Waar heb jij als mantelzorger behoefte aan en hoe kan Zilveren Kruis je daar het beste bij helpen?

Community Manager

Onderzoek onder ruim 1.300 senioren laat zien dat een derde van de senioren mantelzorger is. Deze senioren beoordelen hun taak als mantelzorger gemiddeld positief. De helft van hen heeft een sociale rol. Denk hierbij aan gezelschap houden, meegaan naar de dokter of een oogje in het zeil houden.

 

Met het onderzoek verkennen we de behoeften van senioren als het gaat om mantelzorg. We gebruiken de resultaten van het onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten van Zilveren Kruis.

 

Waar heb jij als mantelzorger behoefte aan en hoe kan Zilveren Kruis je daar het beste bij helpen?

Waar heb jij als mantelzorger behoefte aan en hoe kan Zilveren Kruis je daar het beste bij helpen?

3 ANTWOORDEN 3

Re: Waar heb jij als mantelzorger behoefte aan en hoe kan Zilveren Kruis je daar het beste bij helpe

Gast

Zoals ik geholpen ben met de zorgcoach van het Zilveren Kruis , die mij advies gaf als Mantelzorger in de verzorging van mijn demente moeder. Haar advies:

 

Volg eerst het traject via de WMO voor thuiszorg en dagopvang voor de zorg van je moeder, via de WLZ heeft impact op je eigen bijdrage ( via de WMO betaal je ook een bijdrage naar ratio van je inkomen ). Via de WLZ moeten alle kosten betaald worden , thuiszorg , dagbesteding etc. en is de verzekeraar niet meer in beeld.

 

Bovenstaande is veelal niet bekend aangezien de wet in 2015 veranderd is, intake mensen van dagbesteding of casemanagers kunnen dus een vals beeld geven , dit terwijl de eigen bijdrage fors kan oplopen.

 

De implicatie en gevolgen van de wet WLZ 2015 moet helder en meer transparant worden. Naar ik begrijp via het CIZ waar we in principe een indicatie procedure opgestart hadden, is het A of B, bij aanvraag telt ook de wachttijd mee op de eventuele wachtlijst. Je kan niet zonder gevolgen alleen op een wachtlijst als demente bejaarde gezet worden, dit heeft gevolgen voor alle hulp die je in het eerste traject krijgt.

 

Ja ,de zorg in Nederland wordt alleen maar gecompliceerder. Voor mensen die zich niet in de materie verdiepen met ernstige financiele consequenties. Ik heb gekozen voor het traject thuis verzorgen met hulp zolang dit kan met eventuele dagbesteding.

 

De aanvraag procedure zou ook door het Zilveren Kruis begeleid kunnen worden ( ik lees op de website dat dit deels al kan door jullie ). De rol van CIZ kan ik niet helemaal volgen, die komen mij als log en bureaucratisch over met alleen maar een blik op de regel en wetgeving.

 

Vreemd ook dat je nu blijkbaar wil je de verzorging zo lang mogelijk zelf doen thuis, een aanvraag voor indicatie twee keer moet doen, eerst via je gemeente met de WMo en daarna via de CIZ als langdurige zorg in een instelling moet plaatsvinden. Kan dit niet in een keer gebeuren, ik heb toch sterk het gevoel dat er steeds meer burocratie in de zorg plaatsvindt die alles noddeloos ingewikkeld en duur maakt.

 

De burger betaald toch wel, kunnen we het niet via de Belastingen binnen krijgen dan zorgen wel dat het via de Verzekeraar gebeurd ( wettelijk is men verplicht een verzekering af te sluiten voor de zorg van een persoon ). De CIZ heeft ook een monopolie positie en is de poortwachter naar de langdurige zorg voor iemand.

 

 

Re: Waar heb jij als mantelzorger behoefte aan en hoe kan Zilveren Kruis je daar het beste bij helpe

Nieuwkomer

Ik denk dat er een overzichtelijke folder moet komen. Totdat de nieuwe regels van het kabinet ingaan is de eigen bijdrage wmo een bedrag dat je op cak.nl kunt onderzoeken waarbij je de belastinguitdraai van 2015 nodig hebt van beide bewoners (als die er zijn). Als je geen vermogen hebt boven de vrijgestelde bedrag en je besteedbaar inkomen is onder de 35.000 euro per jaar = 0 euro.

Dat gaat helaas veranderen.... straks moet iedereen ongeacht je besteedbaarinkomen 17,40 gaan betalen per 4 weken.

 

Maak samen met mezzo een folder en zorg dat mensen eerst te weten komen wat wmo en wlz zijn..... door een clientenondersteuner die gratis moet worden geleverd door de gemeente!

 

Mantelzorgers krijgen in iedere gemeente een ander complimentje..... maar eigenlijk moeten mantelzorgers leren tegen degene die de indicatie doet te zeggen: ik kan niet meer, dit staat mijn eigen leven in de weg, dit kan ik niet gratis en alleen volhouden

Highlighted

Re: Waar heb jij als mantelzorger behoefte aan en hoe kan Zilveren Kruis je daar het beste bij helpe

Community Manager

@lidyactief Even voor mijn beeld Lidy: volgens mij zeg je twee dingen:

1. Je hebt behoefte aan een duidelijkere uitleg van de regels, en voor mensen die de weg nog niet kennen een uitleg over wat de WMO en WLZ inhouden.

2. Je hebt behoefte aan een (financiële) ondersteuning van mantelzorgers

 

Heb ik het zo goed samengevat?

En nog een extra vraag: hoe ben je zelf tot nu toe aan alle informatie gekomen?