Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Waarom moeten kosten door de apotheek gedeclareerd worden?

Voorbijganger

Op 4 februari 2016 heb ik de kosten van de apotheek gedeclareerd.
Ik moest dit bij de apotheek contant betalen. (eur 43,64)

Op 9 februari ontvang ik bericht dat deze kosten door de zorgverlener moeten worden gedeclareerd.
Zij doen dat echter niet.
Wat maakt het nu uit of de zorgverlener of ik dat bij jullie declareer?

Het is dezelfde nota. Op de nota staat dat het contant is betaald, dus wat is de toegevoegde waarde van het opsturen door de zorgverlener?

De zorgverlener is overigens een spoedapotheek welke is gehuisvest in de huisartsenpraktijk. Dus ik ga er van uit dat dit een erkende apotheek is.

 

Ik hoop op een spoedig antwoord van jullie met een motivatie waarom dit zo is geregeld.

 

Jack van Kleef

Waarom moeten kosten door de apotheek gedeclareerd worden?

11 ANTWOORDEN

Re: Waarom moeten kosten door de apotheek gedeclareerd worden?

Community Manager

@Van Kleef Welkom bij de community! 

Ik kan me voorstellen dat dit een beetje dubbel kan overkomen. Zoals je al aangeeft:  "Wat maakt het nu uit of de zorgverlener of ik dat bij jullie declareer?"

 

Dit heeft te maken met de techniek en de afspraken met de zorgverleners.

Kosten die uit de basisverzekering komen worden nooit rechstreeks betaald aan de verzekerde. Dit heeft te maken met de manier zoals de systemen zijn ingeregeld. In jouw situatie is er dus sprake geweest van een automatische afkeuring.  De rekening komt niet van de zorgverlener. 

 

Vervelend dat de apotheek de kosten niet wil declareren. 

Ik heb gesproken met mijn collega van de declaratieafdeling. Ze wil graag je polisgegevens. Dan kan ze even goed naar de declaratie kijken en hem opnieuw in behandeling nemen, zodat hij niet uitvalt op de manier van declareren. Zou je daarom in een privé bericht je polisnummer en geboortedatum willen toesturen? 

 

 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Waarom moeten kosten door de apotheek gedeclareerd worden?

Fanatiekeling

Maar nu ontbreekt er wat in het verhaal van Zilverenkruis.

Het is goed mogelijk dat Zilverenkruis deze spoed-apotheek niet gecontracteerd heeft. Bij een niet gecontracteerde apotheek gelden de preferentie-regels: dwz je krijgt de medicijnen alleen vergoed als het precies de preferente middelen zijn, die Zilverenkruis op haar preferentelijst heeft staan. Zie farmaceutisch reglement 2016 op pagina 6 artikel 3.5 : https://www.zilverenkruis.nl/VergoedingenDownloads/Reglement-Farmaceutische-zorg-2016.pdf 

Deze voorwaarde wordt hopelijk niet echt toegepast bij een spoedapotheek? 

Ik vind de voorwaarde, dat alleen preferente middelen worden vergoed bij een ongecontracteerde apotheek, enigszins onredelijk. Want ZK zou in ieder geval wel de afleverkosten volgens het gemiddelde gecontracteerde tarief moeten betalen! Zoals ZK het nu geregeld heeft is dit een onredelijke polisvoorwaarde! 

Het is heel vervelend als het zo moet lopen! Graag uitleg waarom Zilveren Kruis sommige spoedapotheken niet heeft gecontracteerd. 

Het zou handig zijn als de naam van de apotheek genoemd werd. Of deze apotheek inderdaad geen contract heeft ( hetgeen ik verwacht) kan opgezocht worden in de zorgzoeker. Zie https://zorgzoeker.zilverenkruis.nl

Als het waar is dat Zilverenkruis soms geen vergoeding geeft bij spoedapotheken, dan zou dit meer in de openbaarheid gebracht moeten worden. Dan kunnen de verzekerden kiezen voor een andere apotheek of voor een andere zorgverzekeraar.

 

Klik ook op de bijlage die zowel het betreffende artikel uit het farmaceutisch reglement laat zien als de pagina van de website waar opgezocht kan worden of er een contract is.

 

 

Groet, Feina.

Re: Waarom moeten kosten door de apotheek gedeclareerd worden?

Community Manager

Hoi Feina, 

Je bent in je uitleg en informatie al een paar stappen verder.

Ik wacht eerst nog op de informatie van Jack. Dan kunnen we, zoals aangegeven, even goed naar de declaratie kijken en hem opnieuw in behandeling nemen. 

Wanneer we precies weten wat er aan de hand is, kunnen we hier (indien nodig) ook verder op ingaan. 

 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Waarom moeten kosten door de apotheek gedeclareerd worden?

Fanatiekeling

Ik dacht dat enige achtergrond informatie wel nuttig was. 

 

Als iemand op het forum iets vraagt en als dit verder helemaal privé wordt afgehandeld, dan worden de andere forumleden hier niet wijzer van. 

Groet, Feina.

Re: Waarom moeten kosten door de apotheek gedeclareerd worden?

Community Manager

Ik ben het met je eens Feina dat andere forumleden ook wijzer moeten kunnen worden van een situatie / forumpost. Laten we daarom eerst kijken wat precies de situatie is voordat we er dieper op ingaan. Mijn collega heeft het vermoeden dat het gaat om de techniek. De nota en afhandeling in het systeem zal hierover duidelijkheid kunnen geven

Reactie volgt dan ook openbaar, zodat andere lezers weten wat te doen in een soortgelijke situatie. Maar dan zonder de persoonlijke en medische gegevens van Jack. 

 

@Van Kleef We kijken graag naar je declaratie om te zien wat er precies aan de hand is. Lukt het met het privébericht? 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Waarom moeten kosten door de apotheek gedeclareerd worden?

Voorbijganger

Hoi Eva,

 

Mijn polisnummer is *nummer verwijderd*. Het betreft mijn declaratie van 4 februari 2016 voor een bedrag van 43,64. De spoedapotheek in de huisartsenpost van Alkmaar heeft mij gezegd dat zij dit onderdeel niet rechtstreeks kunnen declareren en daarom moest ik contact afrekenen. Of zij wel of niet een contract hebben met ZK weet ik niet.
Vriendelijke groet,

Re: Waarom moeten kosten door de apotheek gedeclareerd worden?

Community Manager

@Van Kleef Bedankt voor je bericht. Ik heb het relatienummer even verwijderd. De nota is opnieuw verwerkt en valt nu onder het eigen risico. Omdat je het al aan de apotheek hebt betaald brengen we het niet opnieuw in rekening. De € 43,64 gaat dus af van de € 385,- eigen risico. De dienstapotheek is gecontracteerd en had rechtstreeks moeten declareren. Doordat ze dit niet hebben gedaan is de nota afgewezen. Geeft dit zo antwoord op je vraag?

Re: Waarom moeten kosten door de apotheek gedeclareerd worden?

Fanatiekeling

Ik heb het contract van deze dienstapotheek Alkmaar nagezocht in de Zorgzoeker

 

Ik kan niet vinden welk contract deze apotheek heeft. Deze apotheek heeft geen IDEA contract, noch een Preferent contract. Zie afbeelding in de bijlage. Dus is dit een derde soort contract, een " non-contract"? Waar kan ik in de polisvoorwaarden vinden dat er deze derde mogelijkheid is en wat zijn de voorwaarden? 

 

Groet, Feina.

Re: Waarom moeten kosten door de apotheek gedeclareerd worden?

Community Manager

@Feina Dienstapotheken vallen niet onder één van de twee contractvormen voor reguliere apotheken. Hier worden landelijk afspraken over gemaakt. Minister Schippers bepaalt de maximum tarieven. Voor het verschil tussen de gestelde maximum tarieven en de daadwerkelijke kosten van de bedrijfsvoering is een subsidieregeling ingevoerd. Volgens mij valt een dienstapotheek eerder onder spoedeisende zorg dan onder het reguliere reglement. Maar voordat we hier eindeloos op doorgaan: @Van Kleef, is je vraag zo beantwoord? @Feina Ik wil er voor waken dat we ons weer verliezen in details die voor het merendeel van onze forum-leden en bezoekers niet relevant zijn. 

Re: Waarom moeten kosten door de apotheek gedeclareerd worden?

Fanatiekeling

Je hebt gelijk dat we niet teveel moeten uitweiden. Maar het is wel zo dat er dingen naar boven komen die wellicht niet door de polisvoorwaarden gedekt zijn.  ( zo ook bij de niet gecontracteerde fysio, waar ZK niet direct de bijbehorende polisvoorwaarde geeft bij de vraag waar ik kan vinden dat ZK niet de screening apart vergoedt). Als ZK dit niet direct kan aangeven, zoek ik dat op in de polisvoorwaarden en als blijkt dat de polisvoorwaarden niet kloppen moet dit natuurlijk wel ergens onder de aandacht worden gebracht. Als het wèl goed in de polisvoorwaarden zou staan, is het toch zo eenvoudig om even het artikelnummer en onderdeel van de polisvoorwaarde te vermelden.

 

In het farmaceutisch regelement staat dat er drie soorten apotheken bestaan in de artikelen 3.3, 3.4 en 3.5. ( resp. IDEA, preferentie- en geen-.contract). Echter er staat niets over dienstapotheken. 

Groet, Feina.

Re: Waarom moeten kosten door de apotheek gedeclareerd worden?

Voorbijganger

Ik dank iedereen hartelijk en ben tevreden met de uitkomst.