Dit topic is gesloten. Dat betekent dat je hieronder niet meer kunt reageren.
Wil je over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw topic.
Highlighted

Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Fanatiekeling

Als op een recept bij een verbandmiddel ( plakpleister) " medische noodzaak" staat aangegeven, wat wordt daarmee bedoeld? 

1. Dat er geen ander merk pleister mag worden meegegeven? 

2. Dat dit product onder de basisverzekering vergoed wordt? 

3. Dat hiervoor receptregelvergoeding betaald moet worden? 

4. Iets anders?

5. Is het onzinnig? 

Groet, Feina.

Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

16 ANTWOORDEN 16
Highlighted

Re: Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Interessante vragen, @Feina. Heb je de vragen ook nog gesteld aan de apotheek?

Op de website van de KNMP Beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers vond ik deze tekst:

Medische noodzaak

Soms is het gebruik van het preferente middel voor een patiënt niet medisch verantwoord. In artikel 2.8 van het Besluit Zorgverzekering is vastgelegd dat de zorgverzekeraar dan een niet-preferent middel moet vergoeden. Voorschrijvers maken dit duidelijk door ‘medische noodzaak’ (‘MN’) op het recept te vermelden. Zorgverzekeraars moeten zelf controleren of er inderdaad sprake is van medische noodzaak en kunnen vragen om aanvullende informatie.

 

Ik ga jouw vragen in ieder geval ook weer voorleggen aan onze specialisten. En kom er nog op terug.

Highlighted

Re: Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Fanatiekeling

Hallo @Corine V, de normale uitleg voor " medische noodzaak " ken ik. Maar in dit geval heb ik mijn twijfels over de bedoeling. Want ik vermoed eigenlijk dat een verbandmiddel voor eenmalig gebruik, helemaal niet onder de basisverzekering valt. 

 

@Corine V ik leg nog wat uit: De apotheek zei dat met " medische noodzaak" hier vermoedelijk bedoeld werd dat het geen ander merk verbandmiddel mag zijn. Toch zeggen zij dat het te duur is om te bestellen alleen voor mij ( doos van 12 stuks €3,50 per stuk). Dus zij leveren niet! 

Mijn vermoeden is echter: dat het ziekenhuis op deze manier probeert klandizie aan de apotheek toe te schuiven en hen daarmee de mogelijkheid geeft om op een produkt van €4 een extra winst te laten maken van €12.( eerste aflevering). Is dat juist? Mag de apotheek deze kosten rekenen als het om een drogisterij product gaat dat op een recept vermeld wordt? 

 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik leg jouw toelichting ook even voor aan onze adviserend apotheker @Feina. Ik heb namelijk nog geen reactie van onze specialisten gekregen. Mogelijk dat onze adviserend apotheker kan helpen bij een passend antwoord.

Highlighted

Re: Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik kreeg deze reactie @Feina:

'Als het om een verbandmiddel gaat, is er alleen sprake van medische noodzaak bij chronische wondzorg. Alleen dan kan het product ook vanuit de basisverzekering vergoed worden. Meer informatie kan worden gevonden op de website voor zorgaanbieders.

Verder wordt er voor verbandmiddelen/ farmaceutische hulpmiddelen nooit een receptregelvergoeding betaald.'

Heb je hiermee een antwoord op jouw vraag, Feina? Of zijn er nog onduidelijkheden?

Highlighted

Re: Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Fanatiekeling

@Corine V

Ik had de onwaarachtigheid van de " medische noodzaak" op het recept inderdaad al zelf ontdekt. 

 

Maar ik heb nog uitleg nodig bij deze tekst: "Verder wordt er voor verbandmiddelen/ farmaceutische hulpmiddelen nooit een receptregelvergoeding betaald.'

Wat bedoelt ZK hiermee? Bedoelt ZK dat de apotheek geen receptregelvergoeding  kent voor verbandmiddelen? Of bedoelt ZK dat zij zelf niet betaalt voor leverkosten van een verbandmiddel? 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik heb ook nog een reactie op jouw vragen gekregen van onze adviserend apotheker, @Feina. Ik zet de vragen en antwoorden hieronder:
1. Dat er geen ander merk pleister mag worden meegegeven? De arts lijkt dit te bedoelen doordat hij ‘medische noodzaak’ op zijn recept aangeeft, maar de leverancier van het wondverbandmiddel (en dat kán de apotheker zijn) heeft een eigen verantwoordelijkheid inzake het afleveren van het meest doelmatige middel. Kortom: wanneer er een gelijkwaardig alternatief voor de voorgeschreven pleister bestaat, dan mag de leverancier dat ook afleveren.

 

2. Dat dit product onder de basisverzekering vergoed wordt?  De notitie ‘medische noodzaak’ en het feit dat er vergoeding vanuit de basisverzekering plaatsvindt, staan los van elkaar.

 

3. Dat hiervoor receptregelvergoeding betaald moet worden?  Voor wat betreft verbandmiddelen geldt er geen terhandstellingstarief, zoals dat wel van toepassing is voor receptgeneesmiddelen.

 

4. Iets anders? N.v.t.

 

5. Is het onzinnig? Kán, maar hoeft niet. Wellicht is er objectief vastgesteld dat een patiënt allergisch reageert op de pleister van fabrikant A, maar niet op die van fabrikant B. Er is dan een medische noodzaak voor eerstgenoemde, bijvoorbeeld als gevolg van de bestanddelen van de plaklaag van de pleister.

 

Is met het antwoord op vraag 3 hierboven ook jouw vraag over receptregelvergoeding voor verbandmiddelen beantwoord?

Highlighted

Re: Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Fanatiekeling

@corine, ik begrijp het. 

 

Het antwoord roept echter een nieuwe vraag op. 

ZK zegt: "1. Dat er geen ander merk pleister mag worden meegegeven? De arts lijkt dit te bedoelen doordat hij ‘medische noodzaak’ op zijn recept aangeeft, maar de leverancier van het wondverbandmiddel (en dat kán de apotheker zijn) heeft een eigen verantwoordelijkheid inzake het afleveren van het meest doelmatige middel. Kortom: wanneer er een gelijkwaardig alternatief voor de voorgeschreven pleister bestaat, dan mag de leverancier dat ook afleveren."

 

Volgens mij geldt deze regel alleen voor medicijnen die onder de basisverzekering vergoed worden. Het is toch van de gekke dat een leverancier mij iets anders zou leveren dan ik bestel? Dit kàn niet waar zijn ! ( in deze situatie)

 

 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik ga je reactie weer bespreken met onze specialist @Feina. Heb je dit zelf nog besproken met je apotheek overigens? Of wacht je mijn reactie af?

Re: Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

@Feina, je vroeg dit:

 

'Maar ik heb nog uitleg nodig bij deze tekst: "Verder wordt er voor verbandmiddelen/ farmaceutische hulpmiddelen nooit een receptregelvergoeding betaald.'

Wat bedoelt ZK hiermee? Bedoelt ZK dat de apotheek geen receptregelvergoeding  kent voor verbandmiddelen? Of bedoelt ZK dat zij zelf niet betaalt voor leverkosten van een verbandmiddel?'

 

Op jouw vraag heb ik dit antwoord

Zilveren kruis kent geen receptregelvergoeding voor verbandmiddelen. Voor ieder voorgeschreven geneesmiddel dat op recept wordt afgeleverd ontvangt de apotheek een receptregelvergoeding. Deze vergoeding is naast een vergoeding voor de materiaalkosten van het geneesmiddel. En minus de door de overheid opgelegde clawback-korting die de apotheek in mindering moet brengen op de prijs. De overheid bepaalt aan welke geneesmiddelen een receptregelvergoeding is gekoppeld en wat de hoogte van de receptregelvergoeding is.

 

 

 

Highlighted

Re: Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Fanatiekeling

@Corine V 

Ik reageer op het onderdeel in de bijlage. Ik reageer op de tekst van ZK. Dus dat is puur naar ZK toe. Heeft niets met mijn apotheek te maken. 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

De collega met wie ik dit gepland heb om te bespreken, is er morgen weer @Feina. Daarom kom ik er later deze week op terug.

Highlighted

Re: Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik kreeg deze reactie van mijn collega, @Feina:

 

'Bij wondverbandmateriaal komt het er vaak op neer dat het wondverbandmateriaal wat wordt voorgeschreven door een huisarts of verpleegkundige specialist ook daadwerkelijk geleverd wordt.
Kortom: wanneer er een gelijkwaardig alternatief voor de voorgeschreven pleister bestaat, dan mag de leverancier dat ook afleveren.'

 

Ik kan niet goed beoordelen of dat een antwoord op jouw vraag is. Mocht dat niet zo zijn, kun je dan de vraag nog iets aanscherpen, Feina?

Highlighted

Re: Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Fanatiekeling

@Corine V

In ieder geval bedankt. Degenen die mijn vraag beantwoorden schijnen het niet te begrijpen. 

Mijn punt is dit: als een wondverbandmiddel wordt voorgeschreven dan valt dit niet onder de verzekering. Ik koop dit gewoon als consument. Waaom zou de apotheek dan zomaar een " gelijkwaardig alternatief" mogen verkopen. Dat mag alleen in overleg en met uitleg. Ik als klant moet dat " gelijkwaardig alternatief" ook wel willen. Ik kan het namelijk ook ergens anders kopen. 

Ik vind dus de uitspraak die gedaan wordt niet kloppen. Deze is niet in overeenstemming met het consumentenrecht. 

In mijn geval werd er zelfs "medische noodzaak" bij de pleister vermeld. 

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik begrijp je vraag niet helemaal @Feina. Wat bedoel je precies met deze zin:

'als een wondverbandmiddel wordt voorgeschreven dan valt dit niet onder de verzekering. Ik koop dit gewoon als consument.'

 

Even om de vraag helder te krijgen

Heb je het over de vergoeding voor verbandmiddelen? En dan over het onderdeel wat je niet vergoed krijgt? En vraag je je af of, als het NIET vergoed wordt, je toch bepaalde kosten moet betalen die de apotheker bij jou in rekening brengt?

Highlighted

Re: Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Fanatiekeling

@Corine V,

 

Het gaat nog steeds om de tekst die ZK heeft geschreven en waarvan ik denk dat het idee daarachter onjuist is. 

ZK heeft geschreven dat de apotheek gerechtigd zou zijn om een ander middel te verstrekken dan op het recept staat. Daar verbaas ik me over en ik ben het er niet mee eens. Als namelijk een product geleverd wordt aan mij (en dus niet aan de zorgverzekering), dan ben ik degene die het product aanschaft en betaalt. Ik ga er niet mee akkoord als de apotheek een ander middel levert dan op het recept staat. Op zijn minst moet dat met mij overlegd worden. Ik kan dan namelijk besluiten om het product ergens anders aan te schaffen. 

Mijn vraag betreft dus niet een gewone pil, maar een verbandmiddel dat niet in de basisverzekering is opgenomen. 

Mijn vraag van 27/2/2018 11:55 is dus nog niet beantwoord. Zie bijlage.

Groet, Feina.
Highlighted

Re: Apotheek: verbandmiddel " medische noodzaak" eenmalig.

Voormalig medewerker Zilveren Kruis

Ik heb even gebeld met mijn collega @Feina. En hij geeft je helemaal gelijk. De voorwaarden waaraan we refereren gelden als er sprake is van een vergoeding vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering. Is er geen vergoeding en ben jezelf degene die het product aanschaft en betaalt dan is dat een andere situatie. Zilveren Kruis speelt dan geen rol. In dat geval moet de apotheker inderdaad met jou overleggen. En ben je vrij om het product ergens anders te kopen.