Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.

In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vertrouwd gezicht

Beste Eva en beste HJE,  Ik zou in de eerste plaats nooit "blind" achter iemand aanlopen en zeker niet als er grote belangen aan de orde zijn. Verder trap ik juist wel op tenen, nu ten koste van mijzelf in dit verhaal, want ik vind dat er "creatief" met de werkelijkheid wordt omgesprongen.

De generieke medicijnen zouden "exact" hetzelfde zijn als de originele merk medicijnen. Hoe zou het dan komen dat er zoveel geklaagd wordt over bijwerkingen?! Bijwerkingen die IKZELF heb meegemaakt in de vorm van ernstige jeuk en forse huiduitslag die pas na meer dan een maand verdween nadat ik het merkmedicijn weer heb teruggekregen. Er wordt ook nog als argument aangedragen dat het middel uit dezelfde fabriek zou komen. Dat wil echter nog niet zeggen dat er "exact" dezelfde stoffen zijn gebruikt. Wil het ZilverenKruis hiermee misschien zeggen dat de "klagers" zich aanstellen? Zal toch niet, maar een andere opstelling past natuurlijk niet in dit verhaal. Ik kwalificeer dat als minachting van de patient/client. Mijn huidige gevecht dat een flinke verhoging van mijn bloeddruk oplevert gaat erover dat het ZK mijn apotheek, na een in mijn ogen wraakzuchtige actie van een medewerkster bij ZK, opdracht heeft gegeven mij in plaats van Coversyl Arg 10mg - werkzame stof is onder andere Perindopril - Perindopril Tert Butylamine 8mg te verstrekken. Hoezo hebben wij het dan over hetzelfde middel met exact-sic dezelfde stoffen?! En wat te denken van het eerder aan mij verstrekte middel Ascal Brisper Neuro-Cardio 100mg dat als werkzame stof Carbasalaatcalcium heeft. Dit middel kost € 15,00 per kwartaal. € 0.16 per dag. Ik werd verplicht om in vervolg Acetylsalicylzuur 80mg te gaan slikken van ongeveer € 10,00 per kwartaal.  € 0.11 per dag. Hoezo dezelfde stoffen?!Ik hoop dat de "kantoorfarmaceuten" ook nog even meelezen want beste farmaceut ik weet ook dat 100 mg Ascal gelijk staan aan 78mg van dat "zuur" maar dat is dus nadrukkelijk NIET dezelfde stof ! Het wordt ,aldus mijn apotheker, in mijn lichaam "omgezet" naar wat ik feitelijk wil hebben, daarom betaal ik het tegenwoordig maar zelf in de apotheek.  En hoezo heeft het ZK afspraken gemaakt over de medicijnverstrekking, dwingend voorgeschreven zal je bedoelen. En dan gaat het in dit voorbeeld over de Coversyl dat € 0.50 repectievelijk € 0,16 voor de Ascal per dag kost. Onder aftrek van de prijs van de generieke Perindopril rommel -ik blijf dat volhouden- is het verschil maximaal € 0.20 respectievelijk € 0.05 per dag voor de "Ascal" dat zolang de grens van het eigen risico niet is bereikt ook nog door mijzelf wordt betaald. Voorwaar gigantische verschillen waarmee het ZK in navolging van mw. Schippers haar gelijk voor een goedkopere gezondheidszorg wil halen. En ja, vermoei u niet, ik weet ook wel dat er andere voorbeelden zijn te verzinnen en je weet van tevoren niet of je het eigen risico gaat opgebruiken. Er hoeft maar 1x een specialist aan te pas te moeten komen of je schiet over de € 385,00 heen, maar of je dan maar rommel moet slikken is voor mij geen vraag. Ik verdom het en kijk tegen het eind van het jaar verder, als u begrijpt wat ik bedoel.....maar daar ligt het ZK vast niet wakker van. Deze "David" zal "Goliath" niet kunnen verslaan. 

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Fanatiekeling

Goed gezegd Wim. 

Het verhaal van Achmea is het gewone standaard verhaal. Ik denk dat ze nog wat achter lopen, want hoe langer hoe meer wordt bekend dat er wèl grote verschillen zijn. Denk maar aan dat bekende schildkliermedicijn dat anders verpakt werd en het gevolg was dat veel patienten dit niet meer verdroegen. 

Je laat merken dat je weet wat je moet doen. Je trekt je eigen, persoonlijke conclusie. Gelijk heb je. 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vertrouwd gezicht

Het is nog een graadje erger geworden. Deze "spilzucht" van mij blijkt nadat ik vandaag mijn medicijnen heb opgehaald nóg kleiner te zijn geworden. Ging ik voor de Ascal Brisper nog uit  van € 15,00 per kwartaal vandaag blijkt dat slechts € 5,00 per kwartaal te zijn. De toeslag voor de WMG - verstrekking door de apotheek - blijkt meer te bedragen dan de kosten voor het medicijn te weten € 6,08 ! Dat geldt ook voor de Coversyl-Arg 10mg. Die blijkt nu € 34,83 per kwartaal te kosten te kosten onder vermeerdering van diezelfde € 6,08 WMG. Daar wordt ik trouwens mee genept denk ik want het betreft geen 1e verstrekking maar daar ga ik, wel weer, achteraan. Het verschil tussen "mijn en dijn" is niet overal even duidelijk zal ik maar zeggen.  In mijn vorige verhaal ben ik nog iets vergeten. In de laatste zin van het stukje van Eva-moderator- staat dat ervoor gekozen is voor Parkinson en epilepsie patienten een uitzondering te maken en niet aan het voorgeschreven medicijn te tornen. Dat is omdat die patienten moeilijk in te stellen zijn aldus mijn apotheek. Je zegt daarmee impliciet dat die generieke rommel niet, altijd,  exact gelijk is aan het voorgeschreven medicijn!!

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vertrouwd gezicht

Ik heb het blijkbaar voor elkaar. Zojuist schreef ik nog een aanvullend stukje maar.........dat is verdwenen - niet geplaatst. Ik zal wel geblokt zijn. De email dat de inbreng zo gewaardeerd wordt krijgt dan wel een bijzondere betekenis.

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vertrouwd gezicht

Misschien, toch, een klikje op de verkeerde plaats gedaan. Nóg maar eens dan: Vandaag een brief gekregen als antwoord op mijn klacht en opmerking op Facebook. Zie bijlage. Schriftelijk want blijkbaar vond de heer Beumer van het ZK het telefoongesprek dat ik met hem had te pittig. Dapper hoor. Het is trouwens een standaard brief geworden waarvan ik er al een had. Er wordt niet ingegaan op hetgeen ik schreef over wat het ZK exact dezelfde stoffen noemt. Sterker nog ik geef in mijn antwoord heel duidelijk aan dat er juist sprake is van verschillende stoffen. Zie 1 van mijn antwoorden in deze topic. Maar dáár wordt dus niet meer op geantwoord. Komt niet zo uit he. Maar het is duidelijk, de eerste gelegenheid die zich voordoet vertrek ik naar een andere verzekeraar. Ik weet dat er verzekeraars zijn die minder problemen maken. En dan te bedenken dat dit over in totaal € 0,25 per dag gaat. Hoe dom/stom kan het zijn. 

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Community Manager

Mooi om jullie weer allemaal terug te zien in dit topic na de reactie van ons farmacieteam. 

Ik lees dat er met name één onderwerp veel terug komt in jullie nieuwe reacties: hulpstoffen en bijwerkingen. Maar ook andere onderwerpen zijn voorbij gekomen die zeker interessant zijn om naar te kijken. Zoals transparantie en de kosten op dagbasis (van een aantal centen). 

Net zoals de vorige keer wordt er door ons farmacieteam weer meegelezen en gaan mijn collega's aan de slag met een reactie. Omdat hier meerdere mensen naar kijken gaat dit niet van de ene op de andere dag. Ik verwacht deze week weer een reactie te kunnen delen met jullie. 

Wat vervelend dat het niet helemaal goed ging met posten Wim. Kreeg je een foutmelding? Je geeft ook aan dat er een bijlage bij zit, maar deze kan ik niet zien. Misschien is er toch iets niet helemaal goed gegaan! 

Ik begrijp dat jij al contact hebt gehad met een aantal collega's van mij. Ook directe collega's die actief zijn op de community. En dat er naar jouw situatie wordt gekeken. Ik lees nu in je laatste reactie dat je inmiddels een brief hebt ontvangen van je contactpersoon hierover. Waar je zo te lezen niet erg tevreden mee bent. Wat vervelend om te lezen dat het zo loopt. Ik raad je aan om dit toch terug te koppelen aan je contactpersoon als je toch nog vragen hebt. Aangezien hij helemaal op de hoogte is. 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.
Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Community Manager

Hallo allemaal, hier ook de reactie vanuit mijn collega's van het farmacieteam: 

Vanuit de reacties die er de afgelopen week zijn geplaatst, vallen er twee onderwerpen op: enerzijds betreft het de hulpstoffen en anderzijds het verschil in medicijnkosten die tussen verschillende merken weinig zou uitmaken. Voor wat betreft de hulpstoffen en bijwerkingen. Zoals we de vorige keer al hebben genoemd, wordt een generiek geneesmiddel alléén als gelijkwaardig toegelaten als de fabrikant daadwerkelijk aannemelijk heeft gemaakt dat het werkzame bestanddeel op exact dezelfde wijze in het lichaam vrijkomt zoals bij het originele medicament het geval is. Dit laat onverlet dat verschillende fabrikanten de vrijheid hebben om verschillende hulpstoffen in hun tabletten te verwerken. Dat klinkt misschien spannend, maar in de praktijk gaat het om een heel beperkt assortiment van stoffen waarvan in de loop der jaren is uitgekristalliseerd dat die zelf geen werking in het lichaam hebben. Zij worden daarom ook wel aangeduid met de term ‘indifferente stoffen’. Ze komen ook veel voor in voedingsmiddelen, juist omdat bekend is dat zij door vrijwel iedereen goed worden verdragen. Het is trouwens goed mogelijk dat in het merkgeneesmiddel en het generieke geneesmiddel dezelfde hulpstoffen worden gebruikt, maar dat die anders lijken omdat zij met een andere (chemische) naam staan weergegeven in de bijsluiter.

 

Een van de vragen die op het forum aan Zilveren Kruis wordt gesteld ten aanzien van bijwerkingen op generieke geneesmiddelen, is of Zilveren Kruis vindt dat de “klagers” (lees: verzekerden die aangeven dat zij bijwerkingen ervaren op merkloze geneesmiddelen) zich aanstellen. Het antwoord daarop is ‘nee’, al was het maar omdat de gebruiker van het geneesmiddel in elk geval klachten ervaart. Maar om op basis van een medische noodzaak in aanmerking te komen voor een ander geneesmiddel dan het medicament dat door Zilveren Kruis of de apotheker is aangewezen, moet er wel aantoonbaar zijn gemaakt dat de klachten daadwerkelijk worden veroorzaakt door het betreffende ‘label’, het merk van het generieke geneesmiddel of specialité. En daarbij is het goed om te realiseren dat sommige generieken zelfs minder hulpstoffen bevatten dan het merkgeneesmiddel zelf of dat de hulpstoffen geheel identiek zijn. Het kan dan ook heel logisch zijn dat een apotheker een patiënt die niet goed reageerde op het ene merkloze geneesmiddel, een ander generiek geeft met een heel andere samenstelling. Maar bovenal: wanneer er daadwerkelijk een overgevoeligheid voor een bepaalde hulpstof is vastgesteld, dan dient de apotheker die in zijn computersysteem te vermelden en mogen er geen geneesmiddelen meer met die stof worden uitgeleverd. We zijn dan ook benieuwd naar wat Alex precies is overkomen toen ze na zes maanden medicijngebruik toch weer een variant kreeg, waar ze niet tegen kan. Heeft Alex dit met zijn apotheker besproken en zo ja, wat was toen de reactie?

 

Het andere onderwerp dat de gemoederen bezighoudt, is dat de prijzen tussen de geneesmiddelen allemaal niet zo veel zouden verschillen. Maar schijn bedriegt: juist door invoering van ‘preferente geneesmiddelen’ door de verzekeraars, en ook door andere inkoopmodellen op geneesmiddelen, zijn de geneesmiddelkosten in Nederland ― en dan ten gunste van de premiebetaler ― de afgelopen tien jaar enorm gedaald. Zelfs zo laag, dat de afleverkosten tegenwoordig vaak fors hoger zijn dan de geneesmiddelkosten zelf. Binnen de community opperde eerder al iemand het idee om daarom juist de aflevertermijnen van geneesmiddelen te vergoten. Een idee dat aansluit bij ons toekomstig farmaciebeleid waarbij wij naar meer gepaste aflevertermijnen willen die niet per definitie worden beperkt door de huidige maximale duur van 3 maanden.

Nog een extra toevoeging van mijzelf:

Ben je benieuwd naar het idee waarover wordt gesproken? Bekijk dan eens deze link

Ook wil ik graag nog reageren op HJE in het kader van transparatie. Met name je idee van een verwijzing naar dit topic. Hier ben ik over in gesprek met mijn collega's van de afdeling online. Om te bekijken op welke pagina's we een verwijzing kunnen toevoegen naar dit topic. 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.
Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Fanatiekeling

Zilveren Kruis gaat ervan uit dat een M.N. alleen op grond van een overgevoeligheid kan berusten. Dit is onjuist. Er zijn ook andere m.n. situaties. De belangrijkste is dat het kan voorkomen dat het geneesmiddel niet werkt. Maar het kan ook slechter werken, minder prettig werken etc. En daarbij hebben we te doen met patienten, die vaak al allerlei kwalen hebben. Die kunnen echt niet als proefkonijn gaan dienen om te kijken of een van de andere pillen misschien wel goed vallen. Het risico en de belasting is echt te groot. 

Andere zorgverzekeraars doen niet zo lastig. (Volgens mij " profiteren" zij overigens van het beleid dat ZK gevoerd heeft , waardoor de prijs omlaag is gegaan). Maar elke verzekerde heeft toch te maken met zijn eigen lijf en eigen belang. Zilveren Kruis moet er rekening mee houden dat deze patienten uiteindelijk naar een andere zorgverzekeraar zullen overstappen. 

De Friesland zorgverzekeraar vergoedt tenminste de basisprijs als de patient een ander middel wil. Ik zou het redelijker en normaler vinden als ZK dit ook zou doen.

Groet, Feina.
Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vaste bezoeker

Dank je wel Eva. Duidelijk verhaal. Toch.....zou ik het prettig vinden als ZK met name eens reagereert op hetgeen wat Feina schrijft. Haar 'verhaal' komt lijkt me, toch ook niet uit de lucht vallen? Komt mij voor dat zij van de hoed én de rand weet. Over "transparantie". Inderdaad. Draag het uit via een link op de site van ZK of iets in die geest. En gebruik Jip-en Janneke-taal. Simpel en duidelijk. We zijn niet allemaal hoog opgeleid. Want er heerst veel onbegrip over dit onderwerp. Onbegrip komt deels voort uit het niet weten of niet op de hoogte zijn. Zo krijg ik wel eens een welles-nietes gevoel bij sommige beweringen als forum-leden het ene beweren en ZK het andere uitlegt. Want......waar moet ik dan op afgaan, als cliënt? Ik vraag me dan af wat waar is? Ik vind zelf, dat ZK persoonlijk in gesprek zou moeten gaan met formum-leden indien er beweringen worden gebezigd die volgens ZK niet kloppen. En niet afdoen met een standaard briefje. Daarvan ligt menig zolder vol van... Fijn weekend

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vertrouwd gezicht

Beste Eva S, Ik was even weg naar een warmer oord. Je kent vast de standaardbrief wel waarin "vergoeding" wordt afgewezen. Eigenlijk moet je zeggen opneming in het eigenrisico bedrag wordt afgewezen want je betaalt het medicijn - tot 385 euro - uiteindelijk toch zelf. Dit is gewoon een brief uit een "brievenboek" met de mogelijkheid handmatige aanpassingen te doen waardoor het toch op een persoonlijke brief lijkt. Slim. Moet ook makkelijk na te gaan zijn voor je zonder mijn bijlage. Het 2e deel van je antwoord is ook weer van een masserend gehalte dat de door mij al eerder omschreven werkelijkheid uit de weg gaat. Wat zou Alex aan het ZK moeten melden zonder dat zijn privacy moet worden prijsgegeven?! De zorgverzekeraars zitten al veel te vaak op de stoel van de behandelende sector. Het argument dat de geneesmiddelkosten enorm zouden zijn gedaald lijkt niet te kloppen met andere uitingen over de kosten van geneesmiddellen maar komt nu in deze discussie van pas. Een heel best voorbeeld van opportunisme. Ook het idee om voor langere afleveringtermijnen te kiezen spoort niet met de eerder gedane opvatting dat veel ongebruikte medicijnen moeten worden weggegooid bij wijziging in de medicatie, genezing of overlijden. Je wil niet weten hoeveel moeite ik heb moeten doen om medicijnen voor een langere tijd te krijgen omdat ik veel met een boot in het buitenland was. Voor mij eenvoudig te bewijzen met hierover gevoerde correspondentie. Met betrekking tot de opmerking van Feina over overstappen naar de Friesland zorgverzekeraar, dat is ook een Achmea dochter. Hoezo eenduidig beleid zou je zeggen. Met haar stelling dat een preferent/generiek middel niet werkt, minder werkt, minder prettig werkt en wat mij betreft ernstige bijwerkingen veroorzaakt ben en blijf ik het volstrekt eens ondanks het sussende verhaal van ZK. En HJE : wij zijn het weer eens, Ik tref ZK bij het SKGZ - over 1 kwartje per dag en ook nog mijn eigen kwartje !! Dat kost blijkbaar niets. Jammer trouwens dat deze topic niet erg veel gelezen lijkt te worden. De verzekerde[n] is/zijn blijkbaar allang murw gemaakt door de zorgverzekeraars. Tijd voor verandering.......

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Community Manager

Hallo allemaal! 

 

We zijn inmiddels weer een paar dagen verder, dus tijd voor weer een terugkoppeling van ons farmacieteam. 


Feina gaat verder in gesprek over de medische noodzaak en de oorzaken daarvan. Waarbij HJE ook vraagt of we naar haar vraag willen kijken. Dat hebben we, of in dit geval mijn collega's, gedaan. 

Hieronder de reactie: 

 

Zoals eerder gezegd, respecteren wij in ons huidige preferentie-assortiment de Handleiding Geneesmiddelsubstitutie van de apothekersvereniging KNMP. Daarbij komt het er feitelijk op neer dat wij vrijwel alle andere vermeende oorzaken voor een ‘medische noodzaak’ anders dan een overgevoeligheid voor hulpstoffen, die op zich dus zeldzaam is, bij de keuze van de middelen al wegnemen. Feina geeft in haar reactie daarentegen juist aan dat de belangrijkste oorzaak voor een medische noodzaak zou zijn, dat een geneesmiddel niet of slechter werkt. We zijn dan ook erg benieuwd waar zij die stelling op baseert.

 

HJE je hebt het over transparantie en Jip en Janneke taal. Ik besef me dat dit uiteindelijk een best inhoudelijk topic is geworden. Wat mij betreft ook wel passende bij de inhoudelijke vragen en situaties die hier worden geschetst. Maar ik begrijp je signaal, zeker als je het hebt over een grotere groep mensen. Daarvoor is er ook de webpagina: geneesmiddelenbeleid. Zijn er specifieke stukken of informatie of onderwerpen die je hier mist? Het blijft natuurlijk een balans tussen hoeveelheid informatie, overzicht en duidelijkheid. Maar ik ben benieuwd naar je ideeën / mening! 

 

Klinkt goed, even er tussenuit naar een warmer oord Wim! 

De brief zoals je hem omschrijft herken ik inderdaad. Mijn opmerking kwam meer vanuit de gedachte dat er misschien iets fout was gegaan met het toevoegen van een bijlage, zodat ik het kon oplossen. Al kan ik me voorstellen dat je daar niet echt mee bezig bent. Ik lees in je reactie namelijk aardig wat onvrede. Jammer om te lezen Wim! 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.
Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Verwijderde account
Niet van toepassing

Beste Petra, 

 

"het feit dat merkloze geneesmiddelen in zijn algemeenheid goed zijn uit te ruilen tegen merkgeneesmiddelen, is in de medische wereld wijd verbeid bekend"

Daar stel ik tegenover: het feit dat een van merk wisselen ernstige bijwerkingen kan veroorzaken is in de patientenwereld wijd en zijd bekend. Neem eens een kijkje op de 

mijn medicijn website.


Waarom zijn de ervaringen met de medicijnen verschillend? 

  • andere verpakking ( dus wel of niet vermindering in sterkte tijdens transport) 
  • Andere opslag
  • Andere vulstoffen
  • Andere hulpstoffen 
  • Langere of kortere doorlooptijden van de voorraad
  • Betere of slechtere controle van de productie. Zo heeft Aurobindo er onlangs weer een zooitje van gemaakt 
  • etc etc. 

Daar komt bij dat als één medicijn wijzigt,je vaak met al je medicatie in de problemen komt. Eenvoudig omdat deze stoffen op elkaar inwerken. ( niet dat de apotheker daarvoor waarschuwt, daar moet je zelf achter komen) 


ik ben ondertussen overgestapt naar een verzekeraar en een apotheek die dit wel respecteren. Vorig jaar ben ik door dit gelazer af en aan 6 weken ziek geweest. Als het goed is is dat nu eindelijk afgelopen!!

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vertrouwd gezicht

Beste Eva S, hier wordt ik toch wel heel beroerd van . Hoezo onvrede ik ben gewoon razend aan het worden door dit soort verzekerde/patient pesten. Gewoon blijven herhalen wat het ZK standpunt is en nergens op de aangedragen argumenten ingaan respectievelijk gewoon glashard blijven ontkennen. Uw farmacie collega's lezen mee? Hebben ze veel plezier aan dit gemier?! Vriend cjanson ziet het met velen goed alleen zijn de meesten murw gemaakt door de zorgverzekeraars zoals het ZK. Overgevoeligheid voor hulpstoffen is zeldzaam ? Half Nederland ergert zich groen en geel aan dit beleid en u heeft de treurige moed om aan Feina te vragen waar zij haar stelling op baseert! Hoezo stelling? Net of het buiten haar omgaat maar zij en velen met haar zijn de ongewenste bijwerkingen behoorlijk beu maar het past u, ZK, niet om daar aan toe te geven op straffe van.....ruzie met mw. Schippers - VVD-?! Of minder winst? Die winst ontstaat overigens niet eerder dan dat de 385 euro zijn volgemaakt. U noemt dat in uw opstelling van zorgkosten "vergoed" maar even spelend met de NL taal zou daar moeten staan verbruikt eigen risico of opgenomen in het eigen risico. Ik heb genoegzaam aangetoond in mijn eerdere commentaren dat vaak geen sprake is van zoals u dat noemde, exact dezelfde stoffen. Feitelijk geeft u in uw verdere commentaren dat ook toe. En als wij dan toch de kracht van herhaling aan het hanteren zijn: Coversyl Arg. 10 mg kent heel andere stoffen als de aan mij opgedrongen-en geweigerde- Perindopril Tert Butylamine 8mg. De stof Perindopril kan dan nog wel hetzelfde zijn de andere stoffen zijn dat zeker. niet. Lezen uw farmacie-collega's nog steeds mee? Ook Mijn Ascal Brisper 100mg Neuro/Cardio is heel anders van samenstelling dan de 80 mg acetylsalicyzuur  van rommelzooi Apotex. Hiervoor vond u een nieuwe tekst die het "exact dezelfde stoffen" moest vervangen. "het heeft dezelfde werking" is het nu. Daarmee zit u nadrukkelijk op de stoel van de arts en de apotheker. U heeft daarmee de treurige moed de specialist / huisarts te overrulen en de door hem/haar gestelde MN in twijfel te trekken !! Is dat de reden dat jullie zorgverzekeraars straks in mijn medische dossier mag kijken om te zien of de dokter wellicht marchandeert met MN. Een soort geheime staatspolitie a la die van de toenmalige DDR. Maar ja whats newHoogervorst [VVD] en Klink [CDA] wisten dit allang. Waarom zou de fabriek van Coversyl dan toch iets anders hebben samengesteld?! En dan heb ik het nog maar een keer over de werkelijk zeer geringe hogere kosten van nog geen kwartje per dag en dan ook nog mijn kwartje tot de 385 euro grens. U vind het jammer om mijn onvrede te lezen? DOE ER DAN WAT AAN !! Nee u ziet mij liever naar de geschillencommissie SKGZ gaan. Nieuw is gedoe met mijn medicijn Metformine 500mg. Wéér van een ander merk en , hoe bestaat het, last van bijwerking. Zou toch zeldzaam moeten zijn. Hondsmoe van die rotzooi. Niet vooruit te branden en tot 10.30 uur in bed. Zal ik er maar mee stoppen? Niet verstandig zult u zeggen en dat klopt. Niet verstandig omdat het niet goed voor mijn gezondheid is en niet verstandig omdat het het ZK op termijn wel eens veel geld zou kunnen kosten als ik wél zou stoppen met die rommel. Want ja wat zullen de gevolgen daar weer van zijn. Maar niks aan de hand hoor; gewoon blijven volhouden dat het allemaal hetzelfde is. Zijn jullie er nog beste kantoor-famaceuten?? Nu nog even 4 andere merken proberen en dan....? Is dit trouwens voldoende in ook voor u begrijpelijke jip en janneke taal? Duidelijker kan ik het niet maken. Ik ben benieuwd of ZK onveranderd blij is met mijn bijdragen. En voor de goede orde, beste farmaceuten, dit is niet humoristisch bedoeld.

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Community Manager

Hallo allemaal,

 

We zien dat het praten over het geneesmiddelenbeleid bij sommigen toch behoorlijk wat reacties oproept over het beleid dat apothekers, zorgverzekeraars en artsen voeren. En eigenlijk is dat ook de reden geweest waarom we met dit topic zijn begonnen. We willen graag horen wat er leeft en waar nodig ook vragen rondom ons beleid beantwoorden. Er worden in de praktijk keuzes gemaakt voor bepaalde merken van geneesmiddelen en daar is - op zijn zachtst gezegd - niet iedereen blij mee. Een onderwerp dat in elk geval steeds weer terugkeert, is de acceptatie van het begrip ‘medische noodzaak’ door zorgaanbieders en verzekeraars. De ‘beslissingen’ die daarbij vallen, botsen met ervaringen van gebruikers en dat blijft een lastige situatie die we op dit forum niet oplossen. Maar we blijven uiteraard graag met jullie in gesprek over het geneesmiddelenbeleid. Daarom: heb je nog specifieke vragen of is er opheldering nodig? Stel ze gerust!

 

Wim, ik reageer nog even apart op jou. Je bent echt niet tevreden met ons. Dat is me wel duidelijk. In eerdere gesprekken - ook met andere collega's en op andere kanalen - ben je ook met ons in gesprek geweest hierover. De klachten die je hebt zijn in behandeling genomen door de juiste personen. Het is niet aan mij of mijn andere collega's om daar tussen te zitten. Als je daar nog verder over in gesprek zou willen dan moet ik je echt terug verwijzen naar je contactpersoon. Ook als dat betekent dat je dan extra stappen gaat ondernemen: dat is jouw goed recht en daar is de SKGZ voor bedoeld.

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.
Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vertrouwd gezicht

Beste Eva S, Bedankt voor je antwoord. Mij opnieuw verstaan met mijn "contactpersoon" is echter geen optie zoals je kan begrijpen. Na een aanvankelijk positief geluid via de telefoon veranderde hij een week later van toon nadat ik een krtitisch PB op Facebook plaatste omdat ik het te lang vond duren. Ik had hem verteld dat er een gevaarlijke situatie was ontstaan doordat ik geen medicatie meer had en de generieke rommel niet wenste te slikken. Jij en de , weinige, lezers van dit topic mogen best weten dat deze meneer zich ernstig op zijn teentjes getrapt voelde en dacht met mij de vloer te kunnen aanvegen. Dat was een misrekening want ik laat mij niet afbluffen. Vervolgens koos hij de veilige weg....een brief. Daar heb ik een krachtige term voor die ik hier niet zal herhalen. Dat jij en eventueel andere collega's hier niet tussen gaan zitten begrijp ik. Overigens is een procedure bij SKGZ nog niet eenvoudig. Ze willen nogal wat weten waar ik geen stukken van heb en ook daar slaat de administratieve chaos toe want ik heb aangegeven problemen te hebben met 2 verschillende medicijnen en zij benoemen er in hun antwoord aan mij maar 1 en dan ook nog de minst belangrijke. Ook daar wordt het dus weer vechten tegen stommiteiten en onvolledigheden. Lezen is blijkbaar erg lastig. 

En het blijkt nog lastiger te zijn want het SKGZ wacht vandaag - 22-7-2017 - al meer dan een maand op antwoord van het ZK. Zie brief...als dat werkt tenminste anders zet ik hem wel op Facebook in een PB of als ik echt boos word openbaar.SKGZ 20-7-17.jpeg

 

 

 

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Community Manager

@WimKoerten Wil je ons wel in dit topic op de hoogte blijven houden van de voortgang Wim? 

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vertrouwd gezicht

U wil in dit topic op de hoogte gehouden worden. Welnu dat kan. Gisteren bereikte de discussie een nieuw dieptepunt. Van het SKGZ ontving ik een uitgebreid bericht na een door het ZK gegeven antwoord dat meer dan een maand in beslag nam. Dat bericht aan het SKGZ bevat regelrechte leugens !! Jammer om te moeten schrijven maar het is helaas zo. ZK deelde aan het SKGZ mee dat de door mij gewenste "bloedverdunner" Ascal Brisper Cardio-Neuro 100 mg wél door het ZK zou worden vergoed en voegt daar nog een afrekening van februari 2017 van € 17,16 - voor een kwartaal- bij. Even "vergeten" wordt dat die betaling is teruggedraaid en in het eigen risico systeem is verwerkt als betaling van € 12,87 met een betaling rechtstreeks aan mij van € 4,29. De hele betaling was echter een foutje omdat en nadat een boosaardige dame bij het ZK aan de bel heeft getrokken. Met een brief van 28-3-2017 werd mij met zoveel woorden meegedeeld dat Ascal Brisper NIET zou worden vergoed. Sedertdien betaal ik dat medicijn uit eigen middelen. Vermeldt moet nog worden dat Ascal Brisper eerder ook al niet werd vergoed om mij onbekende redenen. Wat wel vergoed werd waren de zakjes die notabene exact op de cent nauwkeurig hetzelfde kosten!! De hele heisa is ontstaan omdat ik een goedkoop tabletje van Apotex met een heel andere stof te slikken kreeg. Bleef het hier maar bij dan was het al erg genoeg. Ook mijn, belangrijkere, medicijn Coversyl Arg. 10 mg werd na de interventie van de ZK dame vervangen door een merkloze Perindopril Tert Butylamine 8 mg. Dat is een goedkopere uitvoering van Coversyl 8. Ik heb dat ook geweigerd en betaal de door mij gewenste Coversyl ook uit eigen middelen. [Zo wordt de medicijnverstrekking dus wel heel goedkoop beste Mw. Schippers en ZK !] Hier bestaat de leugen van de medisch adviseur van het ZK eruit dat glashard wordt geschreven dat Coversyl 8 niet bestaat. Iedere boeren*** kan echter op internet eenvoudig zien dat het wel degelijk bestaat. Sterker nog: ik heb dat middel na mijn hartoperatie gedurende enkele jaren geslikt en door het ZK betaald gekregen !! De reden dat mijn cardioloog de Coversyl 8 heeft veranderd in Coversyl arg. 10 is dat het stofje arginine voor mij een gewenste werking zou hebben waar ik hier niet verder op in wil gaan. Dat een medisch adviseur van het ZK keihard stelt dat Coversyl 8 niet bestaat - aldus het SKGZ- is stuitend en zegt veel over de kwaliteit van deze adviseur. Overigens heeft het ZK er voor gekozen de berichtgeving over te laten aan een klachten coordinator waarmee ik al eerder een wel heel stevig gesprek heb gevoerd. Het staat het ZK natuurlijk vrij om het geven van antwoorden te delegeren, desnoods aan de portier - met alle respect voor diens functie- maar het had in mijn visie "netter" geweest als de hooggeachte medisch adviseur zelf zijn eigen feilen had opgeschreven. Maar misschien heeft hij/zij dat intern wel gedaan. Resultaat van dit alles? De huisarts wil nader onderzoek naar mijn hoge bloeddruk hetgeen ook weer tot extra kosten gaat leiden zoals een zogenoemd Holteronderzoek en mogelijk extra medicijnen. En dit gedoe is natuurlijk / inderdaad niet goed voor mijn gezondheid. En dat alles >>>>>voor een kwartje per dag. Zorgverzekeraar? Laat het woordje zorg maar weg. Maar dit is nog niet ten einde. Dit wordt voortgezet bij de geschillencommissie waar ik de geachte leugenaars aan het spreekwoordelijke kruis zal nagelen. Ik zit nog te broeden op iets openbaars. Op tv wellicht in een consumentenprogramma? Misschien handig om dat tegen het eind van het jaar te doen , als er geen nette oplossing komt.

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vertrouwd gezicht

Beste lezers, beste Raoul en andere "bevlogen" ZK medewerkers. Vandaag merkte ik dat er een vervolg op het hele verhaal is te melden. Ik kreeg onverwacht een klein bedragje bijgeschreven dat betaald is door ZK. Geen enkele verklaring maar het moest haast wel een gevolg zijn van mijn klacht bij het SKGZ. Op de site van ZK vond ik een brief die ik nog niet in de brievenbus heb gekregen waarin staat: Wij hebben uw declaraties afgehandeld". Hoezo declaraties?! Ik heb afschriften van mijn betalingen aan SKGZ gezonden als bijlagen bij mijn klacht. Nadat het SKGZ in eerste instantie had geoordeeld dat mij geen vergoeding - lees opname in het eigen risico _ kon worden verleend voor Ascal Brisper gebaseerd op leugens/verdraaiingen door ZK medewerker[s] is men kennelijk tot inkeer gekomen na mijn pittige verzet dat ik ook als post op deze community heb geplaatst.  De eerste slag is dus gewonnen. De tweede slag is belangrijker want dat betreft eigenlijk het voor mij belangrijkste medicijn - Coversyl Arg. 10mg. Omdat ik daar nog niet[s] over lees vrees ik dat het SKGZ dit niet heeft gewonnen voor mij. Dat is een beetje een tegenvaller - als dat zo is - want het antwoord van ZK aan het SKGZ over dit medicijn was heel opmerkelijk. Ooit, dat wil zeggen tussen 2005 en 2008, gebruikte ik Coversyl 8mg. Het bestaan daarvan werd gewoon ontkend door ZK terwijl even googlen de ZK medisch adviseur en/of zijn medewerker had bewezen dat dat wel het geval is. Een sterk staaltje van niet weten waar je mee bezig bent. Dat medicijn werd in 2008 door mijn cardioloog om een goede reden vervangen door Coversyl Arg. 10mg. Het oude middel werd een generieke uitvoering genaamd Perindopril Tert Butylamine 8mg. In januari 2017 wilde ZK dat ik deze oude meuk weer ging slikken en stelde bij het SKGZ doodgemoedereerd dat er door ZK niet zou zijn ingegrepen in een door de specialist voorgeschreven medicijn. De volgende leugen dus. Wat wél aan de orde was is dat ik op een gegeven moment uit de controle van de cardioloog werd ontslagen en het voorschrijven van de bekende medicijnen verder werd overgelaten aan de huisarts die dienovereenkomstige medicijn recepten verstrekte. Mijn huisarts is het ook hardgrondig met mij eens maar kan het van de combinatie apotheker/ZK niet winnen. ZK en/of de apotheker in opdracht van ZK hebben wel degelijk ingegrepen in de verstrekking van mijn medicijnen die - en ik schrijf het nog maar een keer - tot aan € 385,00 door MIJZELF worden betaald. Als ZK dat persé wil kan het ook anders hoor >> dan stel ik mij weer onder controle van mijn cardioloog. Dan wordt de zaak nóg duurder want met een e.c.g. / bloeddruk meten en consult schiet je een heel eind op in het eigen risico. Beste lezers dit is de stand van zaken op dit moment. Wordt vervolgd , want ik stop pas als alle mogelijkheden zijn uitgeput - beste Raoul.  

Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vaste bezoeker
Hallo Wim,
Wat jammer dat je zo'n strijd moet leveren om de juiste medicijnen te krijgen. Ik herken het, want ik was ook 2 jaar bezig om de juiste te krijgen. Gelukkig heb ik die nu.
Hou vol.
Highlighted

Re: In gesprek over het geneesmiddelenbeleid

Vertrouwd gezicht

Bedankt Alex voor je reactie, Ik word er wel eens even moedeloos van dat een zich "zorg"verzekeraar noemend bedrijf zo met zijn verzekerden omgaat. En je begrijpt het ook niet want dit moet toch een heel negatieve uitstraling hebben of krijgen. Kan je nagaan dat het ze geen lor kan schelen met al die miljarden op de plank. Ook de reacties van de "medewerkers" die toch ook niet gek zijn, veronderstel ik, zijn van een gehalte "brainwashed" of , begrijpelijk, mijn baantje. Ik heb dan eigenlijk liever dat ze niet reageren dan soms stomme of niet volledige antwoorden te geven waaruit blijkt dat er geen kennis is genomen van de lopende zaak. Maar al kan het ze dus niet schelen ik blijf openbaar reageren tot ik er bij neerval. Zoals gezegd de 1e slag is gewonnen, op naar de volgende....