Highlighted

Kosten mogen geen rol spelen bij een behandeling tegen kanker

Community Manager
Community Manager

In de media is deze week veel gesproken over de kosten van behandelingen tegen kanker. In het artikel van de NOS lees je meer over dit onderwerp. 

 

Kosten mogen geen rol spelen bij een behandeling tegen kanker. Eens of oneens? 

 Hieronder een paar argumenten. Hoe zie jij dit?

 

Eens, een arts moet alleen kijken welke behandeling het beste is en niet naar de kosten van een behandeling. Doorverwijzen naar een ander ziekenhuis moet alleen plaatsvinden als het medisch noodzakelijk is en nooit om financiele redenen. 

 

Oneens, de kosten van zorg in Nederland zijn al enorm hoog en stijgen nog steeds. Er komen steeds meer dure medicijnen waardoor het niet haalbaar is dit voor iedereen te blijven vergoeden. Welke behandeling de patient krijgt moet door de arts bepaald worden op basis van vaste criteria alleen dan blijft de zorg betaalbaar. 

Kosten mogen geen rol spelen bij een behandeling tegen kanker