Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Geregelde bezoeker

Goedemorgen,

Graag zou ik u, net als andere zorgverzekeraars het volgende willen voorleggen en vragen:

 

Problemen met substitutie levothyroxine houden aan, zoals u uit tweets/blogs etc. kunt lezen. Terwijl de richtlijnen van artsen en apothekers, vanwege mogelijk andere resorptie van het werkzame schildklierhormoon, zich tegen wisseling van merk levothyroxine uitspreken, vindt dit in de praktijk vaak plaats. Met negatieve gevolgen voor patiënten die hierdoor ontregelen.

 

Levothyroxine kent een smalle therapeutische marge. Daardoor kan wisseling van merk resulteren in onder- of overdosering, met veel klachten en medische problemen en ziekteverzuim voor patiënten.

 

De patiëntenvereniging SON heeft laten weten dat geen van de zorgverzekeraars levothyroxine preferent heeft gemaakt. Graag zou ik van u vernemen of u levothyroxine uitzondert van het substitutiebeleid (c.q prijspreferentie) en uitzondert van financiële sturing (IDEA, LPG, malus % substitutie of andere) richting apothekers.

 

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw antwoord.

Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

30 ANTWOORDEN

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Community Manager

@Saskia den Haan Leuk dat je via de community je vraag stelt. 

Ik heb mijn collega's van de afdeling farmacie gevraagd om te reageren. Dit is voor mij namelijk een inhoudelijke vraag. Inmiddels heb ik een reactie ontvangen. Ik geef hem graag door: 

 

Zilveren Kruis heeft er voor gekozen om net als in 2015 ook voor het jaar 2016 geneesmiddelen die door de KNMP in de Handleiding Geneesmiddelensubstitutie beschreven zijn als ‘middelen met een smalle therapeutische breedte’ niet op te nemen in het IDEA assortiment en niet mee te nemen in het preferentiebeleid. Levothyroxine is één van de middelen door de KNMP in de Handleiding Geneesmiddelensubstitutie beschreven als ‘middelen met een smalle therapeutische breedte’ en is daarom niet in het IDEA assortiment opgenomen en is niet preferent gesteld in het preferentiebeleid.

Kan je hier zo verder mee? 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Geregelde bezoeker

Dag Eva,

 

ZK verzocht mij om deze vraag op dit forum te plaatsen. Hartelijk dank voor uw antwoord.


Fijn te horen dat u de KNMP Handleiding Substitutie volgt.
U noemt in het antwoord: het (artikel)preferentiebeleid en IDEA contract. Zover ik begrepen heb gaat het dan om een bepaalde groep aangewezen geneesmiddelen.


Wat is uw beleid voor substitutie van geneesmiddelen die niet opgenomen zijn in het artikelpreferentie of IDEA contract zoals levothyroxine?
Vallen deze nog onder bijvoorbeeld een malus % substitutie?

Of mag ik interpreteren dat er geen enkele financiële reden voor de apotheek is (geen artikelpreferentie, geen IDEA, geen LPG, geen malus % substitutiegraad) om levothyroxine te substitueren wanneer eenmaal een patiënt is gestart met een bepaald merk (specialité of generiek)?

 

 

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Community Manager

@Saskia den Haan  Ik heb nog even navraag voor je gedaan hoe dit precies zit. Er is vanuit Zilveren Kruis geen beleid dat stuurt op substitutie tussen de merken op deze specifieke stofnaam.

Kan je zo verder met deze informatie?

 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Geregelde bezoeker

Hartelijk dank weer voor uw antwoord.

 

Navraag leerde dat men in de apotheek toch soms moet toeleggen op de inkoopsprijs voor een spécialite.

Ik vond in uw Reglement Farmaceutische Zorg 2016, deze passage:

"In de Regeling zorgverzekering vindt u in bijlage 1A welke geneesmiddelen als onderling vervangbaar zijn aangemerkt. Onderling vervangbare geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die: a kunnen worden toegepast bij een gelijksoortig indicatiegebied; en b worden toegediend via een gelijke toedieningsweg; en c in het algemeen zijn bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie.
Onderling vervangbare geneesmiddelen worden ingedeeld in groepen (clusters). Per cluster stelt de overheid een vergoedingslimiet vast. Deze limiet is gebaseerd op de gemiddelde prijs van de geneesmiddelen in dat cluster. Is de inkoopprijs hoger dan de vergoedingslimiet? Dan vergoeden wij het meerdere niet. U moet het bedrag boven de vergoedingslimiet dan betalen – als eigen bijdrage – aan de apotheek."

 

 

Kan het zijn dat dit ook bij uw zorgverzekering voor levothyroxine van toepassing is?
Dat ondanks dat levothyroxine niet preferent en niet in IDEA is opgenomen, er toch een financieel probleem bestaat als het om vergoeding specialité aan de apotheek gaat?Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Fanatiekeling

Volgens mij heb je dan met overheidsbeleid te maken.  Kijk op www.medicijnkosten.nl

Ik heb als bijlage een schermafbeelding van de kosten van levothyroxine 100 stuks 100mg. Daar staat niets bijzonders bij. De prijs is trouwens ook laag. 

 

Groet, Feina.

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Community Manager

@Saskia den Haan  Ik heb je vraag weer voorgelegd bij mijn collega van de farmacie afdeling. 

@Feina Goed om te zien dat je meedenkt met Saskia.

Zodra ik het antwoord heb gekregen, post ik het weer hier. 

 

 

 

 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Community Manager

@Saskia den Haan  Mocht er een eigen bijdrage voor een medicijn zijn, dan heeft dat geen gevolgen voor de apotheek / apotheker. Alleen voor de verzekerde. De betaling van de eigen bijdrage gaat buiten de apotheek om. Er zijn wel mogelijkheden om deze eigen bijdrage weer terug te krijgen, door een aanvullende verzekering te nemen. Bekijk daarvoor eens de vergoedingspagina.

 

Nu zie ik dat Feina ook al heeft gekeken naar dit medicijn in de geneesmiddelenlijst, wat ook de volgende actie is. Ook ik heb hier naar gekeken en ik zie niks staan over een eigen bijdrage. 

Ik heb gekeken naar: Levothyroxine nycomed tablet 100mcg. 

 

Bij het beantwoorden van je vraag zijn we uitgegaan van het bijbetalen als verzekerde. Kan je hier zo verder mee? Of bedoelde je het bijbetalen als apotheker? 

 

 

 

 

 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Geregelde bezoeker

Dag Eva en Feina.


Dank voor het navragen en meedenken!

Ik zou heel graag helder en bevestigd krijgen of levothyroxine wel of niet onder deze clausule uit het ZK reglement farmacie valt.
Zorgverleners (apothekers en NHG richtlijnen) noemen immers niet substitueren. Dan zou een gemiddelde prijs voor levothyroxine binnen een cluster, immers bedoeld om substitutie te bevorderen, vreemd zijn.

Ook al zijn de kosten dan voor de patiënt, mogelijk valt hier wel de mededeling dat inkoop specialité apotheker hoger is dan vergoeding uit te verklaren. Wellicht dat de apotheker zelf niet doorberekent?

Tenzij er nog een andere mij onbekende reden zou zijn voor verschil inkoop/verkoopvergoeding?

Het gaat erom dat alles wat substitutie in de hand werkt, ook al gaat het om luttele bedragen, uiteindelijk negatief uitpakt voor onwetende patiënten. Een substitutie die uiteindelijk vaak erg duur uitpakt door dure bloedbepalingen, opnieuw instellen, verwijzigingen voor onbegrepen schommelingen naar specialisten, etc...
En behalve financieel duurder voor patiënt (eigen risico, ziekteverzuim) en zorgverzekeraar, onbetaalbaar erg voor de hierdoor weken tot maandenlange zieke patiënt. 

 

 

  

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Fanatiekeling

Ik raad aan om het nu aan de andere kant , de apotheek , te vragen. Van de kant van de zorgverzekeraar is er geen probleem. Je kunt per email een vraag stellen aan de " dienstdoende webapotheker" via www. apotheek.nl. Stel een vraag aan de webapotheker " http://www.apotheek.nl/vraag-het-de-webapotheker ". 

 

Omdat de kosten van dit medicijn zo laag zijn, en omdat het medicijn ook niet héél veel gebruikt wordt, begrijp  ik nu niet meer waarover de kwestie destijds ging. Ik herinner mer dat er gesubstitueerd werd en dat dit schadelijke effecten had op de patient? 

 

Ik denk dat apotheken ook uit zichzelf wel substitueren. Zij kunnen meer verdienen bij grotere inkoop-hoeveelheden. En omdat ze het gewend zijn, om dit verplicht te doen, doen ze het ook uit zichzelf. Ze verschuilen zich dan achter het " preferentiebeleid". Dit is vaak onzinnig. Preferentiebeleid is namelijk helemaal niet doot de overheid voorgeschreven, hiervoor kiest een verzekeraar en zij voeren het allemaal op verschillende wijze uit. 

 

Ik vind dat de KPMG hierop een duidelijk reactie zou moeten schrijven. 

Groet, Feina.

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Fanatiekeling

Ik heb de case teruggezocht. Er bleken bij Lareb veel klachten over het medicijn binnen te komen. Daardoor was het idee dat de generieke middelen WEL van elkaar zouden verschillen.

 Een middel preferent maken, dat niet héél veel wordt gebruikt en bovendien niet duur is, lijkt mij onnodig. 

 Ik vind dat , zeker naar aanleiding van de "rel" rond levothyroxine, ook de apotheker de plicht heeft om erop toe te zien dat er NIET wordt gesubstitueerd. Dat is namelijk zijn professionele taak. Mocht de apotheker toch ( en onverplicht) subsitueren, dan zou er een tuchtklacht over hem kunnen worden ingediend ( vind ik). 

 

Bij Lareb zijn 483 meldingen/klachten in verband met levothyroxine geregistreerd tot vandaag de dag. Sinds 2010 zijn het er 183. Het overzicht van de gemelde 'bijwerkingen' is erg lang en gedetailleerd.

Vandaag bracht Lareb een rapport uit met een analyse van een aantal van die klachten die in ieder geval konden worden toegeschreven aan de substitutie van het levothyroxine merk. Een mooie aanmoediging voor patiënten om klachten, problemen, bijwerkingen et cetera over medicijnen te blijven melden.

Lareb is een onafhankelijk orgaan en verzamelpunt van bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. Ze werkt internationaal samen met vergelijkbare organisaties in meer dan 100 landen. Daarnaast wordt er samengewerkt met bekende organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

 

Groet, Feina.

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Geregelde bezoeker

Beste Feina,

 

Dank voor het meedenken. Het gaat helaas niet om een kleine groep patiënten, maar meer dan 450.000 patiënten in Nederland die levothyroxine slikken. En helaas zijn ook kleine prijzen aanleiding om te substitueren. Het lijkt peanuts, maar dat is het in de praktijk dus niet.

Buiten het probleem met de Thyrax (verpakking) is al lang bekend dat subsitutie onwenselijk is. Het is al jaren opgenomen in richtlijnen van zorgverleners (KNMP en NHG).

 

Het probleem met Thyrax onderstreept wel de onwenselijkheid van substitutie, hoewel hier een betere verpakking tot betere houdbaarheid en mogelijk dus hogere dosering in een tablet ten grondslag lag. Het ging hier niet over substitutie. De samenstelling van het tablet bleef namelijk ongewijzigd.
In feite gaf de betere verpakking mogelijk (onderzoek is nog niet afgerond) een overdosering bij sommige patiënten. De meeste patiënten die problemen ondervonden moesten namelijk hun dosering verlagen.

Het probleem met Thyrax is dus een ander probleem dan de problemen met substitutie. 

Je kunt hier meer lezen over de problemen en oorzaken van substitutie:

http://www.marysjabbens.nl/blog/bezuinigingsfilie-en-oost-indische-blindheid/ 

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Community Manager

@Saskia den Haan  

Mijn collega heeft dit topic en de nieuwe berichten weer doorgelezen. Wij komen tot hetzelfde advies als @Feinageeft: Stel deze vraag aan het KNMP / de apothekers. 


Vanuit Zilveren Kruis is er geen prikkel om te substitueren in het beleid op genomen. Als die er voor de apotheker wel is vanuit inkoop / groothandel, kan je die vraag het beste aan de apothekers stellen. 


Ik hoop dat je er op die manier verder uitkomt!

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Geregelde bezoeker

Dank wederom voor het antwoord Eva. Ik ga zeker ook aan diverse apothekers/verenigingen vragen stellen.


Wat betreft het verzekeringstechnische, zou ik nog graag duidelijkheid hebben over de eerdere vraag: 
Valt levothyroxine wel of niet onder de bovengenoemde clausule uit het ZK reglement farmacie?

 

Verder interpreteer ik dat zonder prikkel om te substitueren MN op het recept levothyroxine voor u als zorgverzekering niet nodig is. Is dat correct?

 

 

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Community Manager

@Saskia den Haan  Goed dat je ook vragen gaat stellen aan de andere partijen!

Ik geef je graag antwoord op je 2 vragen: 

 

Ik ga er vanuit dat je spreekt over het stuk tekst wat je eerder plaatste, uit het Reglement Farmaceutische Zorg 2016. Dit gaat over de bovenlimiet prijs, ook wel de eigen bijdrage. In de geneesmiddelenlijst kan je per medicijn opzoeken of er een eigen bijdrage van toepassging is. 

In de eerdere posts lees je dat Feina en ik beide even hebben gekeken in deze lijst. De geneesmiddelen die wij opgezocht hadden, hadden geen eigen bijdrage. 

Met betrekking tot het substitueren: 

In Nederland zijn artsen verplicht om op stofnaam voor te schrijven. Eventueel kan een arts een merknaam en MN toevoegen. De apotheker treedt dan in overleg met de voorschrijvend arts over welk merk het best in te zetten. Een apotheker kan dan altijd vragen om een mondelinge of schriftelijke onderbouwing, mits daar aanleiding voor is. Dit is een landelijke afspraak en staat los van het beleid van Zilveren Kruis.

Kom je er zo uit? 
Succes met het navraag doen bij de apothekers. 

 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Geregelde bezoeker

Dag Eva,

 

Ik heb inmiddels navraag gedaan bij een apotheek.

De link die je me gaf hierboven, heb ik gebruikt om te zoeken wat de vergoeding van Zilveren Kruis is voor Euthyrox 100 microgram op jaarbasis:
Er is geen eigen bijdrage voor de patiënt en vergoeding Zilveren Kruis voor Euthyrox 100: Euro 15,45 - 15,58

De inkoopsprijs voor de apotheek: Euro 16,46 

Dan lijkt de informatie dat de apotheek met verlies een spécialité moet leveren als hij/zij de richtlijnen van artsen en de KNMP volgt te kloppen.

Hoe kan dit prijsverschil ontstaan?

 

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Fanatiekeling

@saskia schreef: "

Zilveren Kruis voor Euthyrox 100: Euro 15,45 - 15,58

De inkoopsprijs voor de apotheek: Euro 16,46

 

Het verschil is de stimulans voor de apotheek om toch ook goedkopere varianten af te leveren. In de bijlage is te zien dat er een generiek middel is dat slecht €12,50 per jaar kost. 

Volgens Saskia leidt de apotheek verlies. Maar dit is niet waar. Ze verdienen ook nog aan het aflvertarief en het eventuele " eerste aflevertarief", beide ca. €6. 

 

Als patient zou je er ook voor kunnen kiezen om de zorgverzekeraar helemaal te mijden. Ze dragen ook niets bij voor de goede zorg voor deze groep patienten. Bij eigen betaling kost dit middel dus ca. €16,51 plus vier keer €6 ( ik ga ervan uit dat niet meer dan drie maanden tegelijk mag worden afgeleverd). Dus totaal €40,51 per jaar. En dan kun je bestellen wat je zelf wil! 

Groet, Feina.

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Community Manager

@Feina en @Saskia den Haan

Goed dat je navraag hebt gedaan bij de apotheek. 

Ik heb mijn collega van de afdeling farmacie nog even mee laten lezen in dit topic.

Hij heeft nog een toevoeging die wil ik graag aan jullie wil doorgeven:

 

Er wordt gesproken over het prijs verschil. In deze situatie is het verschil geen stimulans. Het is namelijk een singlesource middel en een middel met smalle therapeutische breedte. Daar krijgt de apotheek gewoon de AIP (taxe) voor vergoed minus de (Zilveren Kruis Prijs Correctie) ZPC.  Het verschil zit hem dus (zoals mijn collega het nu kan beoordelen) in de ZPC.

Wat is de ZPC precies? Voorheen werd dit Clawback genoemd. Dit is een afslag op de AIP van 5,5% met een max van €5,50. Dit is alleen bij Single Source middelen. Bij het inkopen van geneesmiddelen krijgt de apotheker een korting van de groothandel. Een deel van de korting wordt middels de ZPC teruggegeven aan de verzekerden.

 

Ook wordt er gesproken over het aflever tarief. Dit is een vergoeding voor het werk wat een apotheker doet bij het afleveren van een geneesmiddel en is daarom niet bedoeld om de verliezen op geneesmiddelen te compenseren.

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Fanatiekeling

@Zilveren kruis: "Ook wordt er gesproken over het aflever tarief. Dit is een vergoeding voor het werk wat een apotheker doet bij het afleveren van een geneesmiddel en is daarom niet bedoeld om de verliezen op geneesmiddelen te compenseren."

 

Natuurlijk is het aflevertarief wel een vorm van omzet. Een aflevertarief van €6 kan een dubbeltje verlies op de inkoopprijs natuurlijk wel compenseren. De apotheker heeft dan de keuze: hij accepteert het verlies van een dubbeltje niet en verliest een klant, of hij verliest €0,10 en ontvangt €6. 

 

Officieel is mijn redenering niet een geaccepteerde redenering. Maar ik denk wel dat de apotheek uiteindelijk verdient aan het aflevertarief. Omdat normaal gesproken de inkoopsprijs vergoed wordt, kan het aflvertarief als de winst voor de apotheek worden gezien.

 

Opmerking over de " geneesmiddelenlijst" : de prijzen zijn onduidelijk. Ik neem aan dat hier de prijzen staan zonder de afleverkosten. Dat behoort erbij te staan. Graag reactie.

Groet, Feina.

Re: Is levothyroxine uitgezonderd van het substitutie- of IDEA-beleid?

Geregelde bezoeker

@Feina

Ik ga even eerst in op je 1e en 2e reactie.

Ik zie in de lijst inderdaad dat het goedkoopste Euro 12,50 per jaar zou kosten. De inkoop weet ik niet op dit moment, maar neem aan dat dit stukje lager zal zijn dan Euthyrox. Ik zie in de vergoedingenlijst van Zilveren Kruis als goedkoopste generiek 100 microgram (vergelijkbaar Euthyrox) een vergoeding van Euro 15.17 Dat kan ik niet helemaal rijmen met de de Euro 12,50?


Verdienen aan aflevertarief doet men ook bij een generiek. Daar zou geen verschil mogen zijn tussen merk en generiek. Zeker geen verschillen aanwezig zijn die 'substitutie' prikkelen. 


Patiënten weten helaas zelf vaak niet dat je merken niet moet substitueren. En daardoor worden sommige patiënten zonder keuze gewoon gesubstitueerd: ofwel omdat men hoort dat het van de zorgverzekeraar moet, of gewoon zonder overleg, terwijl dit eigenlijk met toestemming van de patiënt moet gebeuren.  

Zelf betalen lijkt het gemakkelijkst: maar niet terecht omdat vanuit de basisverzekering alle merken worden vergoed. De prijs lijkt niet hoog, maar patiënten slikken vaak meerdere doseringen tegelijk: zoals 100 microgram en 25 microgram (die duurder is). Of bijv. 2x 100 + 37.5 per dag. En hoewel ik het zo zou betalen als het moest, kan lang niet iedereen dat.