Highlighted

Cholestorol

Starter

Kennelijk is sinds kort de norm voor LDL verlaagd van 2,5 naar 1,8.

In de media is daar veel aandacht aan gegeven.

 

Mijn Praktijkondersteuner heeft in haar praktijk nog nimmer een patient gehad beneden de 2,0.

Zij ervaart de norm als te laag. Dat was ook het doorsneecommentaar op de tV.

 

Voor mij betekent dat verhoging van bestaande medicatie. De vraag is of dat wel nodig is.

Is hier geen rol weggelegd voor de verzekeraar?

 

Cholestorol

3 ANTWOORDEN 3
Highlighted

Re: Cholestorol

Fanatiekeling

Nee, de verzekeraar mag zich niet bemoeien met medische zaken! 

 

Als u die medicatie niet nodig vindt, dan moet u bij uw huisarts of de beroepsvereniging van huisartsen klagen. Het sterkste staat u als u dat via een patientenorganisatie doet. 

 

Ook ik ben niet tevreden over het voorschrijfgedrag van de huisartsen. Ik krijg wel eens de indruk dat de huisartsen er financieel op vooruit gaan als ze meer chronische patienten hebben. En hoe lager de norm, hoe meer patienten er in de chronische groep terecht komen.

Ik vind het overigens wel de taak van de zorgverzekeraar ervoor te zorgen dat de huisartsen niet ten onrechte beloond worden. Dit zou heel nadelig voor de patienten kunnen zijn. Hoe meer zogenaamde chronische patienten, hoe meer een huisarts verdient. 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Cholestorol

Community Manager

Er zijn de laatste tijd inderdaad een paar nieuwsberichten of artikelen geweest over dit onderwerp. 

Het gaat daar over de nieuwe richtlijn voor LDL cholesterol. Een verandering van 2,5 naar 1,8. Wel specifiek voor patiënten onder de 70 jaar met een doorgemaakte hart en vaatziekte. Voor de geïnteresseerden, op deze pagina van de Hartstichting lees je meer over de verschillende waarden en richtlijnen: cholesterolwaarden

 

Uit jouw reactie maak ik op HG1, dat jij geen voorstander bent van deze verandering. 

En dat jij, door die nieuwe afspraak, extra of meer medicatie moet gaan slikken. Begrijp ik het dan goed dat jij met de oude richtlijn wel binnen de norm viel? 

 

Je vraagt of hierin geen rol is weggelegd voor de verzekeraar. Ik zie dat één van onze communityleden ook al haar mening en gedachten deelt. Hoe zit jij erin HG1? Zie jij een rol voor de zorgverzekeraars? En zo ja, waar denk je dan aan? 

Vind je het leuk om berichten te lezen maar wil je graag meer? Als je lid wordt kun je optimaal gebruik maken van de community.
Highlighted

Re: Cholestorol

Starter

Het is juist dat ik met een lichte medicatie de afgelopen jeren onder de 2,5 scoorde. Om nu naar de 1,8 zou ik mijn medicatie tenminste moeten verdubbelen. Het is daarbij niet zeker dat ik de nieuwe norm uberhaupt zal halen.

Op grond van de berichtgeving in de media begrijp ik dat er verschillend gedacht wordt over de nieuwe norm van 1,8. Er wordt getwijfeld of deze norm realistisch is.

Om geen zorgkosten te verspillen kan ik mij voorstellen dat de verzekeraars deze problematiek met nadruk en openlijk adresseert. Daar lijkt mij een maatschappelijk belang gedient. De discussie binnen het gremium van de besluitvormers wordt daardoor opnieuw aanzwengelt.