Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.
Highlighted

Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Fanatiekeling

Veel apotheken blijken voor 2018 nog geen contract te hebben getekend, zo blijkt uit de Zorgzoeker. ( https://zorgzoeker.zilverenkruis.nl ). Er lijkt iets bijzonders aan de hand te zijn. Van de 43 apotheken ( van de 2300 totaal in Nederland), die wel een contract hebben getekend, hebben 33 een Preferentiecontract en 10 een IDEA. Maar.... volgens de polisvoorwaarden ( zie bijlage), mag een verzekerde alleen naar een apotheek met IDEA contract. Dus als dit zo doorzet, dan heeft in 2018 25% een IDEA contract en 75% een preferentiecontract. Het gevolg is dat de klanten van deze apotheken die een natura - of budget-verzekering hebben, slechts 75% van de kosten vergoed krijgen.   (Dit was onjuist).

Zie de bijlage : een screenshot van de Zorgzoeker, waarin de verdeling 10 IDEA en 33 Preferent voor 2018 te zien is. 

Graag uitleg over stand van zaken contractering.

 

Groet, Feina.

Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

25 ANTWOORDEN 25
Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

De contractering van apotheken is nog volop aan de gang, @Feina, net als de contractering met ziekenhuizen. We doen er natuurlijk alles aan om met zoveel mogelijk apotheken zo snel mogelijk afspraken te maken. Pas als de afspraken helemaal rond zijn nemen we de gecontracteerde apotheken op in de Zorgzoeker. Het bestand in de Zorgzoeker wordt dagelijks bijgewerkt.

 

Ik wil graag nog even reageren op jouw stelling dat een verzekerde alleen naar een apotheek met IDEA contract mag. Dat is niet zo. Het artikel 5 Farmaceutische zorg: geneesmiddelen en dieetpreparaten op pagina 25 van de verzekerde zorg basisverzekeringen in de Voorwaarden basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen staat naast lid a ook nog lid b. Zie hieronder:

 

U heeft recht op terhandstelling, advies en begeleiding van:
a alle bij ministeriële regeling aangewezen geneesmiddelen die voor
vergoeding zijn opgenomen in het GVS. GVS staat voor
geneesmiddelenvergoedingssysteem. In het GVS staat welke
geneesmiddelen vanuit de basisverzekering vergoed mogen worden.
De terhandstelling, advisering en begeleiding moet gebeuren door een
apotheek die met ons een IDEA-contract heeft gesloten;

 

b de bij ministeriële regeling aangewezen geneesmiddelen die voor
vergoeding zijn opgenomen in het GVS voor zover wij deze hebben
aangewezen en wij ze hebben opgenomen in het Reglement
Farmaceutische Zorg. De terhandstelling, advisering en begeleiding
moet gebeuren door een apotheek die met ons een contract met
preferentiebeleid heeft afgesloten of een apotheek zonder contract;

 

Verzekerden mogen dus ook naar een apotheek dat met ons een contract met prefentiebeleid heeft afgesloten of naar een apotheek zonder contract. Of ben jij een andere mening toegedaan c.q. begrijp ik jou niet goed?

 

Tenslotte begrijp ik het 2e plaatje dat je bijvoegt niet helemaal. Kan het zijn dat je bepaalde filters hebt aangezet? Of kun je nog een keer uitleggen wat je met dat plaatje bedoelt te zeggen?

Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Fanatiekeling

@Corine V: Je hebt gelijk wat betreft de polisvoorwaarde. Het was voor mij niet duidelijk. Ik denk dat de oorzaak is dat  de " geneesmiddelen uit het GVS" twee keer worden genoemd. Ik ben na a. gestopt met lezen, omdat ik ervan uit ging , dat bijlage 1 van het GVS afgehandeld was. Ik vind de opbouw van de polisvoorwaarde fout.

Er had maar één subkopje gebruikt moeten worden (dus niet a. en b. ). 

a. Bij een IDEA apotheker heeft u recht op de door de apotheek gemaakte keus uit alle middelen van bijlage 1 GVS

en bij een preferente of niet-gecontracteerde apotheker heeft u recht op de geneesmiddelen uit onze preferente lijst van bijlage 1 GVS. 

 

PS Om verwarring te voorkomen , heb ik enkele regels uit mijn tekst doorgehaald. 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Fanatiekeling

@Corine V  Ik heb in de Zorgzoeker gezocht op apotheek. Daarna gezocht op Utrecht en > 100 km. Daarna gefilterd op gecontracteerd. ( zie afbeelding). Dan blijven er 43 van de 2313 apotheken over.

 

PS de vergoeding bij een ongecontracteerde is lager , 75%. Zie afbeelding.

Groet, Feina.
Highlighted

Contractering apotheken 2018

Nieuwkomer

Zijn er al de benodigde contracten voor zorg gesloten tussen Zilveren Kruis Achmea en de apothekers voor 2018 ?

Zie het niet zo zitten direct bij de aptheek te moeten betalen en dan maar af te moeten wachten wat er betaald wordt na indienen van de rekeningen.

Lijkt me voor de organisatie een berg werk dat er dan verzet moet worden en heel veel ontevreden klanten.

Highlighted

Re: Contractering apotheken 2018

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hallo @HerbertAFvanHofwegen, welkom op de community!

 

Goed dat je deze vraag hier stelt. Toevallig stelde Feina hierover ook een vraag in een ander topic.  Ik stel voor dat we in dat topic verder praten want dat is wat overzichtelijker. Daarom verplaats ik jouw reactie naar dat topic.

Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Hallo @Feina en @HerbertAFvanHofwegen

ik ga nog even navragen bij onze specialist contractering Farmacie wat de stand van zaken is. En wat de verwachtingen precies zijn rondom de contractering. Ik kom hier dus nog op terug!

Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Bezoeker

Dag zilveren kruis, kunt u aangeven wat de stand van zaken is m.b.t. De contractering van apotheken met een idea contract in zuid limburg?

In de zorgzoeker staat nog dat u in gesprek bent met de apotheek en mijn apotheker kan alleen bevestigen dat ze in gesprek zijn met jullie.

Mij valt vandaag in de zorgzoeker op dat in de regio zuid limburg er met de meeste , zo niet met alle, apotheken, nog geen contract is gesloten.

Hoe kan ik nu mijn keuze maken? 

Ik ben bedlegerig en volledig aan huis gebonden en reageer slecht op medicijnen, zeker als er gewisseld moet worden.  

Mijn apotheek met idea contract levert al jaren de medicijnen en overstappen naar een andere apotheek wil ik niet.

Ik kan niet wachten tot einde van het jaar en dan maar overstappen, daar ben ik te ziek voor, het lukt me niet door het ziek zijn om die moeite te doen. Ik voel me bekocht. De apotheek kan geen uitsluitsel geven en zilveren kruis ook niet. 

Kan zilveren kruis aangeven wanneer er een contract met de apotheken in zuid limburg wordt gesloten? Zodat ik op tijd kan kiezen of ik kan blijven bij mijn apotheek of na jaren moet overstappen, maar nu ook nog niet eens weet naar wie. 

Als patient ben ik geen onderhandelingspartner in het hele zorggebeuren, maar wel de pineut, zo heb ik vaker gemerkt. Ik hoop dat dat nu niet zo zal zijn. 

Kan de afdeling zorginkoop voorrang verlenen aan de provincie zuid limburg?

Kan zilveren kruis aangeven wat de stand van zaken in deze is?

Alvast dank. Groet, LK.

Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Fanatiekeling

Beste LK1, 

 

Uw reactie is duidelijk. Als Zilveren Kruis nog niet wist wat de gevolgen zijn van de te late contracteringen, dan weten ze het nu. 

 

Ik heb wel min of meer een oplossing. U kunt uw verzekering omzetten naar de restitutie-variant, met de naam Exclusief. Mocht uw eigen apotheek dan onverhoopt geen contract afsluiten, dan worden uw kosten toch volledig vergoed. 

Het enige nadeel is , dat u verplicht wordt de medicijnen van de Preferente Lijst van 2018 van Zilveren Kruis te gebruiken. ( anders krijgt u €0 vergoeding). 

 

Ik heb een bijlage met documentatie uit polisvoorwaarden en website toegevoegd.

 

PS de preferente medicijnen zijn ( grotendeels) bekend. U kunt deze bekijken. 

 

 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik heb nog even nagevraagd hoe het met de contractering gaat. Ik kan alleen nog maar zeggen dat de gesprekken nog in volle gang zijn en dat we de intentie hebben om weer met alle apotheken een contract te sluiten. In de Zorgzoeker kun je zien wat de laatste stand van zaken is. Deze werken we elke werkdag bij.

Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Bezoeker

Over mijn vraag aangaande de contracten met de apotheek: ik heb ook bij de apotheker nagevraagd of zij mij meer konden vertellen, maar ook daar alleen de bevestiging dat men in gesprek is.

Vandaag de zorgzoeker weer eens gecheckt, maar in de ruime omgeving rond mijn postcode is nog geen enkel contract gesloten. 

Ik zou toch graag z.s.m. willen weten of mijn apotheek nog steeds het idea contract heeft voor volgend jaar of anders bij wie ik dan moet zijn. En dan liefst zonder op ectra kosten te worden gejaagd. 

zilveren kruis, wilt u svp in ieder geval 1 apotheek ruim voor einde van het jaar hebben gecontracteerd en in de zorgzoeker opnemen?

Dank alvast van een bezorgde patient.

 

 

Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Kun je vertellen om welke apotheek het gaat @LK1? Dan kan in wat preciezer navragen wat de stand van zeken mbt de contractering is. Laat mij het even weten dan zoek ik het verder uit!

Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Bezoeker

Reactie op bericht @Corine V: corine, mijn apotheek zit in gezondheidscentrum neerbeek , en heet apotheek neerbeek/verenigde apotheken limburg, kerklaan 11, neerbeek, postcode 6191 gm.

In het gezondheidscentrum,gcn, zit ook mijn huisarts. 

Fijn dat je dit wil uitzoeken Corine.

Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Bezoeker

Vandaag gezien in de zorgzoeker dat mijn apotheek een contract heeft met zikveren kruis. Echter , nu is het contract geen idea contract meer. Blij dat dit nu rond is. Jammer dat er geen idea contract meer is gesloten.

 

Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Fanatiekeling

Beste LK1,

Via zoeken op "apotheek" in combinatie  met Afstand>100km heb ik ontdekt dat er slechts 16 IDEA apotheken over zijn in Nederland. ( zie afbeelding).

U kunt in de lijst met preferente middelen nu opzoeken welke middelen u in 2018 zult krijgen. Immers dan heeft de apotheek een preferent contract en daarbij ligt de keuze van de middelen bij de zorgverzekeraar. Dit ligt meestal voor een kalenderjaar vast, want vaak wisselen is slecht. 

In totaal zijn er nu 2319 apotheken ( inclusief apotheekhoudende huisartsen praktijken) gecontracteerd. 

 

Aangezien in de polis gesproken wordt over " Idea"en " preferent" , moet dit ook in de Zorgzoeker te vinden zijn. Alle apotheken die geen IDEA hebben afgesloten ,zouden volgens polisvoorwaarden dus preferent moeten zijn. Dus er zijn in 2018 2319-16=2303 apotheken met een preferentie contract. Alleen dit wordt zo niet benoemd in de zorgzoeker. Worden de polisvoorwaarden en he farmaceutisch reglement nog aangepast ? 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Bedankt voor je reactie @Feina. Ik zet jouw vragen uit bij ons team van de Zorgzoeker. En kom er nog op terug. Ik verwacht dat dat na 1 januari zal zijn.

Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Bezoeker

Dank @feina voor je reactie. 

Ik heb gisteren nog eens telefonisch met zilveren kruis overlegd en ben tot de ontdekking gekomen dat in heel limburg er slechts 1 apotheek met idea contract is en dat is in Roermond.

Inmiddels heb ik contact opgenomen met die apotheek en helaas valt elsloo, mijn woonplaats, buiten hun regio. M.a.w. Zij bezorgen dus niet bij mij thuis.

verder heb ik gisteren te horen gekregen dat zilveren kruis niet bereid is mij te vertellen voor welke geneesmiddelen ik nu moet gaan betalen en hoeveel dat dat is.

Ik vind het jammer dat deze service, wellicht uit te voeren door de zorgcoach, daar had ik ook om gevraagd, best wel te bieden is, je moet t alleen ook willen.

verder heb ik gemerkt bij mijn apotheek dat er veranderingen zullen worden  doorgevoerd gaan worden in hun beleid als gevolg van de wijzigingen in het soort contract dat ze nu hebben met zilveren kruis.

uiteraard is dit hun goed recht, maar o zo wrang voor een bedlegerige patiente die én niet weg kan lopen naar een andere apotheek én er geen andere apotheek in de buurt is die kan bezorgen aan mijn voordeur.

ik snap dat geld de drijfveer is, maar goedkoop is nog altijd duurkoop. Helaas moet je als patient eerst weer in t ziekenhuis terecht komen.....

jammer, mijn motto is nog steeds : voorkomen is beter dan genezen.

dat is pas écht bezuinigen.

 

Enfin, het is nu bijna einde van het jaar en ik weet nu nog niet of ik in januari 2018 moet gaan betalen voor de medicijnen die ik gebruik en hoeveel dat dan zal zijn.

opnieuw ben ik van het “ kastje naar de muur gestuurd” 

ik heb voor de zekerheid een restitutiepolis g

genomen voor 2018, helaas word ik later door een klantenservice medewerker medegedeeld dat medicijnen en apotheken hier niet op van toepassing zin.

ik snap dit niet.

ik voel me in de maling genomen, en waar gaat t in vredesnaam over?

ik vind dat totaal klantonvriendelijk en vooral niet klantgericht.

ik heb telefonisch al aangegevendat ze een klacht noteren, geen idee of hier wat mee gebeurt.

 

Verder heb ik ook gevraagd hoe te handelen ingeval van de bedtafel.

ik ben een bedlegerige patient, alle hulp was welkom geweest.

op die vraag is totaal  niet gereageerd.

de bedtafel moet worden ingeleverd want geen contract meer met Kersten hulpmiddelen te roermond. Ik heb wel recht op een betafel van een andere gecontracteerde hulpmiddelenspecialist.

welke moeite dit kost en wat je allemaal moet regelen, daar kraait geen haan naar.

de reikende hand bieden, ho maar.

hoe dit in de praktijk gaat, dat zoek je zelf maar uit? Zilveren kruis heeft zijn geld al weer binnen, toch?

Ik word ook nog op extra kosten gejaagd want  Kersten kan niet garanderen dat de bedtafel voor einde van het jaar wordt opgehaald.

en tot nu toe nog niks vernomen.

 

Inzetten zorgcoach was in mijn geval een goede hulp en ondersteuning geweest.

ja , ik heb er om gevraagd, nee ik heb geen enkele hulp gekregen.

bah bah, waar moet dat heen?

 

 

 

 

 

 

 

Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik lees dat je teleurgesteld bent, @LK1. Ik snap nog niet goed tegen welk probleem je aan bent gelopen. En waarbij wij jou zouden kunnen helpen. Ik zie in de zorgzoeker dat er wel een aantal apotheken in de buurt van Elsloo gecontracteerd is. Zit daar geen apotheek bij waar je naar toe wilt? Of is een apotheek met een IDEA contract voor jou handiger?

 

Misschien wil je mij jouw relatienummer en telefoonnummer in een prive bericht sturen? Dan kan ik kijken of ik of 1 van mijn collega's je verder kan helpen. Je kunt mij een prive bericht sturen door naast mijn foto op mijn naam te klikken.

Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Fanatiekeling

@Corine V En @LK1: ik begrijp de problemen van @LK1 wel: De medicijnen zullen aangepast worden door de overgang van IDEA naar preferentiecontract. 

 

@LK1 Is zelf niet in staat om te berekenen hoeveel geld dit gaat kosten (om dezelfde medicijnen te houden). Ik begrijp dit, en kan dit zelf ook niet en ook zilveren kruis is niet bereid om dit aan haar verzekerde voor te rekenen. 

Het nemen van een restitutieverzekering om zelf de medicijnen op factuur te kopen en daarna te declareren is volgens de polisvoorwaarden uitgesloten. Dit is heel onlogisch en ik begrijp dat verzekerden het daar moeilijk mee hebben.

En een gewijzigde hulpmiddelenleverancier is ook erg onhandig als je gehandicapt bent. De problemen van @LK1 komen voort uit de verandering van de verzekering. Deze verandering is niet expliciet gemeld, terwijl dit wel een ingrijpende wijziging is. Om de gevolgen van de verandering te minimaliseren, was enige hulp voor deze verzekerde welkom geweest. Zij schrijft een lang verhaal, en ik kan het van begin tot einde volgen en meevoelen.

 

PS @LK1: u kunt uw geneesmiddelen aan mij opgeven, eventueel via een privebericht. ( graag heel precies, inclusief he RVG nummer). Dan probeer ik de medicijnen op te zoeken in de preferente lijst. Van alle geneesmiddelen zijn er altijd middelen die op de preferente lijst staan, dus in principe, als u wel kunt veranderen van merknaam ( maar niet van stofnaam),hoeft u niets bij te betalen. En mocht u medicijnen met " medische noodzaak" krijgen , dan gaat die "medische moodzaak" gewoon door. ("Medische noodzaak" betekent dat u een duurder merkmiddel krijgt, omdat u  het goedkopere middel niet verdraagt). 

 

PS @Corine V, er is een apart onderwerp over de bedleestafel, waar zilveren kruis niet op gereageerd heeft. ( 12 dagen geleden). https://forum.zilverenkruis.nl/t5/Hulpmiddelen/Bedleestafel/m-p/22902#M854

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Heeft Zilveren Kruis een probleem met contractering apotheken?

Fanatiekeling

@LK1 En @Corine V: volgens mij kan met een restitutieverzekering een hulpmiddel bij een niet- gecontracteerde leverancier betrokken worden. De voorwaarden hiervoor ken ik niet. Graag hulp. 

Groet, Feina.