Tandarts kosten door ongeval

Nieuwkomer

Ik zag in de voorwaarden dat in 2014 de tandartskosten door een ongeval vergoedt worden tot ?10.000,-.
Nu heb ik september dit jaar een ongeval gehad, waardoor ik dit jaar al meerdere tandarts behandelingen heb gehad en er ook een nog een aantal in 2014 zal hebben.

Ik heb een 2 sterren Beter Af Tandarts Polis. Inmiddels ben ik al over het maximum bedrag voor 2013 heen.
Hoe zit dit voor 2014? Vallen de kosten voor de nog te maken behandelingen onder 'tandartskosten door ongeval' en wordt dit gedekt in de 2 sterren Beter Af Tandarts Polis?

Ik begreep dat er in ieder geval eerst een behandelplan moet worden ingediend en toestemming moet worden verleend.

Met vriendelijke groet,
Erwin

Tandarts kosten door ongeval

OPGELOST
18 ANTWOORDEN

Tandarts kosten door ongeval

Nieuwkomer

Wordt een val bij het sporten, bijvoorbeeld bij het wielrennen, gerekend als ongeval zodat de tandartskosten worden vergoed en hoe moet je dit aantonen?

Re: Tandarts kosten door ongeval

Fanatiekeling

Leuke vraag. Het betreft een nieuwe polisvoorwaarde in de gewone aanvullende verzekering. Heb je die polisvoorwaarde al doorgelezen? Omdat het een nieuwe voorwaarde is, heeft ZK nog geen ervaring opgebouwd met het claimgedrag van de verzekerden. Maar ik neem aan dat de omschrijving in de polisvoorwaarde voldoende duidelijk/beperkend is. Ik zal de voorwaarde ook nog even nalezen. 
Ik heb het nagelezen, maar in de polisvoorwaarde wordt niet omschreven wat precies onder een "ongeval" verstaan moet worden. Graag uitleg van ZK!

Het is trouwens een heel welkome aanvulling op de polisvorwaarden van de aanvullende verzekeringen. Ik vind het zelf een fijn gevoel, dat ik gedekt ben op dat gebied. 

"Artikel 18 tandheelkundige zorg als gevolg van een ongeval voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Wij vergoeden aan verzekerden van 18 jaar en ouder tandheel- kundige zorg door een tandarts of kaakchirurg. De behandeling moet het gevolg zijn van een ongeval tijdens de looptijd van deze verzekering. Daarnaast moet de behandeling plaatsvinden binnen 1 jaar na het ongeval, tenzij het noodzakelijk is om een (definitieve) behandeling uit te stellen, doordat het gebit niet volgroeid is. Onze adviserend tandarts beoordeelt of er wel of geen sprake is van een volgroeid gebit of van tijdelijke behandeling.
Voorwaarden voor vergoeding
1 U moet van ons vooraf toestemming hebben gekregen. Voordat wij toestemming geven, beoordelen wij uw aanvraag voor de behandeling: is deze doelmatig en rechtmatig?
2 Bij uw aanvraag voor toestemming moet een behandelplan met kostenbegroting zitten, opgesteld door uw tandarts of kaakchirurg."

Re: Tandarts kosten door ongeval

Webcare

Hallo ThijsdeLange, volgens de voorwaarden is er een vergoeding uit de aanvullende verzekering voor tandheelkundig letsel na een ongeval. Er is een verklaring nodig van de tandarts dat het om een ongeval gaat, we hebben daarnaast ook van de verzekerde een verklaring nodig. Dus daarin kun je uitleggen wat er precies is gebeurd.
Elze30 vul ik nog aan met de definitie van een ongeval: Een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam van verzekerde, van buiten af en buiten diens wil, waardoor medisch aantoonbaar lichamelijk letsel is veroorzaakt (wel of niet door derden).
Er gebeurt dus iets onverwachts dat letsel veroorzaakt.

Vind je het zo duidelijk?

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Tandarts kosten door ongeval

Fanatiekeling

Maar kan er misschien nu al een uitspraak gedaan worden over de vergoeding na een fiets-wielren-ongeval? Of is dat een te algemene vraag. Mij lijkt dat zo'n ongeval wel voldoet aan de definitie. 

Re: Tandarts kosten door ongeval

Community Manager

Hi Elze,

Zo'n ongeluk is inderdaad iets onverwachts wat letsel veroorzaakt. Wel wordt er altijd gekeken naar de situatie uiteraard. Er moet namelijk wel blijken dat het om een ongeval gaat. Er moet daarom een verklaring van de tandarts en een verklaring van de verzekerde meegestuurd worden met de nota!

Is het zo misschien ietsje duidelijker?

Re: Tandarts kosten door ongeval

Medewerker

Hallo Erwin,

Wat leuk dat je deze vraag via het forum stelt. Welkom!.

Je hebt het goed gelezen dat in 2014 de tandartskosten tot maximaal ?10.000,- worden vergoed. Ook dit jaar is daar overigens een vergoeding voor maar dan heb je een aanvullende verzekering met 3 of 4 sterren nodig. De vergoeding van 2013 is 75% tot maximaal 200,- per element, met een maximum van ?2.500,- per ongeval.  Het verschil met dit jaar is dat de vergoeding in alle aanvullende verzekeringen zit. De vergoeding is ook veranderd, namelijk 100% tot maximaal ?10.000,- per ongeval. Zowel in 2013 als in 2014 moeten we wel eerst toestemming geven.

De behandelingen, die het gevolg zijn van het ongeval, moeten binnen een jaar na het ongeval plaatsvinden. Op deze manier kunnen de behandelingen die je in 2014 moet ondergaan vergoed worden.

Voor de duidelijkheid: de vergoeding voor tandartskosten na een ongeval wordt toegekend vanuit een aanvullende verzekering, de tandartsverzekering staat er in wezen los van wat betreft het ongeval.

Ik hoop dat deze informatie duidelijk is maar wanneer er vragen zijn hoor ik ze natuurlijk graag.

Update: Ook in 2015, 2016 en 2017 gelden deze regels. Voor meer informatie, bekijk ook de vergoedingspagina


Groet,
Michiel

Re: Tandarts kosten door ongeval

Fanatiekeling
Je krijgt op grond van een gewone aanvullende verzekering ( een ster tm vier sterren) deze maximale vergoeding in geval van een ongeval, nl. ?10.000 euro. Een sympathiek gebaar van Zilveren Kruis. Dus met alleen een tandartsverzekering krijg je NIETS. Let op. 
Michiel heeft dit ook al gezegd, maar ik wil er nog een keer extra op wijzen, omdat het een beetje verwarrend is. 

Tandarts kosten door ongeval

Voorbijganger

Kom ik in aanmerking voor de Tandheelkundige kosten na een ongeval 2015 vergoeding van € 10.000 als ik een verzekering afsluit zoals hieronder?

Collectiviteit (KNWU)
Basis Exclusief
Aanvullend 1 ster

Alvast bedankt

Re: Tandarts kosten door ongeval

Community Manager

Dank voor je interesse in onze verzekering, DLL!

De vergoeding voor tandheelkundige kosten na een ongeval zit in 2015 in de aanvullende verzekeringen (1 t/m 4 en ook in de Basis Plus Module). Met het pakket dat jij noemt, zit deze vergoeding dus in je pakket. Op de website vind je alle voorwaarden voor de vergoeding tandheelkunde na een ongeval.

Re: Tandarts kosten door ongeval

Voorbijganger

Maar als ik onderstaande bekijk (zie de link) + aanvullend 1 ster staat er het volgende

Collectiviteitsvoordeel via KNWU - Leden
U ontvangt geen extra vergoeding voor Tandheelkundige kosten na een ongeval


https://vergoedingen.zilverenkruis.nl/tandheelkundige-kosten-na-een-ongeval

Re: Tandarts kosten door ongeval

Community Manager

Hoi DLL,

ik snap nu je verwarring. Je krijgt de vergoeding die hoort bij de aanvullende verzekering die je kiest.
Geen extra vergoeding betekent dat je niet bovenop deze vergoeding nog meer vergoed krijgt als je dit collectief hebt.

Re: Tandarts kosten door ongeval

Voorbijganger

Ok inclusief het collectief is de vergoeding dus max 10.000€. Als dit het geval is stap ik over naar zilveren kruis

Re: Tandarts kosten door ongeval

Community Manager

Klopt helemaal, DLL! Welkom bij Zilveren Kruis.

Re: Tandarts kosten door ongeval

Fanatiekeling

De Basis Plus Module , €3,56, geeft ook al deze €10.000 euro vergoeding voor tandartskosten na een ongeval.

Re: Tandarts kosten door ongeval

Fanatiekeling

Er moet wel toestemming gevraagd worden voorafgaand aan de behandeling. Er moet een behandelplan met X-foto's worden ingeleverd.

Re: Tandarts kosten door ongeval

Webcare

Nuttige toevoeging weer Elze30!

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Gevallen en steunkies brug breekt. Vergoeding implantaat en kroon?

Nieuwkomer

Ik ben een paar jaar terug gevallen op station Utrecht CS. Ik kreeg een duw, voor ik me herstelde kreeg ik nog een duw, lag nog goed met mijn hoofd van de grond maar toen werd mijn hoofd op de grond gesmakt. Mogelijk een koffer of iemand die op mij stapte. Hoorde kraken. Veel schade, het meeste aan mijn gebit. De dader riep dat hij het niet express deed en dus mocht hij gaan. 

Ik zou al een implantaat krijgen met brug, deels op dat implantaat, deels op een hoekkies van mijzelf. Die hoekkies bleek na die val bij het volgende tandartsbezoek zodanig gebroken te zijn dat die er uit moest. Dat werden dus 2 implantaten ipv 1 en 2 kronen ipv 1. 

Ik zou van Zilveren Kruis een extra vergoeding krijgen en moest dat aan mijn tandarts vragen. Die zei dat hij er niet bij was toen ik viel dus hij kan er niets over zeggen. 

Ik heb geld geleend voor deze extra behandeling en ik betaal hier nog steeds aan terug. De 'onschuldige' dader had dit met zijn WA kunnen vergoeden. 

Hoe kan ik bewijzen dat ik gevallen ben? Ik lees dat er een forse vergoeding is bij tandheelkundige kosten na een ongeval. Ik heb alleen een vaag mailtje van de NS en een ziekenhuis dat geen foto wou maken omdat dit mij mijn hele eigen risico zou kosten. Aangezien ik een ferme hersenschudding bleek te hebben snapte ik hier niets van. Een foto zou verhelderend geweest zijn. 

Ik heb dus geen vergoeding ontvangen.

1 - is dit nou iets wat in aanmerking zou komen voor vergoeding na ongeval?

2 - hoe bewijs ik dat ik gevallen ben en niet tegen de muur aanliep (zoals mijn tandarts als mogelijkheid gaf bijvoorbeeld). Deze tandarts is inmiddels het land uit dus ik kan niets meer vragen. Heb alleen wat x-ray foto's.

Graag uw antwoord en alvast bedankt

Re: Gevallen en steunkies brug breekt. Vergoeding implantaat en kroon?

Community Manager

@MaartjevanderZee Wat een nare situatie Maartje. Voor de vergoeding van tandheelkundige kosten na een ongeval is een machtiging nodig. De tandarts dient bij ons een verzoek in waarna wij de aanvraag beoordelen. Je geeft aan dat jouw tandarts er alleen mee is gestopt, dus dat is lastiger. Weet je of er rontgen foto's beschikbaar zijn van vóór dat je gevallen bent én van erna? Dat is namelijk belangrijk voor de beoordeling van de aanvraag. Wellicht dat jouw nieuwe tandarts allebei in een dossier heeft. Als dat het geval is kan hij alsnog een aanvraag indienen. Helpt deze informatie je al iets verder? Als je nog meer vragen hebt hoor ik het graag.