Vergoeding medicinale cannabis

Nieuwkomer

Navraag leert dat Zilveren Kruis medicinale cannabis niet (meer) vergoed. Ook niet uit coulance, wat bij sommige andere zorgverzekeraars nog wel gebeurt.

Reden om niet meer te vergoeden: "wetenschappelijk onderzoek heeft de werking hiervan niet aangetoond".

Dat mag zo zijn, maar in mijn geval helpt medicinale cannabis wel degelijk. Mijn aandoening: onhoudbare neuropathische pijn vanuit de nek met uitstraling naar de armen.

Wie heeft eenzelfde ervaring wat betreft niet vergoeden van medicinale cannabis, maar heeft wel degelijk baat bij het gebruik ervan? Kunnen we gezamenlijk optreden richting ZK, met een beroep op coulance!

Vergoeding medicinale cannabis

2 ANTWOORDEN

Re: Vergoeding medicinale cannabis

Fanatiekeling

De prijs schijnt wel sterk gedaald te zijn.

Groet, Feina.

Re: Vergoeding medicinale cannabis

Webcare

@Bert46, je bent al door mijn collega's geïnformeerd waarom medicinale cannabis door ons niet wordt vergoed.

Voor andere forumlezers leggen we op deze plek het nog eens uit waarom dit besloten is.

 

Wij mogen cannabis niet vanuit de basisverzekering vergoeden. De reden is dat in recent wetenschappelijk onderzoek de werking van medicinale cannabis niet is aangetoond. Om dezelfde reden kiezen wij er ook voor om cannabis niet te vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. De toezichthouders van de zorgverzekeraar zien er op toe dat wij medicinale cannabis niet meer vergoeden vanuit de basisverzekering.

 

Zorginstituut Nederland heeft onderzocht of vergoeding in de toekomst mogelijk is

De minister van Volksgezondheid heeft op 14 augustus 2017 aan Zorginstituut Nederland gevraagd om de werking van cannabis opnieuw te onderzoeken. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen aanleiding is om medicinale cannabis te herbeoordelen. Hiermee wordt medicinale cannabis dus blijvend niet vergoed vanuit het basispakket.  

 

 

 

 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.