Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Fanatiekeling

Veel apotheken blijken voor 2018 nog geen contract te hebben getekend, zo blijkt uit de Zorgzoeker. ( https://zorgzoeker.zilverenkruis.nl ). Er lijkt iets bijzonders aan de hand te zijn. Van de 43 apotheken ( van de 2300 totaal in Nederland), die wel een contract hebben getekend, hebben 33 een Preferentiecontract en 10 een IDEA. Maar.... volgens de polisvoorwaarden ( zie bijlage), mag een verzekerde alleen naar een apotheek met IDEA contract. Dus als dit zo doorzet, dan heeft in 2018 25% een IDEA contract en 75% een preferentiecontract. Het gevolg is dat de klanten van deze apotheken die een natura - of budget-verzekering hebben, slechts 75% van de kosten vergoed krijgen.   (Dit was onjuist).

Zie de bijlage : een screenshot van de Zorgzoeker, waarin de verdeling 10 IDEA en 33 Preferent voor 2018 te zien is. 

Graag uitleg over stand van zaken contractering.

 

Groet, Feina.

Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

10 ANTWOORDEN

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Moderator

De contractering van apotheken is nog volop aan de gang, @Feina, net als de contractering met ziekenhuizen. We doen er natuurlijk alles aan om met zoveel mogelijk apotheken zo snel mogelijk afspraken te maken. Pas als de afspraken helemaal rond zijn nemen we de gecontracteerde apotheken op in de Zorgzoeker. Het bestand in de Zorgzoeker wordt dagelijks bijgewerkt.

 

Ik wil graag nog even reageren op jouw stelling dat een verzekerde alleen naar een apotheek met IDEA contract mag. Dat is niet zo. Het artikel 5 Farmaceutische zorg: geneesmiddelen en dieetpreparaten op pagina 25 van de verzekerde zorg basisverzekeringen in de Voorwaarden basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen staat naast lid a ook nog lid b. Zie hieronder:

 

U heeft recht op terhandstelling, advies en begeleiding van:
a alle bij ministeriële regeling aangewezen geneesmiddelen die voor
vergoeding zijn opgenomen in het GVS. GVS staat voor
geneesmiddelenvergoedingssysteem. In het GVS staat welke
geneesmiddelen vanuit de basisverzekering vergoed mogen worden.
De terhandstelling, advisering en begeleiding moet gebeuren door een
apotheek die met ons een IDEA-contract heeft gesloten;

 

b de bij ministeriële regeling aangewezen geneesmiddelen die voor
vergoeding zijn opgenomen in het GVS voor zover wij deze hebben
aangewezen en wij ze hebben opgenomen in het Reglement
Farmaceutische Zorg. De terhandstelling, advisering en begeleiding
moet gebeuren door een apotheek die met ons een contract met
preferentiebeleid heeft afgesloten of een apotheek zonder contract;

 

Verzekerden mogen dus ook naar een apotheek dat met ons een contract met prefentiebeleid heeft afgesloten of naar een apotheek zonder contract. Of ben jij een andere mening toegedaan c.q. begrijp ik jou niet goed?

 

Tenslotte begrijp ik het 2e plaatje dat je bijvoegt niet helemaal. Kan het zijn dat je bepaalde filters hebt aangezet? Of kun je nog een keer uitleggen wat je met dat plaatje bedoelt te zeggen?

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Fanatiekeling

@Corine V: Je hebt gelijk wat betreft de polisvoorwaarde. Het was voor mij niet duidelijk. Ik denk dat de oorzaak is dat  de " geneesmiddelen uit het GVS" twee keer worden genoemd. Ik ben na a. gestopt met lezen, omdat ik ervan uit ging , dat bijlage 1 van het GVS afgehandeld was. Ik vind de opbouw van de polisvoorwaarde fout.

Er had maar één subkopje gebruikt moeten worden (dus niet a. en b. ). 

a. Bij een IDEA apotheker heeft u recht op de door de apotheek gemaakte keus uit alle middelen van bijlage 1 GVS

en bij een preferente of niet-gecontracteerde apotheker heeft u recht op de geneesmiddelen uit onze preferente lijst van bijlage 1 GVS. 

 

PS Om verwarring te voorkomen , heb ik enkele regels uit mijn tekst doorgehaald. 

Groet, Feina.

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Fanatiekeling

@Corine V  Ik heb in de Zorgzoeker gezocht op apotheek. Daarna gezocht op Utrecht en > 100 km. Daarna gefilterd op gecontracteerd. ( zie afbeelding). Dan blijven er 43 van de 2313 apotheken over.

 

PS de vergoeding bij een ongecontracteerde is lager , 75%. Zie afbeelding.

Groet, Feina.

Contractering apotheken 2018

Nieuwkomer

Zijn er al de benodigde contracten voor zorg gesloten tussen Zilveren Kruis Achmea en de apothekers voor 2018 ?

Zie het niet zo zitten direct bij de aptheek te moeten betalen en dan maar af te moeten wachten wat er betaald wordt na indienen van de rekeningen.

Lijkt me voor de organisatie een berg werk dat er dan verzet moet worden en heel veel ontevreden klanten.

Re: Contractering apotheken 2018

Moderator

Hallo @HerbertAFvanHofwegen, welkom op de community!

 

Goed dat je deze vraag hier stelt. Toevallig stelde Feina hierover ook een vraag in een ander topic.  Ik stel voor dat we in dat topic verder praten want dat is wat overzichtelijker. Daarom verplaats ik jouw reactie naar dat topic.

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Moderator

Hallo @Feina en @HerbertAFvanHofwegen

ik ga nog even navragen bij onze specialist contractering Farmacie wat de stand van zaken is. En wat de verwachtingen precies zijn rondom de contractering. Ik kom hier dus nog op terug!

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Starter

Dag zilveren kruis, kunt u aangeven wat de stand van zaken is m.b.t. De contractering van apotheken met een idea contract in zuid limburg?

In de zorgzoeker staat nog dat u in gesprek bent met de apotheek en mijn apotheker kan alleen bevestigen dat ze in gesprek zijn met jullie.

Mij valt vandaag in de zorgzoeker op dat in de regio zuid limburg er met de meeste , zo niet met alle, apotheken, nog geen contract is gesloten.

Hoe kan ik nu mijn keuze maken? 

Ik ben bedlegerig en volledig aan huis gebonden en reageer slecht op medicijnen, zeker als er gewisseld moet worden.  

Mijn apotheek met idea contract levert al jaren de medicijnen en overstappen naar een andere apotheek wil ik niet.

Ik kan niet wachten tot einde van het jaar en dan maar overstappen, daar ben ik te ziek voor, het lukt me niet door het ziek zijn om die moeite te doen. Ik voel me bekocht. De apotheek kan geen uitsluitsel geven en zilveren kruis ook niet. 

Kan zilveren kruis aangeven wanneer er een contract met de apotheken in zuid limburg wordt gesloten? Zodat ik op tijd kan kiezen of ik kan blijven bij mijn apotheek of na jaren moet overstappen, maar nu ook nog niet eens weet naar wie. 

Als patient ben ik geen onderhandelingspartner in het hele zorggebeuren, maar wel de pineut, zo heb ik vaker gemerkt. Ik hoop dat dat nu niet zo zal zijn. 

Kan de afdeling zorginkoop voorrang verlenen aan de provincie zuid limburg?

Kan zilveren kruis aangeven wat de stand van zaken in deze is?

Alvast dank. Groet, LK.

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Fanatiekeling

Beste LK1, 

 

Uw reactie is duidelijk. Als Zilveren Kruis nog niet wist wat de gevolgen zijn van de te late contracteringen, dan weten ze het nu. 

 

Ik heb wel min of meer een oplossing. U kunt uw verzekering omzetten naar de restitutie-variant, met de naam Exclusief. Mocht uw eigen apotheek dan onverhoopt geen contract afsluiten, dan worden uw kosten toch volledig vergoed. 

Het enige nadeel is , dat u verplicht wordt de medicijnen van de Preferente Lijst van 2018 van Zilveren Kruis te gebruiken. ( anders krijgt u €0 vergoeding). 

 

Ik heb een bijlage met documentatie uit polisvoorwaarden en website toegevoegd.

 

PS de preferente medicijnen zijn ( grotendeels) bekend. U kunt deze bekijken. 

 

 

Groet, Feina.

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Moderator

Ik heb nog even nagevraagd hoe het met de contractering gaat. Ik kan alleen nog maar zeggen dat de gesprekken nog in volle gang zijn en dat we de intentie hebben om weer met alle apotheken een contract te sluiten. In de Zorgzoeker kun je zien wat de laatste stand van zaken is. Deze werken we elke werkdag bij.

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Starter

Over mijn vraag aangaande de contracten met de apotheek: ik heb ook bij de apotheker nagevraagd of zij mij meer konden vertellen, maar ook daar alleen de bevestiging dat men in gesprek is.

Vandaag de zorgzoeker weer eens gecheckt, maar in de ruime omgeving rond mijn postcode is nog geen enkel contract gesloten. 

Ik zou toch graag z.s.m. willen weten of mijn apotheek nog steeds het idea contract heeft voor volgend jaar of anders bij wie ik dan moet zijn. En dan liefst zonder op ectra kosten te worden gejaagd. 

zilveren kruis, wilt u svp in ieder geval 1 apotheek ruim voor einde van het jaar hebben gecontracteerd en in de zorgzoeker opnemen?

Dank alvast van een bezorgde patient.