden en deze behandeling vergoed wordt door de aanvullende verzekering). 

Ik ben benieuwd of mijn inschattingen kloppen.

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hey Elze, wat je aangeeft klopt inderdaad. Ik moet nog wel even aanvullen dat het bij de wortelkanaalspecialist afhangt van de UPT codes. Alleen alls de tandarts UPT codes worden gebruikt valt dit onder de tandartsverzekering.

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Voorbijganger

Elke tandarts en dus ook de endodontoloog moet zich aan de maximum tarieven houden, ook wel UPT tarieven genoemd. Het is dus niet een vraag of hij dat doet, hij moet. Vanaf het 18e jaar vallen wortelkanaalbehandelingen niet meer onder de basisverzekering. Als een tandarts een kies wil trekken en hij verwijst naar de kaakchirurg omdat hij het niet wil of kan doen of omdat de patient dat wil dan bepaalt de moeilijkheid van de behandeling of het wel of niet onder de basisiverzekering valt. Een moeilijke extratie (trekken van tand of kies) die een tandarts ook zou moeten kunnen doen valt ook bij de kaakchirurg niet onder de basisverzekering. Een heel moeilijke chirurgische verwijdering wel, alleen gaat dat weer van je wettelijk eigen risico af en dat ben je bij de kaakchirurg zo kwijt. Ik zou het dus als het even kan bij de tandarts laten doen die dat ook zou moeten kunnen doen. Helaas echter hebben veel jonge tandartsen weinig ervaring op dit gebied en zullen vrees ik eerder gebneigd zijn om te verwijzen

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Medewerker
Tandarts schreef:
Een moeilijke extratie (trekken van tand of kies) die een tandarts ook zou moeten kunnen doen valt ook bij de kaakchirurg niet onder de basisverzekering. Een heel moeilijke chirurgische verwijdering wel... ...Helaas echter hebben veel jonge tandartsen weinig ervaring op dit gebied en zullen vrees ik eerder gebneigd zijn om te verwijzen
Daar sla je de spijker op de kop, tandarts, en dat is ook precies wat het lastig maakt voor ons om dit soort vragen helder te beantwoorden. Uiteindelijk komt uitsluitsel over of ingreep onder basis- danwel tandartsverzekering valt van de kaakchirurg die de situatie voor zich krijgt.

Ik ben even benieuwd: zorgt de interactie van Elze30, Jeppe en tandarts op je vraag voor iets meer duidelijk heid voor jou, g_rock156? De vraag kwam tenslotte bij jou vandaan Smiley Vrolijk


Wordt lid om te reageren en deel te nemen aan deze community.

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Fanatiekeling

Ik vind het antwoord van Tandarts nog niet helemaal duidelijk. Want hij heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag of een " wortelkanaal specialist" wel vergoed zou worden, mits deze UPT codes rekent. Of bestaan er geen " wortelkanaalspecialisten"? Ik verkeer in de veronderstelling dat er grotere tandheelkundige centra zijn, waar de tandartsen eigen specialisaties hebben. 
Als dat vergoed wordt door de tandartsverzekering zóu die optie voor de patient dus voordeliger zijn dan de kaakchirurg. 

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Fanatiekeling

Is het mogelijk hier antwoord op te krijgen van forumlid Tandarts? De vraag is of een " wortelkanaalspecialist" verbonden aan een tandheelkundig centrum UPT codes rekent? 
Ik vermoed eigenlijk dat deze tandartsen alleen via UPT codes kunnen afrekenen. Ik veronderstel dat zij de NZA tarieven voor kaakchirurgie niet mogen berekenen, tenzij zij daadwerkelijk kaakchirurg zijn? Hoe is dat in het algemeen met grote tandheelkundige centra? Ik ben ooit eens bij een groot tandheelkundig centrum geweest in Utrecht, in debuurt van de Uithog ( maar behoorde niet tot het UMCU). 

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Elze, Ik denk dat je het beste tandarts een privé bericht kan sturen als je van hem een antwoord wenst.

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Starter

Veel onduidelijkheden in de antwoorden, die gaan over andere zaken, dan de vraag. De verwijzing gaat over een wortelkanaalbehandeling bij de endodontoloog (tandarts) of een wortelpuntbehandeling bij de kaakchirurg.
De behandeling bij de endodontoloog wordt tot een maximumbedrag uit de aanvullende tandarts-verzekering vergoed. De kosten zijn afhankelijk van het aantal kanalen dat de endodonotoloog moet behandelen. Dit kan varieren van 1 tot soms 4 kanalen.
De behandeling bij de kaakchirurg (apexresectie) valt geheel binnen de basiszorg. Hier gaat enkel het eigen risico af.

Mocht de toestand van het element (afgebroken en waarschijnlijk met een ontsteking aan de wortelpunt) erg ongunstig zijn, dan is verwijdering en eventueel vervanging door een brug,frameprothese of implantaat een voorspelbaardere oplossing, dan een behandeling bij de endodontoloog, die weer moet worden gevolgd door een stiftopbouw en kroon bij de tandarts.
De verwijdering van een afgebroken element is sowieso lastig en zal neerkomen op een "chriurgische verwijdering." Dit wordt eveneens uit de basisverzekering vergoed bij de kaakchirurg.
Verwijdering van het element bij de tandarts wordt hooguit uit het aanvullende pakket vergoed. Maar met alle beoordelingen door de endodontoloog (roentgenfoto's) en de eerdere behandelingen van de tandarts zal de limiet waarschijnlijk al bereikt zijn.

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Starter
Ik vind het antwoord van Tandarts nog niet helemaal duidelijk. Want hij heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag of een " wortelkanaal specialist" wel vergoed zou worden, mits deze UPT codes rekent. Of bestaan er geen " wortelkanaalspecialisten"? Ik verkeer in de veronderstelling dat er grotere tandheelkundige centra zijn, waar de tandartsen eigen specialisaties hebben. 
Als dat vergoed wordt door de tandartsverzekering zóu die optie voor de patient dus voordeliger zijn dan de kaakchirurg. Zoals in mijn reactie onderaan> De kaakchirurg is goedkoper. De behandeling valt onder de basisverzekering, terwijl de behandeling bij de endodontoloog ("wortelkanaalspecialist") valt onder de aanvullende verzekering. Daar de tandartsverzekering al is aangesproken, zal er waarschijnlijk niet veel over blijven van de maximale vergoeding. De kosten van de endodontoloog kunnen hoog uitvallen en de behandeling zal sowieso gevolgd moeten worden door een stiftopbouw en kroon door de tandarts, daar de tand na de behandeling door de endodontoloog ernstig verzwakt is. De vraag is, of de prognose van de tand wel zo gunstig is. Het kan zomaar zijn, dat de endodontoloog aangeeft, dat de tand verloren is (weinig kosten) of, dat dit na behandeling van de endodontoloog blijkt (reeds veel kosten gemaakt).

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Fanatiekeling

Plotseling binnenkomende kaakchirurg, bedankt. 
Ik vraag mij af of u  rekening houdt met het eigen risico dat in ieder geval ?350 is en misschien ook wel ?850? En van de andere kant kan er een ruime tandartsverzekering zijn. Het zou dus toch wel handig zijn om een kostenplaatje van een moeilijke wortelkanaalbehandeling bij de endodontoloog te hebben. Hoe hoog zijn daar de tarieven? Idem bij de kaakchirurg. 

Ik vraag dit in het belang van iedereen, omdat er zoveel onduidelijkheid is. 

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Voorbijganger

Ik reageer even op dit bericht. Als een wortelkanaal behandeling is mislukt dan is een herbehandeling de enig juiste manier van behandelen. De tandarts kan dit in veel gevallen doen en als deze meent dat zij of hij dat niet kan, dan de endodontoloog. Dat is een tandarts die een aanvullende opleiding van 3 jaar heeft gedaan. Beide tandartsen berekenen de prestatiecodes voor tandartsen, ook wel UPT-codes. Vanaf 18 jaar vallen deze behandelingen niet meer onder de basisverzekering.
Een kaakchirurg kan geen wortelkanaalbehandelingen doen. Een noodgreep is soms een apexresectie, ook wel wortelpuntbehandeling genoemd. Dat is echt de laatste optie omdat een lidteken ontstaat en de wortel wordt ingekort. De kans op succes is lager dan van een herbehenadeling die goed wordt uitgevoerd. Ook het maken van een kroon is vaak lastiger, ook omdat de belasting erg ongunstig is bij een kleine wortel.
De behandelingen van de kaakchirurg vallen onder de basisverzekering maar daar geldt weer het wettelijk eigen risico.

Als ik de keuze zou moeten maken zou ik nooit een apexresectie laten uitvoeren. Zeker niet als wanneer een wortel toch misschien verloren zou gaan en je later nog eens een implantaat nodig hebt op die plaats.

Als je tot een herbehandeling besluit laat je dan goed voorlichten, ook over de kosten. Deze behandeling kan best wel duur zijn namelijk. De tandarts kan je dat allemaal uitleggen.

Ik hoop dat ik hiermee wat duidelijkheid heb kunnen geven.

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Voorbijganger
Tandarts schreef:
Elke tandarts en dus ook de endodontoloog moet zich aan de maximum tarieven houden, ook wel UPT tarieven genoemd. Het is dus niet een vraag of hij dat doet, hij moet. Vanaf het 18e jaar vallen wortelkanaalbehandelingen niet meer onder de basisverzekering. Als een tandarts een kies wil trekken en hij verwijst naar de kaakchirurg omdat hij het niet wil of kan doen of omdat de patient dat wil dan bepaalt de moeilijkheid van de behandeling of het wel of niet onder de basisiverzekering valt. Een moeilijke extratie (trekken van tand of kies) die een tandarts ook zou moeten kunnen doen valt ook bij de kaakchirurg niet onder de basisverzekering. Een heel moeilijke chirurgische verwijdering wel, alleen gaat dat weer van je wettelijk eigen risico af en dat ben je bij de kaakchirurg zo kwijt. Ik zou het dus als het even kan bij de tandarts laten doen die dat ook zou moeten kunnen doen. Helaas echter hebben veel jonge tandartsen weinig ervaring op dit gebied en zullen vrees ik eerder gebneigd zijn om te verwijzenOver het algemeen declareert de kaakchirurg een chirurgische verwijdering (in de periferie). Declareert hij een kleine verrichting gaat de rekening naar de patiënt (boze patiënt) (boze verwijzer deze kiest andere kc) . Het is helemaal niet moeilijk om van de makkelijkste extractie een chirurgische verwijdering te maken. Er wordt alleen gesteld dat het periost moet owrden wordt gekliefd. Het kost belastinggeld om onnodige specialisten in zo'n 14 jaar te scholen tot MKA-chirurg daarna gaan ze veelal aan het werk aan de extractie lopende band. Dit verdient(de) riant. Vrij eenvoudig werk dat door de daar in bekwame tandarts gedaan kan worden. Het is raar dat patiënten kunnen kiezen om door een MKA-chirurg wat behandeld omdat hun eigen risico verbruikt is. Door dit rare beleid betaald de patiënt vaak het minst bij de duurste zorgverlener met als gevolg een stijging van de kosten in de zorg. Wellicht is het verstandiger extracties door tandartsen via de basisverzekering te vergoeden. Een hoop collegae kunnen daarin evt een cursus gebruiken ach, horizontaal verwijzen kan ook.

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Fanatiekeling

Een ander gezichtspunt is de patient die een extra hoog eigen risico van €860 totaal heeft. Dit zijn veelal jonge mensen, die juist niet willen dat dit onder de basisverzekering valt. Zij willen graag zekerheid vooraf. Vaak hebben ze ook nog een aanvullende verzekering waarin letterlijk staat dat deze ook dekt voor het trekken van verstandskiezen door de kaakchirurg. De zorgverzekeraar verzuimt te vermelden dat dit echter bijna altijd basiszorg is, aan het oordeel van de kaakchirurg over te laten.
Verder vind ik dat de keus eigenlijk ook aan de patient dient te zijn. De gewone tandarts moet bij een verwijzing de keus aanbieden tussen kaakchirurg (meestal basisverzekering met eigen risico) of collega-tandarts ( moeilijkere situatie denk ik) of collega gespecialiseerde tandarts/endodontoloog. Zo zie ik als patient het ideale plaatje voor mij. Tevens moet op het moment van verwijzing een kostenschatting gegeven kunnen worden.
Ook speelt het vertrouwen van de patient in een zorgverlener mee. Iedereen wil toch de best mogelijke zorg? Als de eigen tandarts het niet kan, waarom zou een collega dit wil kunnen? ( zo denkt de patient waarschijnlijk). En als de patient dat wel zou geloven, doet dat afbreuk aan de kundigheid van de eigen tandarts.

Moeilijk allemaal. Conclusie: ik vind dat de beroepsgroep als geheel meer oog moet hebben voor de financiële consequenties voor de patient. Hoe moet iemand met alleen AOW dit betalen?

Re: Vergoeding kaakchirurg en/of endodontoloog

Voorbijganger

Zelf merk ik in de praktijk dat als mensen voor de kaakchirurg kiezen de kosten de reden zijn. Ze betalen het liefst zo min mogelijk. Het probleem is wel dat de maatschappij de kosten draagt van het kostendeel ziekenhuis en honorarium. Dit is een veelvoud van wat dezelfde behandeling in de eerstelijns zorg zou kosten. Houd het simpel en vergoed extracties standaard uit de basisverzekering. Zet desnoods naast het ziekenhuis een tandarts neer die bekwaam deze ingrepen kan uitvoeren. De "ziekenhuistandarts" heeft dan zelf de mogelijkheid te verwijzen naar Mondheelkunde. Naar mijn inzicht wordt ruim 90% van de poli behandeling overbodig in de tweede lijn uitgevoerd.
Gun die MKA-chirurg ook wat rust. Hij kan dan uitgebreid de tijd voor consulten nemen.