Gevolgen Idea contract

 Bewerkt 
Fanatiekeling

Ik lees op de website van de Consumentenbond ( http://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/vergoeding-medicijnen ) dat het IDEA-contract (80% van de apotheken) ook het "pakjesmodel" genoemd wordt. ( zie bijlage). 

 

- Klopt het dat de apotheek niet per geneesmiddel maar per gemiddeld " pakje " betaald wordt?

- Als ik gebruiker was van een duur geneesmiddel, dan zou ik me niet meer welkom voelen bij de apotheek. Hoe ziet Achmea dit? 

- hoe wordt de prijs bepaald die door de basisverzekering vergoed wordt? 

Groet, Feina.

Gevolgen Idea contract

6 ANTWOORDEN

Re: Gevolgen Idea contract

Medewerker

Beste Feina, 

 

Vraag 1: Het ligt iets genuanceerder. Voor elk geneesmiddel uit het IDEA-assortiment zal eenzelfde gemiddelde prijs per DDD* gelden. Voor geneesmiddelen uit het IDEA-assortiment zonder DDD zal op basis van het historisch verbruik van het originele product of een ander generiek product met dezelfde werkzame stof, toedieningsweg en sterkte een DDD vast worden gesteld. Hier kun je een voorbeeld overeenkomst vinden van een IDEA-contract. 

 

Vraag 2: Niet elk geneesmiddel valt onder het IDEA-assortiment. Het gaat hier om Multisource geneesmiddelen**. Daarnaast zijn multisource geneesmiddelen van meer dan € 500,- per 27 DDD's uitgesloten. In de voorbeeld overeenkomst kun je ook de andere uitsluitingen vinden. Zoals het artikel van de Consumentenbond al aangeeft kan een apotheker voordeel hebben bij een scherp inkoopbeleid. De ene keer zal die namelijk voordeel hebben maar de andere keer niet. 

 

Vraag 3: Hoe de prijs van een geneesmiddel tot stand komt kun je nalezen in het volgende document van de overheid: Geneesmiddelenprijzen

 

* DDD: Defined Daily Dose, hoeveelheid van een geneesmiddel die per keer of per tijdseenheid wordt toegediend; deze hoeveelheid wordt vastgesteld door de World Health Organization en staat vermeld in de Z-Index Taxe;

 

** Alle geneesmiddelen gebaseerd op Z-index nummers met inkoopkanaal 2 (generieke preparaten en branded generics, niet uit parallelimport) met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm die door minimaal twee leveranciers worden aangeboden in de vorm van een generiek geneesmiddel.

 

Zou ik mogen vragen met welk oogpunt je deze vraag hebt gesteld? Wil je dit anders zien of wil je juist dat hier meer informatie over bekend is?

Re: Gevolgen Idea contract

 Bewerkt 
Fanatiekeling

Hartelijk bedankt voor je antwoord. Maar, omdat het zo'n onbekend terrein is, begrijp ik het nog niet. Ik heb wel het voorbeeld-contract doorgelezen.

 

@Michiel: "Vraag 1: Het ligt iets genuanceerder. Voor elk geneesmiddel uit het IDEA-assortiment zal eenzelfde gemiddelde prijs per DDD* gelden. " ( als antwoord op mijn vraag:"Klopt het dat de apotheek niet per geneesmiddel maar per gemiddeld " pakje " betaald wordt?) Ik begrijp het nog niet. Zie ook vraag 2. Kan er een voorbeeld gegeven worden van de materiele verrekening? ( artikel 7.1).

 

@Feina "Vraag 2: Als ik gebruiker was van een duur geneesmiddel, dan zou ik me niet meer welkom voelen bij de apotheek. Hoe ziet Achmea dit? " Ik was in de veronderstelling dat de apotheek voor elke DDD hetzelfde bedrag ontving. Dat betekent dat de apotheker een patient die dure geneesmiddelen gebruikt niet graag als klant heeft. Kan Achmea hierop reageren?

 

@Michiel "Vraag 3: Hoe de prijs van een geneesmiddel tot stand komt kun je nalezen in het volgende document van de overheid: Geneesmiddelenprijzen" . Dit bedoel ik niet. Ik wil weten welke prijs wordt aangehouden voor de verzekerde ivm eigen risico. Ik hoorde dat de prijs twee keer per jaar werd vastgesteld? En gebaseerd op wat? Zijn dit de WMG prijzen in januari en juli?

Groet, Feina.

Re: Gevolgen Idea contract

Fanatiekeling

@MichielZou ik mogen vragen met welk oogpunt je deze vraag hebt gesteld? Wil je dit anders zien of wil je juist dat hier meer informatie over bekend is?". 

De achtergrond van mijn vraag is dat ik de indruk heb dat veel patiënten last hebben van het wisselen van medicijnen. Ik wil begrijpen hoe het in elkaar zit. Soms hoor je ook dat een apotheker heel erg star reageeert. Ik wil daar graag de achtergrond van begrijpen.

Groet, Feina.

Re: Gevolgen Idea contract

Fanatiekeling

Ik zou graag nog antwoord ontvangen. Ik begrijp dat de apotheek dus per geneesmiddel hetzelfde bedrag ontvangt ( afgezien van materiele verrekening). 

Dan is het toch logisch dat de apotheker niet blij is met patienten met dure medicijnen?

Hoe ziet Zilveren Kruis dit en is dit verenigbaar met goede zorg?

Groet, Feina.

Re: Gevolgen Idea contract

 Bewerkt 
Moderator

Hoi Feina, 

 

Ik heb jouw vragen voorgelegd bij mijn collega die gaat over de apotheker contracten. Voor wat extra verdieping. Hoop dat de situatie zo duidelijk wordt. Hieronder weer per vraag de antwoorden. 

 

1. Klopt het dat de apotheek niet per geneesmiddel maar per gemiddeld " pakje " betaald wordt? 

Je geeft aan dat de situatie nog niet helemaal duidelijk is. Mijn collega legt het uit en geeft ook het één en ander aan m.b.t. de verrekening waar je om vraagt: 


Het IDEA contract is gebaseerd op een rekenmethodiek die wij toepassen op de declaratie. Voor een groot aantal middelen hebben wij binnen het IDEA contract een vergoeding op basis van ddd afgesproken. Dit wordt ook wel de pakjesvergoeding genoemd.  

Bij apotheken met een IDEA contract krijgt de apotheker de AIP vergoed met een procentuele afslag. De hoogte van de procentuele afslag wordt bepaald door een gemiddelde prijs per pakje te hanteren over de totale declaratie. De apotheker wordt hierdoor gestimuleerd om doelmatig aan onze verzekerden af te leveren. Daar waar het mogelijk is levert hij een goedkoper middel.

Een specifieke berekening is niet te geven, afhankelijk van de declaratie verschilt de procentuele afslag per maand en per apotheek. De apotheker zal het percentage zo laag mogelijk proberen te houden dus daar waar het mogelijk is een goedkoper middel leveren.

 

2. Als ik gebruiker was van een duur geneesmiddel, dan zou ik me niet meer welkom voelen bij de apotheek. Hoe ziet Achmea dit?


Binnen het IDEA contract zijn de afspraken op een dusdanige wijze gemaakt dat er voldoende bandbreedte zit om ook duurdere geneesmiddelen gewoon af te kunnen leveren. De apotheker heeft daarom ook zelf voor dit type contract gekozen.

 

3. Hoe wordt de prijs bepaald die door de basisverzekering vergoed wordt? 


Binnen IDEA: AIP -/- herverdelingspercentage + WMG + 6% BTW

Binnen het basiscontract: AIP (van preferente geneesmiddel) -/- door Zilveren Kruis onderhandelde korting voor onze verzekerden + WMG + 6% BTW

 

Extra informatie aan de hand van je verdiepende vragen: 

De middelen die onder de pakjesvergoeding vallen en de pakjesvergoeding blijven gedurende de contractperiode gelijk. Wij hebben een jaarcontract met de apotheken afgesloten.  Dus het hele jaar blijft de vergoeding gelijk. Het huidige contract loopt van 1-1-2017 t/m 31-12-2017.

 

Ik hoop dat je er hier zo mee vooruit kan Feina! 

Re: Gevolgen Idea contract

Fanatiekeling

@Eva S: bedankt voor de uitvoerige uitleg. Ik heb even tijd nodig om dit te bestuderen, maar ik weet nu al, dat ik het eigenlijk nog steeds niet begrijp. 

Groet, Feina.