Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Nieuwkomer

Zilveren Kruis melde mij in 2017 op het forum:  in 2018 jaarrecepten te accepteren. ik liet bij de dokter een jaarrecept uitschrijven ( met deze opmerking ). Oke, bij de apotheek wilden ze me dat niet meegeven, alleen voor 3 maanden. De apotheker zei dat ze anders te weinig verdienden om hun bedrijf en eigen inkomen gezond te houden met al het personeel. ik zei: u hoeft dan toch slechts 1 x per jaar de toonbankhandeling te doen cq werk te verzetten. Maar neen, ze deden het niet. ik gebruik slecht 1 recept, hoe is het voor mensen die bijvoorbeeld 3 recepten hebben, die ze tesamen afnemen. hebben deze 3 x toonbankkosten te betalen. betaalt de zorgverzekeraar ook de toonbankkosten van de apotheek?

ik heb nu een aspirinerecept 80 mg van de dokter en een 1ste 3 maanden dosis gehaald bij de apotheek. betaalt de zorgverzekeraar deze 3mmandskosten met toonbankactie ook?

ik hoor graag van u. 

 

 

Dit bericht hebben we verplaatst vanuit het Denk-mee idee 'Aspirine adviseren ipv carbasalaatcalcium'. Hier kunnen we verder in gesprek over het verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden. Zie voor meer achtergrondinformatie over het langer verstrekken van medicijnen ook het Denk-mee idee 'Goedkope chronische preferente medicijnen voor 6 maanden verstrekken ipv 3 maanden'.

Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

10 ANTWOORDEN

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Community Manager

Ik wil dit graag even voor je uitzoeken @Kruis46. Onze voorwaarden zijn inderdaad veranderd. Dit staat bij de online vergoeding Medicijnen:

'Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk om bepaalde medicijnen voor een periode langer dan 3 maanden mee te krijgen. U kunt zelf kiezen of u dat wilt. Maar uw situatie moet dat wel toelaten. Uw veiligheid moet niet in gevaar komen. Overleg samen met uw voorschrijver voor welke periode u medicijnen meekrijgt.'

 

Op onze pagina over het geneesmiddelenbeleid vind je meer informatie. In het reglement Farmacie staat dit hierover:

9.1 Standaard vergoedingsperiode en afleverhoeveelheden
Per voorschrift heeft u aanspraak op en/of worden de kosten van de geneesmiddelen maximaal vergoed voor een periode van:
• 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking wanneer die meer bevat dan voor 15 dagen, indien het een voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft;
• 3 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed ingestelde patiënten. Uitzonderingen zijn door ons aangewezen geneesmiddelen die geschikt zijn om voor een langere periode af te leveren én de orale anticonceptiva. Deze middelen dienen in de regel voor 1 jaar te worden verstrekt;
• 1 maand, indien de kosten per geneesmiddel per maand meer dan € 1.000,- bedragen gedurende de instelperiode
(eerste 6 maanden) na de eerste uitgifte;
• 1 maand in overige gevallen;
• 15 dagen, bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg tijdens de palliatieve en terminale fase) tenzij er tussen professionals, zoals huisarts, wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten) specifieke afspraken zijn gemaakt.

 

Ik denk dat jij te maken hebt met 1 van de apothekers die niet zo blij is met ons beleid. Zie daarover dit bericht in het AD.

Zou je mij jou relatienummer willen sturen in een privébericht? Dan zoek ik je gegevens erbij. En kan ik onze adviserend apotheker om advies vragen. Je stuurt mij een privébericht door naast mijn foto op mijn naam te klikken.

 

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Nieuwkomer

"Ik denk dat jij te maken hebt met 1 van de apothekers die niet zo blij is met ons beleid. Zie daarover dit bericht in het AD."

 

Hoe triest en grappig tegelijk deze tekst... Ik kan je verzekeren, er is geen enkele apotheker in Nederland blij met dit beleid van Zilveren Kruis (anders dan de apothekers werkzaam voor Zilveren Kruis zelf). Dit beleid van Zilveren Kruis druist loodrecht in tegen de in 2017 gemaakte landelijke afspraken over de aflevertermijnen:

 

https://www.knmp.nl/downloads/akkoord-afspraken-prescriptieregeling.pdf

 

 

Negen organisaties zetten hun handtekening onder het ‘Akkoord Afspraken Prescriptieregeling’: Patiëntenfederatie Nederland, Federatie Medisch Specialisten (FMS), Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VenVN), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA).

 

In deze landelijke afspraak die ook onderschreven is door Zorgverzekeraars Nederland staat een maximale aflevertermijn van 3 maanden voor chronische medicatie. Uitsluitend anticonceptiva en insulines kunnen (mits de houdbaarheid dat toelaat) voor maximaal 12 maanden tegelijk verstrekt worden. Uitzonderingen zijn mogelijk bij verblijf in buitenland of in verband met vakantie in het buitenland.

 

Lees ook nog even:

De aflevertermijn voor geneesmiddelen is in de meeste Europese landen korter dan de in Nederland gangbare 90 dagen, blijkt uit een inventarisatie van BENU Apotheken. Dit meldt het Pharmaceutisch Weekblad in de editie van 16 februari 2018. Door de aflevertermijnen te verlengen tot 6 of zelfs 12maanden [door Zilveren Kruis], zoals ter discussie staat, zondert Nederland zich volgens BENU totaal af van naburige landen.

 

https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2018/aflevertermijn-in-nederland-langer-dan-elders-in-euro...

 

Verder:

Er is geen afleverplicht voor een apotheker. Er kan dus gewoon geweigerd worden. Als een apotheker van mening is dat afleveren [voor 12 maanden] niet verantwoord is dan moet er zelfs geweigerd worden om af te leveren. Wel bestaat er een zorgplicht: als er b.v. een patiënt aan de balie staat die acuut een glucagon pen nodig heeft en geen recept heeft, kan de apotheker zonder tussenkomst arts besluiten die uit te leveren. Ook een antibioticum kuur die in op basis van de beschikbare informatie veilig afgeleverd zou kunnen worden aan die specifieke patiënt zal gewoon afgeleverd moeten worden.

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Fanatiekeling

@corine, nu maak jij een fout in de tekst van de betreffende polisvoorwaarde. Deze polisvoorwaarde is begin januari gewijzigd ( voor 2018) en staat nu in een APART wijzigingen overzicht. Ik heb begin januari nog het DRINGENDE verzoek gedaan, om net als in 2017, de errata en addendums, vast te hechten aan het betreffende document ( de polisvoorwaarden resp. Farmaceutisch reglement). ZK heeft geweigerd dit te doen. De aanpassing in januari is gemaakt, omdat de apothekersorganisatie protest had aangetekend en de apothekers de overeenkomsten DUS nog niet getekend hadden. De actuele tekst van deze polisvoorwaarde is: ( klik en kijk op pagina 2, artikel 9.1  https://www.zilverenkruis.nl/VergoedingenDownloads/wijziging-op-reglement-farmacie-2018.pdf) .

Conclusie: De wijziging moet ter plaatse in het farmaceutisch reglement aangebracht worden ( via een aangehecht erratum), anders ontstaan er ernstige conflicten aan de balie van de apotheek. Hiervan is de topicstarter helaas al het slachtoffer.
Per voorschrift heeft u aanspraak op en/of worden de kosten van de geneesmiddelen maximaal vergoed voor een periode van:
• 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking wanneer die meer
bevat dan voor 15 dagen, indien het een voor de verzekerde nieuwe
medicatie betreft;
• 3 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed
ingestelde patiënten. Uitzonderingen zijn door ons aangewezen geneesmiddelen die geschikt zijn om voor een langere periode af te leveren én de orale anticonceptiva. Deze middelen kunnen in voor- komende gevallen voor langer dan 3 maanden tot maximaal een jaar worden verstrekt;
• 1 maand, indien de kosten per
geneesmiddel per maand meer dan

€ 1.000,- bedragen gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden) na de eerste uitgifte;
• 1 maand in overige gevallen;
• 15 dagen, bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis
(farmaceutische zorg tijdens de palliatieve en terminale fase) tenzij er tussen professionals, zoals huisarts, wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten) specifiek

Groet, Feina.

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Fanatiekeling

@Kruis46,

 

ik probeer jouw vraag over het aspirinerecept nog te beantwoorden.

Ja, ik denk dat ZK dit vergoedt, inclusief Afleveringskosten. Waarom dacht je van niet? Zie de bijlage: www.medicijnkosten.nl zegt dat het gewoon vergoed wordt.

Groet, Feina.

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Community Manager

Ik ben nog bezig met jouw reactie van vrijdag, @Feina. Hiervoor heb ik mijn collega's bij Product Management nodig. Zodra ik mee weet, kom ik erop terug!

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Community Manager

Ik heb bevestigd gekregen dat we ook het reglement Farmacie met de wijzigingen gaan samenvoegen tot 1 pdf. Zodra dat klaar is, komt deze ook op de website. Dat gaat verder buiten mij om @Feina. Maar ik ga ervan uit dat het goed komt.

 

De vraag van @Kruis46 heb ik voor de zekerheid nog even voorgelegd aan onze expert. Zodra ik antwoord heb, laat ik dat nog even weten.

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Community Manager

Ik heb een reactie gekregen van onze specialist op jouw vraag gekregen @Kruis46: De term ‘toonbankactie’ kennen we niet, maar wij zullen de terhandstellingskosten voor een kwartaallevering vergoeden. Wanneer een apotheker evenwel oneigenlijk recepten splitst (vaker aflevert dan op grond van het recept en zijn professioneel handelen verwacht mag worden) dan zullen wij daar bij een eventuele controle op ingrijpen.

 

Kun je met dit antwoord uit de voeten?

 

 

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Gast

Ik heb even een vraagje over een voor mij onduidelijke tekst op deze siet.

Bij een IDEA-contract kiest de apotheek het merk

Met de meeste apothekers hebben wij een IDEA-contract. Deze apothekers mogen zelf het merk van uw geneesmiddel kiezen. Hierdoor heeft u als patiënt meer mogelijkheden. Apotheken met een IDEA-contract vindt u met de Zorgzoeker. Als de apotheek een IDEA-contract heeft, staat dit erbij.

Deze zin bedoel ik Hierdoor heeft u als patiënt meer mogelijkheden.

welke mogenlijkheden wordt hier bedoelt

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Webcare

Goedemiddag Hatm,

 

Ik verbaas me eerlijk gezegd wel een beetje over deze zin. Het is namelijk niet zo dat je keuze hebt uit meerdere merken bij een IDEA-contract. Heb intern ook even contact gehad met diverse collega's. Blijkbaar zijn de mogelijkheden als volgt: bij een preferentiecontract wordt altijd maar 1 merk geleverd dat door ons is uitgekozen. Bij een IDEA-contract krijgt de apotheek een vast bedrag en kiest zelf het merk bij de inkoop. Bij de levering van het medicijn is er dus niet 1 merk, maar zijn er meerdere mogelijkheden van merken (welk merk het uiteindelijk wordt, wordt dus wel door de apotheek bepaald).

 

Deze zin vind ik verwarrend. Ik ga daarom de website hierop aan laten passen. Kun je je wel vinden in mijn uitleg?

 

Groeten, Michiel

Wil jij ook een leuke persoonlijke handtekening? Dit kun je gemakkelijk doen via de instellingen van jouw profiel.

Re: Verstrekken van medicijnen langer dan 3 maanden

Fanatiekeling

Ik ben het ermee eens dat de tekst tot verwarring leidt. Je hebt als patient bij een IDEA apotheek namelijk niets te kiezen. Soms kan echter in overleg een ander middel meegegeven worden. Maar als de apotheker weigert, krijg je als verzekerde van ZK geen enkele vergoeding. ( dus dan betaal je alles zelf als je toch een ander middel wil).

De enige kans is om het middel bij een andere ( IDEA)-apotheek te betrekken. Die levert misschien toevallig het middel dat jij juist graag had willen hebben. Je kunt eerst naar een apotheek opbellen om te vragen welk middel zij wilen leveren.

Maar pas op: veel apotheken kunnen in elkaars bestanden kijken. Dus een andere apotheek (mits in de buurt), kan precies zien wat aan jou eerder werd afgeleverd. Dit kàn misschien in je nadeel werken.

 

 

Groet, Feina.