Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Implantaten: waarom geen vergoeding voor preventieve zorg?

Gast

Beste mensen,

Onlang tweetal nota's ingezonden terug met bericht wij betalen deze niet.

 

Ik vind dit zeer vreemd laat me uitleggen:

 

bijna 10 jaar geleden krijg ik tweetal implantaten vergoed uit de basis verzkering immers dit was op advies van specialist en onderzocht door specialist ZK en akkord bevonden.

 

Nu pas dient er een medische controle plaats te vinden immers je kunt wel implanteren maar dat moet wel eens 1x een kaakfoto gemaakt te worden om te bekijken of alles nog goed zit.

 

Immers bij problemen die je pas kunt zien bij een foto moet implanteloog ingrijpen, zo niet zijn de kosten nadien veel hoger en moet er  operatief worden ingegrepen.

Dus prima zorgen om voordat kosten zouden kunnen ontstaan preventief optreden !!

Wanneer iemand b.v. een kunstheup heeft of ander kunstmiddelen in haar licham zal toch zo nu en dan controle plaats moeten vinden wil je de kosten kunnen beperken.

 

Ik vind dit en zeer vreemde gang van zaken je betaalt kosten implantaten met niet de preventie.

 

Juist preventie voorkomt veel kosten, maar nu wordt een verzekerde gewoonweg gestraft en niet anders.

Gaarne uw inhoudelijk commentaar met uitleg waarom een aasuradeur zoals ZK zo denkt te moeten handelen en in feite een verzkerde en zijn behandelaar afstraft.

19/06/16

 

Implantaten: waarom geen vergoeding voor preventieve zorg?

2 ANTWOORDEN

Implantaten: waarom geen vergoeding voor preventieve zorg?

Community Manager

Ik heb van je reactie een nieuw topic gemaakt. Een interessant onderwerp, preventie en zorgkosten (vergoeding). 

 

Je geeft aan dat er twee ingezonden nota's niet betaald / vergoed worden.

Om een goed antwoord te kunnen geven wil ik eerst even nagaan om wat voor behandeling het precies gaat.  

 

Als ik je verhaal lees, heb ik het idee dat het gaat over implantaten ter ondersteuning van een tandprothese, zoals een klikgebit. De (niet betaalde) behandeling is dan een röntgenfoto, door de tandarts / implantoloog. Klopt dat?

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Implantaten: waarom geen vergoeding voor preventieve zorg?

Gast

Amersfoort,26 juni 2016

 

Dank voor uw reactie, laten we proberen met de historie en het heden e.e.a. te verduidelijken:

 

-plm. 5/6 jaar geleden kon mijn vrouw haar prothese onder en boven niet meer goed in haar mond houden ten gevolge van een zeer geslonken kaak.

-op  advies van tandarts tevens zijnde implantoloog werd haar geadviseerd implantaten te nemen na zijn onderzoek en foto's, dit werd bij ZK aangevraagd en onderzoek via tandarts van ZK volgde met een positief advies: implantaten en een klick prothese boven en onder. Impantaten en klick protehese onder/boven werden toen  betaald uit de basis verzkering van het ZK.

 

-nu in mei 2016 bleek haar klick prothese boven en onder niet meer te houden op de implantaten en veel problemen met eten, aldus werd afspraak gemaakt met tandarts/implantolog dezelfde als boven.

-Aldus dezelfde tandarts/impnatoloog  doet een onderzoek en maakt foto's om te zien in hoeverre de implantaten en de kaak zich hebben gehouden en constateert  impantaten zijn goed maar uw klick prothese boven en onder zijn versleten ,om problemen op te lossen dient  u een nieuwe klick prothese onder en boven aan te schaffen.

(De nieuwe klick prothese boven en onder worden aangevraagd tot op heden nog geen bericht.)

 

Mijn vrouw en ik kunnen niet het verschil zien tussen de historie en nu, immers:

- men doet onderzoek of er opnieuw een klickprothese boven en onder kan worden geplaatst of er ook geen andere problemen kunnen zijn, dan is het voorkomen toch beter dan genezen met veel extra kosten.

- Dit is tevens ook  preventie, daarvoor wordt eigenlijk de verzekerde gestraft, terwijl juist preventie veel meer zou moeten worden bevorderd door verzekeraars w.o. ook ZK, wij denken zelfs dat ZK dit zelf mag beslissen om vanuit de basisverzerkering verzkerde tegemoet te komen.

- Dan is er volgens ons nog diverse andere soorten van preventie te noemen die een verzekeraar i.c. ZK wel vergoed zoals enkele voorbeelden te noemen b.v. heup wederom vernieuwen, knieën, pacemakers, immers om mensen een redelijke manier van fuctioneren te geven lopen vaak noordzaak en prefentie en in elkaar over,

soms ook is er wel eens een grijs gebied.

 

Wij denken dat hier duidelijk sprake is van noodzakelijke zorg die thuis hoort in de basis verzekering vergoeding van het ZK situatie maar eveneens sprake is van preventieve zorg.

 

 

Wij vertrouwen dat ZK opnieuw gaat kijken maar wel met ander ogen en invalshoeken of het niet logisch zoals bovenstaand genoemde  zaak de ingezonden nota's alsnog gaat vergoeden.

Tevens dat niet alleen wij baat hebben bij het inbrengen van onze discussie maar ook vele anderen welk bij ZK zijn verzekerd.

In afwachting en vriendelijke groet,

kritische consument.