Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Nieuwkomer

Zilveren Kruis melde mij in 2017 op het forum:  in 2018 jaarrecepten te accepteren. ik liet bij de dokter een jaarrecept uitschrijven ( met deze opmerking ). Oke, bij de apotheek wilden ze me dat niet meegeven, alleen voor 3 maanden. De apotheker zei dat ze anders te weinig verdienden om hun bedrijf en eigen inkomen gezond te houden met al het personeel. ik zei: u hoeft dan toch slechts 1 x per jaar de toonbankhandeling te doen cq werk te verzetten. Maar neen, ze deden het niet. ik gebruik slecht 1 recept, hoe is het voor mensen die bijvoorbeeld 3 recepten hebben, die ze tesamen afnemen. hebben deze 3 x toonbankkosten te betalen. betaalt de zorgverzekeraar ook de toonbankkosten van de apotheek?

ik heb nu een aspirinerecept 80 mg van de dokter en een 1ste 3 maanden dosis gehaald bij de apotheek. betaalt de zorgverzekeraar deze 3mmandskosten met toonbankactie ook?

ik hoor graag van u. 

 

 

Dit bericht hebben we verplaatst vanuit het Denk-mee idee 'Aspirine adviseren ipv carbasalaatcalcium'. Hier kunnen we verder in gesprek over het verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden. Zie voor meer achtergrondinformatie over het langer verstrekken van medicijnen ook het Denk-mee idee 'Goedkope chronische preferente medicijnen voor 6 maanden verstrekken ipv 3 maanden'.

Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

17 ANTWOORDEN 17

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik wil dit graag even voor je uitzoeken @Kruis46. Onze voorwaarden zijn inderdaad veranderd. Dit staat bij de online vergoeding Medicijnen:

'Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk om bepaalde medicijnen voor een periode langer dan 3 maanden mee te krijgen. U kunt zelf kiezen of u dat wilt. Maar uw situatie moet dat wel toelaten. Uw veiligheid moet niet in gevaar komen. Overleg samen met uw voorschrijver voor welke periode u medicijnen meekrijgt.'

 

Op onze pagina over het geneesmiddelenbeleid vind je meer informatie. In het reglement Farmacie staat dit hierover:

9.1 Standaard vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden
Per voorschrift heeft u aanspraak op en/of worden de kosten van de geneesmiddelen maximaal vergoed voor een periode van:
• 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking wanneer die meer bevat dan voor 15 dagen, indien het een voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft;
• 3 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed ingestelde patiënten. Uitzonderingen zijn door ons aangewezen geneesmiddelen die geschikt zijn om voor een langere periode af te leveren én de orale anticonceptiva. Deze middelen dienen in de regel voor 1 jaar te worden verstrekt;
• 1 maand, indien de kosten per geneesmiddel per maand meer dan € 1.000,- bedragen gedurende de instelperiode
(eerste 6 maanden) na de eerste uitgifte;
• 1 maand in overige gevallen;
• 15 dagen, bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg tijdens de palliatieve en terminale fase) tenzij er tussen professionals, zoals huisarts, wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten) specifieke afspraken zijn gemaakt.

 

Ik denk dat jij te maken hebt met 1 van de apothekers die niet zo blij is met ons beleid. Zie daarover dit bericht in het AD.

Zou je mij jou relatienummer willen sturen in een privébericht? Dan zoek ik je gegevens erbij. En kan ik onze adviserend apotheker om advies vragen. Je stuurt mij een privébericht door naast mijn foto op mijn naam te klikken.

 

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Nieuwkomer

"Ik denk dat jij te maken hebt met 1 van de apothekers die niet zo blij is met ons beleid. Zie daarover dit bericht in het AD."

 

Hoe triest en grappig tegelijk deze tekst... Ik kan je verzekeren, er is geen enkele apotheker in Nederland blij met dit beleid van Zilveren Kruis (anders dan de apothekers werkzaam voor Zilveren Kruis zelf). Dit beleid van Zilveren Kruis druist loodrecht in tegen de in 2017 gemaakte landelijke afspraken over de aflevertermijnen:

 

https://www.knmp.nl/downloads/akkoord-afspraken-prescriptieregeling.pdf

 

 

Negen organisaties zetten hun handtekening onder het ‘Akkoord Afspraken Prescriptieregeling’: Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VenVN), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA).

 

In deze landelijke afspraak die ook onderschreven is door Zorgverzekeraars Nederland staat een maximale aflevertermijn van 3 maanden voor chronische medicatie. Uitsluitend anticonceptiva en insulines kunnen (mits de houdbaarheid dat toelaat) voor maximaal 12 maanden tegelijk verstrekt worden. Uitzonderingen zijn mogelijk bij verblijf in buitenland of in verband met vakantie in het buitenland.

 

Lees ook nog even:

De aflevertermijn voor geneesmiddelen is in de meeste Europese landen korter dan de in Nederland gangbare 90 dagen, blijkt uit een inventarisatie van BENU Apotheken. Dit meldt het Pharmaceutisch Weekblad in de editie van 16 februari 2018. Door de aflevertermijnen te verlengen tot 6 of zelfs 12maanden [door Zilveren Kruis], zoals ter discussie staat, zondert Nederland zich volgens BENU totaal af van naburige landen.

 

https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2018/aflevertermijn-in-nederland-langer-dan-elders-in-euro...

 

Verder:

Er is geen afleverplicht voor een apotheker. Er kan dus gewoon geweigerd worden. Als een apotheker van mening is dat afleveren [voor 12 maanden] niet verantwoord is dan moet er zelfs geweigerd worden om af te leveren. Wel bestaat er een zorgplicht: als er b.v. een patiënt aan de balie staat die acuut een glucagon pen nodig heeft en geen recept heeft, kan de apotheker zonder tussenkomst arts besluiten die uit te leveren. Ook een antibioticum kuur die in op basis van de beschikbare informatie veilig afgeleverd zou kunnen worden aan die specifieke patiënt zal gewoon afgeleverd moeten worden.

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Fanatiekeling

@corine, nu maak jij een fout in de tekst van de betreffende polisvoorwaarde. Deze polisvoorwaarde is begin januari gewijzigd ( voor 2018) en staat nu in een APART wijzigingen overzicht. Ik heb begin januari nog het DRINGENDE verzoek gedaan, om net als in 2017, de errata en addendums, vast te hechten aan het betreffende document ( de polisvoorwaarden resp. Farmaceutisch reglement). ZK heeft geweigerd dit te doen. De aanpassing in januari is gemaakt, omdat de apothekersorganisatie protest had aangetekend en de apothekers de overeenkomsten DUS nog niet getekend hadden. De actuele tekst van deze polisvoorwaarde is: ( klik en kijk op pagina 2, artikel 9.1  https://www.zilverenkruis.nl/VergoedingenDownloads/wijziging-op-reglement-farmacie-2018.pdf) .

Conclusie: De wijziging moet ter plaatse in het farmaceutisch reglement aangebracht worden ( via een aangehecht erratum), anders ontstaan er ernstige conflicten aan de balie van de apotheek. Hiervan is de topicstarter helaas al het slachtoffer.
Per voorschrift heeft u aanspraak op en/of worden de kosten van de geneesmiddelen maximaal vergoed voor een periode van:
• 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking wanneer die meer
bevat dan voor 15 dagen, indien het een voor de verzekerde nieuwe
medicatie betreft;
• 3 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed
ingestelde patiënten. Uitzonderingen zijn door ons aangewezen geneesmiddelen die geschikt zijn om voor een langere periode af te leveren én de orale anticonceptiva. Deze middelen kunnen in voor- komende gevallen voor langer dan 3 maanden tot maximaal een jaar worden verstrekt;
• 1 maand, indien de kosten per
geneesmiddel per maand meer dan

€ 1.000,- bedragen gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden) na de eerste uitgifte;
• 1 maand in overige gevallen;
• 15 dagen, bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis
(farmaceutische zorg tijdens de palliatieve en terminale fase) tenzij er tussen professionals, zoals huisarts, wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten) specifiek

Groet, Feina.

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Fanatiekeling

@Kruis46,

 

ik probeer jouw vraag over het aspirinerecept nog te beantwoorden.

Ja, ik denk dat ZK dit vergoedt, inclusief Afleveringskosten. Waarom dacht je van niet? Zie de bijlage: www.medicijnkosten.nl zegt dat het gewoon vergoed wordt.

Groet, Feina.

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik ben nog bezig met jouw reactie van vrijdag, @Feina. Hiervoor heb ik mijn collega's bij Product Management nodig. Zodra ik mee weet, kom ik erop terug!

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik heb bevestigd gekregen dat we ook het reglement Farmacie met de wijzigingen gaan samenvoegen tot 1 pdf. Zodra dat klaar is, komt deze ook op de website. Dat gaat verder buiten mij om @Feina. Maar ik ga ervan uit dat het goed komt.

 

De vraag van @Kruis46 heb ik voor de zekerheid nog even voorgelegd aan onze expert. Zodra ik antwoord heb, laat ik dat nog even weten.

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik heb een reactie gekregen van onze specialist op jouw vraag gekregen @Kruis46: De term ‘toonbankactie’ kennen we niet, maar wij zullen de terhandstellingskosten voor een kwartaallevering vergoeden. Wanneer een apotheker evenwel oneigenlijk recepten splitst (vaker aflevert dan op grond van het recept en zijn professioneel handelen verwacht mag worden) dan zullen wij daar bij een eventuele controle op ingrijpen.

 

Kun je met dit antwoord uit de voeten?

 

 

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Gast

Ik heb even een vraagje over een voor mij onduidelijke tekst op deze siet.

Bij een IDEA-contract kiest de apotheek het merk

Met de meeste apothekers hebben wij een IDEA-contract. Deze apothekers mogen zelf het merk van uw geneesmiddel kiezen. Hierdoor heeft u als patiënt meer mogelijkheden. Apotheken met een IDEA-contract vindt u met de Zorgzoeker. Als de apotheek een IDEA-contract heeft, staat dit erbij.

Deze zin bedoel ik Hierdoor heeft u als patiënt meer mogelijkheden.

welke mogenlijkheden wordt hier bedoelt

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Webcare

Goedemiddag Hatm,

 

Ik verbaas me eerlijk gezegd wel een beetje over deze zin. Het is namelijk niet zo dat je keuze hebt uit meerdere merken bij een IDEA-contract. Heb intern ook even contact gehad met diverse collega's. Blijkbaar zijn de mogelijkheden als volgt: bij een preferentiecontract wordt altijd maar 1 merk geleverd dat door ons is uitgekozen. Bij een IDEA-contract krijgt de apotheek een vast bedrag en kiest zelf het merk bij de inkoop. Bij de levering van het medicijn is er dus niet 1 merk, maar zijn er meerdere mogelijkheden van merken (welk merk het uiteindelijk wordt, wordt dus wel door de apotheek bepaald).

 

Deze zin vind ik verwarrend. Ik ga daarom de website hierop aan laten passen. Kun je je wel vinden in mijn uitleg?

 

Groeten, Michiel

Wil jij ook een leuke persoonlijke handtekening? Dit kun je gemakkelijk doen via de instellingen van jouw profiel.

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Fanatiekeling

Ik ben het ermee eens dat de tekst tot verwarring leidt. Je hebt als patient bij een IDEA apotheek namelijk niets te kiezen. Soms kan echter in overleg een ander middel meegegeven worden. Maar als de apotheker weigert, krijg je als verzekerde van ZK geen enkele vergoeding. ( dus dan betaal je alles zelf als je toch een ander middel wil).

De enige kans is om het middel bij een andere ( IDEA)-apotheek te betrekken. Die levert misschien toevallig het middel dat jij juist graag had willen hebben. Je kunt eerst naar een apotheek opbellen om te vragen welk middel zij wilen leveren.

Maar pas op: veel apotheken kunnen in elkaars bestanden kijken. Dus een andere apotheek (mits in de buurt), kan precies zien wat aan jou eerder werd afgeleverd. Dit kàn misschien in je nadeel werken.

 

 

Groet, Feina.

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Stamgast

Het ziet er naar uit (reactie van @Wellicht is het verstandig voor Zilverenkruis om hun eigen e-Aptheek te gaan starten en daar alle chronische patienten in onder te brengen. Is voor de verzekerde beter (lagere premie) omdat Zilverenkruis minder kosten hoeft te betalen.

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Bedankt voor je reactie @boumacor.

 

Dat een apotheker betaald wordt voor zijn werk, is logisch. Maar dat vind jij ook volgens mij. Voor jou zit de nuance bij het verstrekken voor medicijnen aan chronisch zieken omdat van tevoren al vaststaat dat deze mensen die medicijnen moeten blijven gebruiken. Voor deze mensen stel je een E-apotheek voor. Zeg ik dat juist? Zouden hieraan ook nadelen kunnen zitten? Wat denk jij?

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Stamgast

Dat een apotheker betaald moet worden is duidelijk @Corine V Maar in het geheel is het  natuurlijk gewoon een onderneming. In veel ondernemingen is het zo dat je nu eenmaal niet op alles geld kan verdienen. Ben zelf ook ondernemer en met het ene verdien je nu immers meer dan het andere.

We moeten er voor waken dat de apotheker in Nederland niet een soort Griekse status krijgt (zie ook  https://nl.express.live/2014/03/18/griekenland-telt-een-absurd-aantal-apothekers-en-dokters-exp-2035... wij als samenleving / verzekerde / verzekeraars moeten dit allemaal betalen. Constant horen en zien we op TV dat de zorg duurder wordt. Nu komt dit zeker niet alleen door de apothekers (heb zelf deze zomer 2 x 5 dagen in het ziekenhuis gelegen, daar kan ook nog veel verbeterd worden). Het is wel een eenvoudige besparing om voor de chronische patiënten de medicijnen voor een langere periode mee te geven. Immers de uitgifte kosten van deze apothekers (ca 6,40) is vaak duurder dan de medicijnen voor de periode van 3 maanden. Ik vind het dan ook heel dapper van Ziverenkruis dat zij de stap hebben gezet naar 1 jaars recepten. 

Het nadeel wat ik zie is dat mensen wellicht medicijnen over houden wanneer er een verandering (operatie, overlijden etc) optreed. We moeten er wel voor waken dat deze niet in het oppervlakte water komt, dus een inzameling maken net als spaarlampen, afgewerkt vet etc bij de supermarkten ??

Wat ik ook lees is dat een aantal apothekers hier niet blij van worden. Om nu mensen te helpen de overstap te maken naar een eApotheek en om. de kosten verder te drukken (winst die normaal bij de apotheek blijft kan dan terug naar de verzekeraar) lijkt het mij een verstandig punt dat zilverenkuis hun eigen eApotheek start zodat mensen hun medicijnen gewoon voor een periode van 12 maanden kunnen bestellen.

Natuurlijk zal er vanuit de apothekers tegengas komen, hetzelfde hadden we toen we in Limburg de kolenmijnen gingen sluiten. Dat soort reacties zie je altijd met veranderingen in de samenleving.

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Bedankt voor je toelichting @boumacor. Ik heb jouw vraag over een E-apotheek voorgelegd aan onze zorginkoper farmacie. Ik heb namelijk geen idee of wie hier plannen voor hebben. Het zou eigenlijk wel een leuk 'Denk-Mee' idee zijn bedenk ik me nu ;-). Ik laat je nog weten wat onze zorginkoper hierover zegt!

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Stamgast

Hallo @Corine V Ik ben zeer benieuwd wat ze er van vinden. Hoop niet dat het een discussie gaat worden over "core business" een dat men het voordeel voor en de patienten en voordeel voor de organisatie ziet. Ik ben op de hoogte dat de medicijnkosten niet de grootste kostenpost zijn, maar op deze manier kunnen we eenvoudig wat besparen en da's goed voor iedereen

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Zilveren Kruis heeft op dit moment geen plannen om zelf een (online) apotheek te starten @boumacor

 

Om aan de wens van onze klanten te voldoen hebben wij het mogelijk gemaakt dat geneesmiddelen voor een periode langer dan 3 maanden kunnen worden afgeleverd. Dit kan voor onze klanten resulteren in minder bezoeken aan de apotheek en lagere zorgkosten die ook ten laste kunnen komen van het eigen risico.

 

Helaas constateren we dat onze klanten nog niet in alle gevallen de geneesmiddelen voor een langere periode mee kunnen krijgen. Wij blijven met zowel apothekers als voorschrijvers in gesprek over ons beleid om te stimuleren dat geneesmiddelen voor een langere periode worden meegegeven als dat in de individuele situatie goed mogelijk is. Daarnaast merken we ook dat nog niet alle klanten goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden om geneesmiddelen voor een langere periode mee te krijgen of op een andere manier en moment te krijgen. De komende periode gaan we hier in onze communicatie meer aandacht aan geven.

 

Wij hebben op dit moment overigens ook al online apotheken gecontracteerd, dit zijn de volgende: Efarma, Nationale apotheek en Thuisapotheek.

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Stamgast

@Corine Vbedankt voor je bericht. Ik zit nu bij eFarma, maar zo te zien ga ik over naar een andere apotheek.