Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vertrouwd gezicht

Mijn voorkeur gaat uit naar de vestiging in Leiden.

Hoewel ik zeeeer sceptisch ben over het nut van deze bijeenkomst wil ik daar toch bij aanwezig zijn al was het maar dat niet gezegd kan worden dat ik wel commentaar heb maar vervolgens niet kom om erover te praten. De teneur van de uitnodiging geeft helaas niet veel hoop op "invloed". Mijn verwachting is dat dit een gladde presentatie wordt waar je verder niets mee kan. Maar wij zullen het gaan zien. Wat mij betreft dus tot dinsdag 30 oktober om 13.00 uur in Leiden.

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Bekend gezicht

 

Als de dag ooit komt , dat de apother dit gaat doen , gaat hier de vlag uit.

De ervaring blijft hier overeind staan dat je als verzekerde compleet afhankelijk bent van de , "goedheid " en meedenkendheid van de apotheker die vervolgens als je aan de bel trekt, de schuld weer afschuift naar het ZK.

 

ZK geeft de schuld weer aan de apotheker en we zijn voor de zoveelste keer weer rond , gefrustreerd en zonder de juiste gewenste medicatie.

Hoop premie betaald , en eigen bijdrage , maar iets in te brengen, ho maar.

 

Dit gesprek , een doekje voor het bloeden , terwijl er aangegeven wordt , er gaat niets veranderen , is dan ook gedoemd te falen. 

Maar jij , wij zijn dan ook maar de patienten , oftewel de klanten . Helaas is de klant nog altijd geen koning.

 

Is het niet hier om , dan wel weer om iets anders.

Ik wil b.v. de juiste en nieuwe topics kunnen vinden , onmogelijk.

Ik wil graag een andere leverancier i.v.m. incontinentiemiddelen , die niet op mijn nota mogen staan , ook niet zichtbaar voor mezelf , vanwege de privacy.

Aangezien ik mij daar niet voor schaam , dit komt voort uit mijn ziektebeeld , zet ik dit rustig zoals jullie kunnen zien hier neer.

Veranderen van leverancier , houdt in , huisarts opnieuw inschakelen voor een papiertje , opnieuw gesprek met verpleegkundige om je ergens in een hokje te zetten , terwijl dit al jaren wordt gebruikt. De huisarts ziet me aankomen , die heeft wel wat anders te doen.

 

Is de zorgverzekeraar nu een zorgverzekeraar , of een ambtenaar ?

Ik weet het niet meer.....

 

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Bekend gezicht

 

En wat lees ik vanochtend tot mijn verrassing op teletekst ?

Apothekers negeren recepten arts !!!

Wat een verrassing !

 

De patientenfederatie is kwaad. Want volgens ons de patienten,de klanten dus , veroorzaken de goedkopere merken geregeld de onnodige bijwerkingen....

Zilveren Kruis , gaan we hier wat mee doen of ????

Ik ben benieuwd ....... 

 

 

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Fanatiekeling

In de diverse krantenartikelen, gebaseerd op het onderzoek van de Patientenfederatie, komt naar voren dat de apotheker " de medische noodzaak slechts in 10% van de gevallen honoreert"! Wat een minachting en onbegrip voor de patienten en hun artsen! 

Het artikel van RTL heb ik als bijlage toegevoegd.

Groet, Feina.
Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

@Feina: je vroeg of we nog wel een keer wilden leggen hoe de prijs tot stand komt. Ik heb hierover navraag gedaan.

 

De minister stelt op grond van de wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) elke half jaar maximumprijzen vast voor recept plichtige geregistreerde geneesmiddelen. Deze prijzen worden opgenomen in de G-Standaard, naast de door de leverancier opgegeven inkoopsprijs.

 

Voor geregistreerde geneesmiddelen die tot de aanspraak behoren stelt de minister een GVS vergoedingslimiet vast op grond van de Regeling zorgverzekering.

 

Voor geneesmiddelen gelden in Nederland maximumprijzen

De maximumprijzen staan in de Wet geneesmiddelenprijzen. Bepalend voor de maximumprijs is het gemiddelde van de prijzen voor vergelijkbare geneesmiddelen in 4 referentielanden. Dat zijn nu nog Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Maar omdat veel geneesmiddelen in Duitsland veel duurder zijn, is de maximumprijs in Nederland ook hoger. De minister gaat de wet aanpassen en Duitsland vervangen door Noorwegen. Hierdoor worden de Nederlandse prijzen lager. Je kunt meer lezen over de geneesmiddelenprijzen in deze pdf van de Rijksoverheid.

 

Verder is het voor een vergoeding belangrijk om te weten dat wij alleen geneesmiddelen vergoeden die in de G-standaard van de Z-index staan. De apotheker kan vertellen of jouw geneesmiddel op deze lijst staat.

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Fanatiekeling

@Corine V, maar dit bedoelde ik niet! De prijzen van medicijnen kan ik zelf nakijken op www.medicijnkosten.nl. Het gaat juist om het verschil tussen de prijs die ZK berekent en de actuele prijs van de website op het moment van aankoop. Jullie hebben eerder verteld dat de prijs twee keer per jaar door ZK vastgezet wordt. Mijn vraag is:  op welke datum dan?  hoe weet de verzekerde deze prijs? Want ZK kan die prijs natuurlijk gewoon te hoog maken! Dat zou niet eerlijk zijn. Als jullie de datums van vastzetten doorgeven, dan kan de patient zijn eigen medicijn opzoeken op de website en de prijs noteren.

Jouw uitleg, Corine, zou betekenen , dat de berekende prijs altijd precies gelijk is aan de prijs van de website. Maar dit klopt niet, zoals een deelnemer op dit forum @KeesdJ aangaf.

("Ja, en 3 x €4,31(Pfizer) + ca. €6 = €18,93 en geen €12,50 (door de apotheek ingediend) of €26,71 (door het ZK in rekenig gebracht )

Groet, Feina.
Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Bekend gezicht

 

Als de antwoorden tijdens het gesprek net zo wiskundig en duidelijk zijn als dat deze net werd uitgelegd aan Feina , en opnieuw weer niet direct over de vraag ging zoals het antwoord wordt verwacht, had ik als ik had aangegeven te komen op het gesprek bij het ZK, nu direct alsnog afgehaakt.

 

Ik ben verplicht iemand mee te nemen , of dit in duidelijke taal uit te leggen , en missschien ook wel iemand om me tegen te houden bij dit soort ambtelijke onbegrippen e.d.  Want dit soort onzin ben ik inmiddels voorbij gepasseerd. 

Het lijkt wel alsof ik met de gemeente in gesprek ga , voor een broodnodige voorziening....

Zelfs als je daar van tevoren alles tot in de puntjes geregeld lijkt te hebben , moet je nog wel rekening houden dat er weer iets niet begrepen wordt.

 

Bij het ZK worden dingen beloofd en alsnog komt er een antwoord waar geen mens iets van snapt.....

De wereld draait door , zie mijn verhaal en deze van Feina over het feit dat nu bijna iedereen valt over de achterlijke wijze waarop er met de medische noodzaak wordt omgegaan en het totaal negeren hiervan.....

 

Ik vind het totaalplaatje wat hier gebeurt om te janken ......

We praten over mensen die zorg hard nodig hebben , en het ZK doet net alsof de neus bloed.  Menig programma komt voorbij , waar patienten crowd funding op moeten zetten omdat de broodnodige medicatie niet wordt verstrekt . Lees vergoed.

Nederland zorgland , aan me hoela , zo langzamerhand.

 

Voor de mensen die wel gaan , heel veel sterkte !

 

 

 

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Je hebt gelijk @Kruk. Het antwoord dat ik aan @Feina heb gegeven verdient geen prijs wat duidelijkheid betreft. Ik ga mijn huiswerk opnieuw doen en kijken of ik een duidelijker antwoord kan geven. Ik kom nog op jouw vraag terug, Feina.

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Stamgast

@Kruk 1

U gaat wel heel kort door de bocht met "apohekers negeren recepten arts". Als u gisterochtend (Woensdagochtend) naar NPO radio 1 had geluisterd had u uitgebreid kunnen vernemen welke andere factoren kunnen meespelen als zij - de apothekers dus - afwijken van een doktersadvies, hogere of lagere prijzen berekenen, etc. etc.

En dan nog iets, apothekers weten beter dan de artsen hoe medicijnen werken, zij hebben er uitgebreid voor geleerd !

 

@Kruk 2

En nu legt het Zilveren Kruis middels Corine V. uitgebreid uit hoe één en ander wat de prijzen betreft tot stand komt, komt u met "dat soort onzin ben ik al gepasseerd". Hoe dankbaar is m'n kleine hond.

Ook de gemeente krijgt van u nog een sneer. Kunt u ook al niet mee door de bocht !

Met vriendelijke groet,

Joop Deschamps

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vertrouwd gezicht

Wie volgt dit nog. Wordt het niet tijd voor een onderzoeksjournalist van Zembla?! Al deze commentaren aan Zembla voorleggen en eens kijken wat er van te maken is. Wordt de politiek misschien ook eens wakker van het monster dat door Hoogervorst en Klink is gemaakt. Een voor mij nieuw element zijn de vastgestelde maximumprijzen op basis van prijzen die in ons omringende landen gelden! Duitsland is duurder dan de rest waardoor dus kennelijk ook onze maximumprijs te hoog is. Nou dan vervangen wij Duitsland toch gewoon voor Noorwegen. Kan het nog zotter?! Er wordt dus maar wat aangerotzooid waardoor je mede afhankelijk wordt wat andere landen aan prijsstellingen hebben. Ben ik te simpel als ik stel dat een bepaald product een kostprijs en een verkoopprijs heeft. Het moet dan toch als Nederland handelsland  mogelijk zijn gewoon een goede prijs te bedingen. Natuurlijk is samenwerking dan belangrijk en is optrekken met andere landen interessant vanwege het volume en daarmee de prijs maar dan kan het toch niet zo zijn dat er 4 of 5 verschillende prijzen zijn waarvan dan een gemiddelde wordt getrokken en dat elk half jaar?! Dat laatste verklaart nu wel waarom ik in april ineens een bepaald medicijn niet meer "vergoed" kreeg en andere rommel moest gaan slikken. Daarmee haalt de verzekeraar dan gelijk ook even zijn eigen beleid onderuit want na verplicht experimenteren, vanwege de bijwerkingen, kreeg ik nu weer de rotzooi waarvan bleek dat ik daar gegeven de bijwerkingen niet tegenkon en begint dat circus dus ook weer opnieuw. Dat gegeven doet zich trouwens bijna elke 3 maanden voor als ik mijn herhaalmedicijnen ga halen want de "merken" zijn bijna nooit dezelfde. In de hele discussie zit een Gordiaanse knoop waar ook de apotheker deel van uitmaakt. De apotheker is zoveel macht gegeven dat hij op eigen houtje kan beslissen welk medicijn wordt verstrekt, medische noodzaak of niet. De verzekerde/patient zit dan gevangen tussen zijn arts/apotheker en de verzekeraar die vervolgens naar elkaar gaan wijzen als je vragen gaat stellen. Daar valt voor een verzekerde niets van te maken. Daar komt nog bij dat velen, waaronder ik, mijn arts[en] en apotheek door middel van een machtiging toestemming heb gegeven om overleg te plegen en gegevens uit te wisselen. Feina zou hiervan waarschijnlijk uit elkaar springen maar ik heb dat destijds gedaan vanwege mijn [hart]problematiek waarbij ik het belangrijk vond en vind dat behandelaars - niét de "zorg"verzekeraar - misschien levenreddende gegevens kunnen uitwisselen. Het regelmatig voorkomende feit dat er soms crowd-funding moet worden gedaan voor levenreddende medicijnen is een zogenoemd rijk land onwaardig. Wie verzint er nu een maximumleeftijd van 9.5 jaar waarboven je dan kennelijk maar dood moet gaan. Ik heb hier nog wel een krachtiger uitdrukking voor maar dat komt dan niet meer langs de moderator. En de "zorg"verzekeraar neemt/heeft dan niet de vrijheid om in te grijpen, nee die hebben een paar nutteloze miljarden op de plank liggen voor......?? Het is NL voor velen een janboel geworden sinds marktwerking en overdracht aan gemeenten van zorg gevoelige zaken zaken zijn geintroduceerd. Er is zoveel kritiek bij een ieder die met "instanties" te maken hebben dat je alleen daar al beroerd van wordt. Voorbeelden te over en dus teveel om hier verder op in te gaan. Hoog tijd voor verandering maar hoe bewerkstellig je dat......[rethorisch]

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Bekend gezicht

@ Deschamps,

 

Ik doe iets fout ? Heeft u liggen slapen of zo ?

 

Nederland begint gelukkig wakker te worden , over de Medische Noodzaak en alle flauwekul hierom heen.

 

Het antwoord naar Feina toe was zo duidelijk dat zelfs Corine nu aangeeft het beter te gaan verwoorden en het opnieuw uit te zoeken.

 

En ja , gemeentes zijn vaak net zo'n drama als je voorzieningen nodig hebt.

Daar werken namelijk geen ervaringsdeskundigen meer en als je dus b.v. een keukentafelgesprek ( welke idioot heeft die term ooit verzonnen ) , moet hebben met de plaatselijke aangewezen buurtcommissie , spelen die doktertje , terwijl ze geen enkel diploma hebben....Lijkt een beetje op de rol van de apotheker , nu ik erover nadenk bij de Medische Noodzaak. Die heeft dan wel een diploma , maar bepaald de regels , niet de arts die je daarvoor bezocht hebt,

 

En helaas heb ik hier te vaak mee te maken gehad.

 

Mijn advies is dan ook , slaap lekker verder , als u niet weet waar u over praat !

 

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vertrouwd gezicht

Beste Kruk, Ik heb al een tijdje geleden met deze meneer Deschamps gediscussieerd op deze topic. Deze meneer uit zich als een fervent Zilveren Kruis adept en heeft niet in de gaten dat hij, bij het kennelijk ontbreken van een sensibiliteits censor, als een stoorzender door de discussies heenloopt. Wereldvreemd zou ook nog kunnen en dat is een aandoening waar niets tegen te doen is. Je kan hem het best negeren.

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Bekend gezicht

 

 

Beste Wimkoerten,

 

Ik zal het zeker in gedachten houden , zolang hij me niet ziet als een ondankbare hond , etc. want ik laat me door hem niet beledigen. 

Als hij zo oud is dat hij het bedoeld als in een gezegde wat er is , dan kunnen we in ieder geval zeggen , dat hij hem zeer waarschijnlijk niet correct bedoeld.

Leve google ....

We gaan hopen dat ie alvast zijn honger nu gestild heeft.

Dank voor uw toelichtig.  Ik had de naam al vaker gezien , alleen kon hem niet direct plaatsen . 

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Stamgast

@WimKoerten

Gaat u weer in de fout ! Een tijdje terug heeft u mij al eens in de schoenen geschoven dat ik een medewerker van het Zilveren Kruis zou zijn. Ik vond dat toen zo'n zwak argument !  U zag dat uiteindelijk ook in en hebt het betreffende bericht snel verwijderd (ik wist overigens niet dat je zelf zo'n bericht kon verwijderen).

Maar nu doet u weer hetzelfde, ik zou een fervent ZK-adept zijn !!!!  Zoals al eerder aangegeven, weer dat slappe argument !

Stoorzender en wereldvreem laat ik maar voor uw rekening, maar het advies aan meneer of mevrouw Kruk mij te negeren, vind ik zeer kwalijk. In het verleden heeft u mij ook al eens geadviseerd mij maar nergens mee te bemoeien. Ik heb daarop niet gereageerd, maar u weet nu wat ik daarvan vind.

Ongelooflijk, wat een heisa ! Heb ik sinds lange tijd weer eens 7 regeltjes zonder één onvertogen woord geschreven, bent u en ook Kruk helemaal van slag.

Groet,

Joop Deschamps

 

 

 

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vertrouwd gezicht

Ik ga niet opnieuw in de fout en u stelt opnieuw dat ik schrijf dat u in dienst zou zijn van ZK. Dat staat echt NERGENS. Misschien dat ik niet goed omga met het woord "adept" maar ik bedoel daar in ieder geval NIET mee dat u in dienst van ZK bent. Uw reacties roepen overigens wel die vraag op maar ik geloof u, u werkt niet bij ZK en heeft daar ook nooit gewerkt. Zo goed?!  U bent pro ZK en vind kennelijk alles geweldig terwijl deze topic eigenlijk alleen maar over problemen met de zorgverzekeraars en meer in het bijzonder ZK gaat. U bent de enige die als een stoorzender door deze discussie struint. Het wereldvreemde kan u inderdaad voor mijn rekening laten maar dat is wel mijn mening gelet op door u gedane uitingen. En u hebt weer gelijk, daar was geen onvertogen woord bij, als je dat zo zou willen lezen, maar zoals ik al gesteld heb deze topic gaat over problemen die verzekerden met ZK en anderen hebben daar is uw goedpratende mening niet gewenst bij wat mij betreft. 

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Stamgast

@WimKoerten

U bent snel ! Hier mijn korte commentaar:

1)

U hebt wel degelijk bij een vorige topic gesuggereerd dat ik een ZK-medewerker zou zijn. U hebt dat bericht van u gewist !

2)

Adept, prima woord hoor !  Maar dat ik een adept ben, zuigt u uit uw duim.

Ik krijg alleen 4 of 5 keer per jaar van het ZK een bericht over m'n medicijngebruik en de kosten daarvan. En dat is het.

3)

Een stoorzender die er doorheen struint ? Ik ben al een half jaar niet in beeld geweest en heb van de week voor het eerst weer 7 regeltjes commentaar geleverd. En dat noemt u een stoorzender ?! Gaat toch heen !

Groet,

Joop Deschamps

 

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vertrouwd gezicht

Ik zal ooit iets geschreven hebben dat het er sterk op leek dat u bij ZK werkte gezien uw opstelling in deze topic. Ik herinner mij dat ik die post na communicatie met u heb gewist mede omdat er iets anders niet heel aardigs in stond. Met adept bedoel ik dat u zo met ZK dweept - is misschien een beter woord - en zij in uw ogen kennelijk niets fout doen. U krijgt zelfs 4 a 5 keer per jaar overzichten van ZK toegestuurd van uw medicijn gebruik?! Dat is inderdaad een reden om razend enthousiast over ZK te worden want als ik iets wil weten moet ik het zelf op internet opzoeken, maar dat is eigen schuld denk ik omdat ik gekozen heb voor millieuvriendelijker berichtgeving via internet en niet meer per papier/post. Geen wonder dat u zo dweept met ZK-sic, u krijgt uw berichten nog altijd thuis bezorgd. Alle andere reacties in deze community geven wel wat anders aan dan tevredenheid over de gang van zaken en in die zin bent u met die positieve instelling en opmerkingen en de manier waarop u naar naar "Kruk" reageerde inderdaad een stoorzender. Dat u al een half jaar niet in beeld bent geweest is wat mij betreft te kort en 7 regels te lang. Ik ga nu dus even heen, dat wil zeggen in voortzetting van negeren.

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik heb jouw vraag besproken met mijn collega van Zorginkoop Farmacie @Feina. Graag geven nog een extra uitleg, zie hieronder:

 

De prijs in de Z-index wordt door de leverancier van het betreffende geneesmiddel bepaald. Dit is ook de prijs die op medicijnkosten.nl is terug te vinden. Deze prijs kan in principe maandelijks wijzigen. Dit is de maximale prijs die voor het geneesmiddel in rekening kan worden gebracht en ten laste van het eigen risico van de verzekerde kan komen. Om de geneesmiddelen zo betaalbaar mogelijk te houden, maken wij voor veel geneesmiddelen prijsafspraken met leveranciers en apothekers. Door deze korting is het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor veel geneesmiddelen lager dan vermeld in de Z-index en op medicijnkosten.nl.

Wij bieden apothekers de keuze tussen een basisovereenkomst (preferentiebeleid) en een IDEA-overeenkomst (pakjesprijs).

 

Preferentiebeleid

In het geval van preferentiebeleid kopen wij de geneesmiddelen zelf in en maken kortingsafspraken met de leveranciers. Deze kortingen worden 'onder couvert' afgesproken, wat betekent dat ze niet openbaar mogen worden gemaakt.

 

Een groot voordeel hiervan is dat de kortingen die worden aangeboden aanzienlijk hoger zijn dan wanneer de kortingen openbaar mogen worden gemaakt. De verzekerde heeft dus gegarandeerd de laagste prijs.

 

Het nadeel is dat wij niet volledig transparant kunnen zijn richting onze verzekerden over de korting die wij voor hen hebben behaald. Het tarief inclusief de kortingen belasten wij door ten laste van het eigen risico van de verzekerde. Daarnaast zal de apotheker nog kosten voor de uitgifte rekenen en indien het om een voor de verzekerde nieuw geneesmiddel gaat aanvullende kosten voor het begeleidingsgesprek.

 

IDEA

Binnen de IDEA-overeenkomst betalen wij een gemiddelde pakjesprijs voor alle geneesmiddelen binnen het vastgestelde assortiment. De apotheker heeft, anders dan bij het preferentiebeleid, zelf de keuze welk geneesmiddel wordt afgeleverd. Maar wij betalen nooit meer dan de gemiddelde pakjesprijs.

 

Wij berekenen op basis van de declaratie van de apotheker het verschil tussen de maximale prijs (zoals op medicijnkosten.nl staat) en de gemiddelde pakjesprijs. Dit verschil is het kortingspercentage dat wordt toegepast op de maximale prijs. Omdat deze korting wordt vastgesteld op basis van de declaratie van de apotheker kunnen wij vooraf niet exact aangeven wat de prijs is voor het geneesmiddel.

 

Alle prijsafspraken die wij maken zijn er op gericht de laagst mogelijke prijs voor onze verzekerden te realiseren. Op deze manier kunnen de zorgkosten, die deels ook ten laste van het eigen risico van de verzekerde worden gebracht, zo laag mogelijk houden. Wij hebben er absoluut geen belang bij om de prijzen opzettelijk hoog te maken. Dit is ook niet mogelijk omdat wij verplicht zijn om alle gerealiseerde kortingen één op één door te berekenen aan onze verzekerden en onze toezichthouders daar strikt op toezien.  

 

Kort gezegd is er dus geen lijst waar we naar kunnen verwijzen Feina. Heb je zo voldoende antwoord?

 

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Fanatiekeling

Hallo @Corine V, zoals je het beschrijft is het bijna helemaal duidelijk. 

Toch begrijp ik een onderdeel van de prijsberekening voor de verzekerde bij een IDEA apotheek nog niet. Je zegt : "Wij berekenen op basis van de declaratie van de apotheker het verschil tussen de maximale prijs (zoals op medicijnkosten.nl staat) en de gemiddelde pakjesprijs. Dit verschil is het kortingspercentage dat wordt toegepast op de maximale prijs. Omdat deze korting wordt vastgesteld op basis van de declaratie van de apotheker kunnen wij vooraf niet exact aangeven wat de prijs is voor het geneesmiddel."

Dit begrijp ik nog niet. Stel een denkbeeldig geval. Een doosje pillen kost op www.medicijnkosten.nl €3 ( merk A) of (€5 merk B). Merk A wordt geleverd. De apotheek stuurt een declaratie voor merk A in voor de verzekerde. Stel dat de pakjesprijs ( dit was toch het bedrag dat de apotheek gemiddeld ontvangt voor alle soorten medicijnen , dus ook voor een pil van bijvoorbeeld €670 per doosje?) €2 is. Dan is het verschil €3-€2=€1. Wat is het percentage dan? En is het ook mogelijk dat de pakjesprijs hoger is dan de prijs van het medicijn? 

En is het voorbeeld van de prijs van @KeesdJ hiermee te verklaren? De prijs die door ZK werd berekend was namelijk juist hoger! ("Ja, en 3 x €4,31(Pfizer) + ca. €6 = €18,93 en geen €12,50 (door de apotheek ingediend) of €26,71 (door het ZK in rekenig gebracht) ????, Latonoprost oogdruppels, zie eerdere discussie tot 27 september 2018).

 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Stamgast

@Corine V

Dag Corine V,

Ik kreeg vanochtend (17.10.2018) uw uitleg over de prijsstelling van geneesmiddelen binnen. Daarvoor m'n hartelijke dank ! Dit moet een boel werk zijn geweest !!

Ik vind de gang van zaken behoorlijk ingewikkeld. Ik ga uw uitleg eerst nog eens een paar keer goed doorlezen/bestuderen en heb ik vragen, kom ik uiteraard bij u terug. 

Nogmaals bedankt en met vriendelijke groet,

Joop Deschamps